Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rüyada at görmek diyanet

  1 ziyaretçi

  rüyada at görmek diyanet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rüyada At Görmek

  Rüyada At Görmek

  Rüyada at görmek murattır. Rütbe, makam ve yolculuğa işaret eder. İmam Cafer Sadık (a.s): Atı mertebe, izzet, hükümdarlık, büyüklük, hayır ve bereket şeklinde yorumlamıştır. Ata binmeye ehil olmayan biri, Rüyada ata binmesi, bu onun için izzet ve makam sahibi olacağı, yüksek derecelere delâlet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir. Danyal (a.s.): Rüyada at görmek, izzet, şeref ve devlete delalettir. Kirmani de demiştir ki: Düşmanı ve rakibinizi yenmeye de işarettir. Rüyada at görmek, her şekilde iyi bir rüyadır. Yüksek mevkilere işarettir. Attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alâmetidir.

  Rüyada at güzel evdir. Rüyada görülen kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. Rüyada at bereketin ve bol kısmetin işaretidir. Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna taaccüp ettiğini görmek, Allah yolunda cihada işarettir. Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir.

  "Rüyada at görmek" bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir.

  Rüyada siyah at görmek ise saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa işarettir. Kirmani'ye göre: Beyaz at görmek dinin kuvvetine ve devlet tarafından verilecek mal ve itibara delildir. Rüyasında beyaz ata bindiğini gören şerefe ulaşır fakat biraz hüzünlenir. Rüyada beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı islerin pesinden koşmaya yorumlanır.

  Rüyada at görmek ne demektir

  Bir kimse birtakım atlara malik olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında makbul olur. Rüyada görülen at, Bahadır, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuktur. At, ortaktır.

  Rüyada ata binmek: Gem ve eyerli ata binmek, şeref ve yüce kadre delâlettir. Renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin çokluğuna, doru taya (atın yavrusu) bindiğini görmek, zengin bir kadınla evlenme ye delâlet eder. Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir. Bazen at görmek, güzel inşa edilmiş bir eve yorumlanır. Kır ata bindiğini gören kimse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek, hayır ve berekettir.

  Bekarın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine işarettir. Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir.

  Sağlıklı bir ata bindiğinizi gördüyseniz yaşamda çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını bulacağınız anlamındadır.

  Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna yorulur. Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye tabir edilir. Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder.Rüyada melez at, izzet ve serefe delalet eder. Çünkü melez at büyük kisilerin bindikleri bir hayvandir. Bazan melez at görmek, yüksek bir rütbeye ve maksada kavusmaya veya asil bir çocuga delalet eder. Çünkü melez atin nesli bir ismi de asil manasina gelen Necip tir.

  Siyah ata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Ata binen bir kimsenin isteği hemen yerine gelir.

  Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Rüyada ata binmek, şerefli mertebeye nail olmaya, bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek, bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir.

  Rüyada at ne demek

  Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir. At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğine, güzel günlerin başlayacağına alamettir. Siyah at büyüklük ve maldır.

  Bir başka rivayete göre ise; Rüyada yanında at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder.

  Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibar, mevkii yükselir. Kır ata bindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir.

  Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur.

  Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselmeye delâlet eder. Eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görmek, fena huylu bir kadına işarettir. Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu olacağına delâlet eder.

  Rüyada kızıl at görmek: Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet eder. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın ile tabir olunur.

  Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki: Yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, harbe delâlet eder.

  Rüyasında alnı beyaz ve dört ayağı şekilli bir ata binmek halk arasında izzet ve şerefe yorulur. O kişi saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklaşamaz.

  Rüyada at görmek neye işarettir?

  Rüyada atın ısırması: ordu ve kuvvet sahibi olmaya delâlet eder. Rüyada at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür.

  Rüyada ölmüş at görmek: Ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur.

  Rüyada kanatlı at görmek: Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur.

  Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur.

  Terk edilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder.

  At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir.

  Rüyada ölü at görmek Rüyada ölü at görmek zarara işarettir. Bağlı at mevkinin değişmemesine; rüyada at satmak ise kavgaya; rüyada at dövmek hapse girileceğine, suda at görmek ise dedikoduya işarettir. Rüyada atın öldüğünü görmek ise iş ve evle ilgili sorunlar yaşanacağına işaret eder.

  Rüyada Kır at görmek: Kır at hayır ve berekettir. Eğer bindiği dişi tay ise güzel ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenir.

  Ablak yani demiri kir renginde bir at görmek şöhretle tabir olunur. Rüyasında demiri kir renginde ata bindiğini gören halk arasında hayırla ün yapar.

  Ebu Sait El Vaiz e göre: demiri kırat ve beygir görmek ve binmek öteki renklerden daha aşağı tabir olunur. Çünkü kıymetinde diğer renklerdeki hayvanlardan daha ucuz ve itibarsızdır. Demiri kir ata binmiş olduğunu gören her isinde zorluğa uğrar.

  Rüyada at görmenin tabiri

  Rüyada cins ve genç at görmek: Rüya sahibinin iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına yorulur. Koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, islerin bozulmasına işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder.

  Rüyada gemsiz ata binmek: Rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir.

  Rüyada huysuz ve azgın ata binmek: Rüya sahibinin hilekâr ve yalancı bir kimse ile ilişki kurur. Bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder. Eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği islerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder.

  Rüyada at öldürmek: Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Atı öldürdüğünü görmek ise, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tabir olunur. Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek, nimet, mal, izzet ve kuvvete naili yete delâlet eder.

  At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir.

  Rüyada attan düşmek: Attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur.

  Rüyada at satın almak: Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Dişi at ise, şerefli bir kadındır. Bir kısrağa bindiğini veya satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder.

  Rüyada semer vurulmuş at görmek

  Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yasar. Bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asil bir kadınla evlenir. Asil olan asılsıza nispetle şereflidir. Bazen de at, güzel yapılmış eve delalet eder. Kir at, düşmana galip gelmektir.

  Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı sekil san at, takva ve dindir. Bir kimse, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata bindiğini görse, bazen rakı içer. Çünkü vasfı yapılan at manasına gelen kümeytu kelimesi, içkinin isimlerindendir. Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin âdetini isler, özellikle mezkûr at meşhur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layık olursa. Kısrak at, zevcedir.

  Eğer başka bir kısrağa binmek üzere mezkûr attan indiğini gören kimse, hanimi üzerine başka bir kadını daha nikâh eder. Yahut ikinci atin kıymeti nispetince bir cariye alır.

  Halis kızıl kısrak, dindar, neşeli ve şöhretli bir kadına delalet eder. Alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadındır. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neşeli, sevinçli bir kadındır.

  Yelesi ve kuyrugu siyah ve diger yerleri kizil olan böyle bir ati rüyada görmek, izzet ve yücelige, bazi tabirciler zengin bir kadina delalet eder, dediler.

  Yazı kaynağı : www.diyadinnet.com

  Rüyada At Görmek Nedir? Rüyada Ata Binmek, Siyah/beyaz At Yavrusu (Tay) Sevmek Ve At Arabası Sürmenin Rüya Anlamı - Rüya Tabirleri

  Rüyada At Görmek Nedir? Rüyada Ata Binmek, Siyah/beyaz At Yavrusu (Tay) Sevmek Ve At Arabası Sürmenin Rüya Anlamı - Rüya Tabirleri

  Rüyada at görmek, hayırlı güzel işlere ve yolculuğa işaret eder. Rüyada at gören kimse için yapılan yorumlar, kısmetinin açılması, bilinmeyen yerden kazançlar sağlaması manasına gelir. Peki, rüyada at görmenin diğer manaları nasıldır? Rüyada at görme şekillerine göre tabirler...

   Rüyada at görmek, zenginliğe, hayra, kısmetin açılmasına alamettir. Ehil olan rüya tabircileri rüyada at gören kimsenin, hayırlı işlere gireceği, kısmetinin her açıdan açılacağını işaret ederler.

   Rüyada At Görmek Nedir?

   Rüyada at görmenin, görülme biçimine göre değiştiğini söylemekte fayda var. Beyaz, siyah veya kahverengi at görmenin anlamları birbirlerinden farklıdır.

   Yine rüyayı gören kişinin erkek veya kadın olması rüyanın tabirini değiştiren diğer unsurlardır. Rüyada beyaz at gören kadınlar için tez zamanda evlilik yolu görünür. Eski alimler bu şekilde tabir etmiş, yeni tabirciler buna uymuşlardır.

   Rüyada beyaz atı gören erkek ise hayırlı bir kısmete kapı aralayacaktır. Rüyada kahverengi atlar, erkekler için işi tabir ederken, kadınlar için güzel bir çocuğa hikmet edilir. Görüldüğü üzere rüya sahibinin kadın veya erkek olması, tabiri değiştiren unsurlardır.

   Rüyada At Görmek Ne Anlama Gelir?

   Rüyada at görmek, güzel bir gelecek manasına gelir. Genel olarak güzel şeylere işaret edilen rüyadaki atlar, hikmetleriyle de insanın sevindiricidir. Rüya sahibi erkek olursa, gördüğü atlar onun için şan, şeref ve para manasına gelmektedir. Kadın eğer ki evlenmek istiyorsa ve rüyasında beyaz atlar görüyorsa bu onun evleneceğine işaret eder.

   Kadınların rüyalarında başka renklerde at görmeleri de onlar için hayırlı nasibe işaret eder. Tabirciler kadınlar için at görmenin, sadece nasip işaretçisi olmadığını da belirtirler. Kadın kendi işini yapıyorsa, onun geleceğinin çok parlak olacağına işaret eder. Rüyada sürüyle at görmenin kadınlar için çok sayıda kız ve erkek çocuğa işaret eder.

   Erkeklerin sürüyle at görmeleri, hayırlı mala işaret eder. Mallarının çoğalacağına işaret eden atlar, aynı zamanda mevkiinin yükselmesine rivayet edilmiştir. Rüyada görülen atların sahibi olduğunu gören bir kimsenin, istediklerinin gerçekleşmesi mümkün olacaktır.

   Rüyada At Görmek Neye İşarettir?

   Rüyada at görmek neye işarettir hakkında epeyce araştırma yapılıyor. Sizlere bunun neye işaret edip, hikmetlerinin neler olduğunu aktarmaya çalışacağız. Rüyada at görmek, esasında bolluğa işaret eder. Tabirciler, rüyada görülen atın türü ne olursa olsun, kötüye işaret etmediğini belirtirler. Rüya sahibinin mutlaka müjdeli bir haberle karşılaşacağını aktarırlar.

   Rüyada görülen atlar, bol paraya, evliliğe, güzel bir işe işaret eder. Rüya sahibinin durumu çok önemlidir. Eğer rüya sahibi işsizse, iş arıyorsa, kısa zaman iş sahibi olacaktır. İşi var ve bunu ilerletmek amacındaysa, karşısında yeni fırsatlar çıkar. Kadınlar için atların görülmesi genel olarak, evliliğe, çocuklara, kısmete işaret edilir.

   Kadının iş durumu, sahip olduğu yaşam, rüyanın seyrini değiştirir. Rüya sahibi olan kadın, güzel işlere muhakkak vesile olacaktır. Tabirciler, rüya sahibinin kısmet konusunda çok faydalı müjdelerle karşılaşacağına işaret ederler. Kısacası rüyada at görmek neye işaret eder sorusuna, mala, hayırlı kısmete ve bolluk olan günlere işaret eder diyebiliriz.

   Rüyada At Görmek

   Rüyada at görmek konusunda şimdiye kadar tabircilerin belirttiklerini aktardık. Şimdi biraz da rüyada görülen atın türüne göre değerlendirme yapalım. Rüyada görülen atın rengi normalden daha farklıysa, örneğin, mor bir atsa farklı şekilde tabir edilmiştir. Buna göre tabirde, kişinin farklı işlerle meşgul olacağı ve işlerde başarılı olacağı tabiri yapılır.

   Rüyada birbirinden farklı renklerde atlar görmek ise çok kısmetin çok farklı yerlerden açılacağına işaret edilir. Rüya sahibi sürüyle atlar görmüş ve bu atlara bindiğini görürse, özgürlüğünü yakın zamanda kazanacaktır. Bu özgürlük maddi veya manevi yönde gerçekleşebilir. Rüyada ata bindiğini görmek, atlardan düştüğünü görmek ve diğer durumların tabirlerini yazının devamında bulabilirsiniz.

   Rüyada Ata Binmek

   Rüyada ata binmek, yolculukla tabir edilir. Rüya sahibinin kısa zamanda bir yolculuğa çıkacağı ve bu yolculuğundan çok iyi şeyler bulacağı tabir edilir. Rüyada ata binmenin, iki tür yorumu vardır. Ata binecek kişi eğer bu konuda ehilse, hayırlı haberler alacaktır. Ata binme konusunda rüya sahibi ehil değilse, büyük terfiler alacaktır.

   Rüyada ata bindiğini gören erkek, ibadetlerini yerine getirme fırsatı bulacaklar. Bu ibadet hac olarak tabir edilir. Rüyada ata bindiğini gören kimse kadınsa, hayatını biriyle birleştirecek ve o kişiyle mutlu mesut bir hayat yaşayacaktır. Rüyada ata binip hemen düşmek, bazı talihsizliklerin yaşanacağına işaret eder.

   Talihsizliklerin kişiye zarar vermeyeceği ama dikkat etmesi gerektiği tavsiye edilir. Rüyada ata binmenin fazileti, aklın yoluna işaret eder. Rüyayı gören kişinin duygularıyla hareket ettiği için kandırılmasının mümkün olduğun yorulur.

   Rüyada Siyah At Görmek

   Rüyada atların rengi birçok anlamı içerisinde barındırır. Alimler, her at görmenin aynı olmadığını ifade etmişlerdir. Rüyada siyah at rızkın artacağı şeklinde ifade edilir. Siyah at aynı zamanda geleceğin simgesi olarak gösterilir. Rüya sahibinin evliliğinde çok mutlu olacağına, çocuklarının çok akıllı olmasına rivayet edilir.

   Rüyada siyah görmenin alameti, sadece gelecekteki ilişkiler değildir. Aynı zamanda an içerisinde bazı haberlerin alınmasına yorumlanır. Rüyayı gören kişinin haberi aldığında mutlu olacağı ifade edilir. Siyah bazı durumlarda, tabirciler tarafından sıkıntı olarak belirtilmiştir. Kişinin borçları varsa bundan dolayı çok sıkıntı çektiğinin ifadesidir. Siyah at gören kişinin hastasının olmasına, bu hastasının uzun süre iyileşmeyeceğine tabir edilir.

   Rüyada Beyaz At Görmek

   Rüyada beyaz at görmenin diğer renk atlara göre hikmetleri daha fazladır. Genel anlamda beyaz at, devlet tarafından verilecek ödüle veya terfi almaya işaret eder. Rüyada beyaz at görmek, dindar erkek ve kadına işaret eder. Rüya sahibi erkekse, dindar bir kadınla karşılaşacaktır. Rüya sahibi kadınsa, tam istediği şekilde dindar bir erkekle evlenme imkanı bulacaktır.

   Rüyada beyaz atın hikmetleri bunlarla sınırlı değildir. Erkek için beyaz at, 40 gün 40 gece düğüne işaret eder. Yeni rüya tabircileri söz konusu 40 gün 40 gece düğünün misal olduğuna işaret ederler. Bunun çok güzel haberler, hayatta görülebilecek en güzel mutluluk şeklinde tarif edilmesi, tabircilere göre mümkündür.

   Rüyada beyaz atı gören kişi kadınsa, o zaman hayırlı kısmetinin yakın zamanda çıkacağına işarettir. Hayırlı kısmetin gerçekten hayırlar getireceği, aklı yerinde bir insan olduğu rivayet edilmiştir. Rüyada beyaz at görmek, teşrif etme manasını taşır. Rüyada at görmenin yorumu sevgi dolu yaşantıya hikmet edilmiştir.

   Rüyada At Arabası Görmek

   Rüyada at arabası görmenin fazileti, tez zamanda iş kurmaya delalet eder. Rüyayı gören kişinin parasını denkleştireceği ve işini kurabileceği manasına gelir. Rüyada at arabasının yanından gittiğini görmek, sevilecek bir mesleğe doğru yol alındığının habercisidir. Kişinin istediği bir işe gireceği veya istediği bir işi kuracağına rivayet edilir.

   At arabasının kaza yaptığını gören kimsenin, umutlarının yavaş yavaş tükeneceği manasına gelir. Rüyada at arabası görmek, kurulan işte başarılı olmaya işaret eder. İslami yorum şeklinde bakıldığında, rüyada at arabasına binmek, evvela hayırlı ilmin habercisidir. Kişinin ilim sahibinden ilim öğreneceğine, ilmiyle insanlara yardımcı olacağına rivayet edilmiştir.

   Rüyada at arabasının kendisine ait olduğunu gören kimse, hırsızlarla karşılaşabilir. Bu hırsızlar kendi dost çevresinden birileri çıkabilir. Rüyada at arabası görmenin esas tabiri, coşkulu mutluluğa, hayırlı eşe ve akıllı çocuklara yorumlanmıştır.

   Rüyada At Arabasına Binmek

   Rüyada at arabası görüp ona binmek, artık kısmetin açılacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin artık yerinde durmayacağı, muhakkak bir işe atılacağı işaret edilir. Rüyada at arabasına binmenin fazileti esasında standartların yükselmesi manasına gelir. Sosyal yaşantıda rahatlığın kazanılacağına, kişinin artık istediği gibi malını harcamasına yorumlanır.

   Rüyada at arabasına binip, bir yerlere gittiğini görmek, azametli insanlarla karşılaşma olarak nitelenir. Kendine güvenen insanlarla ortaklık kurmak, onlarla aynı ortamda bulunmak manasına da gelir. Rüyada at arabasına binmek, büyük şirketler kurulacağına işaret edilmiştir.

   Rüyada at arabasına bindikten sonra tekrar indiğini görmek, akıl karı bir işe girileceğine hikmet edilir. At arabasına binip, zorla gittiğini görmek, istenmeyen bir insanla tanışılması şeklinde yorumlanır. Kişinin dikkat etmesi gerektiği, etrafındaki kurnaz insanları tanıması gerektiği rivayet edilir.

   Rüyada At Sürüsü Görmek

   Rüyada birden fazla at görmek, asil insanla karşılaşmak şeklinde rivayet edilir. Sürüyle at görmenin esasında üç farklı yorumu bulunur. Rüyada at sürüsü görmenin hikmetleri şöyle yorumlanmıştır. Birincisi gidilecek ortamlarda saygı ve hürmete layık olunacağını gösterir. Kişinin at sürüsü görmesinin hem evinde hem iş yerinde değerinin artacağına yorumlanmıştır.

   Rüyada at sürüsü görmenin diğer hikmeti, yalnızlıktan kurtulmaya yorumlanır. Kişi bekarsa evlenir, evlenmeye niyeti yoksa onlarca arkadaş edinir. Çevresi genişler. Her zaman muhatap alacağı insanlar artar. Rüyada at sürüsünün başka hikmeti ise bol çocuk sahibi olmaya işaret eder.

   Rüya tabircileri rüyada sürüyle at görmenin, sahip olunacak çocuklarının hayırlı evlatlar olacağına rivayet etmişlerdir. Rüyada at sürüsüyle karşılaştığını görmek, makbul işlerde aracılık yapmaya yorumlanır. Kişinin çok makbul işte zamanının büyük bölümünü hayırlı şekilde değerlendireceği söylenir.

   Rüyada At Sevmek

   Alimler, rüyada at sevmeyi dünyadaki en güzel olaya yorumlarlar. Rüyayı gören kimsenin, ya çocukları ile veya anne babası ile çok mutlu olabileceğine rivayet edilir. Rüyada at sevmek, kabir hayatının güzelliğine işaret eder. İslam alimleri, rüyada atları içten sevdiğini gören kimsenin, ahiri hayatının beklemediği kadar güzel olacağına rivayet ederler.

   Tabirciler, rüyasında at sevdiğini gören kimsenin, merhametinin bol olduğuna işaret edip, bu merhametin onu kurtaracağını söylerler. Rüyada at sevmek aynı zamanda başarıları temsil eder. Kişi yakın zamanda sınavlara girecekse bunlarda başarılar elde edecektir. İş yapıldığında karlı olunacak, bereketli kazançlar elde edilecektir.

   Rüyada at sevmenin mahiyetini tabirciler, denizde okyanus olmaya benzetmişlerdir. Kişinin yaşayacağı mutlulukların, maneviyatının dünyaya sığmayacağı yorumlanmıştır. Rüyasında at sevmeye çalışan kişi becerikli bir insanla tanışıp, yaşamının bir bölümünü kendisiyle ortak edecektir.

   Rüyada Tay (At Yavrusu) Görmek

   Rüyada tay (at yavrusu) görmek, evlada işaret eder. Rüya sahibi bekarsa, ağabey veya ablalarının çocuk sahibi olunacağına yorumlanır. Taylar tabirciler tarafından genel olarak çocuk sahibi olmaya, hayırlı evlatlara rivayet edilmiştir. Ancak sadece evlat sahibi olmadığı üzerine çeşitli yorumlar yapılmıştır.

   Rüyada tay görmenin, duygusal yönde iş başarılacağına yorumlanır. Kişinin duygusal davranışlarının katkılarını göreceğine yorumlanır. Rüyada tay görmek, çocuk sahibi olamayan kişiler için özlem duymayı ifade eder. Tabirciler, rüya sahibi çocuk sahibi olamayan kişilerin, dertlerine derman aramaya devam etmeleri gerektiğini belirtirler.

   Dermanlarını yakın zamanda bulacaklarına yorumlanır. Tayların, hayırlı çocuk sahibi olmaya yorumlandığı rivayet edilir. Eski büyük alimler, at yavrusunun cömertlik olduğunu, cömert davranan kişinin işareti olduğuna hikmet etmişlerdir. Evvela tez zaman içinde rüya sahibinin mutlu bir hayata erişeceğini ifade ederler.

   Rüyada At Arabası Sürmek

   Rüyada at arabası sürmek, okulla ifade edilir. Rüya sahibinin okulda üstün işler yapacağına rivayet edilir. Rüyada at arabası görmek, yolculuğu işaret eder. Yolculuğun kişinin kendisi tarafından yapılacağı vurgulanır. Rüyasında at arabasını sürüp nereye gittiğini bilmek, sağlam istikamet sahibi olunduğunu, gidilen yolda devam edilmesine rivayet edilmiştir.

   Rüyada at arabasıyla nereye gidildiğini bilmemek, akıl dışı bir işe kalkışmaya yorumlanır. Rüyada at arabasını sürmeyi bilmemek, büyük işlerde çok başarılı olunamayacağına yorumlanır. Ancak kişinin kendi çabasıyla yaptığı orta ölçekli işlerde başarısının kaçınılmaz olduğuna hikmet edilmiştir. Alimler rüyasında at arabasını süren kişiyi, hastalığa deva veren hekimlere benzetmişlerdir.

   O kişilerin de mutlaka birilerine fayda sağlayacaklarına dair çeşitli söylemler vardır. Rüyada at arabası sürdükten sonra inmek, akıl sağlığı yerinde olmayan bir akrabaya işaret eder. Akıl sağlığı yerinde olmayan o akrabaya muhakkak dikkat edilmesi gerektiği, başına bir iş gelebileceği rivayet edilir.

   Rüyada Ata Binip Gezmek

   Rüyada ata binip gezmek, sorumluluğun kişi tarafından alındığı manasına gelir. Rüyayı gören kişinin yakın zamanda bir sorumluluk alacağı, olgunlaştığı, sorumluluğu başarıyla yerine getireceği yorumlanmıştır. Rüyada ata binip gezmek, zenginliğin ülke sınırlarını aşacağına rivayet eder. Rivayetlere göre zamanında bir kişi alimlerin yanına giderek, rüyada ata binip gezdiğini söyler.

   Alimler ise kendisinin mal sahibi olacağını, mallarının kimsenin bilemeyeceği kadar çok olacağını söylerler. Rüya sahibi tez zamanda kendi topluluğunun en ileri gelen zengini haline gelir. Rüya tabirlerinde yanlış anlaşılan bir mesele daha vardır. Zengin olmanın, durduk yere olacağı sanılır. Fakat tabirciler, rüya sahibinin kendi çabalarına bağlı olarak, kazanç elde edeceğini belirtirler.

   Rüyada Rengarenk Atları Görmek

   Rengarenk atlar, sevgiye, zamanın güzel akacağına hikmet edilmiştir. Rüyasında rengarenk atlar gören kimselerin rüyalarının, faziletli olduğu söylenmiştir. Alimler rüyada farklı renklerde at gören kimselerin, mutluluk açısından çok kazançlı olacaklarını söylerler.

   Bu kişilerin her daim en güzel işleri başaracağını belirtirler. Rüyada kırmızı at görmek, selamete, yeşil at hayırlı işe, sarı at, bereketli ticarete işarettir. Her rengi birlikte görmek ise kişinin birçok güzelliği bir arada yaşayacağına rivayet edilir.

   Rüyada At Üstünden Düşmek

   Rüyada attan düşmek, zorluğu fazla olan bir işten başarı elde edilmemesi anlamı çıkarılmıştır. Kişinin attan düştüğünü görmesinin, işinin değişmesine de yorumlandığını söylemek mümkün. Rüyada at üstünden düşen kimseler için zamanın yardımcı olacağı şeklinde yorum yapılır. Yani kişi ne kadar sabır ederse o kadar başarı elde edecektir.

   Rüyada Uçan At Görmek

   Rüyada uçan at, gerçekleşmesi mümkün değilmiş gibi gelen hayallerin, gerçekleşmesine rivayet edilir. Uçan at, mülkün artmasına, malların çoğalmasına rivayet edilmiştir. Rüyada uçan at görmek imkansız işlerin üstesinden rahatlıkla gelineceğine rivayet edilir. Rüyada uçan atlara binmek, hayallerin peşinden koşmaya benzetilir.

   Rüyada At Tepmesi Görmek

   Rüyada at tepmesi, hayırsızlıkla rivayet edilmiştir. Rüyada at tepmesi, kişinin kısmetinde darlığın meydana geleceğine işaret eder. Rüya tabircileri rüyasında kendisini at teptiğini gören kişinin, uzun süre işlerinde kar elde edemeyeceğini belirtmişlerdir.

   Rüyada at tepmesinin başka hikmetleri, ayrıntılı şekilde tabirciler tarafından yorumlanır. Örneğin, bir kısım rüya tabircisi, at tepmenin günah işlere işaret ettiğini belirtirler. At tepmesinin kişiye uyarı olduğunun, haramdan mutlaka uzak durulması gerektiğinin ifade edildiği, rüyadan uyanır uyanmaz bunlar için tövbe kapısının açıldığı dile getirilir.

  Farklı bir rüya yorumcusuna göre;
  Rüyada at görmek, çok iyidir. Gösterişli ve iyi donatıl­mış bir at görmek, büyük bir müesseseye sahip olmaya, saadete ve sevince, yüklü at görmek iflasa gidileceğine, atı dövmek, hapse girmeye, savaş atı görmek, bir düşmanı mağlup et­meye, muzaffer olmaya, at gübresi, manevi ve maddi mevkii ve itibarı olan bir kimseden mal alınacağına, uzun kuyruklu at, insa­na fayda getireceğine işarettir. Atla mücadele etmek karısıyla çe­kişeceğine işaret eder. Atını bağlanmış görmek, mevkii sabit kala­cağına, atı kuyruksuz görmek, bir zarara işarettir. Kır at ulu olmaya doru at yüksekliğe, ak at sağlığa, kula at sabırsızlığa, sarı at hastalığa, yağız at evlenmeye işarettir. At yarışı sabırsızlık, at almak başkalarına üstünlüktür. Atı okşayıp öpmek dedikodu yapıldığının işaretidir. Atın yorgunluğu müsrifliktir. Atın terlemesi eve bağlı olma lüzumuna işarettir. Atın merdiven çıktığını görmek büyük saadete işarettir. Ata cesur binmek, tutulan işte başarılı olmaya işarettir. At genellikle hayra işarettir. Rüyada at görmek, murada ermektir. Rüya yorumcuları atın rengine ve durumuna göre yorumlar yapmışlardır. Si­yah (yağız) at görmek, büyüklüğe ve zenginliğe işarettir. Rüyada iyi ve cins bir at görmek, rüyayı görenin rızkının artmasına ve gücünün çoğalmasına işaretle yorumlanır. Rüyada beyazımsı gri bir at görmek, kazançlı işler peşinde koşmaya işaretle tabir olunur. Koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek, işlerin bozulacağına işaretle tabir edilir. Rüyasında boz renkli bir ata bindiğini gören kimsenin, düşmanlarını yeneceğine (galip geleceğine) işarettir. Siyah bir ata bindiğini gören kimsenin, şeref ve saygınlığının artacağı, mevkide yükseleceği ile tabir olunur. Rüyada kır at görmek hayır ve berekettir. Kır bir ata bindiğini gören kimsenin, kısa bir zaman içinde evleneceğine işaretle tabir olunur. Rüyasında bir taya (at yavrusuna) bindiğini gören bir kimse, bekar ise, iyi ve zengin biriyle evleneceğine veya bir ev alacağına işaretle yorumlanır. Rüyada ata bindiğini gören, gerçekten ata binen birisi ise, değerli bir makama çıkacağına veya bir seyahate çıkacağına işaretle yorumlanır. Gamsız bir ata bindiğini gören kimse, istemediği birinin emrine gireceği ve onun emri altında çalışacağına işarettir. Huysuz ve azgın bir ata bindiğini gören kimse, yalancı ve hilekar biriyle karşılaşacağına ve ondan zarar göreceğine işaretle yorumlanır. Eğersiz bir ata bindiğini gören kimsenin, işlerinin ters gideceğine ve işlerden olumlu netice alamayacağına işarettir. Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında bir at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı ve hürmet göreceğine işarettir. Ölmüş bir at görmek, rüyayı gören kimsenin saygı ve itibar göreceğine işarettir. Rüyada at eti yediğini görmek, iyi değildir. Bu rüya iyiye ve hayra yorulmaz. Rüyada attan düştüğünü görmek, iyi değildir. Bu rüyayı gören kimse, ya para kaybeder ya da sağlığı bozulur. Rüyasında bir at sattığını görmek, iyiye yorulmaz. Bu rüya sahibi, ya birisiyle kavga eder, ya da aile hayatında geçim­sizlikler meydana gelir. Pazardan bir at satın aldığını görmek, memur olan biri için, kısa zamanda terfi edeceğine işarettir. Erkek at görmek, iktidar ve güç sahibi olarak yorumlanır. Rüyada dişi at görmek, ise, değerli ve şerefli bir kadın ile tabir olunur. Bir kısrağa (dişi ata) bindiğini veya satın aldığını gören kimse, şerefli ve saygın bir kadınla evlenir, diye tabir olunur. Eğer rüyayı gören, kimse evli ise, o zaman büyük bir arazi alacağına işarettir şeklinde tabir edilir. Rüyada takım atların sokaklarda ve mahalle aralarında koştuğunun görülmesi o yerlere isabet edecek yağmur ve sellere işarettir, diye tabir edilir. Bir attan inip diğer (başka) bir ata binmek, iş değiştirmekle yorumlanır. Bağlı bir at görmek, gecikmiş bir mutluluğa işarettir. Silahlı olarak ata bindiğini görmek, yüksek bir memuriyet, başarı ve güçlü olmaya işarettir. Atın çalındığını görmek, işini kaybetmek ve hasta için ölümle yorumlanır. Rüyada atın üstünden indiğini görmek, işinden kovulmak, işini terk etmek ve itibardan, gözden düşmekle yorumlanır. Buraya kadar olan yorumlar İmam-ı Nablusi'nin yorumudur. Diğer bazı yorumculara göre ise, bir kimse rüyasında atını kuyruksuz olarak görmüş olsa, bu onun bir zarara uğrayacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında kendi üzerine at bindiğini görmek, bir bela ve musibete düşeceğine işaret olarak yorumlanır. Atının elinden uçtuğunu görmek, iki dünya da (dünya ve ahirette) da mutluluğa ereceğine, durumunun iyi olacağına işarettir. Doru bir at görmek, yüksek mertebeye, yüksek bir makama ermeye işarettir. Kula at (al ile kır arası bir renk) görmek, sabırlı olmaya işaretle yorumlanır. Sarı at görmek, hastalığa işaret olarak yorumlanır. Rüyada yağız at görmek, evlenmeye, rüyayı görenin evleneceğine işarettir. Rüyasında atı okşayıp öptüğünü görmek, evliliğe işarettir. Uzakta bir at görmek, gelecek olan bir mutluluğa veya gelecek müjdeli bir habere işarettir. Ata bindiğini görmek, memuriyete girmek veya seyahate çıkmaya işarettir. Bir attan inip de başka bir ata bindiğini görmek, iş veya memuriyet değiştirmeye yani hayatında değişiklik olacağına işaret yorumlanır. Ata bindiğini, inip tekrar bindiğini görmek, işten atılıp, tekrar işe alınacağına işaret olarak yorumlanır. Evli bir kimse ata bindiğini görse, önce bir sıkıntıya düşüp sonra kurtularak feraha ereceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında atın bağlı olduğunu görmek, gecikmiş bir mutluluğa işarettir. Beyaz at görmek, mutluluğa kavuşmaya işarettir. Atın ısırdığını görmek, kedere veya ailesinin ihtiyaçlarını temin etme sorumluluğuna işarettir. Rüyada ata bindiğini ve koşturduğunu görmek, pek çabuk muradına kavuşacağına işarettir. Rüyada gamsız bir ata bindiğini görmek, tehlikeli bir işe yada tehlikeli bir memuriyete işarettir. Rüyada deniz atına bindiğini görmek, deniz seyahatine (yolculuğuna) veya deniz memuriyetine, deniz işine girmeye işarettir. Rüyada bahçesinde bir at görmek, büyük bir zatın onun (rü­yayı görenin) evine geleceğine işarettir. Rüyasında insanların gözleri önünde pazar yerinde attan düştüğünü görmek, mevki ve makamını kaybedeceğine yada malının tamamını kaybedeceğine işaretle yorumlanır. Rüyada kör bir at görmek, işlerin kötü gideceğine ve geçim darlığı çekeceğine ve sonradan selamete ereceğine işarettir. Rüyada atma silahlı olarak bindiğini görmek, büyük memuriyete getirileceğine, başarılara ereceğine ve kuvvetli, güçlü olacağına işarettir. Rüyasında ata binerek uçtuğunu görmek, mutluluğa kavuş­mak, din ve dünya işlerinde yüksek mertebe sahibi olaca­ğına işarettir. Atını kaybettiğini görmek, işinden atılmak veya hanımından ayrılmak şeklinde yorumlanır. Rüyada atının kaçtığını görmek, işten veya memuriyetten çıkarılacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir kadının ata bindiğini görmek, onun bir erkek çocuğu dünyaya getireceğine işarettir. Rüyada bir ata binip hemen indiğini görmek, başladığı bir işe pişman olacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada kuyruğu uzun atı olduğunu görmek, dostlarının kendisine yardım edeceklerine, çok mutlu bir hayata ve büyük bir değere sahip olduğuna işarettir. Rüyada atını atlattığını görmek, amirlik makamına yükselmek veya valilik makamına çıkacağına, yani vali olacağına işarettir. Rüyasında dişi bir taya bindiğini görmek, iyi huylu bir hanımla evleneceğine işarettir. Rüyada uzun kuyruklu, bol tüylü (kuyruğunda çok kılları bulunan) bir at görmek, rüyayı gören kişinin birçok yardımcıları olacağına işarettir. Rüyada bir atla kavga ettiğini görmek, büyük sıkıntıya düşer. Büyük bir günah işler şeklinde yorumlanır. Rüyasında kısrağının doğurduğunu gören kişinin, mertebesi, şeref ve itibarı artar, malı mülkü çoğalır şeklinde yorumlanır. Bazı yoruma göre de, çocuğu dünyaya gelir. Eğer bekar biriyse, evlenir ve iş sahibi olur şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında atın anlında ve kuyruğunda beyazlar, beyazlık görmek, saltanatın, zenginliğin doruk noktasında olmaya işaret olarak yorumlanır. Rüyasında ata bindiğini görmek, hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu doğuracağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında atının çok tüylü (kıllı) bir at olduğunu görmek, çok malı mülkü ve çok evladı olacağına işaretle yorumlanır. Rüyada bir grup atlı adamlarla, at üzerinde gittiğini görmek, saadet ve mutluluğa işarettir. Atı okşayıp sevmek, sevdiğini görmek, ciddi ve samimi bir dostluğa işarettir. Rüyasında ata su vermek veya sulamak için suya götürdüğünü görmek, sağlığa, rüyayı gören kişinin sağlıklı ve sıhhatli bir kimse olacağına işarettir. Rüyasında atı kişnerken görmek, güçlü ve kuvvetli olmaya cesaret sahibi bir kişiye işarettir. Diğer bazı yorumculara göre de rüya kadının doğru yoldan saptığına işarettir. Rüyasında boş bir at görmek, bir işinden iyi bir haber alacağına işarettir. Rüyasında bir ata binerek şehre girdiğini görmek, düşmanına galip (üstün) geleceğine işarettir. Rüyasında kısrak (atın dişisi) görmek ve bu kısrağa sahip olmuş olduğunu görmek, evliliğe, yani rüyayı gören kişi­nin evleneceğine işarettir. Kara kısrak (siyah renkli bir kısrak) görmek, hasta olan, sağ­lık durumu iyi olmayan bir kadınla evleneceğine işarettir. Bazı yorumculara göre ise, siyah kısrak görmek, zengin bir hanımla evlenir şeklinde yorumlanır. Rüyasında kısrak sütü içtiğini görmek, büyük bir kişiye ya­kın olacağına işarettir. Rüyasında ata ters bindiğini gören kimse, yavuz bir iş yapar şeklinde yorumlanır. Rüyasında kendisine bir at hediye edildiğini görmek, büyük hayır ve menfaate kavuşur şeklinde yorumlanır. Rüyada at görmek, muradına nâil olmaya, rızkının geniş olmasına, makam, rütbe, yolcu­luğa ve düşmana galip gelmeye işâret eder. Bazen de at görmek, güzel yapılmış bir eve işâret eder. Rüyada at görmek, her veçhe ile iyidir ve yüksek mevkilere işâret eder. Bazen rüyada görülen at, bahadır, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuğa işâret eder. Rüyada erkek at görmek, iktidar ve güce işâret eder. Rüyada dişi at görmek, şerefli hür bir ka­dına işârettir. Rüyada genç ve iyi cins bir at görmek, rüya sahibinin iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına işâret eder. Rüyada beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı işlerin peşinden koşmaya işâret eder. Rüyada koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, işlerin bozulmasına delâlet eder. Rüyada kır at görmek, hayır ve berekettir. Rüyada görülen kır at, düşmana galip gel­meye işârettir. Rüyada görülen melez at, izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delâlet eder. Rüyada beyazlığı siyahlığından çok olan at görmek, neşeli ve dindar bir kadına işâret eder. Rüyada kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at görmek, dindarlığa işâret eder. Rüyadayelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, savaşa işâret eder. Rüyada görülen at, uzaktan gören kimse için, müjde, izzet ve hayırdır. Ata binmeye ehil olmayan bir kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delâlet eder. Bazı kere de ata binmek, yolculuğa işâ­rettir. Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işâret eder. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gör­mek, düşmanlarını mağlup etmeye işâret eder. Hayvanların siyahı, izzet ve şereftir. Rüyada siyah ata bindiğini görmek, rüya sahibinin şeref ve itibarının, mevkisininyüksel- mesine işârettir. Yine rüyada siyah ata bindiğini görmek, kârsız bir yolculuğa çıkmaya ve o yolculukta malının eksilmesine işârettir. Rüyada kır ata bindiğini görmek, rüya sa­hibinin, kısa bir süre içinde evleneceğine işârettir. Bazen rüyada kır ata bindiğini görmek, düşmanını kahra uğratmaya işâret eder. Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, şeref ve yüce kadre işâret eder. Rüyada eğersiz bir ata binmek, rüya sahi­binin sebatı olmayan bir işi üzerine almaya, giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edeme­yeceğine işâret eder. Rüyada gemsiz bir ata binmek, rüya sahi­binin ahlâksız bir kadınla evlenebileceğine ve istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işârettir. Rüyada huysuz ve azgın bir ata binmek, rüya sahibinin hilekâr ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasına ve bundan ötürü ondan zarar görmesine işâret eder. Rüyada hanımı hamile olan bir kimsenin ata binmesi, bir oğlu olacağına işârettir. Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kimsenin mertebesine yükselmeye işâret eder. Rüyada attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alâmetidir. Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet eder. Rüyada her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak görmek, neşeli ve sevinçli bir kadı­na işârettir. Rüyada görülen alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadına işârettir. Kısrağının doğurduğunu veya doğurma zamanının yaklaştığını görmek, rüya sahibinin maişetinin düzeldiğine veya malının fazlalığına işâret eder. Kısrak sütü içtiğini gören kimseyi, sultan kendisine yaklaştırır ve sultandan kendisine hayır isabet eder. Bekâr olan bir kimsenin bir kısrağa bindi­ğini veya satın aldığını görmesi, hanımefendi, asil, şerefli ve zengin bir kanınla evlenmeye veya bir ev sahibi olacağına yorulur. Kısrağın tayı varsa, evlendiği kadının bir çocuğu olaca­ğına işârettir. Evli yahut evlenmeye namzet olmayan bir kimsenin bir kısrağa bindiğini veya satın aldı­ğını görmesi, büyük bir araziye nâil olmasına işâret eder. Rüyada eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindi­ğini görmek, fenâ huylu bir kadına işâret eder. Binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimseye işârettir. Yürütülmek istendiği zaman duran at, tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana delâlet eder. Bir kimse bir takım atlara sahip olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları ara­sında makbul olur. Rüyasında bir atı öldürdüğünü görmek, rüya sahibinin nîmet, mal, para, izzet ve kuv­vete kavuşmasına işârettir. Bir at tarafından ısırıldığını görmek, rüya sahibinin herkes tarafından saygı görmesine işârettir. Bazen rüyada atın kendisini ısırdığını gör­mek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya işâret eder. Rüyada ölmüş bir at görmek, rüya sahibi­nin şeref ve itibara kavuşmasına işâret eder. Rüyada attan düştüğünü görmek, rüya sahibinin para kaybına uğramasına ya da sağ­lığı bozulmasına işârettir. Rüyada at sattığını görmek, rüya sahibinin ya birisi ile kavga edeceğine ya da aile haya­tında geçimsizlikler olacağına işâret eder. Rüyada bir at satın aldığını ve parasını saydı­ğını, elindeki paraları çevirdiğini görse, söylediği bir sözden dolayı hayra erişeceğine işârettir. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederekyüksek mev­kilere nâil olur. Başıboş atların evler arasında koşturmaları ve böylece biryere veya bir mahalleye girme­leri, o yere isabet edecek yağmur ve sellere işâret eder. Rüyada atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye mey­letmeye işârettir. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren, kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Rüyada bir atın terkisine binen, birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Rüyada atının kıllarının çok olduğunu gör­mek, rüya sahibinin malının ve evladının çok olduğuna işâret eder. Rüyada kuyruk tüyü gür olan at görmek, evlat ve akraba çokluğuna İşâret eder. Rüyada görülen yedeksiz ve yularsız at, kendi keyfine istediği yerde gezip dolaşan ve zina eden bir kadına işârettir. Rüyada görülen posta atı, ona binen kimse için ecelinin yaklaşmasına işâret eder. Rüyada görülen atın kuvvetsizliği, rütbenin zayıflığına delâlet eder.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz, siyah ve kahverengi at görmenin anlamı

  Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz, siyah ve kahverengi at görmenin anlamı

  Rüyada at görmenin nelere kadir olduğuyla ilgili İslam alimleri farklı şekillerde yorumlamışlardır. Kimisi atları hayra, kimisi ise beklenecek şerre yorumlamıştır. Rüyada at görmenin faziletlerini öğrenmek istiyorsanız yazımızı dikkatle okumanızı öneriyoruz. Atın görülme şekli, türü ve rengi hakkında tabirleri burada bulabilirsiniz.

  Rüyada At Görmek

  Rüyada at görmek, alimlerce yapılan yorumlara göre murada erilmesi anlamı taşır. Evlilik düşünülüyorsa kısa zamanda bunun yapılacağına işaret eder. Mal sahibi olunmak isteniyorsa beklenmedik yerden kazanç elde edilebileceği manasına gelir. Rüyada beyaz at görmek kadın için gelin olacağı, erkek için fakir olunacağına delalet eder.

  Rüyada siyah at görmek hem erkek hem de kadın için yanlış bir karar verileceği anlamına gelir. Rüyada kahverengi bir at görmek ise erkekler için nişan, düğün, araba, ev gibi konulara işaret ederken, kadın için hayırlı kısmet manasına gelir.

  Rüyada Yavru At Görmek

  Rüya sahibinin yakında bir çocuk sahibi olacağını ifade eder. İslam alimlerine göre rüyada görülen yavru siyah at, çok istenen bir durumun olacağı manasına delalet ediyor. Daha sonra bu durum istenen bir çocuğun sahibi olunacağına işaret eder. Yine ister kadın ister erkek için siyah yavru at, makamın değişeceğini, mertebenin yükseleceğine işaret ediyor.

  Rüyada Ata Bindiğini Görmek

  Rüya sahibi için bolluğun yakın olduğu manasına gelir. Rüyada ata bindiğini gören kimse, yakın bir zamanda evlatlarıyla mutlu olacaktır. Rüyada beyaz bir ata binip düştüğünü görmek iste çok istenen bir şeyin olmayacağı ya da başka bir zamana erteleneceği haberi alınacağı üzerinedir. Rüyada beyaz atla hızla gittiğini görmek ise kişi için oldukça hayırlıdır.

  Rüyada Atın Konuştuğunu Görmek

  Bir kimse rüyasında konuşan bir at görürse bir mucizeyle karşılaşabilir. Hayatında hiç beklemediği bir yerden çok güzel bir haber alabilir. Rüyada yavru bir atın konuştuğunu görmek lükse işaret eder. Tez zamanda kişinin zengin olabileceğin manasındadır. Rüyada atlarla konuştuğunu görmek ise insanlarla iyi ilişkiler kurulacağını gösterir.

  Rüyada Huysuz Bir At Görmek

  Rüyada huysuz at, hayat içerisinde biriyle karşılaşacağına işaret eder. Ancak o kişinin çok tekin olmadığı, rüya sahibine yalanlar söyleyeceği manasına da gelir. Rüyada huysuz bir ata binip, düştüğünü görmek ise daha önce yapılan kötü davranışların sonucunun görüleceğine işaret eder. İslam alimleri bu konuda rüya sahiplerini uyarıp, hayır için sadaka verilmesini isterler.

  Rüyada Sahipsiz At Görmek

  Rüyada sahibi olmayan bir at görmek, miras sahibi olunacağına delalet eder. Rüya sahibine beklenmedik bir yerden tazminat benzeri paraların gelebileceği anlamı vardır. Rüyasında çok güzel ama sahipsiz bir at görmek ise erkek ve kadın için çok hayırlı bir kısmetle karşılaşacağı manasına gelir.

  Rüyada Atın Öldüğünü Görmek

  Bu konuda rüya tabircileri iki kısma ayrılmışlardır. Bir kısım tabirci, rüyada atın öldüğünü görmek hayra bir kısmı şerre işaret ettiğini söylemiştir. Rüyada kişi kendisi atı öldürüyorsa, aynı yerde bulunduğu bir düşmanının başka yere taşınacağı, ondan uzaklaşacağı manasına gelir. Ancak bazı durumlarda bu durumun tersi olabilir.

  Rüyada At Satmak

  Rüyasında at veya atlar sattığını gören kimse yakın bir zamanda dargınlıklar, kavgalar yaşayacaktır. Rüyada kahverengi bir atı sattığını görmek ise nişan, evlilik gibi hayırlı konulara işaret eder. Rüya tabircileri rüyada at sattığını gören kimsenin, yakında tüm parasını kaybedeceğini ve fakir düşeceğiniz söylerler. Rüya sahibinin kendisini kurtarabilmesi için derhal malının bir bölümünü fakirlere dağıtması gerektiği söylenir. Böylece rüya sahibi kendisini bundan kurtarabilir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap