Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ramazanda teravih namazı kaç rekattır

  1 ziyaretçi

  ramazanda teravih namazı kaç rekattır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekat? Teravih Namazı Kılınışı, Okunan Dualar ve Sureler

  Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekat? Teravih Namazı Kılınışı, Okunan Dualar ve Sureler

  Teravih rahatlamak, dinlendirmek anlamına tervîha kelimesinin çoğuludur. Müslümanların mübarek ayı Ramazan'da kılınan nafile bir namazının da adıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kıldırdığı bu namazı kılmak sünnettir.

  Teravih Namazı Nasıl Kılınır? 

  1. Rekat

  Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

  İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

  İmam ve cemaat "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, imam Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur.

  Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

  2. Rekat

  Burada imam Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar.

  İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

  3. Rekat

  Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat Sübhaneke'yi okur.

  Sonra imam Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur.

  Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

  Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir.

   4. Rekat

  Yalnızca imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur.

  Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur.

  Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

  Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır?

  Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

  Teravih Namazı Kaç Rekat?

  Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Teravih namazının rekat sayısıyla ilgili sekiz, on, on altı, yirmi, otuz altı, otuz sekiz, kırk gibi sayılar ileri sürülmüştür Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî fakihlerin çoğunluğu, Hz. Peygamber’in vitir dahil yirmi üç rekat namaz kıldığı yolundaki rivayetten ve sahâbe uygulamasından hareketle teravihin yirmi rekat olduğu görüşünü benimsemiştir. 

  Teravih Namazı Farz Mı?

  Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünnettir.

  Teravih Namazı Evde Nasıl Kılınır?

  Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

  Ezan okunduktan sonra sırayla:

  Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.

  İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

  Teravih Namazı 8 Rekat Kılınır Mı?

  Yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

  Teravih Namazından Sonra Okunan Dua

  Okunuşu:

  Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,

  Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,

  Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.

  Anlamı:

  Ey merhameti acıması çok olan, ey ihsanı, nimeti bol olan, ey insanları hesaba çeken onları inanç ve amelleriyle mükafatlandıran, ey varlığını birliğini gösteren delilleri yaratan.

  Ey lütfu ve ihsanı bol olan [Rabbimiz], affını ve bağışlamanı dileriz.

  Kur’an-ı kerim hürmetine bizi Ramazan ayında ateşten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle.

  Teravih Namazında Okunan Sure ve Dualar

  Fatiha Suresi

  Elhamdulillâhi rabbil'alemin
  Errahmânir'rahim
  Mâliki yevmiddin
  İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
  İhdinessirâtal mustakîm
  Sirâtallezine en'amte aleyhim
  Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

  Fil Suresi

  E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl
  E lem yec'al keydehüm fı tadlıl
  Ve ersele aleyhim tayran ebabıl
  Termıhim bi hıcaratin min siccıl
  Fecealehüm keasfin me'kul

  Kureyş Suresi

  Li îlâfi kurayş.
  Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
  Felya’budû Rabbe hâzelbeyt.
  Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

  Maun Suresi

  Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
  Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.
  Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.
  Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.
  Feveylun lil-musallîn.
  Ellezînehum an salâtihim sâhûn.
  Ellezînehum yurâûn.
  Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

  Kafirun Suresi

  Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
  Lâ a’budu mâ ta’budûn.
  Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
  Velâ ene âbidun mâ abedtum.
  Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
  Lekum dînukum veliye dîn.

  Kevser Suresi

  İnna a'taynakelkevser.
  Fesalli lirabbike venhar.
  İnne şanieke hüvel'ebter.

  Nasr Suresi

  İzâ câe nasrullahi velfeth
  Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
  Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

  Tebbet Suresi

  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
  Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
  Seyeslâ nâren zâte leheb
  Vemraetühû hammâletelhatab
  Fî cî dihâ hablün min mesed

  Nas Suresi

  Kul e'ûzü birabbinnâs
  Melikinnâs
  İlâhinnâs
  Min şerrilvesvâsilhannâs
  Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
  Minelcinneti vennâs

  Felak Suresi

  Kul e'ûzü birabbil felak
  Min şerri mâ halak
  Ve min şerri ğasikın izâ vekab
  Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
  Ve min şerri hâsidin izâ hased

  İhlas Suresi

  Kul hüvellâhü ehad
  Allâhüssamed
  Lem yelid ve lem yûled
  Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  Sübhaneke Duası

  Sübhânekellâhümme
  ve bi hamdik
  ve tebârakesmük
  ve teâlâ ceddük
  ve lâ ilâhe ğayrük.

  Ettehiyyatü Duası

  Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
  Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
  ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
  Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
  Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
  ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

  Allâhumme Salli Duası

  Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

  Allâhumme Barik Duası

  Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

  Rabbenâ âtina Duası

  Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

  Rabbenâğfirlî Duası

  Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet’e göre Teravih namazı kılınışı! Teravih namazı yatsı namazından önce mi kılınır? - Güncel Haberler Son Dakika

  Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet’e göre Teravih namazı kılınışı! Teravih namazı yatsı namazından önce mi kılınır? - Güncel Haberler Son Dakika

  Teravih rahatlamak, dinlendirmek anlamına tervîha kelimesinin çoğuludur. Müslümanların mübarek ayı Ramazan'da kılınan nafile bir namazının da adıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kıldırdığı bu namazı kılmak sünnettir. Teravih kadınların ve erkeklerin cemaatle birlikte camide veya evde tek başına kılabildiği teravih namazı sünnettir. Ancak cemaatle kılınması makbuldür. Sadece Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınır.

  2023 İLK TERAVİH İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

  İlk teravih ve ilk sahur 22 Mart 2023 ve ilk iftar 23 Mart 2023 tarihinde eda edilecek. İlk iftar saat İstanbul için saat 19:26'da yapılacak.

  TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

  Başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır. Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

  “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759). Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

  Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

  DİYANET’E GÖRE TERAVİH NAMAZI KILINIŞI

  Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

  Niyet:

  Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

  1. Rekat

  Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

  2. Rekat

  "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

  3. Rekat

  "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

  4. Rekat

  "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

  TERAVİH NAMAZI YATSI NAMAZINDAN ÖNCE Mİ KILINIR?

  Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihten önce de kılınabilir. Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır. Dört rekâtta bir selam verilerek de kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilemez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan, yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

  EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

  Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. 

  - Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

  - Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp eller bağlanır.

  -Sübhâneke okunur.

  -Sübhaneke'nin okunması bitince, Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre okunur. Rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

  - Besmele, Fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secde yapılır ve oturulur. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okunur ve üçüncü rekata kalkılır.

  - Üçüncü rekatın başında Sübhaneke okunur. Sonra Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sure okunur. Sonra rükû ve secdeler yapılarak dördüncü rekata kalkılır.

  - Besmele, Fatiha ve bir sure okunur ardından yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli okuduktan sonra selâm verilir. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

  - Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

  - Sonra da vitir namazı kılınır.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Teravih namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte kılınışı

  Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat?

  Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat?

  Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?

  Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

  Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı bırakarak yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

  Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

  Teravih namazı kaç rekattır?

  Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

  Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi  doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

  Teravih namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılınsa geçerli olur mu?

  Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü’l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî’, I, 290).

  Tek başına evde teravih namazı nasıl kılınır?

  İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

  Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

  Niyet:

  Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

  1. Rekat

  Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

  2. Rekat

  "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

  3. Rekat

  "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

  4. Rekat

  "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

  Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.

  Yazı kaynağı : www.trthaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap