Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ramazan yetgin tarih soru bankası

  1 ziyaretçi

  ramazan yetgin tarih soru bankası bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2022 KPSS Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası

  Benim Hocam Yayınları Benim Hocam 2022 Kpss Tarih Soru Bankası Çözümlü - Ramazan Yetgin Fiyatı, Yorumları - TRENDYOL

  2022 Hangi KPSS Benim Hocam ��reten Tarih Soru Bankas� �kilisi Ramazan Yetgin Sinan Do�an

  2022 Hangi KPSS Benim Hocam Ö�reten Tarih Soru Bankas� �kilisi Ramazan Yetgin Sinan Do�an

  Ürün Aç�klamas�: 

  Nedir Bu Canlanan Soru Bankas�?

  KPSS'de bir ilk yine Hangi KPSS ile seninle!

  Öncelikle telefonuna Hangi KPSS uygulamas�n� indirmeyi unutma!

  Bu soru bankas�nda sorular 3 ayr� seviye ile ayr��t�r�ld�.

  Soru bankas�n�n ba��na bir Düzey Belirleme S�nav� konuldu ve bu s�nav�n sonucuna göre hocan sana bu soru bankas�n� nas�l çözece�ini anlatt�.

  Tamam� çözümlü bu soru bankas�nda tüm sorular�n detayl� çözümleri kitab�n çözümler k�sm�na konuldu baz� sorular hariç!

  ��te bu baz� sorulara Art�r�lm�� Gerçekli�in k�salt�lm��� olan AR sorular denildi.

  Uygulama ile sorunun üzerine telefonunu tuttu�unda hocan o soruyu senin için konunun tüm dikkat edilmesi gereken noktalar�n� anlatarak çözdü.

  Kitab�n sonuna bir de Seviye Tespit S�nav� konuldu. Yine bu s�nav�n sonucuna göre hocan uygulamam�z�n içinden canlanarak sana �imdi ne kadar haz�rs�n ya da de�ilsin bilgisini verdi.

  Kullan�m� ile soru da��l�m� ile ç�km�� sorular� analiz ederek ç�kabilecek sorular� öngörerek haz�rlad���m�z bu soru bankas� seni hedefe çok daha h�zl� yakla�t�racak.

  Yeniliklerle dolu daha nice çal��ma ile yan�nda ve seninle olmaya devam edece�iz.

  Bizimle her sene "o" sene...

  Ba�ar� dileklerimizle,

  Hangi KPSS

  Tan�t�m Videosu

  Hocalar�n Art�k Soru Bankalar�n� Çözerken de Senin Yan�nda!

  Örnek Sayfalar: Sayfay� A�a�� Kayd�r ↓

  Hangi KPSS Tarih Soru Bankas� �rnek PDF

  Hangi KPSS Tarih Soru Bankas� �rnek PDF

  Hangi KPSS Tarih Soru Bankas� �rnek PDF

  Yazı kaynağı : www.kitapsec.com

  2022 KPSS Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası Benim Hocam Yayınları

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap