Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rüyada elinde bıçak görmek

  1 ziyaretçi

  rüyada elinde bıçak görmek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rüyada bıçak görmek ne anlama gelir? Rüyada bıçak bilemek tabiri

  Rüyada bıçak görmek ne anlama gelir? Rüyada bıçak bilemek tabiri

  Rüyada bıçak görülmesi, rüya sahibinin hamile bir kadın olması durumunda bir erkek çocuğu olacağının işaretidir. Bir rivayete göre ise; rüyada bıçak görmek, kudret ve kuvvetin sürekli olacağına işaret eder. Rüyasında bıçak yuttuğunu gören kişinin, oğlunun malını yiyeceğine işaret eder.

  Bir başka alimin yoruma göre; rüyada herhangi bir bıçak görülmesi, rüya sahibinin ailesinin mutlu ve bolluk içinde yaşaması yolundaki çabalarının olumlu sonuçlanacağına veya uzun bir süre boyunca ayrı düşmüş olduğu bir dostuna kavuşacağının işaretidir.

  Rüya sahibinin elinde bıçak görmesi ya da bıçağı kabına koyduğunu görmesi evlenmeye yorumlanır. Rüya sahibinin bıçağı kabından çıkardığını görmesi ise erkek bir evlat sahibi olacağına yorumlanır.

  Rüya sahibinin elinde kendisine ait bir bıçak olduğunu görmesi başarıya işaret eder. Rüyasında elinde bir bıçakla iş gördüğünü güren kişinin, yapacağı işten vazgeçtiğine yorumlanır.

  Rüyada Bıçak Görmek

  Rüyada bıçak görmek genellikle, ayrılık olarak tabir edilir. Rüyada bıçak görmek evlat ile tabir olunur. Bıçağın kınını görmek ise bir eş ile tabir olunur. Rüyada bıçak ile bir şeyi kestiğinin görülmesi, rüya sahibinin eline geçecek olan para veya mala yorumlanır.

  Rüya sahibinin rüyasında bıçak bulmuş olduğunu görmesi doğru yolda ilerlediğine işaret etmektedir. Ayrıca çocuklarından da iyilik göreceğine yorumlanır.

  Rüyada Başkasının Elinde Bıçak Görmek

  Rüya sahibi görmekte olduğu rüyasında bir başkasının elinde bıçak görmüşse yahut da elinde bıçak olan bir kimseyi görmüş ise bu rüya kendisinin; yüksek sosyeteden birisiyle tanışarak onun sevgisini kazanacağına dalalet eder.

  Rüyada Bıçak Bilemek

  Bir rüyada bıçak bilediğini yahut da bilendiğinin görülmesi, rüya sahibinin bir yere gitmek amacıyla hazırlık yaptığına işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında bıçak benzeri şeyleri bilediğini yahut da rüyasında bileyici görmesi, rüyayı görenin yeni bir iş peşinde olduğuna ve bir iş kurma çabası içinde olacağına işaret eder. Rüya da bıçak bilendiğinin görülmesinin bir diğer işaret ettiği konu da rüya sahibinin neşesinin ve sağlığının gayet yerinde olduğunu gösterir.

  Rüyada Bıçak Almak

  Rüya sahibinin rüyasında bıçak aldığını görmesi ya da kendisine bir bıçağın verildiğini görmesi, bir kişiyle dost olacağına ya da eline çok miktarda mal geçeceğine işaret eder.

  Rüya sahibi, gördüğü rüyada kendisine bıçak verildiğini görmüş ise bu rüya, bir kişi ile dostluk kuracağının göstergesi olma niteliği taşımaktadır. Bir rivayete göre ise rüyayı gören kişiye yardımcı olacak bir çocuğunun dünyaya geleceği anlamını taşır.

  Rüya sahibi rüyasında bir kasaptan bir bıçak aldığını görmüş ise, hasta olacağına ve sonrasında hızlı bir şekilde iyileşeceğine işaret eder. Bununla rüya sahibinin birlikte yaşamı boyunca da kuvvetli bir şekilde bir hayat süreceği anlamına gelir.

  Rüyada Büyük Bıçak Görmek

  Rüya sahibinin rüyasında bıçak çektiğini görmesi ya da bir başkasına bıçak çekmiş olduğunu görmesi, rüya sahibinin bekar olması halinde kısa sürede evleneceğine işaret eder. Eğer rüya sahibi evli ise, çocuğunun olacağına yorumlanır.

  Rüyada Bıçak Tutmak

  Rüyasında bıçak tutuğunu gören kişinin malının çoğalacağına işaret eder. Miras yahut da benzer bir yolla rüya sahibinin eline bir para geçeceği anlamına gelir. Ayrıca rüya sahibinin kendisi için son derece hayırlı bir yolculuğa çıkacağına delalet eder.

  Rüyada Bıçakla Bir Şey Kestiğini Görmek

  Rüya sahibinin bıçakla bir şeyi kestiğini görmesi, bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır. Bıçakla bir şeyi kesmek isteyip de kesemediğini görmesi ise; girişmiş olduğu bir işte başarı elde edemeyeceğine işaret eder. Rüya sahibinin bıçakla elini kestiğini görmesi, çok şaşkınlık yaşayacağı bir şeyi göreceğine yorumlanır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Rüyada Bıçak Görmek Ne Anlama Gelir?

  Rüyada Bıçak Görmek

  Rüyada Bıçak Görmek

  Umumiyetle Rüyada bıçak görülmesi ayrılıkla tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir bıçak görmesi; aile ferdlerinin huzur ve refahı için gösterdiği çabalar neticesinde olumlu sonuçlar alacağına ve çoktandır ayrı olduğu bir dostu ile tekrar buluşacağına delalet eder. Rüyada bıçak görmek ayrılığa, düşmanlığa, marifetli bir adama, sanat ve maharette, bıçakçıyı görmek, insanlara sanat ve maharet öğreten birine delalettir.

  Bıçak kavganın ve ayrılığın işaretidir Rüyada bıçak, hizmetçi, yardımcı, dost ve kendisi için gayret gösteren kimse ile de yorumlanır. İş hayatınızda zarar edeceğinizin habercisidir.

  Rüyada elinde bıçak tutmak, güç ve zenginliğin sürekli olacağına, bıçakla bir şey kesmek, eline para geçeceğine işarettir.

  Bıçak kaybetmek veya saklamak olası tehlikelerden kurtulacağınıza işarettir.

  Rüyada bıçağı kırmak işlerin yolunda gitmesi, bıçak taşımak insanlardan zarar görmemek için dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

  Seyyid Süleyman: Bıçak; evlatla, kını; zevce ile tabir olunur. Bıçak tek başına çocuğa işaret eder. Başka bir silahla beraber bıçak görenin, şanı ve makamı yüce olur.

  Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Elinde kullanmak üzere bir bıçak gören, bulunduğu işten feragat eder. Bir rivayete göre, kendisine yardım edecek zeki bir oğlu olur. Bıçağı kınından çektiğini görenin karısı, erkek çocuk doğurur.

  Kirmani şöyle diyor: Kendisine bir bıçak verildiğini gören, biriyle dostluk kurar. Bir rivayete göre, eline mal geçer. Elini bıçakla kesen, şaşılacak bir şeye tesadüf eder. Bıçağı kınına sokan, evlenir.

  Cafer-i Sadık:

  Bir genç kızın rüyasında elinde bıçak tuttuğunu görmesi; asil bir aileye mensup bir gençle tanışacağına ve sevgisine kazanacağına, bir kimsenin, elinde bıçak tutan bir delikanlı görmesi; bir genç kızın sevgisini kazanacağına, kişinin rüyasında elinde bir bıçakla bir yerini kestiğini görmesi; bir hadise ile sarsılarak şaşkınlığa uğrayacağına işaretle tabir olunur.

  Rüyanızda bir bıçakla bir şey kestiğinizi görmeniz; bir yolculuğa çıkacağınıza, rüyanızda bıçak bilediğinizi görmeniz; bir yere gitmek için hazırlık yaptığınıza, rüyanızda bıçakla bir şey kesmek istediğiniz halde kesemediğinizi görmeniz; teşebbüs ettiğiniz bir işi başaramayacağınıza işaretle yorumlanır.

  Rüyanızda çarşıdan bir bıçak satın aldığınızı görmeniz; eğer bekar iseniz kısa süre içinde evleneceğinize ve eğer evli iseniz ve eşinizde hamile ise kolay ve rahat bir doğum yapacağına, rüyanızda birisini bıçakladığınızı görmeniz; çevrenizin tehlikeli insanlarla kuşatılmış olduğuna ve her an hayatî bir tehlike içinde bulunduğunuza yorumlanır.

  Bir başka yoruma göre: Rüyada bıçak görülmesi; kuvvet ve kudretin devamlılığına, bıçakla bir şey kesildiğinin görülmesi; rüya sahibinin eline mal veya para geçeceğine delalet eder.

  Bazı yorumculara göre de: Rüyada bıçak görülmesi; evlâd ile bıçağın kınının görülmesi; eş ile tabir edilir.

  Kişinin rüyasında elinde bir bıçakla bir iş yaptığını görmesi; yapmaya teşebbüs ettiği bir işten vazgeçeceğine, kişinin rüyasında kendisine bir bıçak verildiğini görmesi bir kimse ile dostluk kuracağına ve bir rivayete göre de, kendisine yardımcı olacak bir çocuğunun dünyaya geleceğine yorumlanır.

  Molla Cami: Kasap bıçağı, kasaba; asker bıçağı da, güç ve hizmete işaret eder. Bıçak, delildir.

  Bazı tabirciler, bıçak gören kimse, kendi hizmetçisi ve adamıyla kuvvet ve mala nail olur, dediler. Bıçağı yuttuğunu gören kimse, oglunun malım yer.

  Rüyada görülen bıçak, hamile hanımı olan kimse için erkek çocuktur.

  Mahkemede bulunan kimse, rüyada elinde bir bıçağın olduğunu görse, düşmanına galip gelir ve delil getirmekle davasını isbat eder. Çünkü bıçak, düşmanı defeden silah aleti erindendir.

  Kendisinden başka silah olmayan bir adam, kendisine bıçak verildiğini görse, bir çocuk yahut erkek kardeş sahibi olur. Eğer böyle bir çocuk ve kardeş beklemiyorsa, iyiliklerle karşılaşır.

  Kendisiniz bıçakla kesildiğini gören kimse, kuş, hayvan veya bıçakla boğazlanan bir hayvana saldinşından dolayı hesaba çekilir. Elini bıçakla kestiğini gören kimse, hayrette kalacağı taaccub edeceği bir şey görür.

  Bıçak kazandığını gören kimse, bekar ise evienir, eğer hanımı hamile ise doğum yapar.

  Rüyada gördüğü bıçakla beraber erkekliği teyid edecek bir şey de varsa, doğacak çocuk erkek olur. Erkekliği teyid edecek bir şey yoksa,doğacak çocuk kızdır. Kargı ve süngü gibilerin tabiri de bıçak gibidir. Bazı tabirciler rüyada görülen bıçak, dil ve hizmetçi bir kadınla tabir edilir. Bazen de bıçak görmek, rızık ve geçiminin iyi gitmesine işaret eder dediler.

  RÜYADA BIÇAK GÖRMEK

  Nablusi: Rüyada görülen bıçak, bir yerin hizmetçisine, yardımcı, arkadaş ve kölesi gibi evinin ihtiyacı ve menfaati için çalışan ve gayret gösteren kimsesine işarettir.

  Rüyada Keskin Bıçak Görmek
  Bıçağın keskinliği, rüya sahibinin emir ve yasaklarının geçerliliğine yahut bıçağın delalet ettiği kimsenin hareketine delalet eder.

  Bir kadının rüyada kendisiyle beraber bir bıçağın olduğunu veya kadınlardan birisine bir bıçak verdiğini görmesi, o kadının meşhur erkeklerden birisine sevgi beslemesine delalet eder.

  Kalem açacak bıçak, katibe; kasap bıçağı, kasaba; asker bıçağı da, kuvvet ve hizmete delalet eder.

  Çocukların velisi ve çocukları terbiye eden kimsenin bıçağını çaldığını gören kimse, o adamın terbiyesinden olan çocuklardan birini onun terbiyesinden meneder.

  Rüyada sofrada bıçak görmek
  Sofra üzerinde görülen bıçak, onunla iş yapmayan künse için iş görmede hilekar, zeki bir köleye, eğer bıçakla iş yapılıyorsa, rüya sahibinin üzerinde durduğu bir işin nihayetlenmeslne yahut rüya sahibinin şecaat ve kahramanlığına delalet eder.

  Bıçak, delil ve hüccettir. Bazı tabirciler, bıçak gören kimse, kendi hizmetçisi ve adamıyla kuvvet ve mala nail olur, dediler.

  Bıçağı yuttuğunu gören kimse, oğlunun malını yer.
  Rüyada görülen bıçuk, hamile hanımı olan kimse için erkek çocuktur. Bazı tabirciler, elinde bıçak gören kimse iklyüz dirhem gümüşe nail olur, dediler. Çünkü, bıçağın nisap denilen sapı maldan nisaptır.

  Bazı kere bıçak, yirmibeş dirhem gümüşle tabir edilir.
  Mahkemede bulunan kimse, rüyada elinde bir bıçağın olduğunu görse, düşmanına galip gelir ve delil getirmekle davasını isbat eder. Çünkü bıçak, düşmanı defeden silah alellerindendir.

  Kendisinden başka silalı olmayan bir adanı, kendisine bıçak verildiğini görse, bir çocuk yahut erkek kardeşe nail olur. Eğer böyle bir çocuk ve kardeş beklemiyorsa, hayra erişir ve rızka nail olur.

  Rüyada bıçaklanmak
  Kendisinin bıçakla kesildiğini gören kimse, kuş, hayvan veya bıçakla boğazlanan bir hayvana saldırışından dolayı hesaba çekilir.

  Rüyada elini bıçakla kesmek
  Elini bıçakla kestiğini gören kimse, hayrette kalacağı taaccub edeceği bir şey görür.

  Bıçak veya hançeri kınına soktuğunu gören kimse, bir kadınla cinsi münasebette bulunur.

  Bıçak kazandığını gören kimse, bekar ise evlenmeye nail, eğer hanımı haımle ise çocuğu kurtulur. Rüyada gördüğü bıçakla beraber erkekliği teyid edecek bir şey de varsa, doğacak çocuk erkek olur. Erkekliği teyid edecek bir şey yoksa, doğacak çocuk kızdır. Kargı ve süngü gibilerin tabiri de böyledir.

  Rüya sahibinin yanında yük olmazsa, halbuki rüya sahibi de meşru hakkını isbat etmek için şahid arıyorsa, aradığı şahidini bulur. Eğer bıçağı keskin olursa, bulduğu şahid de adaletli olur. Rüyada gördüğü bıçak keskin değilse yahut eğri olursa, şahidi kabul edilmez.

  Bıçağını kının içine soktuğunu güren kimse, zelil ve hakir olur.

  Yahut yapacağı şahitlikten başka bir şey söylediğinden dolayı şahitliği kabul edilmez. Rüya sahibinin böyle br meselesi yoksa, dünyaca nail olacağı faydaya yahut kavuşacağı iyiliğe ya da sohbet edeceği kardeşine, sadakat göstereceği bir dosta yahut da halkın işlerini görebilecek bir köleye delalet eder.

  Rüyada görülen bıçak, dil ve hizmetçi bir kadınla tabir edilir. Bazen de bıçak görmek, rızık ve geçiminin iyi gitmesine delalet eder. Kalem açacak bıçak, kendisine hased edilen akıllı bir çocuktur. Bundan dolayı rüyada elinde kalem açacak olduğunu gören kimsenin, güzel bir çocuğu olur.

  Yine rüyada elinde kalem açacak olduğunu gören kimse, ayrıldığı hanımını yeniden alır.

  Rüyada kiliç ve biçak sapi görmek, deve, sigir, koyun, yahut altin ve gümüsten kendisinde zekat vacip olacak derecede mala delalet eder.

  Yazı kaynağı : www.diyadinnet.com

  Rüyada elinde bıçak görmek ne demek? Rüyada bıçakla kovalamak...

  Rüyada elinde bıçak görmek ne demek? Rüyada bıçakla kovalamak...

  Rüyada bıçak görmek, bazı rüya alimlerine göre ayrılık bazı rüya alimlerine göre ise uzun zamandır çekilen hasretin sona ereceğine delalet edilir. Bundan dolayı rüyada bıçak gören kimsenin gördüğü rüyayı en doğru şekilde tabir edebilmesi için rüyanın detaylarına dikkat etmek gerekir. İşte rüyada bıçak görmenin detaylı tabirleri...

  Rüyada kanlı bıçak görmek, rüya sahibinin arkasından çok fazla konuşulduğuna işaret eder. Rüya sahibinin başarısını, yaptığı işlerde kendinden söz ettirmesi ve çevresinin takdirinin toplaması bazı kimseler tarafından kıskanılacağına delalet eder. Bazı alimlerin yorumlarına göre rüyada kanlı bıçak tutan kimsenin kötü insanlara karşı eskisinden daha güçlü olacağına delalet eder. 

  Rüyada elinde bıçak tutan kimsenin herkese karşı çok dikkatli davrandığına, kimseye güvenmediğine bundan dolayı kötü niyetli insanların fesatlıklarından kendini muhafaza ettiğine işarettir. Rüya sahibinin tehlikelere karşı kendini koruduğuna yorumlanır. 

  Rüyada bıçakla kovalamak, rüya sahibinin çevresindeki insanların kendisine zarar vereceğine inanarak onlara karşı düşmanca davrandığına işarettir. Rüyada birilerini bıçakla kovaladığını gören kimsenin sevmediği insanlara yorumlanır. Rüyayı gören kimsenin sıkıntılarının ve endişelerinin bir anda ortaya çıkacağına delalet eder. 

  Rüyada elini bıçakla kesen kimsenin gerçek hayatında onu çok şaşırtacak haberler alacağına delalet eder. Rüya sahibinin gözden çıkardığı hatta tamamen unuttuğu kimselerden ilginç haberler alacağına ve şaşkınlar içine düşeceğine yorumlanır. 

  Rüyada bıçak yarası görmek, rüya sahibinin bir konu hakkında anlaşmazlık içinde olduğu eski dostuyla aralarının daha da gerileceğine ve düşmanlıklarının artacağına işaret eder. Rüyada bıçak yarası gören kimsenin geçmişte yaşanan kötü olayların yeniden gündeme gelmesi üzerine acıların perçinleneceğine yorumlanır.

  Rüyada bıçak kırılması, yaşanan anlaşmazlıkların son bulacağına işaret eder. Rüyada bıçak kırıldığını gören kişi için hayırlı haberlere delalet eder. Rüya sahibinin güzel haberler alacağına, aile bağlarının güçleneceğine ve küslüklerin son bulacağına yorumlanır. 

  Rüyada kör bıçak gören kişinin beyhude işlerle uğraşacağına yorumlanır. Rüyada kesmeyen bıçak gören kimsenin hiçbir işe yaramayan işlerle meşgul olacağına işaret eder. Rüya sahibinin yersiz yere enerji, zaman ve para kaybedeceğine delalet eder. 

  Rüyada bıçak satın aldığını gören kimsenin düşmanına karşı içten içe bilendiğini, kendini kurup kurup kötü işlere düşünerek nefsiyle mücadele içinde olduğuna delalet eder. Rüyada bıçak satın almak, rüya sahibinin hırslı bir kimse olduğuna işaret etmektedir. Bu hırsı kötüye kullanırsa kendine ve çevresindekilere zarar verebileceğine yorumlanmaktadır.

  Rüyada bıçak bulduğunu gören kimsenin kendi hatalarından dolayı yakın çevresiyle bağlarının kopacağına delalet eder. Rüya sahibinin hatayı kendisinde arayarak insan ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğine yorumlanır. 

  Molla Cami: Kasap bıçağı, kasaba; asker bıçağı da, güç ve hizmete işaret eder. Bıçak, delildir. Bazı tabirciler, bıçak gören kimse, kendi hizmetçisi ve adamıyla kuvvet ve mala nail olur, dediler. Bıçağı yuttuğunu gören kimse, oğlunun malım yer. Rüyada görülen bıçak, hamile hanımı olan kimse için erkek çocuktur.

  Nablusi: Rüyada görülen bıçak, bir yerin hizmetçisine, yardımcı, arkadaş ve kölesi gibi evinin ihtiyacı ve menfaati için çalışan ve gayret gösteren kimsesine işarettir.
  Bıçağın keskinliği, rüya sahibinin emir ve yasaklarının geçerliliğine yahut bıçağın delalet ettiği kimsenin hareketine delalet eder.

  Seyyid Süleyman: Bıçak; evlatla, kını; zevce ile tabir olunur. Bıçak tek başına çocuğa işaret eder. Başka bir silahla beraber bıçak görenin, şanı ve makamı yüce olur.

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap