Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rüyada elbise giymek ne anlama gelir

  1 ziyaretçi

  rüyada elbise giymek ne anlama gelir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rüyada Elbise Görmek

  Rüyada Elbise Görmek

  Rüyada elbise görmek genel manaya göre iyi yorumlanır. Elbise rüyaları genellikle görülen elbisenin durumuna göre değişebilir. Temiz bir elbise görmek, sıkıntısız ve dertsiz bir hayata delalet eder. Rüyada kirli bir elbise görmenin manası ise bela ve kötü durumların artacağına hikmettir. Rüyada elbise görmek ne demek, elbise denemek, almak ne anlama gelir sorularının cevaplarını derledik.

  Rüyada elbise görmek, hali hazırda olan bir işi ilerletmek, rahata kavuşmak manalarına gelir. Yırtık bir elbise görmek, fakir düşmeye, para kaybetmeye hikmettir. Kimi yorum yapan kimselere göre rüyada elbise görmek, yakın akrabaların birinin sorun yaşayacağına rivayet edilmiştir.

  Rüyada Elbise Görmek

  Rüyada elbise görmek, bazı durumlarda güzel işler yaşanacağına delalettir. Kimi yorum yapan kimselere göre rüyada elbise görmek, elbisenin durumuna göre farklı olabilir. Görülen elbise yırtık, eskiyse bu fakirlik yaşamaya veya malından kaybetmeye delalettir. Rüyada görülen elbisenin yeni olması ise sıkıntıları geride bırakarak güzel günler yaşamaya delalet eder.

  Rüyada Elbise Denemek

  Rüyada elbise denemek, kadın ve erkek kişilere göre farklı şekillerde tabir edilir. Rüyada elbise denediğini gören kişi kadın ise bu hayırlı bir iş için hazırlık manasına gelir. Rüya sahibinin evlenmesi veya yakınlarından birisinin çok mutlu olayına eşlik etmesi olarak değerlendirilir. Rüyada elbise denediğini gören kişi erkek ise bir takım belaların artacağına ve işlerin iyi gitmeyeceğine hikmet eder.

  Rüyada Elbise Almak

  Rüyada elbise almak, makam ve mevki bakımından çok yükselmeye delalet eder. Kimi tabir yapanlara göre rüyada elbise almak, kişinin hayallerinin gerçekleşeceğine işarettir. Bazı alimler, rüyada elbise almanın iyi anlamda gelişmelerin yaşanacağına, kişinin hayırlı işlerde bulunmasına delalettir. Kimi alimler, rüyada elbise satın almanın hayrın gelişi olarak değerlendirirler.

  Rüyada Yeni Elbise Giydiğini Görmek

  Rüyada elbise giydiğini görmek, iki insanla olan birliktelik manasına gelir. Bazı alimlere göre rüyada yeni elbise giydiğini görmek, şans ve uğur manasına gelir. Yeni elbise giydiğini görmek rüya tabircileri görüşlerine göre iyi işlerin olması manasına gelir. Kişinin mutlu olacağı bir işe girmesine, evliliğinin yakın olduğuna hikmet edilir.

  Rüyada Beyaz Elbise Görmek

  Rüyada beyaz elbise görmenin hikmeti, yakın zamanda bir işin ters olacağına rivayet eder. Rüyada beyaz elbise görmenin tabirlerinden birisi de karşılıklı ilişki manasına gelir. Birini sevmeye ve onun tarafından sevilmeye delalet eder. Rüyada beyaz elbise bekar kişiler için evlilik anlamına gelir.

  Rüyada Kırmızı Elbise Giymek

  Rüyada kırmızı elbise görmenin fazileti, yeni bir başlangıçtır. Rüya sahibinin yepyeni bir başlangıç yapacağına, sorunlarının son bulmasına işaret eder. Kimi alimler, rüyada kırmızı elbise görmenin, yakında gerçekleşecek bir soruna delalet eder. Alimler, rüyada kırmızı elbise giymenin iki kişi arasında yaşanılan sıkıntıların son bulmasına delalet ederler.

  Rüyada Siyah Elbise Görmek

  Rüyada siyah elbise görmenin hikmeti, bazı tartışmalara delalet eder. Kişinin çevresinde saygı duyduğu biriyle uzun süren bir tartışmaya gireceğine hikmet edilir. Tabirciler rüyada siyah elbiseyi, mantık dışı olaylara yorumlamışlardır.

  Rüyada Islak Elbise Görmek

  Rüyada ıslak elbise giymek, bir işin zamanında gerçekleşmeyeceğine hikmettir. Kimi tabir yapan kimseler, ıslak elbise görmeyi, karışık bir durumun yaşanacağı şeklinde yorumlarlar. Rüyada ıslak elbise yine bazı tabircilere göre zamanında yapılmayan iş anlamına gelir.

  Rüyada Elbise Çaldığını Görmek

  Rüyada elbise çaldığını görmek, acele edilen bir işten zarar etmek manasına gelir. Bazı alimler, rüyada elbise görmenin, yakın zamanda gerçekleşecek bir işin bitmesine yorumlanır. Kimi alimlere göre rüyada elbise çaldığını görmek, sıkıntı çekilecek durum yaşanması şeklinde değerlendirilir.

  Rüyada Elbise Görmek ile ilgili diğer yorumlar

  Gayet şık veya resmi elbise ile sokağa çıkmak pek yakında mal varlığınızı kaybedeceğinize. Elbise görmek, genellikle iyidir, ancak rengine ve kumaşın cinsine göre ayrı yorumlanır. Be­yaz elbise büyüklük ve izzettir. Pamuk elbise iyi sayılmaz, ipek elbise yüksek mevkii ve zenginliğe işaret eder. Eski elbiseleri satın almak fakirliğe, eski elbiseleri satmak zenginliğe işaret eder. Rüyada kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna işârettir. Eğer bu elbise yıkanmış olursa, fakirliğe ve borca; yeni ve kirli ise borca ve kazandC/'günaha işârettir. Bazı kere rüyada görülen elbise, kişinin dinine veya dünya maişetine işaret eder. Bazen de Cenab-ı Allah'tan korkma­sına işaret eden bir müjdeye işaretle yorumlanır. Rüyada görülen elbise bazen de evliliğe işaretle yorum­lanmıştır. Bir adamın rüyada elbise giyindiğini görmesi, o adamın (yani rüya sahibinin) rüyası evleneceği kadına işarettir. Yine aynı şekilde bir kadının rüyada bir elbise giyin­diğini görmesi, rüya sahibi kadının bu rüyası, kendisinin evleneceği erkeğe (varacağı kocaya) işaret olarak yorum­lanmıştır. Eski elbise almak, hayra yorulmaz. Fakirliğe işaret eder. Rüyasında eski bir elbise gören kimse, sıkıntı ve kedere düşer şeklinde yorumlanır. Rüyada eski ve kirli bir elbise görmek, yoksulluğa, muhtaç­lığa, keder ve tasa gibi olumsuz şeylere işarettir. Rüyada görülen beyaz elbise, dilek ve muradına kavuşmak, ferah bir hayat ve saygın, itibarlı bir kimse olmaya işarettir. Cafer-i Sadık (r.a.)'ın yorumu Bir kimsenin rüyada elbise­sini soğuk su ile yıkadığını görmesi dört cihete işaret eder:

  Bir kimse rüyada elbisesini sıcak su ile yıkadığını görse, bu onun üzüntü ve kedere düşeceğine, sıkıntıya uğrayacağına işarettir. (Sıcak su ile çamaşır yıkadığını görmek iyi değildir. Keder ve hastalığa işarettir denmiştir.) Rüyasında elbisesini soğuk su ile yıkadığını gören kimsenin bu rüyası, onun sağlık ve afiyetine, bütün endişelerden ve korkulu şeylerden kurtulacağına işaretle yorumlanır. Kişinin rüyada çok kıymetli bir elbise giydiğini görmesi, hayra yorumlanır. Bu rüya herkes için (zengin olsun, fakir olsun) hayırdır. İyiye işarettir denmiştir. Rüyada altın ve gümüş dokumak elbise görmek, hayırlıdır. Bu rüya din ve dünya da iyiliğe, muradına ermeye işarettir. Rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya maişetine yahut Allah 'tan(c.c.) korkmasına ya da müjdeye işârettir. Rüyada bir adamın giyinmesi; o adamın evleneceği kadına, kadının giyinmesi, evlene­ceği kocaya işaret eder. Rüyada görülen elbise, kişinin din ve dün­yaca durumuna işârettir. Rüyada kolsuz elbise giymiş olduğunu görmek, fakir olduğu halde dindarlığının ye­rinde olduğuna işarettir. Rüyada elbise giymek, giyen kişinin şan ve şerefine işârettir. Bir kimsenin rüyada yakasız elbise giydiği­ni görmesi, o kişi ve ailesi için üzüntü ve ke­dere işârettir. Rüyada kısa bir elbise giydiğini ve dizlerini örtmediğini görmek, dininde kusur edeceğine işârettir. Rüyada bir kimsenin elbisesinin üzerinde bir ayet yazılı olduğunu görmesi, o kimsenin Kur'ân'la amel ettiğine işârettir. Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildiğini görmesi, hayırlı bir habere işarettir. Rüyada yün elbise giydiğini görmek, zâhidlik ile tabir olunur. Rüyada görülen yün veya keten elbise kadın erkek herkes için hayra, böyle bir elbi­seyi toplamak yahut saklamak mala işârettir. Bir kadının rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görmesi, onun hakkında din ve dünyaca hayra işâret eder. Bir erkeğin rüyada üzerinde kadın elbisesi olduğunu görmesi, onun hakkında iyi değildir. Üzerinde kadın elbisesi olduğunu gören erke­ğe, üzüntü, keder, şiddetli korku, zillet ve miskinlik erişeceğine işârettir. Rüyada kendisinin bir çok elbisesi olduğu­nu görmek, âhirette büyük mükâfat ve çok sevaba işârettir. Rüyada elbiseyi soğuk su ile yıkadığını görmek, tövbe, afiyet, güçlükten kurtuluş, korkudan emin olmak ile tabir olunur. Rüyada kirli elbiseyi yıkadığını görmek, tövbe etmeye, güçlükten kurtulmaya, afiyet üzere yaşamaya ve korkudan emin olmaya işârettir. Rüyada siyah bir elbise giymek, giyen kim­se için, üzüntü ve kedere işârettir. Rüyada hiç beyazı olmayan ütülenmiş si­yah elbise giydiğini görmek, otoriteye, heybet ve saltanata işâret eder. Rüyada görülen beyaz elbise, giyen için hayırdır. Zanaatkârlar için beyaz elbise işleri­nin durgunluğuna işârettir. Zanaatkâr için her zaman elbisenin kıymetli oluşu işinin durgun­luğuna işârettir. Rüyada mavi renkli elbise görmek, iyi de­ğildir. Rüyada çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyleri satan ile meşrubat satan kimse için hayır ve menfaate işâret eder. Sair insanlar için ızdırap ve şiddete, gizli şeylerin aşikareye çıkmasına; hasta için hastalığın şiddetine; bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra işârettir. Rüyada bütün renklerle boyanmış bir elbi­seyi giydiğini gören kimse, istemediği bir şeyle karşılaşır ve o şeyin kötülüğünden Allah'a sığınması lâzımdır. Üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara âmir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına işâret eder. Rüyada gök renkli elbise görmek, üzüntü ve kedere işârettir. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler, hacca gitmeye ve arap ülkelerin­den birine gitmeye işârettir. Rüyada yumuşak ve çok kıymetli elbise giydiğini görmek, zengin ve fakir için tama­men hayıra işâret eder. Rüyada görülen elbisenin kalınlığı inceli­ğinden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yu­muşak elbise giymesi izzet ve şerefine; kalın elbise de zahmet ve meşakkatine işârettir. Rüyada elbisenin altına ince bir elbise giy­diğini görmek, eline biriktireceği bir malın geçmesine ve o kimsenin iç güzelliğinin dışın­dan hayırlı olmasına işâret eder. Bu ince elbi­seyi, elbisenin üzerine giydiğini görmek, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günâh ve isyanını aşikare işlemesine işârettir. Rüyada görülen ince ve parlak elbise, ha­yırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, se­vinç ve sürura; böyle bir elbise kadın için hayır ve nîmete erişmeye işârettir. Altın ve gümüş dokumalı elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nâil olmaya işârettir. Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra işârettir. Rüyada görülen yeni elbise, memur için bir üst dereceye; tüccar için kazanca; zengin ¡çln ziyade mal ve servete; yoksul için refaha; ziraatçi için berekete; diğer insanlar için ucuz­luğa işârettir. Rüyada gusül abdesti alarak yeni elbise giymek, gam ve kederden kurtularak sevince ermeye, tövbe ederek kulluğa yönelmeye işarettir. Rüyada görülen yamalı elbise, işçi için hastalık, diğerleri için nîmete işârettir. Elbisesinin enine yırtıldığını görmek, gam ve kedere ve o kimsenin ırz ve namusu hak­kında söylenecek bir söze işârettir. Rüyada elbisesinin boydan boya yırtıldığını görmek, o kimsenin gam ve kederden, üzüntüden kurtu­lacağına işârettir. Rüyada kadının elbisesinin yırtılması, ayıp­lı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksul­luk çekmeye işârettir. Bir kimse elbisesinin arka tarafından yırtıl­dığını görse, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edileceğine işârettir. Bir kimsenin rüyada çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise giydiğini görmesi, zarar, zi­yan ve işsizlik ile tabir olunur. Rüyada sırtındaki elbisesinin sırtından çı­karıldığını görmek, bulunduğu vazifeden azledileceğine, memuriyetten uzaklaştırılaca­ğına işârettir. Rüyada kendi elbisesini veya bir başkasının elbibesini yıkadığını görmek, geçimde meyda­na gelecek darlığı defetmesine, gizli hal ve işlerinin aşikârelenmesine işâret eder. Rüyada sırf kadınlara benzemek için kadın elbisesi giydiğini görmek, üzüntü ve kedere işâret eder. Veya ona bir şey musallat olur. Keten elbise giydiğini görmek, güzel ge­çim ve helal mala işâret eder. Bir kimsenin rüyada yeni elbiseyi yediğini görmesi, helal mala; kirli elbiseyi yediğini gör­mesi de haram malı yemeye işârettir. Yine rüyada elbisesini yediğini görmek, elbisenin nispet edildiğini cihetle malından yemeye işâret eder. Bir kimsenin rüyada eski elbiseler satın aldığını görmesi, iyi değildir. Zira onları sat­mak, kendisinden kötü olan şeyi defetmek manasını taşır. Rüyada eski elbiseleri almak, fakirliğe; satmak da fakirlikten kurtulmaya işâret eder. Kaftan denilen elbiseyi görmek, yardıma mazhar olmaya işâret eder. Rüyada görülen ipek elbise takva ehli ve âlimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere işârettir. Rüyada görülen işlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebe­ye, fasıklar için cezayı gerektirecek bir suç iş­lemeye, çocuklar için çiçek hastalığına işârettir. Rüyada kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine işârettir. Rüyada görülen ipek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zerafete işârettir. Rüyada kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise görmek, fitne ve dedikoduya işârettir. Rüyada bir elbiseyi giydiğini ve sonradan elbisesini yırttığını görmek, hanımına ihtiyacı kalmayacağına işârettir. Rüyada elbisesinin sökülüp dikişinin ayrıl­dığını görmek, hanımının veya ortağının o kimseden ayrılacağına işârettir. Rüyada kullanılmış elbise giydiğini gör­mek, hastalık yahut yolculuğa işârettir. Rüyada elbise satmak, kurtuluşa ermeye; elbiseyi çıkarıp birine vermek, yoksulluktan kurtulmaya; elbise satın almak kedere işârettir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Rüyada Elbise Giymek Ne Demek? Yeni, Güzel Ve Uzun Abiye Elbise Denemek Ne Anlama Gelir? - Rüya Tabirleri

  Rüyada Elbise Giymek Ne Demek? Yeni, Güzel Ve Uzun Abiye Elbise Denemek Ne Anlama Gelir? - Rüya Tabirleri

  Elbiseler kadınların vazgeçilmez giyim parçaları arasında yer alır. Özellikle her mevsim sunduğu konforun yanı sıra ayrıca farklı konseptlerde büyük bir şıklık içerisinde giyilir. Böylesi fazla tercih edilen bir giyim parçası aynı zamanda pek çok kişinin rüyasına girer. Peki, rüyada elbise giymek ne demek? Yeni, güzel ve uzun abiye elbise denemek ne anlama gelir? İşte bu konuda yorumlar.

  Birçok farklı şekilde insanlar rüyasında elbise görür. Özellikle kadınların rüyasına giren elbiseleri erkekler de görmektedir. Sevdikleri insanların elbise giymesi, Ayrıca kadınların güzel ve uzun abiye elbiseleri gibi daha birçok değişik rüyalar görünür. Görülen rüyalara bağlı olarak rüya alimlerin yorumları da büyük bir merakla okunur.

  Rüyada Elbise Giymek

  Rüyada elbise giymek hem kadın hem de erkekler için hayırlı bir rüyadır. Eğer bir kişi rüyasında elbise giydiğini görüyor ise, o vakit hayatında neşeli ve sevinçli olacağı üzerine delalet eder. Aynı zamanda rüyada elbise giymek konusunda eğer bir erkek İpek bir elbise giyiyor ise, o zaman o kişinin haram yoldan para kazandığı ya da kazanacağı üzerine delalet eder.

  Rüyada Yeni Abiye Elbise Denemek

  Rüyada yeni abiye elbise denemek rüya sahibinin sevinç dolu ve yaşamı çok seven bir karaktere sahip olduğunu anlatır. Ayrıca hayatında çıkacak pek çok farklı fırsata yorulmaktadır. Aynı zamanda keder ve dertten kurtulmaya, ailesi ile beraber mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeye delalet etmektedir.

  Rüyada Güzel Abiye Elbise Denemek

  Rüyada güzel abiye elbise denemek rüya sahibinin bundan sonraki hayatının çok daha güzel olacak üzerine delalet eder. Özellikle iş yaşamında önemli fırsatları değerlendireceğine, mevki makam sahibi olacağına işaret etmektedir. Maaşının artacağı ve yüksek kazanç ile beraber, maddi sorunu olmadan hayatını sürdüreceğine delalet eder.

  Rüyada Uzun Abiye Elbise Denemek

  Rüyada uzun abiye elbise denemek sevince ve neşeye yorulur. Eğer uzun abiyeyi rüyasında genç bir kız giyiyor ise, o zaman kişinin kısmetinin açılacağı ve hayırlı bir kısmet ile evleneceğine delalet eder. Ayrıca rüyasında uzun abiye elbise deneyen kişilerin güzel, alımlı ve hoş kişiler olduklarını işarettir. Başka rüya alimlerine göre ise rüyasında uzun abiye elbise deneyen kişilerin sosyal olabilecekleri farklı organizasyonları ve ortamları katılacağına yorulur.

  Rüyada Yeni ve Güzel Elbise Görmek

  Rüyada yeni ve güzel elbise görmek rüya sahibinin hem iş hem de eğitim hayatında başarılı bir dönem geçireceğine delalet eder. Elde ettiği başarılar ile beraber herkes tarafından takdir gören, sevgi ve saygı duyulan bir kişilik haline geleceğine işarettir.

  Rüyada Eski Elbise Görmek

  Rüyada eski elbise görmek rüya sahibinin zor ve sıkıntılı günlere gireceği üzerine yorulur. Aynı zamanda yanlış yollara gireceğine, yanlış kararlar vereceğini ve maddi manevi zarara uğrayacağına işaret etmektedir. Bunların önüne geçebilmek için uyarı niteliği taşıyan bir rüya olarak öne çıkıyor.

  Rüyada Mini Elbise Giymek

  Rüyada mini elbise giymek rüya sahibinin bazı maddi sıkıntılar ile yüz yüze geleceğine yorulur. Bu konuda mutlaka dikkat etmesi ve kendini kontrol etmesi gerektiğine dair uyarıcı bir rüyadır. Aşırı masraflar ve harcaması sebebiyle ailesi ile arasının açılacağı, kavga ve tartışmaların söz konusu olacağı üzerine delalet eder.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Rüyada Elbise Görmek Ne Anlama Gelir?

  Rüyada Elbise Görmek Ne Anlama Gelir?

  Rüyada elbise görmek memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçı için bereket, diğer insanlar için ucuzlukla tabir edilir. Yeni elbise helal mala, Temiz elbise kalp temizliğine, kirli elbise kalp kirliliğine işaret sayılır. Yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye, Yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete işaret etmektedir. Ayrca bakınız rüyada kırmızı elbise görmek ve rüyada kırmızı elbise giymek.

  Rüyada ince ve parlak elbise görmek hayırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürura yorulur. Böyle bir elbise kadın için hayır ve nimete erişmeye işarettir. Rüyada ipek elbise takva ehli ve âlimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere yorumlanır. İşlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye, fasıklar için cezayı gerektirecek bir suç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına işaret sayılır.

  Rüyada Elbise Görmenin Anlamı ve Yorumu

  Rüyada eski elbiseler görmek

  Rüyayı görenin daima bolluk içinde olacağına, gayet şık pahalı elbiseler görmek ise, o rüyayı görenin dış görünüşüne çok fazla değer verdiğine ve bu huyunu tashih etmesi gerektiğine işarettir. Zira bu huyun kendisine çok ciddi bir hata işlemeYe sürükleyeceğine alamettir.

  Rüyada elbise veya kumaş satın almak, dostlarınıza birçok yeni elbise satmak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların, size ufak bir kazanç sağlayacağına işarettir.

  Rüyada fakirlere veya hayır cemiyetlerine elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok zaman evvel işlemiş ve çoktan unutmuş olduğu bir iyiliğin mükâfatını çok yakında göreceğine işaret sayılır.

  Rüyada eski elbise görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur. Rüyada fakirlere elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok önceden yaptığı sonradan unuttuğu bir iyiliğin karşılığını alacağı anlamındadır.

  Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların karşılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır. Şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir.

  Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar yaşanacağını belirtir. Yeşil renkli elbise yakın zamanda emellerinize kavuşacağınız anlamındadır. Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer.

  Rüyada temiz ve güzel bir elbise Görmek

  Kişinin çok beğenilip, hak ettiği duruma geleceğine işaret eder. Yamalı elbise para, lekeli ise beklenmedik masraflar ve dedikodu olarak yorumlanır. Ayrıca rengine göre de yorumlamak gerekir.

  Rüyada elbise görmek memuriyete, ise yorumlanır. Rüyasında yeni bir elbise giydiğini görmek, memur için daha büyük makama, tüccar için kâra, zengin için daha çok kazanca, fakir için rızka, çiftçi için berekete, halk için ucuzluğa delalet eder.

  Rüyada giydiği elbisenin yırtıldığını ve bunu tamir edemediğini gören tutuklanır, eğer yırtığını dikerse çocuğu olur. Rüyasında yamalı elbise giydiğini görmek, nimete, ipek kumaştan yapılmış elbise giymek, hayra delalet eder. Ancak din adamları için ipekli giymek iyi değildir. Çünkü onların dünyaya meyil ettiklerine delalet eder.

  Rüyada ketenden yapılmış bir elbise görmek şöhret sahibi olmaya, kullanılmış bir elbise giydiğini görmek, bazılarının tabirince evliliğe, bazılarınca ise hastalığa veya savaşa gitmeye yorumlanmaktadır, ibrişim elbise giymek hac ile tabir olunur.

  Rüyada elbise görmek cesaret ve sevince, yırtık ve parçalı elbise giyinmek gam ve kedere delalet eder. Yeni elbise satın almak helal mala, eski elbise almak da haram mala yorumlanır. Elbisenin temizliği iyi kalpliliğe, kirliliği ise kalbin kötü olmasına işaret kabul edilmiştir.

  Salimi'ye göre; üzerindeki elbisenin ıslanmış ve üzerine yapışmış olduğunu görmek yola çıkmaya niyetli bir insanın o yola gitmeyeceğine, eğer başka bir is için niyetli ise o niyetinin olmayacağına delalet eder.

  Arkasındaki elbiseyi çıkarıp birisine vermek fakirlikten kurtulduğuna; rüyasında, erkekse kadın elbisesi, kadınsa erkek elbisesi giydiğini görmek zina etmeye, pelerin gibi kolsuz ve omuza atılan bir atkı gibi elbise görmek din ile yorumlanır.

  Elbise yıkamak bir kaç şekilde tabir edilmektedir. Elbisesini kirli olduğu için yıkadığını görmek kederden ve sıkıntıdan kurtulacağına, lekeli olduğu için yıkadığını görmek, günah işleyeceğine işarettir.

  Elbisede kan lekesi olduğu için yıkamak tövbeye, pislikten temizlemek için yıkamak haramdan el çekmek için tövbeye, meni lekesi olduğu için yıkamak zinadan tövbeye işarettir.

  İslami Tabirlerde Rüyada Elbise Görmenin Yorumu

  Cafer-i Sadık'a göre; elbisesini soğuk su ile yıkadığını görmek dört şekilde tabir edilir Tövbe, sağlık, güçlükten kurtulma, korkmama. Sıcak su ile yıkamak ise keder ve hastalık ile yorumlanır.

  Bazılarına göre: Rüyada yeni bir elbise görmek iyidir. Rüyada yeni bir elbise giydiğinizi görmek sevinçli haber alacağınıza işarettir. Bir elbiseyi üzerinizden çıkardığınızı görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Erkekseniz kadın elbisesi, kadınsanız erkek elbisesi giyindiğinizi görmek evleneceğinize; evli iseniz elinize çok miktarda mal ve para geçeceğine veya büyük bir mirasa konacağınıza delalet eder.

  Rüyada Yırtık bir elbise ile gezdiğinizi görmek, borçlularınızın sizi bu günlerde çok sıkıştırdığına, borçlu değilseniz başka bir üzüntünüz olduğuna, yakında feraha çıkacağınıza işarettir.

  Rüyada çok güzel elbise ile bir takım insanlar görmek, çok sevinçli bir haber alacağınıza delildir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya maişetine yahut Allah (C.C.) tan korkmasına ya da müjdeye tabir edilir.

  Rüyada bir adamın giyinmesi o adamın evleneceği kadına, kadının giyinmesi, evleneceği kocaya işarettir. Rüyada bir giyindiğini ve sonradan elbisesini yırtığını gören kimse, hanımına ihtiyacı kalmaz. Eğer elbise sökülüp dikişi ayrılsa, hanimi veya ortağı o kimseden ayrılır. Elbise, kişinin din ve dünyaca durumudur.

  Rüyada kolsuz elbise görmek, fakir olduğu halde dindarlığının yerinde olduğuna işarettir. Rüyada elbisenin yakasının yırtık olduğunu gören kimse, fakirleşir. Kendisinin birçok elbisesi olduğunu gören kimse için, ahirette büyük mükâfat ve çok sevaba işarettir.

  Bir kimsenin rüyada kendisine bir elbise hediye edildiğini görmesi hayırlı bir habere, elbisesi, yırtık ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere ve ona erişecek sıkıntı ve mihnete işarettir.

  Kadının Rüyada Elbise Görmesi

  Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir elbise görmesi, onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işarettir. Rüyada elbise giymek, giyen kimsenin san ve şerefine işarettir. Bir kimse yakasız elbise giydiğini görse, o kimsenin ölümüne işarettir.

  Kısa bir elbise gördüğünü ve dizlerini örtmediğini gören kimse, dininde kusur eder. Bir kimse elbisenin üzerine bir ayet yazılı olduğunu görse, o kimsenin Kur anla amel ettiğine işarettir. Siyah bir elbise giymek, giyen kimse için, üzüntü ve kedere, işarettir.

  Rüyada uzun işlemeli bir elbise görmek, rüya sahibi Salih bir kimse ise, din kuvvetine, iyi ahlaklı bir kimse değilse, ahiret için cezalanacağına ve bunlardan başka birisi ise çiçek hastalığına yakalanacağına işarettir.

  Elbiseyi tersine giydiğini gören kimsenin durumu değişir. Bir kimse elbisesinin yakasının yırtıldığını görse fakirleşir. Elbisenin boydan boya yırtıldığını gören kimse, üzüntüden kurtulur. Eğer enine yırtıldığını görse, o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze işarettir.

  Bir kimse elbisesinin arka tarafından yırtıldığını görse, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edilir. Yeşil elbise, dine işarettir. Beyaz elbise de, böyledir. Mavi renkli elbise görmek iyi değildir. Kırmızı bir elbise, şöhrete, sarı elbise de, hastalığa işarettir.

  Islak bir elbise yolculuktaki zahmete, ıslaklığın kuruması zahmet ve şiddetin gitmesine işarettir. Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, korku, zillet ve miskinlik erişir. Sonra bu haller ondan gider.

  Yünden elbise gören kimse zahit olur. Bir kimse yeşil elbise görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına işarettir.

  Rüyada Renkli Elbise Görmek

  Bazı tabirciler, yeşil elbise gören kimse, mirasa işarettir, dediler. Beyaz elbise, giyen için hayırdır. Zanaatkârlar için beyaz elbise islerinin durgunluğuna işarettir. Zanaatkâr için her zaman elbisenin kıymetli oluşu isinin durgunluğuna işarettir. Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder.

  Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi gören, otorite işarettir. Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah in hakki olan çok mala işarettir. Rüya sahibi, Allah tan korksun ve malinin zekâtını versin.

  Kadının kırmızı elbise görmesi, ferahlık ve sevincine işarettir. Kırmızı elbise, hastalar hakkında şifaya, fukara hakkında zarara işarettir.

  Sarı elbise veya sarıya boyanmış elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazıları için de sıtma hastalığına işarettir. Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir beis yoktur. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır.

  Bütün renklerle boyanmış bir elbiseyi gören kimse istemediği bir şeyle karşılaşır ve o şeyin kötülüğünden Allah a sığınması lazımdır. Kendi üzerinde iki renkli ve ikiyüzlü elbise veya ikiyüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna işarettir.

  Eğer bu elbise yıkanmış olursa fakirliğe ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha işarettir. Çeşit çeşit renklerle nakışlamış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyler ve meşrubat satan kimse için hayırdır. Sair insanlar için ıstırap ve şiddete, gizli şeylerin asi kareye çıkmasına, hasta için hastalığın şiddetine, bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra işarettir.

  Üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına işarettir. Vakfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur.

  Rüyada Elbise Görülmesi ile ilgili Diğer Rüya Tabirleri

  Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler hacca gitmeye veya Arap ülkelerinden birine yolculuk yapmaya işarettir. Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydiğini görse eline, biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur.

  Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanim aşikâre islemesine işarettir. Elbisenin kalınlığı inceliğinden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatine işarettir.

  Rüyada altın ve gümüş dokumalı elbise görmek, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir. Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra, işarettir. Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz.

  Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerin uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işarettir. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder.

  Elbisesinin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur. Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve işsizliğe işarettir. Elbisesinde yaşlık gören kimsenin yolculuğa iptal ve kastettiği şey tamamlanmadan men edilir.

  Elbisenin kurutulması bu tabirden müstesnadır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darlığı defetmesine, gizli şey ve islerinin asikarelenmesine işarettir. Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır. Bir kimse elbiselerini zayi ve kaybettiğini görse, o kimselere ziynet veren şeylerin helak ve telef olmasına işarettir.

  Kadınlara benzemek maksadı ile kadın elbisesini giydiğini gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur. Bilmediği bir elbisenin üzerinde yenilenip yeşillendiğini görenin, kalbinin istediği yöne dönmesine işarettir.

  Şekline Göre Rüyada Elbise Görmek Nedir?

  Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala işarettir. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram mali yemeye işarettir. Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir.

  Rüyasında eski fakat temiz elbise gören kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir. Fakat elbise lekeliyse beklenmedik dedikodular ve sıkıntılar olacaktır. Yeşil renkli elbise giyen kısa zamanda istediklerine kavuşacaktır. Kırmızı ve siyah elbiseler rüyanın tezde çıkacağına işarettir. Elbiselerin renklerine göre manaları değişir.

  Rüyasında eski fakat temiz elbise gören kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir.

  Rüyada elbiselerinizden birini firçaladiginizi görmek, yapmakta oldugunuz isinizde çok basarili oldugunuza, bunun karsiligini ise çok yakinda elde edeceginize isaret tir.

  Yazı kaynağı : www.diyadinnet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap