Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rüyada fındık faresi görmek

  1 ziyaretçi

  rüyada fındık faresi görmek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rüyada Fare Görmek Nedir? Rüyada Büyük Beyaz Fare Görmek, Evde Siyah Ölü Fare Görmek, Fare Isırması ve Küçük Fare Yakalamak Anlamı - Rüya Tabirleri

  Rüyada Fare Görmek Nedir? Rüyada Büyük Beyaz Fare Görmek, Evde Siyah Ölü Fare Görmek, Fare Isırması ve Küçük Fare Yakalamak Anlamı - Rüya Tabirleri

  Rüyada fare görmek, beyaz fare, siyah fare, ölü fare, fare ısırması gibi birçok farklı durum görülebilir. Rüyada fare görmek kimi zaman iyi kimi zaman ise kötü yorumlanır. İşte sizler için hazırladığımız rüyada fare görmek hakkında tüm detaylar...

  Rüyada fare görmek genellikle kötüye yorumlanan bir rüyadır. Fakat rüyanın doğru şekilde tabir edilebilmesi için rüyanın nasıl ve ne şekilde görüldüğü önemlidir. Rüyada fare görmek bazı alimler için hırsızlığı ve yolsuzluğu anlatır. Genel olarak da bu rüya pek iyiye yorumlanmaz.

   Rüyada Fare Görmek Nedir?

   Rüyada fare görmek kişiler arasında oldukça yaygın araştırılan bir rüyadır. Rüyada fare görmeyi pek çok kişi olumsuz bir rüya olarak değerlendirir. Çünkü kişiler için kemirgenler hem rahatsız edici hem de zararlı varlıklardır. Rüyada fare gören kimse genellikle hayatında bir hırsızla ya da dolandırıcı ile karşılaşabilir. Bazı rüya alimleri rüyada fare gören kimsenin maddi ve manevi açıdan zor yaşam koşullarına karışacağını da belirtmiştir. Kişinin ruhani olarak zayıflaması ya da psikolojik baskılar altında kalması olarak rüya tabir edilir.

   Rüyada Fare Görmek Ne Anlama Gelir?

   Rüyada fare görmek, rüyayı gören kimsenin tanıdığınız birinden zarar görmesine delalet eder. Özellikle rüyayı gören kimsenin yakın çevresinde olan bu kişinin güveni boşa çıkartmasına ve rüya sahibine düşmanlık etmesine yorumlanır. Genellikle rüyada fare görmenin anlamı aile içerisinde bir düşmanın var olmasına ve kişilere kötülük yapmasına yorumlanır. Bazı rüya alimleri bu rüyayı aldatıcı insanlarla karşılaşmaya ve dolandırıcılıkla ilgili olaylara maruz kalmaya yorumlamıştır. Kişinin içine düştüğü durumdan kaçamamasına ve olaylardan kendisinin zarar görmesine de rüya yorumlanır.

   Rüyada Fare Görmek Neye İşarettir?

   Rüyada fare görmek aslında rüya sahibi açısından bazı uyarılara da işaret eder. Rüya sahibinin bazı yalanlar ile karşılaşmasına, dost bildiği kişilerin bir anda düşman olmasına delalet eder. Bazı rüya yorumcuları rüyasında fare gören kimsenin psikolojik olarak zayıf ve kırılgan olmasına da dikkat çekmiştir. Bu kişinin yaşadığı olaylardan ötürü çok üzüntü duymasına ve zarar görmesine yorumlanmıştır. Rüyada fare görmek pek olumlu şekilde yorumlanmaz. Özellikle kişinin karşısına çıkan düşmanlara ve kendisine zarar vermek için bekleyen kişilere yorumlanır. Rüyanın neye işaret ettiğini kesin olarak belirlemek için rüyanın nasıl görüldüğü de önemlidir.

   Rüyada Fare Görmek

   Rüyada fare görmek, rüya sahibinin durumuna göre farklı şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kimse bir kadınsa haneye ulaşan bir kadın düşmana yorumlanabilir. Genellikle bu kadın düşman rüya sahibinin tanıdığı ve dostluk kurduğu bir kimse olabilir. Ayrıca rüyada fare gören kimsenin malına ve mülküne düşmanlık edecek birileri de hanesinde olabilir. Genellikle bir miras hakkının elinden alınması ya da miras yoluyla gelen paranın düşmanın eline geçmesi olarak rüya tabir edilir.

   Rüyada fare gören kimse bir erkekse iş ile alakalı konularda kişinin düşman edinmesi olarak rüya tabir edilir. Rüya sahibinin yeni kuracağı bir işte ortaklarının mal kaçırması ya da kötülüğünü istemesi genellikle rüyanın ilk yorumudur. Ayrıca kişinin yeni bir işe başlayarak, o iş yerinde düşman edinmesi de rüyanın diğer bir yorumudur.

   Rüyada Fare Öldürmek

   Rüyada fare öldürdüğünü gören kimse duyguları yönünden zarara uğrayabilir. Genellikle rüyada fare öldüren kimse psikolojik açıdan bunalıma girebilir ya da duygusal olarak düşmanlarından zarar görebilir. Rüyada fare öldürmek, kişinin hem arkadaşlık hem ilişki hem de iş yaşamında bazı durumların sona ermesi olarak tabir edilir.

   Bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin zararına olarak görse de bazıları hayırlı bir rüya olarak yorumlar. Çünkü rüyada bir fare öldürdüğünü gören kimse düşmanı ile karşılaşır ve düşmanını yener. Genellikle fare rüyada düşman demek olduğu için fare öldürmek de düşmanı yenmek, zararsız şekilde olaylardan kurtulmak anlamına gelir.

   Rüyada Beyaz Fare Görmek

   Rüyada bir kimse beyaz fare görürse, kendisine zarar vermek isteyen düşmanlarından kısa sürede kurtulur. Genellikle bu rüya kişinin zarar görmeden, olaylara karışmadan bir sıkıntıdan kurtulması anlamına gelir. Fare gören bir kimse açısından rüya hayırlıdır. Çünkü rüya sahibine düşmanlık etmek isteyen kişilerin ellerinin boşa çıkmasına ve kişiye zarar verememelerine yorumlanır. Her ne kadar rüya daha hayırlı bir rüya olarak görülse de bekar kişiler için bu rüya pek de iyiye yorumlanmaz. Çünkü bekar kişiler için rüyada beyaz fare görmek kötüye gidecek bir birlikteliğe ve ilişkiye delalet eder.

   Rüyada Büyük Fare Görmek

   Rüyada büyük fare gören kimse düşmanlarından hiç beklemediği bir olay sonucunda zarar görecektir. Özellikle bazı alimler bu rüyayı düşmanın güçlü olmasına ve yenilmemesine de yorumlamıştır. Bazı rüya alimlerinin yorumlarına bakıldığında ise rüyada büyük fare görmek, kişinin başına gelecek daha zorlu bir sıkıntıya tabir edilir. Kişinin bir hırsızlık ya da dolandırıcılıkla suçlanmasına ve çok üzüntü duymasına delalet eder. Rüyasında büyük bir fare gören kimse yakınından bir kimseden zarar görebilir, maddi açıdan kötü hallere düşebilir. Özellikle rüya sahibinin elinde bulunan bir rızkı düşmanları tarafından alınabilir ve kişi maddi zorluklarla karşılaşabilir.

   Rüyada Ölü Fare Görmek

   Rüyada ölü fare görmek, rüya sahibinin çevresinde bulunan dost görünümlü düşmanların dedikodularına delalet eder. Rüyayı gören kimsenin arkasından yapılan dedikodulara ve iftiralara yorumlanır. Ölü fare bazı rüya alimleri tarafından rüya sahibinin var olan düşmanlarla baş etmesine ve onlara imkan tanımamasına da delalet eder. Kişinin başına gelen kötü olaylardan kendisini kurtarmasına ve zararsız bir şekilde olayların etkilerini atlatmasına yorumlanır. Rüyada ölü fare görmek bazı durumlarda düşmanların zararsız gibi görünüp bir anda ortaya çıkmasına da yorumlanabilir.

   Özellikle kişinin var olan düşmanlarının sonradan farkına varmasına ve onlara engel olamamasına delalet eder. Genel açıdan bakıldığında rüya sahibinin zararına olan bir rüyadır. Rüya alimleri tarafından da pek olumlu bir rüya olarak değerlendirilmez. Genellikle rüya sahibinin çok güçlü ve hain bir düşmanı olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kimse bu düşmanını aile içerisinde ya da iş çevresinde bulabilir.

   Rüyada Evde Fare Görmek

   Rüyada evde fare gören kimse eviyle ya da evde bulunan bir yakınıyla ilgili kötü olaylar duyabilir. Aslında bu rüyanın yorumu 2 farklı şekilde yapılmaktadır. İlk olarak rüyayı gören kimse hanesine yeni bir kimseyi getirebilir. Bu yeni kişi bir ortaklık ya da evlilik sonucunda olabilir. Haneye gelen yeni kişi tüm hane halkına zarar verecek olaylar yapar, hanenin kötülüğü için uğraşır. Rüyanın diğer bir yorumu ise kişinin hanesinde bulunan bir kimseden kötü haberler duymasıdır.

   Özellikle sırların saklanması, gizli gizli yapılan olayların ortaya çıkması şeklinde rüya tabir edilir. Haneden birinin haksız kazanç elde etmesi ya da hanenin zararına olacak işlere başvurması da rüyanın diğer bir yorumudur. Genel açıdan bakıldığında rüya pek de hayırlı bir rüya değildir. Bu rüyayı gören kimsenin kendisini ve hanesini koruması gerekir.

   Rüyada Fare Isırması

   Rüyada fare ısırdığını gören kimse düşmanları tarafından bozguna uğratılabilir. Rüyada fare ısırığı bir olay ve konu sonrasında kişinin zarar görmesi anlamına gelir. Bazı rüya alimleri bu rüyayı karşılıklı hesaplaşma ve kozları paylaşma olarak da tabir etmiştir. Genellikle düşman ile karşı karşıya gelme ve yapılan büyük hesaplaşma sonrasında zarar görme anlamına gelir.

   Rüyada fare tarafından ısırıldığını gören kimse maddi açıdan da bazı zararlara uğrayabilir. Özellikle büyük birikimini bir anda kaybedebilir ya da düşmanlarına elinde bulunan varlıklarını kaptırabilir. Rüyanın dini açıdan yorumu ise rüya sahibinin nefsine yenik düşmesi, zararlı ve haram işlerle uğraşması şeklinde açıklanmıştır. Kişinin kalben kötü niyetli bir kimseye dönüşmesi de rüyanın dini bir yorumudur.

   Rüyada Siyah Fare Görmek

   Rüyada siyah fare gören kimse düşmanları tarafından kısa zamanda zarar görebilir. Rüyada siyah renk hızlı gelişen olaylara ve sonuçlara delalet eder. Bir kimse rüyasında siyah bir fare görürse düşmanlarını çabuk anlar ve olaylardan daha hızlı şekilde etkilenir. Genellikle bu rüyayı gören kimsenin hayatında bir anda başlayacak kötülükler ve düşmanlar anlatılır. Rüya sahibi elini hangi işe atarsa atsın o iş hayırsız olarak sonuçlanır.

   Özellikle yeni bir işe girişecek kimseler düşmanları nedeniyle bu işlerden kötü sonuçlar elde edebilirler. Maddi açıdan da kişi bir anda yokluğa düşebilir. Rüyada siyah fare görmek bazı alimlere göre düşman ile iş birliği anlamına da gelmektedir. Düşmanın başkalarına yaptığı kötülüklere ses çıkartmamak sonucunda o kötülüklerin kişinin kendisine bulaşması olarak rüya tabir edilir.

   Rüyada Fare Yakalamak

   Rüyada fare yakalamak, rüya sahibine yapılan bir kötülüğün ortaya çıkması şeklinde tabir edilir. Bazı rüya alimleri rüyada fare yakalamayı kötü bir kadına yorumlamıştır. Haneye kötü bir kadının gelmesi, bu kadınla beraber hanede kötülüklerin ve düşmanlıkların başlaması rüyanın bir yorumudur. Ayrıca bu rüya bazı alimler tarafından kötü niyetle ya da dolandırıcılıkla bir kadını avlamak anlamında da tabir edilmiştir.

   Genellikle rüyada fare yakalamak rüya sahibi açısından bazı kötülüklerin farkına varmak anlamına gelir. Bu kötülükler haneden birisinin gizli hareket etmesi ya da bir sır saklaması şeklinde olabilir. Saklanan ya da gizli tutulmaya çalışılan bir olay varsa rüya sahibi açısından bu olay ortaya çıkar. Ortaya çıkan olay sonrasında da kişi zor durumlara düşer. Rüya sahibi açısından çok da hayırlı olmayan, içerisinde düşmanlık besleyen bir kimseyi anlatan bir rüyadır.

   Rüyada Fare Avlamak

   Rüyada fare avladığını gören kimse düşmanlarına karşı bir zafer elde edebilir. En azından düşmanları tarafından rüya sahibi bir bozguna uğratılmaz. Genellikle rüyada fare avladığını gören kimse düşmanlarına karşı güç kazanmış olarak tabir edilir. Dini açıdan ise bu rüyanın yorumu kişinin yaptığı kötülüklerin ve haram davranışların farkına varması anlamına gelir.

   Rüya sahibinin hak yolunda ilerlemesi ve zamanında yaptığı kötü işlerden artık elini çekmesi olarak rüya tabir edilir. Rüyada fare avlamak bazı rüya alimleri için düşmanı yenmek ya da bozguna uğratacak bir olaya el atmak anlamında tabir edilmiştir. Rüya genel açıdan rüya sahibine olumlu etkiler yapan bir rüyadır. Kişinin düşmanlarına boyun eğmemesi gerektiğini ve düşmanlarına karşı mücadele içerisinde olması gerektiğini vurgulamaktadır.

   Rüyada Küçük (Yavru) Fare Görmek

   Rüyada küçük ya da yavru bir fare görmek yeni başlayan düşmanlıklara tabir edilir. Kişinin iş ya da arkadaşlık çevresinden yeni edindiği bir düşman olarak rüya yorumlanır. Bu yeni düşman kişinin hayatına bir birliktelik sonucu gelmiştir. Özellikle bir evlilik ya da yeni kurulan bir dostluk sonrasında bu düşman kişinin hayatına girer.

   Bir bekar kadın bu rüyayı görürse kadının yeni tanışacağı bekar bir erkeğe rüya delalet eder. Eğer rüyayı gören kimse bir erkekse genellikle kişinin iş hayatında yeni bir ortaklık ya da iş sonucunda kendisine düşman olan bir kimse yorumlanır. Bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin düşmanlarından çok fazla zarar görmemesi şeklinde de tabir etmiştir. Genel açıdan bakıldığında diğer rüyalara göre daha olumlu ve hayırlı bir rüyadır. Çünkü rüya sahibi açısından görülen zararın en az olacağı ve düşmanların daha yakından tanınacağı şeklinde bir yorum yapılmaktadır.

   Rüyada Fare Kovalamak

   Rüyada fare kovalamak, düşmanı yenmek ve düşmanın vereceği zararlardan kurtulmak olarak yorumlanır. Kişi açısından en hayırlı rüyalardan birisidir. Çünkü kişinin düşmanları karşısında yenilmemesi olarak tabir edilir. Aksine rüya sahibinin düşmanlarının farkına varması ve kendisine zararı dokunmadan onları hayatından çıkartması şeklinde rüya yorumlanır. Evli olan ve evliliğinde mutsuz olan kişinin evliliği sonlandırması, bir işten ayrılması ya da dostluklarını bitirmesi de rüyanın bir diğer yorumudur.

   Genellikle kişinin hayatına kötü etkide bulunan kimselerin rüya sahibinin hayatında gitmesi rüyanın en genel tanımıdır. Dini açıdan rüyada fare kovalamak ise rüya sahibinin hak yolunda olduğunu ve kötülüklere boyun eğmediğini göstermektedir. Kişinin hayatında hep doğru yolda olması, kötü niyetli kimselerden de uzak durması anlamına gelir.

   Rüyada Lağım Faresi Görmek

   Rüyada lağım faresi görmek, yakın çevrede ya da hanede yer alan özellikle hile ile hareket eden ve kişiler hakkında kötü düşünen bir erkeğe işaret eder. Rüyada lağım faresi gören kimse özellikler bir kadınsa gerçek hayatında hilekar bir erkek ile karşılaşabilir. Bu erkek genellikle haneye girebilen ve hanede etkili olan bir adam olarak tabir edilir. Rüyada lağım faresini kendi evinde gören bir kimse için bu rüyanın tabiri eve girip çıkan özellikle dost görünümlü bir düşman olarak yorumlanır. Lağım faresi bazı rüya alimleri tarafından usta bir hırsıza ya da oldukça sinsi bir düşmana delalet eder.

   Rüyada Fare Yavrusu Görmek

   Rüyada fare yavrusu görmek, rüya sahibinin çekeceği sıkıntıların yeni başlayan sıkıntılar olacağına delalet eder. Özellikle sıkıntıların ve dertlerin rüya sahibini bozguna uğratmamasına ve çok fazla zarar vermemesine yorumlanır. Bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin edindiği yakın çevresindeki dostlarının bir anda düşmana dönüşmesine de yorumlanır. Fakat bu düşmanın rüya sahibine zarar vermemesine ve çok fazla elem yaratmamasına yorumlanır.

   Dini açıdan rüyada yavru fare görmek, haram lokmaya ve düşmanla yapılan ortaklığa yorumlanır. Dini açıdan bakıldığında rüya sahibi aslında iyi kalpli ve iyi niyetli bir kimsedir. Fakat yakın çevresinden aldığı etki nedeniyle kendisi de kötü davranışlar sergileyebilir. Genel anlamda ise rüya sahibinin bir gaflete düşmesi, kötü niyetli kişilere aracılık etmesi ve yaptıklarından pişmanlık duyması olarak rüya tabir edilir. Evde eğer bir yavru fare görülmüşse, rüya sahibinin haneye yeni katılacak bir kimse ile yaşayacağı sıkıntılar söz konusu olabilir.

   Rüyada Fındık Faresi Görmek

   Rüyada fındık faresi görmek, rüyalar arasında hayırlı sayılan bir rüyadır. Rüyasında fındık faresi gören kimse kötü olarak baktığı tüm olaylardan sevinç ve mutluluk ile ayrılır. Genellikle düşman olarak kabul edilen kişiler bir anda rüya sahibine dost olur, iyiliklerde bulunur. Ayrıca kötü sonuçlanması beklenen olaylar kötü dahi sonuçlansa kişi için en hayırlısı olur.

   Dini açıdan rüyada fındık faresi gören kimse, vicdanen rahat edeceği olaylara aracılık eder. Çevresinde ve hanesinde sayılan ve sevilen bir kimse olarak ilan edilir. Genellikle rüya alimleri bu rüyayı düşmanlıkların bitmesine, hanede yeni dostlukların başlamasına yorumlamıştır. Bununla beraber kişinin sevinç yaşayacağı ve merakla beklediği olayların bir anda haneye ulaşması şeklinde de bir yorum yapılabilir.

  Farklı bir rüya yorumuna göre;
  Rüyada küçük fare görmek, gizli gizli çalışan ve kü­çük zararlar veren bir düşmana, fare tutmak, öldürmek bir düşma­nınızı yeneceğinize, kır faresi evinize hırsız gireceğine bir çok fare arasında olduğunuzu görmek, gizli düşmanlarınızın çok ve kalaba­lık olduğuna, fare yemek, düşmanınızın malından ufak istifadeler­de bulunacağınıza, farelerin bir şey yediğini görmek, düşman şer­rine uğrayacağınıza işaret eder. Fare rüyasının çeşitli yorumları bulunmaktadır. Rüyada birçok fare görülmesi, bol rızka, bol kazanca ve geçim bol­luğuna işarettir. Zira fareler yiyeceği bol olan yerlerde oy­naşır. Rüyasında kendi evinde farelerin oynayıp cirit attı­ğını gören kişinin, rızkı bol ve kazancı çok olur, o sene içinde ucuz ve bolluk içinde bir hayat süreceğine işarettir. Ebu Said'in yorumu Kişinin rüyada dişi bir fare görmesi, yalancı ve ahlaksız (günahkar) bir hizmetçi kadına işarettir. Rüyada erkek bir fare görmek, hile ve tuzak kuran bir hırsı­za, eve hırsız gireceğine veya o evde hırsız bulunduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır. Kişinin rüyada büyük bir fare görmesi, çok mala işarettir. İsmail Eşas'ın yorumu Kişinin rüyada kuyruğu kesilmiş veya kopmuş (kuyruksuz) bir fare görmesi, ahlaksız, soyu bozuk edepsiz bir kadına işarettir şeklinde yorumlanır. İmam-ı Nablusi'nin yorumu Rüyada görülen fare, huyu bozuk, fitneci, devamlı hır gür çıkaran, bozguncu bir kadı­na işaretle tabir olunur. Bazı kere de, rüyada fare görmek, bağırıp feryat eden, lanetlik bir kadına işaret eder, ya da bir hırsıza işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Çünkü fare­ler, yedikleri şeyleri hep çalarak yerler denmiştir. Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur. Rüyada fare görmek, kötü ve fesatçı bir kadına yorumlanır. Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa yorulur. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kişinin rızkı da çok olur. Çünkü fareler rızk olan yerde bulunur. Fare deliği, ağıza da yorumlanır. Bundan dolayı delikten bir hayvan çıktığını gören kişi­nin ağzından o hayvan ayarında bir söz çıkar.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Rüyada Fındık Faresi Görmek

  Rüyada Fındık Faresi Görmek

  Rüyasında yatağında fare gören kimse bir kadınla uygunsuz vaziyetlerde bulunur ve gayri meşru ilişkiye girer. Rüyasında fındık faresini sokakta görmek, çevrenizde nifak sokan ve fitne çıkaran kişiler bulunduğunun ve bu kişiler yüzünden zor durumda kalabileceğinizin habercisidir. Rüyada fındık faresini tarlada görmek ise iyidir. Bu rüya yakın zamanda sıkıntılarınızdan kurtulup başınıza gelen musibetlerin son bulacağı anlamlarına gelmektedir. Rüyada fındık faresi ile konuşan kişi kötü bir adamla arkadaşlık kurar. Fındık faresini evde görmek ise dost görünümlü bir düşmanın evinize girip çıkmasına delalettir.

  Rüyada Fındık Faresi Öldürmek

  Rüyasında fındık faresi öldüren kimse tüm düşmanlarından kurtulur ve kendisine yapılan tüm tuzakları boşa çıkarır. Alimlere göre bu rüya genellikle iyi yorumlanmaktadır. Fındık faresi öldüren kişi eğer sıkıntıdaysa en yakın zamanda bu sıkıntılar ferahlığa dönüşür. Fındık faresi küçüklüğü nedeniyle gizli ve sinsi bir düşmanın habercisidir. Bu nedenle onu öldürmek gerçek hayatta böyle bir düşmandan ve onun oyunlarından kurtulmaktır. Rüyasında fındık faresinin kulağını kemirdiğini görmek, dedikodu dinlemeye veya münafık bir kimsenin getireceği yalan haberlere itibar etmeye işarettir.

  Rüyada Renkli Fındık Faresi Görmek

  Rüyada görülen fındık faresi zararsız bir düşmandır. Bu rüya sizin için iyi düşünmeyen fakat zarar vermek de istemeyen bir düşman anlamına gelir. Rüyada siyah fındık faresi, kötü ve güçlü bir düşman anlamına gelirken; kahverengi fındık faresi ise iş hayatınızda kendisini gizleyen bir düşmana yorumlanır.

  Rüyada Fındık Faresi Görmenin Psikolojik Tabiri

  Rüyada fındık faresi görmek genellikle kişinin korkularıdır ve bu korkularının ortaya çıkmış halidir. Günlük yaşamında küçük hayvanlardan veya böceklerden korkan veya eşyalarına zarar verilmesinden endişe eden kimse böyle bir rüya görebilir.

  Yazı kaynağı : www.bolgegundem.com

  Rüyada Fare Görmek

  Rüyada Fare Görmek

  Rüyada fare görmek, hırsız bir kişiye, rızkın çokluğuna, kadına, geceye ve gündüze delalet eder. Fare bazen de kötü yola düşmüş bir kişi olarak ifade edilir. Rüyada fare rızkın çokluğuna ve devamlılığına da işarettir. Rüyada beyaz fare görmek gündüze delalettir. Bazen rüyada fare, dış görünümü iffetli, gerçekteyse fesat ehli biri olan kadın anlamına gelir. Yiyeceğin bol olduğu yerlerde bulunduklarından dolayı rüyada fare görmek rızkın devamlılığı anlamındadır. Rüyada fare görmek rızkın çok olacağı demektir. Rüyasında fare görenin rızkı artar. Çok fare bol rızktır. Yiyecek çaldıklarından, hırsız bir kimseye de yorulur. Bazen de fesat fitneci bir kimseye tabir edilir.

  1- Rüyada Fare Öldürmek

  Fare yakalamak; hoşlanmadığınız kimselerin misafir olarak gelmesine işarettir. Fare yakalamak; bir olayın ardından bahtınızın açılacağına yorumlanır. Rüyada süpürgeyle fare öldürmek, bir hata işlemeye yorumlanır. Yapılan bu hata yüzünden sıkıntı çekileceğini ifade eder. Bazen de rüyada fare kötü huysuz kimse demektir. Rüyada bir fare öldürmek, kötü ve huysuz bu kişiye karşı galip gelmeye, onun vereceği sıkıntıdan kurtulmayı ifade eder. Fare öldürmeye çalışmak kötü düşmanlarına karşı galip geleceğine yorumlanır.

  Rüyada bir fareyi avladığını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu avlamaya işarettir. Nablusi: Tabirde farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur. Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona sahip olduğunu görse, kötü ve fitneci bir kadına işaret eder.

  Rüyada fare yakalamak, sinsi bir kimsenin farkına varacağınıza ve onun sinsiliklerini engelleyeceğinize işaret etmektedir. Rüyada görülen fare genellikle sinsi ve zayıf bir kişiyle tabir olunur. Bu nedenle rüyanızda fare yakaladığınızı görmeniz böyle bir kimsenin kötülüklerinden emin olacağınıza yorumlanmaktadır.

  Bazen de fare gizli düşmana işaret eder. Rüyada Fare öldürmek düşmanı etkisiz hale getirmeye yorulur. Kötü bir kimseye galip gelmeye işarettir.

  2- Rüyada Beyaz Fare Görmek

  Beyaz fareler gündüze delalet eder. Rüyada beyaz fare görmek ömrün uzunluğuna işaret etmektedir. Büyük beyaz fare rüya sahibinin ömrünün uzunluğudur. Rüyada çok sayıda beyaz fare görmek; bir konu hakkında boş yere endişe edeceğinize yorulur.

  Rüyada beyaz fare görmek gündüze yorumlanır. Beyaz fare rüyası siyah fare rüyasından daha iyidir. Çünkü beyaz sabaha siyah ise geceye alamettir.

  Rüyada beyaz fare görmek, rızka işarettir. Evinde farelerin oynaştığını görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.

  Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye işarettir. Çok sayıda beyaz fare görmek; bir konu hakkında boş yere endişe edeceğinize işarettir.

  Rüyanda beyaz fare görmek dost ve arkadaş seçiminde daha seçici davranmanız gerektiğine de yorumlanır. Farelerin renkleri muhtelif olmadığı takdirde kadınlara da delâlet eder. Farelerin beyazları gündüz, siyahları gecelerdir

  3- Rüyada Ölü Fare Görmek

  Ölü fare görülmesi arkanızda sizi çekiştiren kimselerin herhangi bir etkilerinin kalmadığını ifade eder. Ölü fare farklı tabir edilmektedir.

  Ölü fare, rüya sahibinin çok haşin ve hain bir düşmanı olduğunu belirtir. Bütün hareketlerini takip ederek ilk fırsatta onu yere vurmaya çalışacağına işarettir.

  4- Rüyada Ölmüş Fare Görmek

  ölmüş fare, gizli bir düşmana da işaret eder. Rüyada fare ölüsü, rüya sahibinin bir düşmanı olduğuna işaret eder. İş yaşamında ve aile hayatında sorunlar yaşayacağınıza da yorumlanır. Tabircilere göre fare rüyası gizli bir düşmanı da işaret eder. Ölü fare ise rüya sahibinin zararsız bir düşmanı olduğuna işaret eder. Rüyada ölü fare iş yaşamında ve aile hayatında ufak sorunlar yaşayacağınıza da yorumlanır. Farelerin zararli bir sey yaptıklarını görmek, malinin eksileceğine delalettir.

  5- RÜYADA KOCAMAN, İRİYARI BÜYÜK BİR FARE GÖRMEK

  Büyük iri fare görmek bol maldır. İslami rüya alimlerinden Ebu Said'ül Vaaz Büyük fare için bol maldır demiştir. Rüyada kocaman büyük bir fare görmek kişinin şanlı ve büyük kimseler nezdinde yüksek mevkiye çıkacağı demektir. Bazı tabircilere göre rüyada büyük kedi görülmesi rüyayı gören kişinin önemli bir işten büyük kazanç sağlayacak demertir. Sarman kedi kişinin, ağır ve önemli biriyle uzun süre dost olacağı anlamına gelir.

  6- RÜYADA FARE ISIRMASI GÖRMEK

  Rüyada fare ısırması çocuğun terbiyesi konusunda inat yapan kadına delalettir. Bu rüya halk hakkında adalete veya çevrenin durumunun bozulmasına işarettir. Fare ısırması düşmanları kovmaya da işarettir. Bazen de fesat ehli yaramaz kimse demektir. Fare tarafından ısırılmak, düşmanınızla karşı karşılaşacağınız ve bu hesaplaşmadan dikkatli olmanızı belirtir. Genel olarak farelerin ısırması rüya sahibinin kendisini koruması gerektiğine delalet eder.

  7- Rüyada Evde Fare Görmek

  Eve fare girdiğini görmek o kimsenin evine kendilerinde hayır ve bereket olmayan kimselerin girmesine işarettir. Kişinin evin içinde fare görmesi, işlerine karışan sinsi bir kişiye delalet eder. Evin salonunda birbirine benzer fareleri görmek; gördüğünüz fare miktarınca evinize misafir geleceği demektir. Kişinin rüyasında evinde fare görmesi kimi yorumculara göre ise eve bolluk ve bereketin geleceği şeklinde tabir eder. Rüyada evde farelerin oynaşması, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir. Rüyayı gören kişinin rızkı çok olur.

  9- Rüyada Kör Fare Görmek

  Başkaları tarafından önemsenmeyeceğinize tabir edilir.

  10- Rüyada fareyle oynamak

  Dünyaya meyledeceğinize işarettir. Müellif kesim ise rüyalarda fare görülmesini dış görünümü iffetli, gerçekte ise fesat ehli biri olan kadına tabir etmişlerdir.

  11- Rüyada Siyah Fare Görmek

  Çok sayıda siyah ve beyaz fareler görenin, ömrü uzun olur. Farenin beyazı gündüze, Siyah fare görmekse geceye delalet etmektedir. Rüyada kara fare görmeniz, rüya sahibinin huzursuz ve sıkıntılı bir dönem geçireceğine, işlerinin durgun olacağına yorulur. Siyah saygınlık anlamında olduğundan kara fare görmek, kişinin tüm aile bireylerinin daima yanında olacağına, kendisini güvende hissedeceğine delalet eder.

  Rüyada siyah fare görmek geceye yorumlanır. Ayrıca siyah fare üzüntü, keder ve sıkıntıya da işaret eder. Rüyada siyah fare, gizli çalışan ve küçük zararlar veren bir kimseye de yorulur.

  Ayrıca Rüyada görülen beyaz ve siyah fareler gündüz ve geceye yorumlanır. Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile tâbir olunur. Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.

  Çok sayıda siyah ve beyaz fareler görenin, ömrü uzun olur. Bir rivayete göre, aile fertlerine işarettir. Farelerin evinden çıkıp gittiğini görmek; mal ve nimetin elden çıkmasıdır. Farelerin renkleri muhtelif olmadığı takdirde kadınlara da delâlet eder. Farelerin beyazları gündüz, siyahları gecelerdir...

  12- Fare Yemek

  Fare eti yemek; fesat ehli bir kimsenin malını yiyeceğinize işarettir. Sahte dost ve arkadaşlar ile düşmanlara işaret eder.

  13- Rüyada Yatakta Fare Görmek

  Yatağınızda bir fare olduğunu görmek; bir kimseyle gayrimeşru ilişki içinde olacağınıza yormuştur.

  14- Etrafta Fareler Görmek

  Etrafta farelerin serbestçe gezindiğini görmek; öfke veya soruna neden olacağına yorulur. Aile ve iş hayatınızda birtakım sorunlar yaşayacaksınız. Düşmanlara ve sahte arkadaşlara sahip olduğunuz anlamına da gelir.

  15- Ağzından Fare Çıkması

  Kirmanî'ye göre ağzınızdan fare çıktığını görmek; erkek çocuğunuz olacağına işarettir.

  16- Fare sesi duymak

  Bir tehlikeyle karşılaşacağınıza ve dikkatli olmanız gerektiğine tabir olunur. Bazen de rızkın bollaşacağına delalet eder.

  17- Rüyada Fare Saldırması

  Dikkatli olunması gerektiği ifade eder. Fare bilmediğiniz çok kötü bir düşman demektir. Bu düşman bütün hareketlerinizi takip ederek sizi alt etmek için fırsat kolluyor demektir.

  18- Rüyada Kapanda Fare Görmek

  Farenin kapana düştüğünü görmek; bir sorun yaşayacağınıza yorulmuştur.

  19- Fareyi yerinden çıkarmak

  Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin az olacağına işarettir.

  20- Fareye Sahip Olmak

  Hizmetçi ile yorumlanır.

  21- Farenin yeri eşmesi

  Rüyada farenin bir yeri deldiğini görmek, ev soyan hırsızlara işaret eder.

  22- Farenin Elbiseyi Kesmesi

  Rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber vermesine işarettir.

  23- Fareyi Gezinir Halde Görmek

  Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alamettir.

  24- Rüyada Fare Yavrusu Görmek

  Fare yavrusunun görülmesi sevmediğiniz bir kimseyle karşılaşmaya yorumlanır. Bazen de kötü bir biriyle karşılaşacağınıza yorulur. Kişinin rüyasında farenin yavrusunu görmesi kimi tabircilere göre ise sevimli bir çocuğa delalet etmektedir.

  25- Rüyada Fare Kedi

  Rüyasında fare kedi gören kişinin rızk ve bolluk içinde yaşayabileceği ancak gelecekteki düşmanlarını göz ardı etmemesi gerektiği şeklinde yorumlanır.

  26- Fareye Taş Atmak

  Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet eder.

  27- Fareye Sahip Olmak

  Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder. Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.

  28- Farenin Bir Yeri Delmesi

  Bir kimsenin rüyasında bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder.

  29- Fare Derisi Görmek

  Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse,o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer.

  30- Rüyada Renkli Fare Görmek

  İçi de dışı da çirkin bir kadınla tabir olunur. Eğer görülen farenin rengi, değişik bir renkse, kadına değil, içi ve dışı çirkin bir erkeğe delalet eder. Farelerin zararlı bir şey yaptıklarını görmek, malın eksilmesine delildir.

  31- Çok Sayıda Fare Görülmesi

  Ömrünüzün uzun olacağına işaret etmektedir.

  32- Fareden Korkmak

  Rüyada fareden korktuğunu gören kişinin ufak da olsa düşman sahibi olduğu ve bu düşmanın kendisine zarar verebileceği anlamına gelir.

  33- Fare Kovalamak

  Korktuğunuz şeylerden kurtulmaya işaret eder. Düşmanınızı alt edeceğinize yorulur.

  34- Fareye Yiyecek Vermek, Fare Beslemek ve Beslediğini Görmek

  Rüyada fare beslediğini gören kişi çevresi tarafından kıskandıldığı ve çekilmediği anlamına gelir. Saygın bir kişi olacağınıza yorulur. Rüyada fare beslediğini görmek kişinin emrinde çalışan insanlara işarettir. Öfkesini kontral altına alan, gizli bir kimseye yorulur. Rüyada fare beslemenin farklı anlam ve yorumu yapılmıştır. Bazı tabircilere göre fareleri beslemek sıkıntının bitmesine ve yapılacak hayırlara işaret eder.

  35- Fare Sevmek

  Rüya tabirlerine göre kişinin rüyasında fare sevmesi işinin çok yakın zamanda dertlerinden kurtulacağı bolluk ve bereket içinde yaşayacağı anlamına gelmektedir.

  Yazı kaynağı : www.diyadinnet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap