Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  regaip kandilinde hangi zikirler çekilmeli

  1 ziyaretçi

  regaip kandilinde hangi zikirler çekilmeli bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Regaib Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler hangisi sayısı kaç?

  Regaib Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler hangisi sayısı kaç?

  Affı bol rahmetle dolu Regaib Kandili ile ilgili hadisleri, okunacak duaları, çekilecek tesbihleri ve zikirleri sizler için bir araya getirdik. Regaib kandili ile ilgili hadisler ve Kur'andaki ayetler hangileri sorusunun detaylı anlatımı haberimizde.

  Sizler için Regaib Kandili'nde okunacak dualarla birlikte çekilecek zikirleri ve tesbihleri derledik. Recep ayında yer alan Regaib  Kandili en önemli gecelerden biridir. Bu gece ibadet etmek isteyenler için çekilecek tesbih ve zikirleri hazırladık. 

  Regaib Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

  Regaib kandili çekilecek tesbihler :Regaib  Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

  Regaib kandilinde yapılacak ibadetler:  Sadece Regaib kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:


  1. Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
  2. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.))
  3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Nafile namazı nasıl kılınır, aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
  4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
  5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.
  6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. Tevbe istiğfar nedir aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
  7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
  8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
  9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
  10. Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
  11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
  12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
  13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
  14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.
  15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
  16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.
  17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
  18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
  19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

  Yazı kaynağı : www.internethaber.com

  Regaib gecesi zikirleri ve tesbihleri

  Regaip Kandilinde �ekilecek tesbihler ve Esmalar: Regaip Kandili tesbih ne �ekilir?

  Regaip Kandilinde �ekilecek tesbihler ve Esmalar: Regaip Kandili tesbih ne �ekilir?

  M�sl�man alemi a��s�ndan b�y�k �nem ta��yan �� aylar�n ilk kandilinde dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek. Reg�ip, Arap�a bir kelimedir ve "re�a-be" k�k�nden gelmektedir. Kelime anlam�, herhangi bir �eyi istemek, ona kar�� meyletmek ve onu elde etmek i�in �aba sarfetmek demektir. Bu geceyi ibadetle ge�irmenin sevab� �ok b�y�kt�r. Bol bol zikir, evrad � ezkarda bulunulmal�, g�nahlardan sak�n�lmal�d�r. Peki Regaip Kandili tesbih ne �ekilir? Regaip Kandilinde �ekilecek tesbihler ve Esmalar nelerdir?

  REGA�P KAND�L�NDE TESB�H NE �EK�L�R?

  Recep ay�nda genel olarak �ekilecek tesbihlerin yan� s�ra Regaip Kandilinde de g�nahlar�n aff� istenip Esmalar okunarak Allah'� zikretmek �ok faziletlidir. Peki Regaip Kandilinde tesbih olarak ne �ekilir? Hangi tesbihler �ekilmeli? ��te Allah'�n rahmetinin sa�anak sa�anak ya�d��� bu nurlu gecede �ekilecek tesbih, zikir ve esmalar..

  100 defa S�bhana'llahi'l- hayyil- kayyum

  100 defa S�bhana'llahi'l- ehadi's-samed

  100 defa S�bhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

  REGA�P KAND�L�NDE �EK�LECEK TESB�HLER

  M�sl�manlar i�in m�barek bir g�n olan Regaip Kandilinde tesbihler �ekip yaradan� zikretmek ve Peygamber efendimizi (S.A.S) anmak �ok de�erlidir. ��te Regaip Kandilinde �ekilecek tesbihler...

  "L� il�he illallah",

  "Allah�mme salli al� seyyidin� muhammedin ve al� �li seyyidin� muhammed",

  "Esta�firullah",

  "S�bhanallah",

  "Elhamd�lillah",

  "Allahu ekber",

  "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim",

  "Allah" (C.C)

  3 aylarda 111 defa 'Allah�mme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-� selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih �ekilir. �� aylar boyunca her g�n 1100 kere 'La �lahe �llallah', 100 kere de 'Muhammed�rresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

  Ayr�ca �� aylarda her g�n ba��nda ve sonunda 7'�er Fatiha-i �erife okumak sureti ile 100 �hlas-� �erif okumak �ok sevapt�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Regâib Kandilinde hangi tesbihler çekilir? Zikirler nelerdir?

  Regâib Kandilinde hangi tesbihler çekilir? Zikirler nelerdir?

  İslam Alemi için oldukça önemli ve kıymetli günlerden biri olan Regaib Gecesi, Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesidir. Bu mübarek gece de Allah-u Teala müminlere ihsan ve ikramlar sunar. Kelime olarak “çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan” mânâlarına gelen regâib “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” olarak bilinir.

  Receb’in İlk Cum’a Gecesinde Allâh’ın Mağfireti Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdular: “Receb, Allah-u Teâlâ’nın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan benim ümmetimin ayıdır.”Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e; -Yâ Rasûlallah!.. Receb, Allah-u Teâlâ’nın ayıdır, ne demektir? diye sorulan suâle: -Receb, Allah-u Teâlâ’nın ayıdır. Çünkü Receb Hakk’ın mağfiretine mahsûs bir aydır. Bu ayda insanlar kan dökmekten men’ olunur. Bu ayda çarpışmaya izin yoktur. Bu ayda Allah-u Teâlâ, Peygamberlerin -aleyhimüsselâm- duâlarını kabûl etmiştir. Yine bu ayda Allah-u Teâlâ, evliyâsını düşmanlarının elinden kurtarmıştır.

  REGAİB KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

  1. Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

  2. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

  3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

  4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

  5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

  6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

  7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

  8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

  9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

  10. Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

  11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

  12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

  13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

  14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; 

  15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

  16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

  17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

  18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

  19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı. 

  REGAİB KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

  300 Salavat-ı şerife,

  101 Fatha-i şerife,

  101 İhlas-ı şerife,

  101 Kadir suresi

  REGAİB KANDİLİNDE KILINACAK NAMAZLAR

  Regaib gecesi, Hacet Namazı ve Tesbih Namazı kılınması çok makuledir. iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınan bu namazlar, akşam namazı ve yatsi namazı arasında kılınan mukaddes ibadetlerdir.

  HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

  Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur:
  Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
  Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
  Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik
  Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
  Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
  Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur. 

  Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir. 

  TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

  Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

  "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

  "Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

  -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

  -Zamm-ı sureden sonra 10 kere,

  -Rükûda 10 kere,

  -Rükûdan doğrulunca 10 kere,

  -Secdede 10 kere,

  -Secdeden doğrulunca 10 kere,

  -İkinci secde de 10 kere, okunur.

  Böylece birinci rekat kılınmış olur.

  2.Rekat

  Fatiha'dan önce

  15 kere tesbih

  Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

  Rüku tesbihinden sonra

  10 kere tesbih

  Rükûdan doğrulunca

  10 kere tesbih

  Secde tesbihinden sonra

  10 kere tesbih

  Secdeden doğrulunca

  10 kere tesbih

  2.secde tesbihinden sonra

  10 kere tesbih okunur.

  İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

  Üçüncü rekata kalkılır.

  3.Rekat

  Sübhâneke'den sonra

  15 kere tesbih

  Fatiha ve sure'den sonra

  10 kere tesbih

  Rüku tesbihinden sonra

  10 kere tesbih

  Rükûdan doğrulunca

  10 kere tesbih

  Secde tesbihinden sonra

  10 kere tesbih

  Secdeden doğrulunca

  10 kere tesbih

  2.secde tesbihinden sonra

  10 kere tesbih okunur.

  Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.

  Dördüncü rek'ate kalkılır.

  4.Rekat

  Fatiha'dan önce

  15 kere tesbih

  Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

  Rüku tesbihinden sonra

  10 kere tesbih

  Rükûdan doğrulunca

  10 kere tesbih

  Secde tesbihinden sonra

  10 kere tesbih

  Secdeden doğrulunca

  10 kere tesbih

  2.secde tesbihinden sonra

  10 kere tesbih okunur.

  Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap