Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rüyada peygamber efendimizi gördüğümüzü nasıl anlarız

  1 ziyaretçi

  rüyada peygamber efendimizi gördüğümüzü nasıl anlarız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Peygamber efendimizi rüyada görmek - Dinimiz İslam

  Peygamber efendimizi rüyada görmek - Dinimiz İslam

  Sual: Rüyada Peygamberimizi gören muhakkak Onu mu görmüş olur?
  CEVAP
  Rüyada Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamı hakiki şekliyle gören, muhakkak Onu görmüş olur. Çünkü şeytan Onun şekline giremez. Fakat şeytan başka şekle girip görünebilir. Resulullah efendimizi tanımayan kimsenin, bunu ayırması kolay olmaz.

  Bazı âlimler de, (Peygamber efendimizi değişik şekilde görmek, yine Onu görmek olur. Fakat bu, o kişinin dindeki noksanlığına alamettir. Peygamber efendimizi rüyada gerçek şekliyle gören ve mümin olarak ölen herkes Cennete gider) buyurmuşlardır.

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Ben her surette görünürüm.) [Deylemi]

  (Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Ebu Bekri Sıddıkı gören de, gerçekten onu görmüştür. Şeytan onun da suretine giremez.) [Hatib]

  (Beni rüyada gören, uyanıkken görmüş gibidir.) [İbni Mace]

  (Beni rüyada gören, Cehenneme girmez.) [İbni Asakir]

  Abdülgani Nablüsi hazretleri buyuruyor ki:
  İbni Sirin'e göre, rüyayı gören, Resulullahı vefatı zamanında bulunduğu şekil üzere görmüşse hakikaten onu görmüş demektir. İbni Arabi hazretleri gibi bazı âlimler ise, (Resulullahı hayatta bulunduğu şekilde görmek şart değildir) dedi. Resulullahı bilinen sıfatları üzere görmek, bizzat Peygamber efendimizi görmektir. Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek, Resulullahın misalini idrak etmektir.

  Peygamberlerin cesetleri yer değiştiremez. Bundan dolayı Peygamber efendimizi bulunduğu surette görmek, Onun hakikatini idrak etmektir. Vasıflarından başka bir şekilde görmek ise, misalini idrak etmektir.

  Kadi İyad'a göre, Resulullahı bilinen sıfatından başka bir şekilde görenin rüyası tevile, tabire muhtaçtır. İmam-ı Nevevi ise, (sahih olan rüyayı gören her iki surette de Resulullahı hakikaten görmüştür. İster bilinen sıfatı üzere, isterse bilinen sıfatından başka bir surette görsün) dedi.

  Resulullahın gençlik, orta yaşlılığı ve ihtiyarlık zamanlarında ve ömrünün sonunda olan bilinen suret ve sıfatlarından biri üzerine görülen rüya tabire muhtaç değildir. Eğer bunlardan birine benzemiyorsa, tabire muhtaç olur. Bunun için bazı tabircilere göre, bir kimse, Resulullahı yaşlı görse, selamete erişmeye; genç görse, bu kimsenin iyi hâlli oluşuna, şöhrete erişmesine ve onun düşmanına galip gelmesine delalet eder. Tebessüm ettiğini görse, rüya sahibinin sünnet-i seniyeye uyduğuna delalet eder.

  Resulullahı kızgın bir şekilde görmek, o kimsenin hâlinin kötü olmasına delalet eder. Güzel bir surette görmek, rüya sahibinin dince güzelliğine, mübarek bedeninde noksanlık görmek, rüyayı görenin noksanlığına delalet eder. Çünkü Resulullah gayet parlak bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi şeklini görür.

  Resulullahı böyle uygun şekillerde görmekte büyük faydalar vardır. Çünkü Resulullahı bu durumda görmekle rüyayı görenin durumu bilinir ve gafletten uyanır. Diğer peygamberleri de rüyada görmek böyledir. Çünkü şeytan, peygamberlerin ve melaikenin suretine giremez. Rüyada Resulullahı görenin durumu iyi ve gönlü şen olur. Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapisten çıkar.

  Resulullahı görenler, muhasara altında veya kıtlık içinde iseler onlar bu gibi durumlardan kurtulur ve mazlum iseler zafere kavuşurlar. Eğer korku hâlinde iseler emin olurlar.

  Resul-i ekremin kendisine teveccüh gösterdiğini veya bir şey öğrettiğini yahut namazında ona iktida ettiğini yahut Resulullah'ın güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir elbise giydirdiğini, veya ona hayırlı dua ettiğini gören, iyiliği emreden ve kötülüğü nehyeden kişi olur. Rüyayı gören âlim ise, ilmi ile amel eder. Âbid ise, feyze kavuşur. Günahkâr ise, tevbe eder, kâfir ise, hidayete erer.

  Rüya sahibi korku içinde ise, düşmanlarından emin olur. Kendisine şefaat edilir. Çünkü Resulullah efendimiz şefaat sahibidir.

  Rüyada Resulullahı görmek, sözünde doğru ve vaadinde durmaya delalet eder. Bazen de büyük bir makama nail olur. Rüya sahibi yolcu ise ve kuraklık çekiliyorsa, yağmurun yağmasına delalet eder. Çünkü su bulunmayan yerde, Resulullahın mübarek parmakları arasından su akmış idi.

  Resulullah bir yerde rengi değişmiş veya bir a'zası noksan görülürse, bu rüya o yerde dinin zayıflamasına ve bid'atin meydana çıkmasına delalet eder. Resulullahın üzerinde eski elbise görmenin tabiri de böyledir.

  Resulullahın vefat ettiğini görenin kendi akrabasından şerefli bir zatın vefatına delalet eder. Eğer Resul-i ekremin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur.

  Resulullahın, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini gören, verilen şeyin şerefi nispetince erişeceği bir hayra delalet eder. Bir kimse rüyada onun mübarek elbiselerinden birini giyse veya Peygamber efendimiz kendisine elbisesini verse, o kimse mülke erişir. Fakir ise, zengin olur, bekârsa evlenir.

  Resulullahın sürme çektiğini gören, dininde salih olur. Onun çok güzel olduğunu görmek, rüya sahibinin çok dindar olduğuna delalet eder. Resulullahı buğday benizli gören, heva ve hevesi terk eder, tevbe etmeyi tercih eder. Beyaz tenli olduğunu gören, Allah’a tevbe eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir.

  Resulullahın sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur. Sakalına aklık karıştığını görenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine delalet eder.

  Resul-i ekremi kendi mescidinde veya harem-i saadetinde gören, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir. Resulullahın kabri şerifini gören, zengin olur, hapis ise kurtulur. Kabr-i şerifi ziyaret ettiğini gören, büyük bir mala erişir.

  Resulullahın peşinden yürüdüğünü görenin, sünnete uyduğuna delalet eder. Resulullahı ayakkabısız görse, rüya sahibinin cemaatla namazı terk ettiğinden, ona, cemaatla namaz kılması için emrettiğine delalet eder. Resulullahın mestlerini giydiğini görmesi, Resulullahın o kimseye Allah yolunda cihad yapması için emrettiğine delalet eder.

  Resulullah ile müsafeha yaptığını görenin sünnet-i Resulullaha uyduğuna delalet eder. Resulullah kendisine rüyada hurma ve bal gibi güzel ve hoş bir şey ikram etse, Kur'an-ı kerimi ezberler ve ona verilen şey miktarınca ilim elde eder.

  Peygamber efendimizin hutbe okuduğunu gören, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder. Resulullahın kendisine bir şey verdiğini gören kimse, ilme nail ve hakka tâbi olur. Resulullahın kendisine verdiği şeyi almadığını görse, o kimse bid'at işler.

  Resulullahı uzun boylu bir delikanlı suretinde görmek, insanlar içinde çıkacak fitneye delalet eder. Resul-i ekremi yaşlı bir şekilde görse, insanların afiyette olmalarına delalet eder. Resulullahın kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görenin, dinde çıkaracağı bir bid'ate delalet eder. Resulullahın herhangi bir yerde vefat ettiğini gören, o sene orada vefat eder.

  Peygamber efendimizi rüyada görmek için
  Peygamber efendimizi rüyada hakiki şekliyle görebilmek için düzgün itikada sahip olmak, ibadetleri yapıp haramlardan kaçmak ve çok salevat-ı şerife getirmek lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, öteki Cumaya varmadan beni rüyada görür.) [Şir'a]

  Hazret-i Ömer, (Bir mümin, Abher namazını kılıp da Resulullahı rüyasında görmezse, ben Ömer değilim. Yemin ederim ki, Allahü teâlâ, bu namazı kılanın işini görür, dilediğini verir, günahı ne kadar çok olsa da, hepsini affeder, ölürken susamaz, kabrine çiçekler döşenir. Kabrinden kalkarken de, başına keramet tacı konur) buyurdu. Hazret-i Ali de, (Resulullahı görmek istediğim zaman, Abher namazını kılarım) buyurdu.

  Abher namazı, 4 rekatlık nafile bir namazdır. İkinci rekatta, oturulunca Ettehiyyatüden sonra salli barik okunur. Her rekatta bir Fatiha, on defa Kadir suresi okunur. Sonra rükudan önce, 15 defa Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekbertesbihi okunur, sonra rükuya varılır, rükuda 3 defa Sübhane rabbiyel azim dendikten sonra 3 defa yukarıdaki tesbih okunur. Sonra doğrulup, kavmede, yani ayakta iken aynı tesbih 3 defa daha okunur. Secdeye varılır, 3 Sübhane Rabbiyel a'ladan sonra, aynı tesbih 5 defa okunur. Daha sonra ikinci secdeye gidilir. İki secde arasında tesbih okunmaz.

  Diğer 3 rekat da böyle tamamlanır. Selamdan sonra konuşmadan Kadir suresi on defa okunur. Sonra aynı tesbih 33 defa okunup Cezallahü Muhammeden anna ma hüve ehlühü denir.

  Resulullah efendimizi rüyada gören müslüman, ölene kadar o hâlini muhafaza ederse Cennetliktir.

  Resulullahı rüyada görmek
  Sual:
  Bazıları, (Peygamberi rüyada gördüm, bana şöyle bildirdi) diyerek, dine aykırı şeyler söylüyorlar. Şeytan, Peygamberin kılığına giremeyeceğine göre, bu nasıl oluyor?
  CEVAP
  Birincisi, Resulullahı gördüğü yalan olabilir. İkincisi, dine aykırı olduğuna göre, görülenin Resulullah olmadığı kesindir. Şeytan, başka şekle girip, ben Peygamberim diye yalan söyleyebilir. Peygamber efendimizi tanımayan da, o şekli Resulullah zanneder. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
  Resulullahın hakiki şeklini, rüyada tanıyabilmek çok güçtür. Bunun için, rüyalara nasıl güvenilebilir? Şeytan, Resulullahın yüksek şanına yakışacak bir şekilde, o Serverin ismiyle görünemez. Melun şeytan, düşmanlığını burada da gösterebilir. Araya karışarak, olmayan şeyi olmuş gibi gösterebilir. Rüya göreni şaşırtır. Kendi sözlerini ve işaretlerini, onun sözleri ve işaretleriymiş gibi gösterir. Resulullah vefat ettikten sonra, bir kimse uykuda, hisleri çalışmazken ve yalnızken, nasıl olur da, rüyanın şeytanın karışmasından korunduğunu ve onun değiştirmediğini anlayabilir? (1/273)

  Resulullahı uygun olmayan bir şekilde görmek, zaten o kişinin bid’at veya günah işlediğini gösterir. Bunun için, rüyada söylendi denilen, dine aykırı sözlere itibar edilmez. [Mesela, Şeyh Ahmet vasiyetnamesi isimli yazıda, Resulullahı gördüm denmesi tamamen yalandır.]

  Peygamber efendimizi rüyada görmek
  Sual: Bazı kimseler, Peygamber efendimizi rüyada görerek bazı şeyleri sorup öğrendiklerini söylüyorlar. Böyle bir şey mümkün müdür ve bunlara itibar edilebilir mi?
  Cevap:
  Konu ile alakalı olarak, İmâm-ı Rabbânî hazretleri, Mektûbât kitabında buyuruyor ki:
  “Resûlullah efendimizin kendi şeklini ve hele rüyada tanıyabilmek çok güç olacağı meydandadır. Bunun için, rüyalara nasıl güvenilebilir? Âlimlerin çoğunun dediğine uyarak ve Resûlullah efendimizin yüksek şanına yakışacak üzere, şeytanın hiçbir şekilde o Serverin ismi ile görünemeyeceğini söylersek, o şekilden emirler almak ve onun beğenip beğenmediğini anlamak kolay değildir. Melun şeytan araya karışarak, olmayan şeyi olmuş gibi gösterebilir. Rüya göreni şaşırtır.

  Çoğumuzun bildiği gibi, bir gün Peygamber efendimiz Eshâbı ile oturuyordu. Kureyş'in ileri gelenleri orada idiler. Resûlullah efendimiz onlara Vennecmi suresini okudu. Onların putlarını anlatan âyet-i kerimeye gelince, melun şeytan putları öven birkaç sözü, o Serverin aleyhisselam sözüne ekledi. Dinleyenler, bunları da o Peygamber efendimizin sözü sandılar. Orada bulunan kafirler bağırmaya başlayarak, Muhammed aleyhisselam bizimle sulh yaptı, putlarımızı övdü dediler. Peygamber efendimiz şeytanın sözlerini anlamadı. (Ne oluyorsunuz?) diye sordu. Eshâb-ı kiram, siz okurken bu sözler de araya karıştı dediler. O Server aleyhisselam çok üzüldü. Hemen Cebrâîl aleyhisselam vahiy getirdi. O sözleri şeytanın karıştırdığı, bütün Peygamberlerin sözlerine de karıştırmış olduğunu bildirdi. Allahü teâlâ, o sözleri âyet-i kerime arasından çıkardı.

  Görülüyor ki, Peygamber efendimiz hayatta ve uyanık iken, şeytan o Serverin sözüne kendi bozuk şeylerini karıştırıyor ve hiç kimse bunu ayıramıyor. O Server vefat ettikten sonra bir kimse uykuda hisleri çalışmaz ve yalnız iken, nasıl olur da, rüyanın şeytanın karışmasından korunduğunu anlayabilir? Doğru olan rüyalar, çok olur ki, görüldüğü gibi çıkmaz, tabir etmek lazım gelir. Demek ki, rüyalara kıymet vermemelidir. Her şey, insan uyanık iken vardır. Bunları uyanık iken görmeye çalışmalıdır. Uyanık iken görülen, bulunan şeylere güvenilir. Bunlar, tabir etmek istemez. Rüyada ve hayalde görülen şeyler de, rüya ve hayaldir.”

  Yazı kaynağı : dinimizislam.com

  Çözüldü - Rüyada Gerçekten Peygamberimizi (sav) Gördüğümüzü Nasıl Anlarız? | İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

  Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Peygamberimize Sarılmak Ve Onla Konuşmak Tabiri

  Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Peygamberimize Sarılmak Ve Onla Konuşmak Tabiri

  Rüyada peygamber efendimizi görmek, rüya sahibinin manevi eksiklerini tamamlamak için çaba göstereceğine işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin huzurlu, mutlu ve bereketli bir yaşam süreceğine işaret eder.

  Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek Ne Anlama Gelir?

  Rüyada peygamber efendimizi görmek, genellikle olumlu şekilde yorumlanır. Hatta bu konu ile ilgili bazı hadisler bulunuyor. Bir rivayete göre, peygamber efendimiz, “Her kim beni rüyasında görürse, o kişi mutlaka, hak ve gerçek olarak beni görmüştür.” buyrulmuştur. Aynı zamanda Hz. Enes'den gelen başka bir rivayete göre ise, “Beni rüyasında gören kimse, cehenneme girmeyecektir.” buyurmuştur.

  Peygamber Efendimiz ile Konuşmak

  Rüyada peygamber efendimiz ile konuşmak, rüyayı gören kişi, eğer haksızlığa uğramışsa gerçekler kısa bir süre içinde gün yüzüne çıkar. Rüya sahibi herhangi bir korku ve endişe içindelerse kısa bir zaman içinde selamete erer.

  Rüyada Peygamberimize Sarılmak

  Rüyada peygamberimize sarılmak, rüya sahibinin tüm dertlerinden kurtularak çok kısa bir zaman içinde muradına ereceğine işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin kıtlık, pahalılık, darlık gibi durumlardan kurtulur. Rüya sahibi, Allah'ın sevdiği bir kuludur ki peygamber efendimize sarıldığını rüyasında görmüştür.

  Rüyada Peygamber Efendimizi Hissetmek

  Rüyada peygamber efendimizi hissetmek, rüya sahibinin bolluk ve bereket içinde yaşayacağını ve muzaffer olacağına işaret eder. Rüya sahibinin çok istediği bir şey kısa zaman içinde gerçekleşir. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin ailesi ya da akrabaları arasındaki kimsenin erişemediği bir makama ulaşacağına delalet eder.

  Rüyada Peygamber Efendimizin Kabrini Görmek

  Rüyada peygamber efendimizin kabrini görmek, rüya sahibinin zor zamanlarını geride bırakarak tüm engelleri tek tek aşacağına işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin rızkının ve malının artacağına işaret eder.

  Rüyada Peygamber Efendimizi Anmak

  Rüyada peygamber efendimizi anmak, kıtlık ve darlık içinde olan kişilerin rahatlayacağı bir döneme gireceğine delalet eder. Rüya sahibi, ilim sahibi biri ile tanışarak maneviyatını güçlendirebilir. Bu rüya, aynı zamanda rüya sahibinin iyi niyetli, yardımsever ve vicdanlı bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

  Rüyada Peygamber Efendimizin Adını Duymak

  Rüyada peygamber efendimizin adını duymak, zor zamanları geride bırakarak bolluk ve bereket dolu bir hayat yaşayacağınıza işaret eder. Yokluk içinde olan bir kişinin rızkı çoğalır ve darlıktan kurtulur.

  Rüyada Peygamber Efendimizin Ayak İzini Görmek

  Rüyada peygamber efendimizin ayak izini görmek, rüya sahibinin çok iyi işler başaracağına ve kendini hayır işlerine adayacağına delalet eder.

  Rüyada Peygamber Efendimizin Annesini Görmek

  Rüyada peygamber efendimizin annesini görmek, kişinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulacağına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin düşmanlarına karşı galip geleceğine delalet eder.

  Rüyada Peygamber Efendimizi Beklemek

  Rüyada peygamber efendimizi beklemek, rüya sahibinin kısa zaman içinde hayırlı evlat sahibi olacağına delalet eder. Bu rüya, mutlu ve huzurlu bir aile hayatını simgeler.

  Rüyada Peygamber Efendimizin Cübbesini Görmek

  Rüyada peygamber efendimizin cübbesini görmek, rüya sahibinin büyük bir hayır yapacağına, bir hayrat ya da okul yaptıracağına işaret eder. Bu rüya, önemli bir makama sahip olacağınızı gösterir.

  Rüyada Peygamber Efendimizden Bahsetmek

  Rüyada peygamber efendimizden bahsetmek, rüya sahibinin kendisi hakkında kötü düşünen ve onu çekemeyen kişilere karşı galip geleceğine işaret eder. Bu rüya, hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir ömrü simgeler.

  Rüyada Peygamber Efendimizin Devesini Görmek

  Rüyada peygamber efendimizin devesini görmek, rüya sahibinin önemli başarılara imza atacağına işaret eder. Bu rüya, zor zamanları geride bırakarak rahat, bol kazançlı ve güzel bir geleceğe sahip olacağınızı gösterir.

  Rüyada Peygamber Efendimize Sarılmak

  Rüyada peygamber efendimize sarılmak, büyük sevaplar kazanıp tövbe ederek günahlarınızdan arınacağınıza delalet eder.

  Rüyada Peygamber Efendimize Salavat Getirmek

  Rüyada peygamber efendimize salavat getirmek, rüya sahibinin maneviyatının güçleneceğine ve önemli sevaplar kazanacağına delalet eder.

  Rüyada Peygamber Efendimize Selam Göndermek

  Rüyada peygamber efendimize selam göndermek, rüya sahibinin hayırlı bir işe gireceğine delalet eder.

  Rüyada Peygamber Efendimize Dua Etmek

  Rüyada peygamber efendimize dua etmek, rüya sahibinin sevap kazanacağı işlere imza atar. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin ailesini ve çevresindeki kişileri gururlandıracağına delalet eder.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Rüyada Peygamberimizi Gördüğümüzü Nasıl Anlarız Görmek Peygamberimizi Gördüğümüzü Nasıl Anlarız Görmek ile ilgili rüya tabirleri

  Rüyada peygamber efendimizi gördüğümüzü nasıl anlarız

  Rüyada peygamber efendimizi gördüğümüzü nasıl anlarız

  Rüyada peygamber efendimizi gördüğümüzü nasıl anlarız uzun bir süreden beri muzdarip olduğu hastalıktan kurtulacağına, kendisini önceki durumun daha iyi hissedeceğine, borçlarını ödemesi, işini kurtarması ve sorunlarına çözüm bulması için çok büyük maddi destek sağlayacağına işaret etmektedir.

  Rüyada peygamber efendimizi gördüğümüzü anlatmak hayırlı ve dürüst insanlar ile tanışacağına, maddi ve manevi olarak büyük ferahlık yaşanacağına delalettir.

  Rüyada peygamber efendimizi nasıl anlarız sorunların daha kolay ve daha hızlı bir şekilde çözüm bulacağına, yeni kişilerle büyük projelere girileceğine alamet eder.

  Rüyada peygamber efendimizi nasıl görürüz sorunların bir bir çözüleceğine, kazanılan paraların hayır için kullanılacağına, rakiplerini yeneceğine yorulur.

  Rüyada peygamber efendimizi nasıl tanırız kendisini zora sokan ve sıkan şeylerden bu sayede kurtulacağına, yakın bir zaman içinde hiç olmadığı kadar büyük sevinçler yaşayacağına ve gerçekleştireceği projeler ve ortaya koyacağı çalışmalar sayesinde çok büyük kazançlar elde edeceğine, yakın bir zaman içinde bir evlilik haberi alınacağına yorulmaktadır.

  Rüyada peygamberimizi gördüğümüzü nasıl anlarız nedir monoton devam eden hayatına da renk, lezzet, heyecan, güzellik, hayır, nitelik ve farklılık geleceğine, çok daha büyük işlere gireceğine delalet etmektedir.

  Rüyada peygamberi gördüğümüzü nasıl anlarız kazancın arttırılacağına, yeni bir ortaklık kurulacağına delalettir.

  Rüyada cin gördüğümüzü nasıl anlarız çok büyük bir işe girileceğine, bu işte üçkağıtçı ve uyanık geçinmeye çalışan bir kişi ile sorun yaşanacağına, çevresindeki kişilere de iş veya para anlamında destek vereceğine ya da yakın akrabalarına iş imkanları sunacağına işaret etmektedir.

  Yazı kaynağı : www.sahihruyalar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap