Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rasathane son deprem bilgileri

  1 ziyaretçi

  rasathane son deprem bilgileri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Son Depremler

  BO�AZ��� �N�VERS�TES�

  KAND�LL� RASATHANES� VE DEPREM ARA�TIRMA ENST�T�S� (KRDAE)

  B�LGESEL DEPREM-TSUNAM� �ZLEME VE DE�ERLEND�RME MERKEZ� (BDT�M)

  Yazı kaynağı : www.koeri.boun.edu.tr

  B.U. KRDAE BDTİM Son Depremler

  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

  KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)

  BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM)

  Yazı kaynağı : udim.koeri.boun.edu.tr

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap