Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  renkli taş kahverengi siyah ve gri renkli minerallerden oluşmuş olabilir mi

  1 ziyaretçi

  renkli taş kahverengi siyah ve gri renkli minerallerden oluşmuş olabilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  renkli taş kahverengi siyah ve gri renkli minerallerden oluşmuş olabilir mi? - Eodev.com

  renkli taş kahverengi siyah ve gri renkli minerallerden oluşmuş olabilir mi? - Eodev.com

  Cevap:Püskürük (Volkanik) Taşlar

  Magmanın yeryüzünde ya da yeryüzüne yakın yerlerde soğumasıyla oluşan taşlardır.

  Katılaşım taşları adı da verilen püskürük taşlar magmanın soğuduğu yere göre iki gruba ayrılır.

  § Dış Püskürük Taşlar

  renkli taş

  Magmanın yeryüzüne çıkıp, yeryüzünde soğumasıyla oluşan taşlardır. Soğumaları kısa sürede gerçekleştiği için Küçük kristalli olurlar. Dış püskürük taşların en tanınmış örnekleri bazalt, andezit, obsidyen ve volkanik tüftür.

  Bazalt : Koyu gri ve siyah renklerde olan dış püskürük bir taştır. Mineralleri ince taneli olduğu için ancak mikroskopla görülebilir. Bazalt demir içerir. Bu nedenle ağır bir taştır.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Belgin Dal - Bioenerji Uzman�

  LAL-GARNET

  K�rm�z�, mavi mor ve kahverengi renkleri olmas�na ra�men genelde k�rm�z�s� bilinen sekiz yüzlü kristal.
  Çe�itli renklerde, �e af ve yar�-�e af olarak bulunur. K�rm�z� renkli olan� Lâl Ta�� olarak da bilinir. Lâl Ta�� ad� eski kaynaklardan gelen bir isim oldu�undan dolay� baz� kaynaklarda Granat ta��n�n Lâl Ta�� oldu�u da söylenir ancak Garnet olmas� ihtimali daha güçlü ve �u anda genel olarak da böyle bilinmektedir.

  Kelime anlam� “çekirdekli” yani “nar” olan Latince “granatum” kelimesinden ad�n� alm��, verimlili�in ve döllenmenin sembolü olarak görülmü�tür.

  Yazı kaynağı : www.belgindal.com.tr

  Lapis Lazuli 💙 | Lapis lazuli, Değerli taşlar, Işıltı

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap