Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rum suresi 18-27 ayetlerde verilen mesajlar

  1 ziyaretçi

  rum suresi 18-27 ayetlerde verilen mesajlar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde Verilen Mesajlar Nelerdir?

  Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde Verilen Mesajlar Nelerdir?

  Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde verilen mesajlar yine kulluğun gereklilikleri olup hakiki manada Müslüman olabilmek için yerine getirilmesi gereken emirlerden oluşmaktadır.

  Kur’an’ı Kerim’in bütün ayetleri, insanlık için yol gösterici rehberdir. Ayetler, insanların nasıl yaşamaları gerektiği doğrultusunda mesajlar içerirler. Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde verilen mesajlar hakkında bilgilere geçmeden önce ayetleri aktaralım.

  Rum suresi 18. ayet: Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah’ı tespih edin.”

  Rum suresi 19. ayet: “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız.”

  Rum suresi 20. ayet: Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.''

  Rum suresi 21. ayet: Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.''

  Rum suresi 22. ayet: Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.''

  Rum suresi 23. ayet: Geceleyin uyumanız ve gündüzün O’nun lütfundan istemeniz de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.''

  Rum suresi 24. ayet: ''Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.''

  Rum suresi 25. ayet: ''Emriyle göğün ve yerin (kendi düzenlerinde) durması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra sizi yerden (kalkmaya) bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki (dirilmiş olarak) çıkıyorsunuz.''

  Rum suresi 26. ayet: ''Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca O’na âittir. Hepsi O’na boyun eğmektedirler.”

  Rum suresi 27. ayet: ''O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, O’na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O’nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

  Rûm Suresi 18-23. Ayetlerde verilen mesajlar

  Rûm Suresi 18. Ayette verilen mesaj: Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsi Allah’a (c.c) hamd ederler yani şükrederler. Öyleyse siz de gündüzün sonunda yani akşam vakti ile yatsı vaktinde Allah’ı (c.c) tespi edin (Akşam ve yatsı namazlarını kılın) ve öğle vakti geldiğinde ise Öğle namazını kılın ve akşam olmadan da ikindi namazını kılın.

  Rûm Suresi 19. Ayette verilen mesaj: Bu ayette, Allah-u taala kendi büyüklüğünü ifade etmektedir. “O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır.” Yani hem öldürme gücü hem de diriltme gücü O’na aittir. “Yeryüzünü ölümden sonra o canlandırır.” Yeryüzü bilindiği üzere mevsimlerin değişimine uğrar. Kış geldiğinde ağaçlar yaprak döker, topraklar kuraklaşır bahar mevsiminden itibaren ise yeniden yeşermeye başlar. işte tüm bunları yöneten ve yönlendiren Allah’tır (c.c).

  Rûm Suresi 20. Ayette verilen mesaj: “Sizi topraktan yaratması O'nun delillerindendir.” Allah (c.c) insanı topraktan yaratmıştır ve ona ruh üfleyerek canlı hale getirmiştir. İşte bu, Allah’ın gücünün her şeye yettiğinin delilidir.  “Sonra birer insan olup yeryüzüne yayılırsınız.” İnsanın yeryüzüne dağılması ve güç bulup yeryüzünden iş yapmaları da Allah’ın (c.c) izni ile olmaktadır.

  Rûm Suresi 21. Ayette verilen mesaj: “O'nun delillerinden biri de, içinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranıza muhabbet ve rahmet koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.” Allah (c.c) insanı tek başına bir cinsten yaratıp dünyaya göndermemiştir. İnsanların huzur bulabilmesi için bir de karşıt cins yaratmıştır. Bu sayede insanların birbirleri ile kaynaşması ve muhabbetlerinin olması sağlanmıştır. Gerçekten düşünen insanlar için burada birçok ibret vardır. Mesela insan tek bir cinsten olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu, insanlar nasıl çoğalabilirdi. İşte tüm bunlar, Allah’ın (c.c) delillerindendir.

  Rûm Suresi 22. Ayette verilen mesaj: Allah’ın varlığına birçok delil vardır. Bir delil de ayet-i kerimede belirtildiği gibi “O'nun delillerinden biri de, göklerin re yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olmasıdır. Şüphesiz bunda, bilenler için ibretler vardır.” Yerleri ve gökleri yaratması ve her ikisinin de bir düzen içinde olması, insanların renklerini ve dillerini ayrı yaratması da Allah’ın varlığının delillerindendir ve bu şekilde muazzam bir sistemi düşünen insanlar, bundan birçok ibret alabilirler.

  Rûm Suresi 23. Ayette verilen mesaj: Allah (c.c) insanlara birçok ikramda bulunmuştur. Mesela insanların gece uyuması ve gündüzleri de yeryüzüne dağılarak Allah’ın verdikleri rızıklardan yararlanmaları da Allah’ın gücüne işaret eden delillerden biridir. “O'nun delillerinden biri de, geceleyin uyumanız, gündüz de O'nun lütfundan rızık aramanızdır. Şüphesiz, bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.” Yine bu ayetin sonunda da düşünen insanlar için birçok ibretin olduğundan bahsedilmektedir.

  Rûm Suresi 24. Ayette verilen mesaj: “O'nun delillerinden biri de, size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümden sonra yeri diriltmesidir.” Yeryüzünde insanların sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için en temel olarak ihtiyaç duydukları şey yağmurdur. Zira yağmur olmazsa insanlar ve diğer canlılar yaşayamazlar. Bu ayette verilen mesaj da bunu ifade etmektedir. Şimşek hem yağmurun habercisi olarak bir müjdedir hem de korku vermesi ile azabı ve şiddeti hatırlatan bir şeydir. Gökten su indirip, ölmüş hale gelen toprağı yeniden diriltmesi Allah’ın varlığı ve gücüne işaret eder. Bunu düşünen insanlar için büyük ibretler vardır.

  Rûm Suresi 25. Ayette verilen mesaj: Yine Allah (c.c) kudretinden söz ederken yerin ve göğün kendi emrinde olduğunu bildiriyor. Yani gökyüzünden gerçekleşen her şey (yıldızların kayması, güneşin doğup-batması, yağmurun yağması vs.) hepsi O’nun emri ile gerçekleşir ve insanın ölümünden sonraki gücüne işaret eden bir delil de İnsanları öldürdükten sonra yeniden diriltip hesaba çekmesidir. Bunun için de sadece çağırması yeterlidir.

  Rûm Suresi 26. Ayette verilen mesaj: Yukarıdaki ayetin başlangıcının devamı niteliğinde olan 26. Ayette “Göklerde ve yerde olanlar O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir” denmektedir. Yani tüm bunlar (göklerde ve yerde yaratılanlar) hepsi Allah’a (c.c) boyun eğerler. Düşünen insanlar, şunu derler; “Madem canlı ve cansız tüm varlıklar Allah’a boyun eğerler, öyleyse bizim eğmememiz için bir nedenimiz yok.”

  Rûm Suresi 27. Ayette verilen mesaj: Allah (c.c) hem yaratan hem de öldürendir. Bu O’nun için zor değildir. O istediğini yaratır, mühleti dolduğunda ise öldürür yani O’nun (c.c) için zor olan hiçbir şey yoktur. Hikmet sahibi olan ve güçlü olan da sadece O’dur.

  Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde verilen mesajlar tamamı, Allah’ın gücü ve kudreti ile ilgilidir. İnanan yani Müslüman olan insanlar, bu ayetlere bakarak kendilerinin ne kadar güçsüz olduklarını ancak Allah’ın dilemesi ile tüm her şeyin gerçekleştiğini görebilirler ve bu yüzden hamd ve şükrün sadece Allah’a (c.c) olduğunu anlarlar.

  Yazı kaynağı : www.neoldu.com

  Rûm Suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajlar nelerdir

  Rûm Suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajlar nelerdir

  Kur’an’ı Kerim’in bütün ayetleri, insanlık için yol gösterici rehberdir. Ayetler, insanların nasıl yaşamaları gerektiği doğrultusunda mesajlar içerirler. Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde verilen mesajlar hakkında bilgilere geçmeden önce ayetleri aktaralım.

  Rum suresi 18. ayet: Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah’ı tespih edin.”

  Rum suresi 19. ayet: “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız.”

  Rum suresi 20. ayet: Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.''

  Rum suresi 21. ayet: Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.''

  Rum suresi 22. ayet: Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.''

  Rum suresi 23. ayet: Geceleyin uyumanız ve gündüzün O’nun lütfundan istemeniz de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.''

  Rum suresi 24. ayet: ''Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.''

  Rum suresi 25. ayet: ''Emriyle göğün ve yerin (kendi düzenlerinde) durması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra sizi yerden (kalkmaya) bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki (dirilmiş olarak) çıkıyorsunuz.''

  Rum suresi 26. ayet: ''Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca O’na âittir. Hepsi O’na boyun eğmektedirler.”

  Rum suresi 27. ayet: ''O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, O’na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O’nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

  19. ayette, yeryüzünün ölümünün ardından tekrar canlandırılması insanların dirilişine örnek olarak verilmektedir. Rabbimiz, ilkbaharda, yeniden dirilişin bir örneğini sergileyerek gözlerimizin önüne sunmaktadır. Kışın ölmüş vaziyette bulunan yeryüzü baharla birlikte yeniden canlanmaktadır. Kıyamet günündeki dirilişimiz de bunun gibi olacaktır.

  Rûm suresi 20-25. ayetlerde Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine dair kanıtlardan bahsedilmektedir. Allah’ın (c.c.) kudretinin eserlerinden örnekler verilerek insanın bunlar üzerinde düşünmesi istenir. Her bir varlık, kendilerini yaratan Allah’a (c.c.) işaret eden bir ayettir.

  İnsanın yaratılışı, eşler arasındaki ilgi ve sıcaklık, göklerin ve yerin yaratılışı, dillerimizin ve renklerimizin farklı olması, gece ve gündüzün var edilmesi, rahmet olarak isimlendirdiğimiz yağmur, biri yanıcı diğeri yakıcı iki elementin (hidrojen ve oksijen) birleşiminden meydana gelen suyun hayat kaynağı olması, göklerin ve yerin akılları hayrette bırakacak bir hassasiyet içindeki nizam ve intizamları, Allah’a (c.c.) işaret eden ayetlerdendir. Burada kısa kısa bahsedilmesine karşılık, aslında her bir örnek oldukça geniş bir konudur. Bu örneklerin detaylarına inildikçe, insana 18. ayetteki, “Göklerde ve yerde her türlü övgü O’na mahsustur.” ifadesini tekrar tekrar söylettirecek hakikatlerle insanı yüz yüze getirmektedir.

  26. ayette, “Göklerde ve yerde bulunanlar hep O’na aittir, hepsi O’na boyun eğmiştir.” buyrulmaktadır. Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine işaret eden örnekler, kendilerine verilen görevi harfiyen yerine getirmekle tüm varlığın O’nun emrinde olduğunu ve O’na boyun eğdiğini göstermektedir.

  27. ayette yaratma fiilinin sürekliliğinden bahsedilmektedir. Bu gerçek Rahman suresinde “… O, her an yaratma hâlindedir.” (Rahmân suresi, 29. ayet.) ayetiyle ifade edilmiştir. Kâinat sürekli bir yenilik ve değişim içindedir. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve uydular kendileri için belirlenmiş yörüngelerinde hareket ettirilmektedir. Vücudumuzu oluşturan hücreler her an yenilenmektedir. “Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O’dur ve bu O’nun için pek kolaydır.” Ol deyince olduran Allah (c.c.) için zorluk söz konusu değildir. En yüce sıfat, tek ve benzersiz olan Allah’ındır (c.c.).

  Rûm suresi 18-27. ayetlerde, ağırlıklı olarak Allah’ın eşsiz yaratma sanatının örnekleri gözler önüne sunulmaktadır. Yerlerin ve göklerin yaratılışı, insanın yaratılışı, yağmurun yağdırılması gibi olaylardan insanın dersler çıkarması istenmektedir. Bu örnekler için tekraren “O’nun kanıtlarındandır.” denilmektedir. Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih etmektedir. Tüm varlıklar O’nun emri ve iradesi altındadır.

  Rûm suresinde ağırlıklı olarak Allah’ın (c.c.) varlığının ve birliğinin kanıtları olarak nitelenen örnekler verilmektedir. İnsanın bunlar üzerinde düşünmesinin istendiğini belirtmiştik. Tüm varlığın kendileri için belirlenmiş gayeleri gerçekleştirmekle Allah’ın (c.c.) hükmü ve iradesi altında olduğunu gösterdiğini değerlendirdik. Allah (c.c.) kâinatı yaratmış her an yaratmaya devam etmektedir. Tüm varlıklarda görünen değişim ve yenilenme bunun en önemli göstergesidir. Bu değişim ve yenilenme, insanın ölümünden sonra yeniden diriltilmesinin de delili olarak verilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler Konu Anlatımı

  Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler Konu Anlatımı

  Merhaba arkadaşlar size bu yazımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak  bilgi sahibi olabilirsiniz. Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler Nedir? sorusunun cevabı aşağıda sizleri bekliyor…

  Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler

  Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde verilen mesajlar tamamı, Allah’ın gücü ve kudreti ile ilgilidir. İnanan yani Müslüman olan insanlar, bu ayetlere bakarak kendilerinin ne kadar güçsüz olduklarını ancak Allah’ın dilemesi ile tüm her şeyin gerçekleştiğini görebilirler ve bu yüzden hamd ve şükrün sadece Allah’a (c.c) olduğunu anlarlar.

  Rum Suresi 18-27. ayetlerinin ele aldığı temel konular şunlardır;

  » Allah’ın varlığını gösteren yeryüzün dirilmesi, göklerin yerin yaratılması, gece gündüz gibi deliller
  » Ahiret inancı
  » Tüm bunları düşünen, bilen, işiten, aklını kullananların görebileceği temel konularına yer verilmiştir.

  Surede ağırlıklı olarak ahiret inancının önemi, Allah’ın (c.c.) sınırsız kudretine işaret eden deliller, Allah’ın (c.c.) birliği ve şirk inancının çürütülmesi ile ilgili konular yer alır.

  Rum suresinin 18-27. ayetleri:
  18. ayet: Göklerde ve yerde her türlü övgü O’na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O’nu tesbih edin.

  19. ayet: O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.

  20. ayet: O’nun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz.

  21. ayet: Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.

  22. ayet: O’nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır.

  23. ayet: Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah’ın lutfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da O’nun kanıtlarındandır. Bunda, dinleyen kimseler için elbette dersler vardır.

  24. ayet: Yine O’nun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda, aklını kullanan kimseler için ibretler vardır.

  25. ayet: Göğün ve yerin Allah’ın buyruğu ile düzen içinde durması da O’nun kanıtlarındandır. Sonunda O, sizi (bulunduğunuz) yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz.

  26. ayet: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O’na aittir, hepsi O’na boyun eğmiştir.

  27. ayet: Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O’dur ve bu O’nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O’nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir.

  10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları için Tıklayınız

  10. Sınıfta Yer Alan Diğer Ders ve Konuları için Tıklayınız

  Yazı kaynağı : www.basarisiralamalari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap