Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  radyasyonu en az geçiren maden

  1 ziyaretçi

  radyasyonu en az geçiren maden bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MTA Genel Müdürlüğü

  PERLİT

  Perlit en yaygın olarak kullanıldığı alan inşaat sektörüdür. Perlitin tüketim alanları başlıklar halinde aşağıda verilmektedir.

  1. Inşaat Sektörü.

  3. Sanayi Sektörü:

  I. Gıda, ilaç ve diğer kimyasal maddeler üretiminde süzme yardımcı maddesi olarak perlit kullanımı

  a. Gıda Sanayinde;

  II. Sanayide ısı yalıtımında perlit kullanımı;

  a.Sıvılaştırılmış gaz tanklarının ısı yalıtımında;

  b. Soğuk depoların yalıtımında.     

  c. 1000 oC kadar sıcaklıktaki reaktörlerin, potanların vb. yalıtımında.

  III. Metalurjide perlit kullanımı

  a. Dökümcülükte metalurjik flaks olarak    

  b. Döküm kumuna katkı maddesi olarak     

  c. Potadaki ergimiş metalin korunmasında     

  d. Dövmede veya haddeye giden sıcak metal ingotların ısı kayıplarını önlemede    

  e. Demir-çelik sanayinde ergimiş metalin cüruf kontrolünde     

  f. Perlitli yalıtıcı refrakterlerin üretiminde;

  IV. Seramik ve cam sanayinde katkı maddesi olarak perlit kullanımı

  V. İlaç ve kimya sanayinde dolgu maddesi olarak perlit kullanımı  

  a. Ilaçlarda (insan sağlığı ilaçları-veteriner ilaçları)    

  b. Haşere ilaçlarında (bitki koruma vb.)     

  c. Temizleyici tozlarda     

  d. Gübrelerde     

  e. Dinamit üretiminde     

  f. Testüre (yüzeyi grenli) örtücülğü yüksek boyaların üretiminde

  4. Diğer Uygulamalar:     

  a. Sondajlarda, çimentolama işlemini kolaylaştırıcı katkı maddesi olarak,    

  b. Gemi dipleri kaplama ve yalıtımında,     

  c. Petrol artıklarından veya diğer yağlı atıklardan gelen su kirliliğini gidermede,     

  d. Baraj göllerinde, kentlerde, açık su rezervuarlarında buharlaşmayla su kaybını önleyici olarak,    

  e. Ambalajlama için dolgu maddesi.    

  f. Plastik köpüklere ve plakalara katkı dolgu maddesi,     

  g. Ucuz ve hafif plastik mobilya yapımında dolgu maddesi,     

  h. Titreşimli tespitte    

  ı. Yangına karşı özellikle çelik kontrüksiyonlarda yalıtım katı olarak.

  Perlitin genleşmiş olarak kullanımının yanısıra ham olarak da bitmiş kullanım alanları vardır. Ham perlit kimyasal bileşimi bakımından silisli ve alüminyumlu bileşikler içermesi nedeni ile kalsiyum esaslı bağlayıcılar ile kimyasal reaksiyona girerek hidrolik aktivite gösterdikleri için inşaat sektöründe geniş çapta kullanılmaktadır. Bu kullanımları, çimentodan ekonomi sağladığı gibi dayanıklılık da kazandırmaktadır. Bunun için ham perlit kayası kırılıp öğütüldüğü gibi, doğal olarak agrega halinde bulunan perlit kaynakları da kullanılmaktadır.

  Ham perlitin, kırılmış, öğütülmüş ve tane boyutlarına ayrılmış olarak kullanım alanları şöyledir;

  1. Asit ve bazlara karşı, dayanıklı olduğu için özellikle kanalizasyon borularının üretiminde kullanılır,

  2. İç ve dış inşaat sıvalarında;

  a. Dona karşı dayanıklı olduğu için su alan inşaatlarda,

  b. Çatı ve teras su izolasyonlarında,

  c. Yüzme havuzu yapımında,     

  d. Hafif yapı malzemesi karakterinde olduğu için ısı izolasyonunda sıva olarak veya briket gibi izolasyonlu hafif yapı elemanları üretiminde kullanılır,

  3.  Demiryollarında patinaj kumu olarak,

  4. Abrasif sanayinde aşındırıcı olarak,

  5. Filtre kumu ve çakıllı olarak su arıtma tesislerinde TS 4081'e uygun olarak kullanılır,

  6. Karayolu yapımında asfalt dolgu malzemesi olarak kullanılır.

  Yazı kaynağı : www.mta.gov.tr

  Radyasyonu En Az Geçiren Ve Akü Yapımında Kullanılan Maden Nedir?

  Radyasyonu En Az Geçiren Ve Akü Yapımında Kullanılan Maden Nedir?


  Radyasyonu engellemesi nedeni ile akü yapmak için kullanılan madenin hangisi olduğu merak edilmektedir. Madenler doğal olarak oluşmaktadır ve yer altında bulunan minerallerin genel ismidir.

  Radyasyonu En Az Geçiren ve Akü Yapımında Kullanılan Maden Nedir?

  Türkiye maden çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Ülkemizde pek çok değerli maden çıkarılmaktadır. Maden çeşitliliği bakımından Türkiye dünyada 10. sırada yer alır.

  Ülkemizde en çok çıkan madenler şu şekilde sıralanabilir;

  Linyit

  Bakır

  Demir

  Mermer

  Krom

  Bor

  Demir özellikle otomobil üretiminde, bilgisayarlarda ve inşaatlarda kullanılır. Kömür, endüstride elektrik tesislerinde fabrikalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bakır en fazla kullanılan madenlerden bir tanesidir. İletken olması nedeni ile elektrik elektronik alanlarında kullanılır.

  Mermer daha çok dekorasyon amacı ile ve inşaatlarda kullanılır. Bor deterjan, ilaç yapımı, seramik yapımı gibi alanlarda kullanılmaktadır.

  Kurşun, radyasyonu en az geçiren madendir. Bu sebeple akü yapımında kurşun kullanılmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Radyasyon Kaynakları

  Yapay kaynaklardan alınan radyasyonun büyük bir bölümü medikal kaynaklıdır. Medikal kaynaklı radyasyon, tanılama için kullanılan x-ışınına veya tanılama ve tedavi için kullanılan radyoterapi ve nükleer tıp uygulamalarına maruz kalan hastalar için özel önem arzeder. Medikal uygulamalardan alınan doz miktarları diğer insan yapımı kaynaklardan alınan doz miktarına kıyasla daha fazladır. [2]

  Radyografi, enerjisi görünür ışıktan yüksek elektromanyetik radyasyonu kullarak, insan vücudu gibi opak ve heterojen yapıya sahip objelerin iç yapısını görüntüleme tekniğidir. En çok kullanılan elektromanyetik radyasyon tipi x-ışınlarıdır, x-ışınından sonra en çok gama ışınları kullanılmaktadır. En sık kullanılan radyografi metotları röntgen, tomografi ve bilgisayarlı tomografidir.

  Hastalıkların ya da yaralanmaların tanısında kullanılan x-ışını cihazları, incelenmek istenen bölgeye x-ışını gönderir. x-ışını hastanın vücudundan geçerek ilgili bölgeyi görüntüler. x-ışını kaynakları (Röntgen dahil) medikal kaynaklar nedeniyle maruz kalınan radyasyon miktarı içinde en büyük paya sahiptir.

  Hastalıkların ya da yaralanmaların tanısında kullanılan x-ışını cihazları, incelenmek istenen bölgeye x-ışını gönderir. x-ışını hastanın vücudundan geçerek ilgili bölgeyi görüntüler. x-ışını kaynakları (Röntgen dahil) medikal kaynaklar nedeniyle maruz kalınan radyasyon miktarı içinde en büyük paya sahiptir.

  En çok görüntüleme yapılan bölgeler dişler, göğüs, kol ve bacaklardır. Bu görüntülemelerin her birinden alınan toplam radyasyon dozu, medikal x-ışınları nedeniyle maruz kalınan toplam dozun % 15’i kadardır.

  Günümüzde x-ışınlarının kullanımı arttığından x-ışını cihazlarının üretiminde önemli teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Bu sayede modern x-ışını cihazları daha az ışınlanmaya sebep olmaktadır. Ayrıca, cihazların kullanımı sırasında uygulanan metotlarda yapılan iyileştirmeler de her geçen gün istenmeyen ışınlanma düzeyini azaltmaktadır. Örneğin diş görüntülemeleri için x-ışınları demetleri daha sık hale getirilerek, istenmeyen bölgelere olan ışınlanma filtrelenerek ve daha iyi zırhlama yapılarak hastaların radyasyondan daha iyi korunması sağlanmaktadır.

  X-ışını için elektromanyeik radyasyon kaynağı olarak lineer hızlandırıcılar, x-ışını tüpleri/üreteçleri, siklotron ve benzeri araçlar kulanılmaktadır. Kobalt-60, Sezyum-137 ve İridyum-192 izotopları ise gama kaynağı olarak sıkça kullanılan izotoplardır.

  Nükleer tıp uygulamaları, uzmanların kritik organlardaki belli faaliyetleri tanılamaları için hasta vücuduna verilen radyoaktif çekirdekler sayesinde teşhis koymalarını ve içermektedir. Aynı zamanda bazı dokulardaki zararlı hücrelerin bertaraf edilme işlemi için radyoaktif maddelerin vücuda verilmesi işlemi de nükleer tıp uygulamalarındandır. Radyoaktif madde, tanı gerektiren organa yerleşecek bir ilaçla birlikte vücuda verilir. Radyoaktif kaynağa sahip ilacın organ içindeki dağılımı radyasyon görüntüleyici kameralar sayesinde incelenir.

  Son yirmi yılda nükleer tıp uygulamaları (hala x-ışını kullanımından az olmakla birlikte) ciddi seviyede artmıştır. Sık kullanılan görüntüleme yöntemlerinden PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) bir nükleer tıp uygulamasıdır.

  Uygulamalarda en sık kullanılan radyoaktif çekirdek (radyonüklid) Teknesyum-99m’dir. Bu radyonüklidin tercih edilmesinin nedeni; kolay elde edilebilmesi, yaklaşık altı saat gibi uygun bir yarı-ömrünün olması ve vücudun beyin, karaciğer, böbrek gibi çok farklı organları ile ilgili teşhisler için uygulanan ilaçlar ile birlikte kullanılabilir olmasıdır. Teknesyum-99m’ni yanı sıra, İyot-131 ve Sezyum-137 de uygulamaya bağlı olarak kullanılmaktadır. [2]

  Radyoterapi,kanser tedavisi amacıyla uygulanır. Radyoterapi uygulamaları için sıklıkla Kobalt-60 izotopu kaynaklı gama ışını demetleri kullanılır.

  Radyoterapide kanserli dokudaki tümörleri öldürmek ya da zararlı hücreleri etkisiz hale getirmek için dokunun yüksek miktarda radyasyon ile ışınlanması gerekir. Bu ışınlanma, terapi uygulanan hastanın vücudunun sağlıklı dokuları için tehlikeli olabilir. Bu nedenle radyoterapi uygulaması yalnızca en ciddi durumlarda ya da başka türlü bir tedavi tipinin mümkün ya da etkili olmadığı koşullarda tercih edilir.

  x-ışını görüntüleme cihazlarında olduğu gibi radyoterapi cihazları da gün geçtikçe iyileştirilmektedir. Yalnızca ilgili dokuyu radyasyona maruz bırakıp çevresindeki sağlıklı hücrelerin ışınlanmasını en aza indirmek için çalışmalar yapılmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.afad.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap