Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  regaip kandili oruç tutmanın fazileti

  1 ziyaretçi

  regaip kandili oruç tutmanın fazileti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Regaib gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir?

  Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandilinde Oruç Tutmanın Fazileti

  Regaip kandili, dinimizdeki önemli yere sahip olan kandillerden ilkidir. Bu bereketli geceye isim veren re-ğa-be kökünden gelen kelime; bir şeyi çok istemek anlamına gelir. İstenilen şeyi elde etmek için çaba sarf etme anlamını taşıyan regaip kelimesi, İslamiyet için önemli geceye adını vermiştir.

  18. yy başlarında regaip kandili, gösterişli törenlerle kutlanırmış. Tekke ve zaviyelerde regaip kandili için önceden hazırlıklar yapılırmış. Bu özel ve bereketli gece için şairler “regâibiye” adı verdikleri şiirleri kaleme alırmış. Alimler, regaip kandilinde bolca dua etmek, Allah adını sıkça anarak sohbet etmek ve namaz kılmak gerektiğini vurgularmış. Günümüzde de aynı gelenekler regaip kandilinde devam eder.

  Regaip kandilinde yapılması önerilen ibadetlerden biri de regaib kandili orucu tutmaktır. Regaip kandili orucu sevabı çok fazla olan ibadetlerden biridir. Şimdi sizlere regaip kandilinde oruç tutmak istediğinizde hatırlamanız gereken bilgileri vereceğiz. Bu bereketli gecenin hürmeti adına oruç tutmak isterseniz; yazımızdaki bilgiler size ışık tutacak.

  Regaip kandilinde neden oruç tutulur diye merak edenler için de en aydınlatıcı kaynaklardan olan hadislerden örnekler vereceğiz.

  Zilhicce Orucu Fazileti Nedir? Ne Zaman Tutulur?

  Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Şevval Ayı Orucu: Nasıl Niyet Edilir, Ne Zaman Tutulur?

  Regaip Kandili Orucu Kaç Gün Tutulur?

  Mevlit Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandili Orucu Ne Zaman, Hangi Gün Tutulur?

  Nafile Orucu Nedir? Bozunca Kefaret Gerekir Mi?

  Regaip Kandili Orucu Sevabı ve Fazileti Nedir?

  Bayramda Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandili ve Orucuyla İlgili Hadisler

  Berat Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur, Nasıl Niyet Edilir?

  Recep Ayında Oruç Tutmak: Niyeti, Fazileti

  Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Fazileti Nedir?

  Dinimizde Oruç Çeşitleri, İsimleri, Anlamları

  Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Nasıl Kılınır?

  Sahur Nedir? Ne Zaman Başlar ve Biter? Oruç İçin Önemi Nedir?

  Yazı kaynağı : www.nefisyemektarifleri.com

  Regaip kandili orucu tutmanın faziletleri nelerdir? Regaip kandili orucu kaç gün tutulur?

  Regaip kandili orucu tutmanın faziletleri nelerdir? Regaip kandili orucu kaç gün tutulur?

  Recep ayının ilk Cuma gecesi gerçekleşecek olan Regaip kandili, İslamiyet'in en önemli 5 gecesinden biridir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu mübarek gece için ‘Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recepʼin ilk (Cuma) gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir’ hadisi şerifini buyurmaktadır. Regaip, ‘isteme, arzulama, bir şeyi elde etmek için çaba sarf etmek’ anlamlarına gelmektedir. Allah rızasını kazanmak ve duaların kabul edilmesi için Regaip kandilinde dua ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Özellikle Regaip kandilinin gündüzden oruçla geçirip akşamında nafile namazların kılınıp zikirlerin çekilmesi çok sevaptır. 

  REGAİP GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

  - Allah, Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder. 

  - Recep ayının bir gün başında, bir gün ortasında, bir gün sonunda oruç tutması Recep Ayının tamamında oruç tutmuş sayılmaktadır. 

  - Recep ayında yapılan dualar kabul edilir, günahlar affedilir. Sevaplar gibi günahlar da kat kat arttırılarak yazılır. 

  REGAİP KANDİLİNDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

  Ramazan ayında tutulan farz orucu dışında en kıymetli oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutmak farz ya da vacip olmasa da bu kıymetli ayların mümkün mertebe oruçla geçirilmesi çok kıymetli ve faziletlidir. Hz. Aişe’ye göre Hz. Muhammed (s.a.s) Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir ancak Regaip kandili ve onun gibi kıymetli günlerde oruç tuttuğu ayrıca aktarılmaktadır. 

  Regaip Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. ‘Allah’ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya’ şeklinde niyet edilebilir.  İftar vakti geldiğinde abartmadan ve nefse yenilmeden yemeklere boğulmadan sakin sakin ve dua ederek orucu açmak tavsiye edilir. İftarın ardından ibadetlere başlanarak bütün gece Allah zikredilerek Regaip gecesi idrak edilir.

  REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

  Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

  REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

  Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.

  "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Regaip Kandili'nde oruca nas�l niyet edilir? Regaip Kandili'nde oru� tutman�n fazileti nedir?

  Regaip Kandili'nde oruca nas�l niyet edilir? Regaip Kandili'nde oru� tutman�n fazileti nedir?

  2022 y�l�n�n ilk kandili yar�n idrak edilecek. Her y�l oldu�u gibi bu y�lda kandil gecesi bol bol ibadet edilecek. Bug�n ise m�barek �� aylar�n ilki Recep ay�n�n ilk g�n�. Bug�n oru� tutan vatanda�lar oldu�u gibi yar�n Regaip Kandili'nde de oru�lar tutulacak. Peki, Regaip Kandili'inde oru� tutman�n fazileti nedir? Regaip Kandili'nde oruca nas�l niyet edilir?

  REGA�P KAND�L�'NDE ORUCA NASIL N�YET ED�L�R?

  Regaip Kandil'inde oru� tutmak �ok faziletli bir nafile ibadettir. Bu oru� farz olmay�p s�nnettir. Bug�n oru� tutanlara 1 y�l oru� tutmu� sevab� verilir. Bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

  Diyanet'te yer alan bilgiye g�re, bu oru�lar i�in, "yar�nki orucu tutmaya" �eklinde mutlak niyet edilmesi yeterli oluyor.

  Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oru� i�in sahura kalk�lmas� da niyet say�l�r.

  REGA�P KAND�L�'NDE ORU� TUTMANIN FAZ�LET� NED�R?

  Allah'�n rahmet, ba��� ve yard�mlar�n�n da��t�ld��� inan� ve �midiyle bu gecede Allah'a ibadet edecek olanlar oru�lar�n� tutacaklar.

  Hz. Peygamber (s.a.s.), "�aban'�n ortas�nda (Berat gecesi) ibadet ediniz, g�nd�z oru� tutunuz. Allah, o gece g�ne�in batmas�yla d�nya semas�na (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir do�ana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden r�z�k isteyen ona r�z�k vereyim, yok mu bir musibete u�rayan ona afiyet vereyim, yok mu ba�ka bir �ey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmiz�, Savm, 39; �bn M�ce, �k�met'u-Salat, 191) demi�tir.

  Di�er taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz g�n� (Eb� D�v�d, Savm, 62; Tirmiz�, Savm, 52), pazartesi ve per�embe g�nleri, ���r� ve arefe g�n� oru� tutar (M�slim, S�y�m, 196, 197; �bn M�ce, S�y�m, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bug�n benim do�du�um, Peygamber olarak g�nderildi�im ve Kur'an'�n bana vahyedildi�i g�nd�r." (M�slim, S�y�m, 198) diye cevap verirdi.

  Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak baz� �slam alimleri dini a��dan faziletli say�lan di�er g�n ve gecelerin ibadetle ihyas�n�n m�stehap oldu�unu s�ylemi�lerdir.

  REGA�P KAND�L� �NEM� NED�R?

  Reg�ib gecelerinde dua etmek, tevbe ve isti�farda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek �e�itli ib�detlerle ge�irmek, genel olarak alimler aras�nda kabul g�rm��t�r. Regaibin di�er kandillerden farkl� olu�u hem Recep ay�nda bulunmas� hem de Cuma gecesi olu�udur. Ayr�ca Recep ay�n�n hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmas�ndand�r. Bu g�nler ve geceler, kendimizi denetleme ve de�erlendirme bak�m�ndan �nemlidir. Reg�ib kelimesi Kur'an'da "Regaib" �eklinde ge�memektedir. Ancak "re�abe"den t�remi� olan �e�itli kelimeler, Kur'�n'da sekiz yerde ge�mekte ve "re�abe"nin if�de etti�i mana i�in kullan�lmaktad�r. Terim olarak Reg�ib, T�rk�e'de kandil dedi�imiz m�b�rek gecelerden biridir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap