Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rexapin 2,5 mg kullananların yorumu

  1 ziyaretçi

  rexapin 2,5 mg kullananların yorumu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  rexapin

  Olanzapin Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları

  Olanzapin Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları

  Olanzapin yan etkileri konusunda bilgi vermeden yapılan akademik çalışmalarla Olanzapin’in etki mekanizmasını ve klinik çalışmaların mantığını anlamaya çalışalım.

  Şizofreni hastalarında yapılan çok merkezli çalışmalar olanzapinin, şizofreninin hem pozitif hem de negatif semptomlarında bir yanıt ortaya çıkaran, geniş etkinliğe sahip yeni bir antipsikotik ajan olduğunu doğrulamaktadır. Geleneksel antipsikotik ajanlarla karşılaştırıldığında, olanzapin ekstrapiramidal semptomların insidansını düşürür ve prolaktin seviyelerinde minimal bozulmaya neden olur. Genellikle olanzapin iyi tolere edilir.

  Olanzapinin farmakokinetiği, onaylanmış dozaj aralığında doğrusal ve dozla orantılıdır. Sağlıklı bireylerde ortalama yarı ömrü, 21 ila 54 saat arasında değişen 33 saat idi. Ortalama görünür plazma klerensi 26 L/saat olup, 12 ila 47 L/saat aralığındadır. Sigara içenler ve erkekler, kadınlara ve sigara içmeyenlere göre olanzapin klerensi daha yüksektir. Olanzapin uygulandıktan sonra yaklaşık %60’ı idrarla ve %30’u feçesle atıldı.

  Olanzapin ağırlıklı olarak albümine (%90) ve α1-asit glikoproteine ​​(%77) bağlanır. Olanzapin 10- ve 4′-N-glukuronidlerine, 4′-N-desmetilolanzapine [sitokrom P450 (CYP) 1A2] ve olanzapin N-okside (flavin mono-oksijenaz 3) metabolize olur. CYP2D6 yoluyla 2-hidroksimetilolanzapin metabolizması minör bir yoldur. 10-N-glukuronid en bol bulunan metabolittir, ancak 4′-N-desmetilolanzapin oluşumu olanzapinin klerensi ile ilişkilidir.

  Olanzapin, CYP izozimlerini inhibe etmez. Olanzapin ile diazepam, alkol (etanol), imipramin, R/S-varfarin, aminofilin, biperiden, lityum veya fluoksetin arasında klinik olarak anlamlı metabolik etkileşimler bulunmamıştır. Bir CYP1A2 inhibitörü olan fluvoksamin, olanzapinin plazma konsantrasyonlarını artırır; Tütün dumanı ve karbamazepin dahil olmak üzere CYP1A2 indükleyicileri olanzapin konsantrasyonlarını azaltır. Olanzapin ve diazepam veya alkol birlikte uygulandığında ortostatik değişiklikler gözlendi.

  Olanzapin ve alkol ile olanzapin ve imipramin arasında farmakodinamik etkileşimler meydana geldi; bu, hastaların kombinasyonların kısa vadeli etkilerini yaşarken tehlikeli ekipman kullanmaktan veya otomobil kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini ima etti. Olanzapin farmakokinetiği üzerinde en büyük etkiye sahip bireysel faktörler cinsiyet ve sigara içme durumudur. Olanzapinin plazma klerensi genellikle 4 katlık bir aralıkta değişir, ancak olanzapinin klerensi ve konsantrasyonundaki değişkenlik, yan etkilerin şiddeti veya süresi veya etkililik derecesi ile ilişkili görünmemektedir. Bu nedenle, bu bireysel faktörler için dozaj ayarlamaları gereksiz görünmektedir. Bununla birlikte, oksidatif metabolizmanın azalmasıyla ilişkili faktörlerin bir kombinasyonu ile karakterize edilen hastalarda, örneğin sigara içmeyen zayıf veya yaşlı kadınlar için dozaj modifikasyonu düşünülmelidir.

  Kaynak: https://doi.org/10.2165/00003088-199937030-00001

  Olanzapin Yan Etkileri – Rexapin Yan Etkileri

  Olanzapin Yan etkileri, yani ticari adıyla rexapin yan etkileri şunlardır(çok yaygın):

  Olanzapin Yan etkileri, yani ticari adıyla rexapin yan etkileri şunlardır(yaygın):

  Olanzapin’in yaygın karşılaşılan bazı yan etkileridir.

  Rexapin 5 mg

  Rexapin yani Olanzapin etken maddesi 2,5 mg, 5 mg gibi dozlarda kullanıma sunulmaktadır. Etken maddenin miktarı yan etkilerin şiddetini ve türü üzerinde etkilidir. Bir benzodiazepin türevi olan Olanzapin, yani Rexapin hakkında daha genel bilgiler ile etkileri hakkında daha fazla bilgi almak için Benzodiazepin Türevleri ve Yan Etkileri yazısını veya antipsikotik sınıfındaki bir diğer ilaç olan risperidon etken maddesi hakkında daha fazla bilgi için Risperidon Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları yazısını okuyabilirsiniz. Başka bir benzodiazepin türevi olan Rivoclon hakkında daha fazla bilgi için Rivoclon Nedir ve Ne İçin Kullanılır? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

  Olanzapin Kullanıcı Yorumları(Rexapin Kullanıcı Yorumları)

  Olanzapin kullanıcı yorumları genel itibari ile benzodiazepin türevlerinde sık rastlanan “uyku hali” durumundan şikayet etmektedir. Bunun haricinde prolaktin seviyesinde artıştan şikayet edilmektedir. Bir başka kullancıı yorumu olarak “ilacın gece kullanımı sonucu rahatlama hissi verdiği” olumlu özelliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.ortaakarsu.net

  Rexapin 2.5 mg Kullananlar Yorumları

  REXAPIN 2.5 mg 28 film tablet Kullananlar

  2.REXAPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  REXAPIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer, olanzapine veya REXAPİN'in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.

  • Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.

  REXAPIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer REXAPİN verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.

  • Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

  • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, REXAPİN'in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.

  • 13- 17 yaş arası ergenlerde kilo artışı, kan şekeri ve kan yağlarında yükselmeye neden olabilir. Bu yaş grubunda özellikle uzun süreli kullanımda bu riskler açısından dikkatli olmak gerekir.

  Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

  • Diyabet (şeker hastalığı)

  • Kalp hastalığı

  • Karaciğer veya böbrek hastalığı

  • Parkinson hastalığı

  • Epilepsi (sara hastalığı)

  • Prostat sorunları

  • Barsak tıkanması (paralitik ileus)

  • Kan hastalıkları

  • İnme veya "minör" inme (inmenin geçici belirtileri)

  Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya "minör" inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

  REXAPİN, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

  Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

  "Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

  REXAPIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  REXAPİN ve alkolün birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, REXAPİN ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danışmadan REXAPİN'i hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  REXAPİN az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  REXAPİN'in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

  REXAPIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  REXAPİN her dozunda, 1 mmol'den daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  REXAPİN'i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız.

  REXAPİN'in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

  REXAPİN dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

  Yazı kaynağı : www.ilac247.com

  rexapin

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap