Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  regaip kandilinde dualar kabul olur mu

  1 ziyaretçi

  regaip kandilinde dualar kabul olur mu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Regaip kandilinde dualar kabul olur mu?

  Regaip kandilinde dualar kabul olur mu?

  Regaip kandilinde dualar kabul olur mu?

  Kayıtsız Üye
  Regaip kandilinde edilen dualar kabul olur mu konu hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ?

  Cevap: Regaip kandilinde dualar kabul olur mu?

  Muhasibi
  Samimi ve içten edilen bir dua kabul olur inşaalalh…

  Hoca
  Regaip kandilinde dua kabul edilir diye bir hüküm yok ama samimice içten ve ihlas ile yapılan dualar her zaman kabul olur.

  Kayıtsız Üye
  Allah’a ihlas ve huşu ile edilen dualar makbul dualardır. Ancak böyle mübarek günleri en güzel şekilde değerlendirmek gerekir. Neticede bir sonraki regaip kandiline ulaşma garantimiz yok. Her namazı dahi son namazımızmış gibi kılmalıyız.

  Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir. [Mû’min-60]

  Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]

  Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

  Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

  Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. [İbni Asakir]

  Receb ayının ilk Cuma gecesini [Regaib gecesini] ihya edene, kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir. Yalnız, yedi kimsenin duası kabul olmaz: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan. [S. Ebediyye]

  Filiz akgöl
  S. A çok günahları olan birinin ve bir kaç kere tövbe eden tövbesini bozan ve tekrar töbe eden bu sefer tam anlamıyla orucuu namazını kaza namazları yapan Allah’a dönen biri yaptıklarından pişman olan ve bir şeyleri geçte olsa anlayan bilincinde olan birinin ALLAH katında tövbesi kabul olur mu ve duaları kabul olur mu Allah katında durumu ne olur

  Ensar
  Kişi her ne kadar günah işlerse işlesin Allah’a iltica eder yönelir af olması için duada bulunur istiğfar eder, ne kadar tövbenizi bozsanızda siz yinede bağışlanma dileyin. Umulurki Allah pişmanlığınızı kabul eder sizi af eder.

  regaip kandilinde dualar kabul olur mu, regaip kandili dualar kabul olur mu, kandilde dualar kabul olur mu

  Yazı kaynağı : www.forumduasi.com

  Regaip kandili duası kabul olur mu Hz. Muhammed özel duası

  Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler

  Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler

  Mübarek Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler

  Bu gece idrak edilecek olan Regaip Kandili için vatandaşların yapması gereken bazı ibadetler bulunmaktadır. Müslümanlar için önemli bir gece olan bu gecede okunacak duaları, sureleri bir araya getirdik. İşte 26 Ocak Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler..

  Regaip Kandili duaları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. 2023 yılı 26 Ocak gecesi mübarek kandil gecelerinden biri olan Regaip Kandili'dir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar için yapılması gereken bazı ibadetler ve Regaip Kandili duası da bulunur. 

  REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

  Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

  Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

  YA İLAHEL-ALEMİN!

  Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

  EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

  Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

  Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

  Bismillahirrahmanirrahim

  Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allah'ım (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle)

  Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

  Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

  Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

  Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak

  Murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

  Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

  Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

  Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

  Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

  Cümlemize vicdan genişliği lütfet

  Kalplerimize inşirah bahşet

  Bizleri kolektif şuura sahip kullarından kıl

  Ve bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

  Ey yüceler yücesi olan Allah'ım

  Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

  Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

  Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibiyle..

  Kalplerimizi birbirine ısındır ve

  Bizleri birbirimize sevdir

  Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

  Bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!

  REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUA

  Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

  Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

  Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

  Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

  Tekrar secde edip yine yetmiş kere

  İstiğfar duası

  İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’an-ı Kerim’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

  (Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2). Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

  Regaip Kandili'ni dua ederek geçirmek isteyenler için ayrıca okunacak sure ve dualar şunlardır:

  “Bi'smi'llâhi'rrahmâni'rrahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

  Duasının Türkçe meali şöyledir:

  "Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."

  “Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

  Türkçe anlamı şöyledir:

  "Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

  “Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

  Türkçe anlamı ise şöyledir:

  "Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

  “Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

  Türkçe anlamı:

  "Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

  EY KAİNATIN SULTANI!

  Dua edenlere cevap veren sen, Istırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!

  ALLAH'IM!

  Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Duanın makbul olduğu zamanlar - Dinimiz İslam

  Regaib duası: 2023 Regaib gecesi hangi dualar edilir, hangi zikir ve tesbihler çekilir?

  Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Diyanet Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, tutulacak oruçlar ve namazlar ne? Regaip Kandilinde okunacak dua ve sureler

  Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Diyanet Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, tutulacak oruçlar ve namazlar ne? Regaip Kandilinde okunacak dua ve sureler

  REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

  Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

  Ayet-i kerîmede buyrulur:

  “(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

  Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

  Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

  “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

  Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

  Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

  Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

  Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap