Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  recep ayının ortası hangi gün 2023

  1 ziyaretçi

  recep ayının ortası hangi gün 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Recep ay� ne zaman 2023? �� aylar�n ba�lang�c� olan Recep ay� hangi tarihte?

  Recep ay� ne zaman 2023? �� aylar�n ba�lang�c� olan Recep ay� hangi tarihte?

  Recep ay� ne zaman 2023? sorusu, �� aylarda ibadetlerini yerine getirecek olan M�sl�manlar taraf�ndan g�ndeme geldi. �� aylar�n ilki olan recep ay�n�n ba�layaca�� tarih, vatanda�lar taraf�ndan sorgulan�yor. Regaip, Mira� ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi �zel gecelerin idrak edildi�i �� aylarda, oru� tutma, Kur'an-� Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha �ok y�nelinmesi tavsiye ediliyor. Peki �� aylar�n ba�lang�c� ne zaman 2023? Recep ay� hangi tarihte ba�l�yor? ��te Diyanet 3 aylar takvimi

  RECEP AYI NE ZAMAN 2023?

  Diyanet 2023 dini g�nler takvimi i�erisinde yer alan bilgilere g�re �� Aylar, 2023 y�l�nda Receb ay�n�n ilk g�n� olan 23 Ocak Pazartesi ba�layacak.

  �aban ay� ise 21.02.2023 Sal� g�n� ba�layacak.

  Gelecek y�l Ramazan ay� ise 23 Mart'ta ba�layacak.

  RECEP AYI �LE �LG�L� HAD�SLER

  "Recep ay� Allah'�n ay�, �aban benim ay�m, Ramazan da �mmetimin ay�d�r."

  "Receb-i �erifin bir g�n ba��nda, bir g�n ortas�nda ve bir g�n de sonunda oru� tutana, Receb'in hepsini tutmu� gibi sevap verilir."

  "Receb-i �er�f'in birinci g�n�nde oru� tutmak �� senelik, ikinci g�n� oru�lu olmak iki senelik ve yine ���nc� g�n� oru�lu bulunmak bir senelik k���k g�nahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her g�n� bir ayl�k k���k g�nahlar�n af ve ma�firetine vesile olur." buyuruyorlar."

  "Allah Te�l�, Receb ay�nda oru� tutanlar� ma�firet eder."

  "�bn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ay�nda bazen o kadar �ok oru� tutard� ki, biz O'nu hi� iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar �ok iftar ederdi ki, biz O'nu hi� oru� tutmayacak zannederdik." buyurmu�tur."

  �� AYLARIN �NEM� NED�R?

  Recep, �aban ve Ramazan aylar�n� kapsayan �� aylar, m�barek aylard�r. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ay� girdi�inde "Allah'�m! Recep ve �aban'� bize m�barek k�l ve bizi Ramazan'a ula�t�r." diye dua etmi�tir (Ahmed b. Hanbel, M�sned, I, 259).

  Ramazan ay�nda oru� tutmak farzd�r (Bakara, 2/184-185). Recep ve �aban aylar�nda ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) di�er aylara oranla daha fazla nafile oru� tuttu�u, ancak Ramazan'�n d���nda hi�bir ay�n tamam�n� oru�lu ge�irmedi�i hadis kaynaklar�nda yer almaktad�r (Buh�r�, Savm, 52-53; M�slim, S�y�m, 173-79).

  Bu itibarla, Recep ve �aban aylar�n�n aral�ks�z olarak oru�lu ge�irilmesinin din� bir dayana�� yoktur. Ki�i, sa�l��� m�sait olup g�� yetirdi�i takdirde bu aylarda diledi�i kadar nafile oru� tutabilir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? Receb ayı hangi tarihte? Diyanet dini günler takvimi ve kandil tarihlerini açıkladı

  Recep ayındaki önemli gün ve geceler: Recep ayının 13. 14. 15. günü önemi (eyyam-ı biyd)

  Üç Aylar gecesi: Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2023 mübarek Üç Aylar başladı mı, ne zaman başlayacak?

  Üç Aylar gecesi: Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2023 mübarek Üç Aylar başladı mı, ne zaman başlayacak?

  ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

  Üç ayların ikincisi olan Şaban Ayı 2023 yılında 21 Şubat Salı günü başlayacak.

  Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

  “Şaban benim ayımdır.”

  “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

  Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

  Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

  “Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

  Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

  “Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

  ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

  1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

  11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Recep ayında hangi günler oruç tutulur? Recep orucu günleri 2023

  Recep ayında hangi günler oruç tutulur? Recep orucu günleri 2023

  İslam alemi, 23 Ocak Pazartesi günü Üç Aylar'a kavuşuyor...

  Recep ayını idrak edecek olan Müslümanlar, günlerini ibadetlerini yerine getirerek ve dua edecek geçirecek.

  Recep ayının ardından Şaban ve oruç ayı Ramazan gelecek.

  Recep ayında oruç tutulur mu, hangi günler oruç tutulur sorusu ise gündemde yerini aldı. 

  Bolluk ve bereket ayı olan Recep günlerinde oruç tutarak sevap almak isteyenler, "Recep ayı oruç günleri 2023" hakkında araştırma yapıyor.

  Peki Recep orucu nasıl ve ne zaman tutulur? Recep ayında hangi günler oruç tutulmalı? İşte merak edilenler...

  Recep ayında oruç tutulur mu, kaç gün?

  Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

  Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

  Recep ayı ilk gün orucu

  Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; “Allah-u Teala, her kim Recep’in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir” buyuruluyor.

  Recep ayı oruç günleri 2023

  Recep ayının ilk gün orucu çok önemlidir ve 1, 2 ve 3. günün orucunun sevabı çok büyüktür. İlk Perşembe (26 Ocak 2023) günü yani Regaip Kandilinde oruç tutmak büyük sevaptır.

  4 Şubat 2023 Cumartesi Recep’in 13. günüdür, 5 Şubat 2023 Pazar Recep’in 14. Günüdür ve 6 Şubat 2023 Pazartesi Recep’in 15. günüdür. Recep’in ortasına tekabül eden bu günlerin de oruçlu geçirilmesi faziletlidir.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap