Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rüyada ip görmek ne anlama gelir

  1 ziyaretçi

  rüyada ip görmek ne anlama gelir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rüyada İp Görmek Ne Demek? İp Almak, Kesmek Ne Anlama Gelir? - Rüya Tabirleri

  Rüyada İp Görmek Ne Demek? İp Almak, Kesmek Ne Anlama Gelir? - Rüya Tabirleri

  Milyonlarca yıllık insan varlığı milyonlarca yıldır insanların rüya görmesini de ifade etmektedir. Rüyalar insanlık varlığı kadar eski ve esrarengiz durumlardır. Günümüzde bile halen çözülemeyen ve yorumlanamayan rüyalar mevcuttur. Rüyalar genel olarak insanların düşüncelerinin uyuduklarında ortaya çıkması şeklinde ifade edilebilir. Rüyalara birçok durum söz konusu olmaktadır. Rüyada ip görmek de bu durumlardan bir tanesidir. Rüyada ip görmek ile ilgili detayları derledik.

  Birçok farklı işe yarayan ip rüyalarda da zaman zaman kendine yer bulur. Özellikle tüm insanlığın rüya gördüğü düşünüldüğünde ip görmek sıradan rüyalar arasında yer alır. Ancak kişiler gördükleri rüyanın tabir edilmesini ve yorumlanmasını ister. Bu sebeple rüyasında iplik gören kişi uyandığında bu rüyanın tabiri ile ilgili araştırmaya girişir.

  Rüyada İp Görmek

  Rüyada ip görmesi olumlu yorumlanan rüyalardan bir tanesidir. Bu rüya kişinin hayatı için önemli olduğunu düşündüğü, bir uğraşı ve mücadelesi olduğuna yorulur. Rüya sahibi mücadele ettiği konu hakkında başarılı olacak ve hayatı bu mücadele sonucunda çok daha olumlu bir hal alacaktır. Rüyada ip görmenin diğer bir yorumu ise rüya sahibinin doğru yoldan ayrılmayan bir kişiliğinin olduğunun göstergesidir. Rüya sahibinin bu doğru yoldan ayrılmamasının yanında, aynı zamanda mutlu bir aile hayatının olacağı ve ailesinin geçimini rahatlıkla sağlayabileceği olanaklara sahip olacağı şeklinde de yorumlanır.

  Rüyada İplik Sarmak

  Rüya sahibinin rüyasında iplik sardığını görmesi yakın olduğunu düşündüğü biriyle düşman olacağına yorulur. İp ile ilgili görülen rüyalar arasında olumsuz olarak yorumlanan, rüyada iplik sarmak kişinin, bu arkadaşı sandığı kişiden nankörlük göreceğine de yorulmaktadır.

  Rüyada İplik Kesmek

  Rüya sahibinin rüyasında iplik kestiğini görmesi mücadele etmek için uğraştığı bir işin ya da durumun varlığından vazgeçilen, istenmeyen bir durumun varlığına geçmesi söz konusudur. Genel olarak mücadelenin yerde kesilmesi olarak ifade edilen bu rüya diğer yorumculara göre ise işlerinin büyüyeceğini ve güzel günler görüleceğine yorumlanır.

  Rüyada İğne İplik Görmek

  İğne ve iplik ayrılmayan ikili gibidir. Bu sebeple rüyada da birlikte görülmeleri oldukça doğaldır. Rüyada iğne iplik görmek kişinin hayatını istediği gibi yolunu koyacağız şeklinde yorumlanır bu kişi kısa süre içinde işlerin yoluna koyacak ve maddi anlamda oldukça rahatlatacaktır.

  Rüyada İplik Yumağı Görmek

  Rüya sahibinin rüyada iplik yumağı görmesi bazı sıkıntılara yorulmaktadır. Rüya sahibinin çözmeye çalıştığı ancak çözümünü başaramadığı karmaşık hale gelen sorunları ifade eder. Bu sorunlar rüya sahibinin çözmek istedikçe daha da karmaşık hale gelecek ve kişiyi daha çok sıkıntıya sokacaktır.
  Bu rüyanın diğer yorumculara göre yorumu ise kişinin yapacağı işlerden bol miktarda para kazanacağı ve mal sahibi olacağı şeklindedir.

  Rüyada İplik Sökmek

  Rüya sahibinin rüyasında iplik söktüğünü görmesi anlaşmazlık içinde olduğun kişilerle arasındaki sıkıntıları çözeceği ve buzları eriteceği şeklinde yorumlanmaktadır. Özellikle iş yaşamı konusunda anlaşmazlığa sebep olan durumlara yorulan rüyada ilik sökmek kişiler için olumlu rüyalar arasındadır. Böylece kişi sıkıntısız, mutlu ve huzurlu hayatına geri dönecektir.

  Genel anlamda rüyada iplik sökmek olumlu ve iyi yorumlanan rüyalar arasında yer alır. Ancak rüyada ip yumağı görmek bu rüyalar arasında olumsuz olarak yorumlanan bir rüyadır.

  BİR BAŞKA YORUM

  Rüyada ip görmek, bir kaç defa evlenmeye ve iyiliğe işa­ret eder. Örülmüş ip iyi haberlere işarettir. Elinizde bir ip tut tuğu­nuzu görmek, iş hayatınızda başarıya ve gönül işlerinizde mutlu sonuçlara yaklaştığınıza, herhangi bir maddeden iplik yaptığınızı görmek, gurbette dostunuz varsa, geleceğine, yola gitmek niyetin­de iseniz gideceğinize, akrabadan birinin seyahate çıkacağına ya­hut yaptığınız işten fayda göreceğinize, ipliği söktüğünüzü görmek verdiğiniz sözde durmayacağınıza, vaadinizi yerine getirmeyeceği­nize işarettir. Rüyada ip görmek, çok çeşitli şekilde yorumlanmıştır: İp görmek, kuvvete delalet eder, Örülmemiş görmek, hileye düşeceğinize işarettir. İp rüyası görmek, zorluklarla karşı­laşacağınıza işarettir. İp görmek rüyada, helal bir mal kaza­nacağınıza ve iyi bir haber alacağınıza işaretle yorumlanır. Rüyada ip görmek, insanın verdiği söze, inandığı dine, birçok sebepten birine işâret eder. Bazen rüyada ip görmek, izzet, şeref ve mevki ile tabir olunur. Rüyada görülen ip, hile ve sihire de işâret eder. Rüyada gökyüzünden ip sarkıtıldığını gör­mek Kur'ân-ı Kerim'e işârettir. Rüyada bir ipe tutunduğunu görmek, İslam dininin emirlerine sımsıkı sarılmaya işârettir. Bazen rüyada ip görmek, yolculuğa işâret eder. Rüyada ip büktüğünü görmek, yolculuğa işârettir. Bazen de rüyada ip bükmek işlere, şirkete ve nikâh için son derece ısrar etmeye işârettir. İpi kement yapıp birinin boynuna atmak, evlenmeye işâret eder. Rüyada ipi kendisi için büktüğünü görmek, yolculukla beraber bir vilayete vali olmaya işârettir. Rüyada yünden ip görmek, halis Müslü­manlığa işâret eder. Rüyada kıl ve yünden ip görmek, dini yö­neticiliğe; diğer ipleri görmek ise ehli için va­lilik ve diğer yöneticiliklere işâret eder. Rüyada ipi, boynunda, omuzda, arkada veya belde görmek, nikah, belge, adak, borç, ortaklık veya emanet sebebiyle üzerine yapıla­cak bir sözleşmeye işârettir. Rüyada sakalını yolup ip yaptığını görmek, rüşvet ve yalancı şahitliğe işâret eder. Rüyada toprak üzerinde dağınık vaziyette duran ip görmek, göz boyamaya işaret eder.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Rüyada İplik Görmek Ne Demek? Siyah Ve Beyaz Renkli İplikler Görmek - Rüya Tabirleri

  Rüyada İplik Görmek Ne Demek? Siyah Ve Beyaz Renkli İplikler Görmek - Rüya Tabirleri

  Rüyada iplik görmek, değişik şekillerde yorumlanmıştır. Rüyada iplik görmek, delil ve şahide (tanığa) işaret eder. Rüyada görülen beyaz iplik gündüze, siyah iplik ise, geceye işaret eder denmiştir. Rüyada düğümlenmiş iplik, sihre (büyüye) işaret eder. Bir kimsenin rüyada yapağıdan (koyun yününden), deve yü­nünden, keçi kılı ve benzerlerinden iplik yaptığını görme­si, rüya sahibinin bir yolculuğu olacağına, bir sefere çıka­cağına ve o seferden hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Rüyada iplik görmek, yolculuğa çıkılacağına işaret eder. Ve uzun ömürlü olmaya da delalet eder şeklinde tabir olunur. Rüyada görülen beyaz iplik, sabaha; siyah iplik de geceye işâret eder. Rüyada görülen iplik, delil ve şahide de işâret eder. Rüyada düğümlenmiş iplik görmek, sihir ile tabir olunur. Bir kimsenin rüyada, yapağı, keçi kılı, deve yünü ve emsali iplik yaptığını görmesi, yolculuğa işâret eder ve o kişi yolculuğundan hayır görür. Bir kimsenin rüyada bir iplik teli büktüğü­nü ve bunu bir insanın boğazına atıp bu iplik­le o insanı çektiğini yahut o iplik teli ile bir urganı çektiğini görmesi, o kimsenin kuman­dan veya halkın reisi olmasına ve halkı ardınca sürüklemesine yahut halkı biryere götürmesi­ne işârettir.

  Farklı Bir Yorumcuya Göre:

  Rüyada iplik görmek rüya sahibinin belirli bir amaç üzerinden uzun yolculuğa çıkacağı yönünde yorumlanır. Aynı zamanda uzun ömürlü ve adaletli bir yaşam sürdüreceği yönünde rivayet edilir. Rüyada iplik görmek ne demek? Siyah ve beyaz renkli iplikler görmek hakkında merak edilenleri derledik.

   Belli bir nedenden dolayı uzun yolculuğa çıkmak üzerinden rüyada iplik görmek delalet eder. Uzman rüya alimleri rüya sahibinin iş veya sağlık gibi durumlardan dolayı yolculuk gerçekleştireceğine yönelik yorumlar. Aynı zamanda sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürdüreceği üzerine rivayet edilmektedir.

   Rüyada İplik Görmek Ne Demek?

   Rüyada iplik görmek iş ya da sağlık ile beraber tatili gibi amaçlar doğrultusunda uzun yolculuk üzerinde yorumlanır. Rüya sahibinin güzel geçeceği yönünde delalet eden bir yolculuğa çıkacağına yorumlar yapılır.

   Rüyada Siyah Renkli İplikler Görmek

   Rüyada siyah renkli iplikler görmek rüya sahibinin yapacağı bir iş üzerinden, bu işin ayağına dolanacak yönünde yorumlanır. Ayrıca bir yakına yardım amaçlı yapılacak olan bir desteğin ters tepeceği yönünde delalet eder.

   Rüyada Beyaz Renkli İplikler Görmek

   Rüyada beyaz renkli iplikler görmek rüya sahibini dini inancının yüksek olduğu ya da olacağı yönünde yorumlanır. Aynı zamanda rüya sahibinin insana vermiş olduğu değeri göstermektedir. Diğer yandan bol ve bereketli bir döneme girmek üzere olduğuna dair yorumlar ön plana çıkar. Genelde rüya sahibi için olumlu biçimde ifade edilen rüyalardan biridir. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Rüyada ip görmek ne anlama gelir? Rüyada ip atlamak ve sarmak anlamı

  Rüyada ip görmek ne anlama gelir? Rüyada ip atlamak ve sarmak anlamı

  Rüyasında ip gören kişiler için genelde zorluklar ile mücadeleye yorulur. Hayatın getireceği bazı sıkıntılar ile karşı karşıya geleceği ve bunların üstesinden başarıyla gelineceği üzerine ifade edilir. Gördüğünüz rüyayla bağlı olarak farklı yorumları inceleyebilir ve gelecek üzerinden olasılıklara bakabilirsiniz. Aynı zamanda okuduğunuz yorumlar ile beraber önlem alma şansını elde etmeniz mümkün.

   Rüyada İp Görmek

   Rüyada ip görmek bundan sonra düzenli ve intizamlı bir yaşam üzerine yorulur. Aynı zamanda rüya sahibinin gelişeceği bazı işler üzerinden başarılı bir dönem geçireceğine delalet eder. Aynı zamanda karşılaşacağı bazı sorunlar ile mücadele etmesi gerektiği ve bu mücadeleden alnının akıyla çıkacağına yorulmaktadır. Bazı hukuki mücadele ile beraber mahkeme üzerinde hakkını aramaya çalışacağına rivayet edilir.

   Rüyada İp Atlamak

   Rüyada ip görmek engelleri aşmak anlamına gelmektedir. Özellikle rüya sahibinin gireceği herhangi bir kazadan şans eseri kurtulacağı üzerine yorumlanır. Rüyada ip görmek rüya tabirlerine göre kısmet olarak da yorumlanmaktadır. Kişinin iş ve sosyal yaşamındaki yükselişi ile beraber, çevresinde imrenileceği ve kıskanılacağı biri haline geleceğine delalet eder. Aynı zamanda nazar değmek üzerine de tasvir edilir.

   Rüyada İp Sarmak

   Rüya ip sarmak devlet tarafından alınmış olan bir cezaya delalet eder. Özellikle bu durum maddi bir ceza olarak öne çıkar. Bu cezanın mutlaka ödenmesi gerektiği üzerine bir nevi işarettir. Daha büyük bir yük bilmemesi ve borçlanmamak amaçlı ödenecek bir borçtur. Başka yorumlara göre rüyasında ip saran kişiler maddi sıkıntılardan bin bir zorlukla kurtulacak ve sonunda parasal açıdan refaha kavuşacak.

   Rüyada İp Kesmek

   Rüyada ip kesmek çok zor bir işin başarılacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca bu işin başarılması için büyük bir mücadele verileceği üzerine yorulur. Özellikle iş yaşamında büyük mücadele vermesi gerektiği ve gösterdiği çaba üzerinden iyi bir mevki elde edeceğine delalet eder. Bunun sonucunda maddi ve manevi kazançlar elde edeceği ve ailesi ile beraber mutlu ve huzurlu bir yaşam sürecini işarettir. Eğer rüyada kesilecek olan ip uzun ise bu mutluluk hayat boyu sürecek anlama üzerinden yorulmaktadır.

   Rüyada İp Almak

   Rüyada ip almak sahip olunan bir işin başarı ile yürütüleceği üzerine yorumlanır. Özellikle rüyada ev satın almak bir işin uzun yıllar sürdürüleceğine delalet etmektedir. Aynı zamanda varlık içinde belli bir nizamda yaşamak ve bu müreffehten geri düşünmek üzerine ifade edilir. Bundan sonra ailesi ve sevdikleri ile beraber güzel ve mutlu, maddi bir zorluk yaşamayacak hayata ulaşma anlamına gelmektedir.

   Rüyada İp Bağlamak

   Rüyada ip bağlamak hayra yorulan bir rüyadır. Rüyada ip bağlamak yaşanan sıkıntı ve zorlukların bin bir mücadele ile beraber son bulacağı üzerine ifade edilmektedir. Özellikle ipe düğüm attığını görmek zorlukları çözüm bulunacağını ve bu çözümlerin yakın zamanda kişiyi refaha kavuşacağı üzerinden tasvir edilmektedir.

   Rüyada İp Çözmek

   Rüyada ip çözmek her zorluğun üstesinden gelmek anlamına yorulur. İş ve aile ile sosyal yaşamındaki mücadelesini rüya sahibinin başarı ile geçeceği ve mutlu bir yaşam süreceğine dalalet eder.

   Rüyada İp Örmek

   Rüyada İp Görmek yaşadığı sorunların çözüme kavuşacağına delalet eder. Ancak rüya sahibinin bu zorlukları aşması için zorlu bir mücadele vereceği üzerine yorulur.

   Rüyada İp Sökmek

   Rüyada ip sökmek rüya sahibinin bazı insanlarla yaşadığı anlaşmazlıkları çözeceğine yorulur. İş ve sosyal hayatı ile aile hayatında buzları eriteceğine ve problemleri sona erdireceğine delalet eder.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap