Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rumi takvim ile miladi takvim arasındaki fark

  1 ziyaretçi

  rumi takvim ile miladi takvim arasındaki fark bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rûmî takvim ile miladi takvimi karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu yazınız

  Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedir?

  Rumi Takvim Nedir? Rumi Takvimi Hesaplama (Miladiye Çevirme) Nasıl Yapılır?

  Rumi Takvim Nedir? Rumi Takvimi Hesaplama (Miladiye Çevirme) Nasıl Yapılır?

  Rumi takvim 13 Mart 1840 uygulanmaya başlanmıştır. Uzun bir süre kullanıldıktan sonra miladi takvime geçilmiştir. Eski dönemde ki tarihleri anlayabilmek için Rumi takvim bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

  Rumi Takvim Nedir?

  Hicreti başlangıç olarak kabul edilen Rumi takvim 1840 hicri takvime göre 1256 yılında uygulamaya geçmiştir. Prensip olarak dünyanın güneş etrafında dolanma süresine bağlıdır. Rumi takvim mart ayı ile başlamaktadır. 1 Mart 1256 Cuma günü Rumi takvimin yılbaşı olarak belirlenmiştir. Miladi takvime geçilene kadar Rumi ve Hicri takvim bir arada kullanılmıştır.

  Rumi Takvimi Hesaplama (Miladiye Çevirme) Nasıl Yapılır?

  Miladi takvimden önceki dönemleri ve ayları öğrenebilmek için Rumi takvim hesaplamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Rumi takvim hesabı yapan birçok bilgisayar programı da olsa da kendinizde kolaylıkla bunun hesabını yapabilirsiniz. Miladi tarihten 584 yıl çıkarırsanız Rumi takvim yılını bulabilirsiniz. Rumi takvimden miladi takvime bir çeviri yapılmak isteniyorsa Rumi takvim yılına 13 gün 584 yıl eklenmesi doğru sonucu verecektir.

  Rumi Takvim Özellikleri

  Rumi takvim, iki mevsimden oluşmaktadır. 8 Kasımdan 5 Mayısa kadar kış, 6 Mayıstan 7 Kasıma kadar yaz olarak kabul edilir. Rumi takvime göre aylar bu şekilde adlandırılmıştır;

  Ocak- zemheri

  Şubat-gücük

  Mart- mart

  Nisan- Abrul

  Mayıs- Mayıs

  Haziran- Kiraz

  Temmuz- Ocak

  Ağustos- Ağustos

  Eylül- İlk güz

  Ekim- Orta güz

  Kasım- Songüz

  Aralık- Karakış 

  Ay isimlerinin değişkenlik göstermesinin yanında ayların başlangıç tarihide değişmektedir. Ay başlangıcı olarak miladi takvime göre ayın 14’ü kullanılmaktadır. Rumi takvimde cemreler Gücük ayının 7, 14 ve 21’nde düşmektedir. Miladi takvimde 20, 27 Şubatta ve 6 Martta düşmektedir.

  Rumi Takvim Geçmişi 

  Rumi takvim, Osmanlı devletinde hicri takvim ile birlikte kullanılmıştır. Tanzimat döneminden sonra Rumi takvim kullanılmaya başlanmış. Hicri takvim ay yılına göre uyarlandığından Rumi takvimle arasında her yıl 11 gün açılmaktaydı. Miladi takvim ve Rumi takvim güneş yılına dayalı takvimler olduğu için aralarında 13 günlük fark olsa da bu fark hep sabit kalmaktadır. Miladi takvime göre 1917 yılında 125 sayılı kanun ila aralarındaki fark silinmiş ve Gregoryen esaslı Rumi takvime geçilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki farklar

  Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki farklar

  Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedir? Hicri takvimi kullanan ülkeler hangileri?

  Günümüzde bir çok ülke miladi takvimi yani Güneş esaslı takvimi kullanırken sadece iki devlet Hicri takvimi kullanıyor. Hicri takvimi kullanan bu devletler ise İran ve Afganistan’dır.

  Hicri Takvim ve Miladi Takvimin başlangıç tarihlerinde farklılık vardır.

  Hicri Takvim başlangıç tarihi ne? Miladi Takvim başlangıç tarihi ne?

  Hicri Takvim başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç tarihi Hz. İsa’nın doğum tarihi 0 yılıdır.

  Hicri Takvim ay yılını esas alırken, Miladi Takvim güneş yılını esas alır. Ve bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.

  hicri-takvim-hicri-aylar.jpgHicri takvim de 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan bir takvimken, Miladi takvimde de 12 aydan oluşur ancak 365 gün 6 saatlik zamanı “1 yıl” olarak kabul eden takvimdir.

  Hicri takvim de aylar Muharrem, Safer, R. Evvel, R. Ahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Sevval, Zilkade, Zilhicce aylarından oluşmaktayken,

  Miladi takvim de Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarından oluşur.

  Hicri takvim ayları ve anlamları neler?

  Muharrem ayı: Arabi, kamerî / hicri ayların başı, birincisidir. Haram edilmiş olan. Bu Muharrem ayında Müslümanlıktan evvel Arablar arasında muharebe yasaktı. Bundan dolayı bu isim verilmiştir. Haram kılınmış, tahrim olunmuş. Muharrem, savaşmanın haram kılındığı dört aydan birinin adıdır.

  Safer ayı: Boş ve hâli olmak, sararmak anlamlarına gelir. Hicri aylardan ikincisidir.

  Rebiülevvel ayı: İlk bahar, bolluk ve bereket. Çiçeklerin açıp otların bittiği mevsim. Hicri yılın üçüncü ayıdır.

  Rebiülahir ayı: Baharın sonu. Hicri yılın dördüncü ayıdır.

  Cemaziyelevvel ayı: Cumâdâ soğuk ve kurak anlamlarına gelir. İlk mazi, geçmişi. Hicri ayların beşincisidir.

  Cemaziyelahir ayı: Son mazi, geçmiş. Hicri ayların altıncısıdır.

  Receb ayı: Azametli, heybetli. Ta'zim etmek. Cennet'te bir nehir ismi. Savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biridir. Hicri ayların yedincisi, mübarek üç ayların birincisidir.

  Şaban ayı: Aralık, fasıla. Hicri ayların sekizincisi, mübarek üç ayların ikincisidir.

  Ramazan ayı: Yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Hicri ayların dokuzuncusu, mübarek üç ayların üçüncüsü/sonuncusudur.

  Şevval ayı: Bu aya şevval denilmesinin sebepleri arasında, dişi develerin bu ayda kızgınlıklarının artması ya da havanın çok sıcak olması sebebiyle develerin sütünün azalması yüzünden bu adla anıldığı şeklinde açıklamalar mevcuttur. Hicri ayların onuncusudur.

  Zilkade ayı: Câhiliye devri Arapları tarafından hurmaların olgunlaşması ve mahsulün toplanması mânâsında kullanılmaktaydı. Haram aylardan olup hicri ayların on birincisidir.

  ZİLHİCCE: Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında hac görevi ifa edilir. Haram aylardan olup, hicri ayların on ikincisidir.

  Yazı kaynağı : www.gazeteilksayfa.com

  Tarih Çevirme Kılavuzu – Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

  Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

  Adres:
  Kızılay Sokak No: 1 06100 Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE

  Tel:
  +90 312 310 23 68

  Tel (Belgegeçer)
  +90 312 310 16 98

  Mail:
  [email protected]

  Kep Adresi:
  [email protected]

  Yazı kaynağı : www.ttk.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap