Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rüyada abdest almaya çalışmak

  1 ziyaretçi

  rüyada abdest almaya çalışmak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rüyada Abdest Almak

  Rüyada Abdest Almak

  Abdest almak ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulmaktadır. Rüyada abdest almak, sevince, hayra, zor müşküllerin halline delalet eder. Rüyayı görenin mutluluk duyacağı haberler alması yahut böyle şeyler yaşanması demektir. Dertlerin şifa bulması, sorunlara çözüm anlamına gelirken kişinin kaybettiği şeyi bulması şeklinde de yorumlanır. Rüyada tekrar abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmettir. Hastanın abdest alması şifa bulacağına, soğuk bir yerde abdest almak kaybettiği şeyi bulması anlamındadır Rüyada abdest alıp namaz kılmak keder ve üzüntüden kurtulmaya delalet eder. Rüyada abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarı ve hataları temizleyen ibadetlerdir. Temizlik de imandandır bu yüzden abdest almak ferahlamaktır. Kişi hastaysa şifa bulur, günahkârsa tövbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete tabir edilir.

  Bir kimse rüyada abdest alıp namaz kıldığını görse, keder ve üzüntü ve gamdan kurtulacağına delalet etmektedir. Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alamettir. Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kutsiyettir. Allah (CC.)'in hıfz ve emanında bulunmasına işaret eder, üzüntü ve kederden kurtulmasına delalettir. Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Bazen rüyada abdest alan birini görmek, Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada süt veya bal ile abdest almak, din hususunda selâmete delâlet eder. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan imana delâlet eder.

  İmam Nablusi'nin rüyada abdest almak yorumu

  Nablusî demiştir ki:- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder." İmam Nablusî buyuruyor ki: Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delâlet eder. Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halâs olur ve gamdan kurtulur.

  Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına malik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tabir edilmektedir.

  Rüyada Abdest Almaya Çalışmak

  Rüyada temiz su ile abdest almaya çalışmak amacına kavuşmaktır. Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende Abdest alan çalınan eşyasını bulur.

  Rüyada abdest bozulması: Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.

  Bir kimse üst üste abdest aldığını görse "Abdest üzerine abdest Almak nurdur" hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder. Rüyada abdest almak Allah (CC) tarafından nail olunacağı himayeye isaret eder. Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işaret eder, dediler.

  Rüyada abdest aldığını görmek ne demek?

  Rüyada kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer sıvılarla abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine işaret eder. Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allah (CC.) onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allah (CC) onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu ise, Allah (CC) ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkan nasip eder.

  Rüyada abdestini tamamlayamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.

  Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi şifa bulacağına, borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; borcunu ödeyeceğine, günahkar bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; Allah'ın affına mazhar olacağını gösterir.

  Rüyada abdest almak için su bulmamak!

  Bir kimsenin rüyasında abdest almak istediği halde su bulamadığı görmesi; o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için çare bulamayacağına; rüyasında abdest alırken eksik aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi; o kimsenin Allah'a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder.

  Rüyada abdest suyundan içmek

  Rüyanızda abdest aldıktan sonra elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifa bulmaya ve korkudan emin olmaya alamettir.

  İslami rüya tabirlerinde Rüyada abdest almak nedir?

  İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada abdest alırken bir kimsenin sizi seyretmesi; sizin vesilenizle birinin tövbe edeceğine yorumlanmaktadır.

  Allame Meclisî: Abdest aldığınızı görmek; insanların minnetinden güvende kalacağınıza yorumlanmaktadır. Hacetinizin minnetsizce reva olacağına tabir edilmektedir.

  Müellif: Temiz ve berrak suyla abdest almak; murada ermektir. Kirli pis suyla suyla abdest almak; bunun aksine yorulmaktadır.

  Kirmanî: Berrak suyla abdest almak; üzgün biri için sevinmeye, korku içinde olan için güvende kalmaya; borcu olan için borcunu ödemeye ve hasta biri için iyileşmeye işarettir.

  Cabir Mağribî: Rüyada namaz için abdest aldığınızı, sonra da abdestin bozulmasını görmek; yapacağınız bir işte başarısız kalmamak için iyi bir mücadele vermeniz gerektiğine işarettir.

  İbrahim el-Eş'as: Rüyanızda mükemmel bir abdest aldığınızı görmeniz; korku ve üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan emin olacağınıza işaret eder.

  Yazı kaynağı : www.diyadinnet.com

  Rüyada Abdest Almaya Çalışmak Ama Almamak Görmek Abdest Almaya Çalışmak Ama Almamak Görmek ile ilgili rüya tabirleri

  Rüyada Abdest Almak Ne Anlama Gelir? Rüyada Abdest Aldığını Görmek Nasıl Yorumlanır?

  Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest almak rüya tabiri!

  Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest almak rüya tabiri!

  Rüyada abdest almak rüya tabiri ve rüyada abdest almak nedir, rüya tabirleri içinde çok merak edilen rüya tabirlerindendir. Genel olarak müjdeler ve güzel gelişmeler olarak yorumlanan rüyada abdest almak, rüya tabiri yorumcularına göre çok güzel şekillerde tabir edilir. İşte rüyada abdest almak ne anlama gelir ve rüyada abdest almak rüya tabirleri! Rüyada abdest almak ne anlama gelir?

  Rüyada abdest almak güzel ve hayırlı işler olarak yorumlanır. Rüya sahibini kısa sürede tüm istek ve arzularına kavuşacağı anlamına gelen rüyada abdest almak, gerçek hayatta kötülüklerden korunmak olarak yorumlanır. Rüyada abdest almak rüya sahibinin gönlünü temizleyip hayırlı yolda ilerlemesi manasına gelir. Rüyada abdest almak her anlamda mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak olarak tabir edilir.

  Rüyada abdestsiz namaz kılmak sapıklığa düşmeye, yanlış yollarda ilerlemeye ve kendisine faydası olmayan fitneci insanlarla birlikte olup onlarla beraber yanlış işlerde bulunmaya işaret eder. Rüyasında abdest almadan yapılmaması gereken bir şeyi yapan kimse, dünyada umduğunu bulamaz ve isteklerine kavuşamaz. Bazen de bu rüya herhangi bir belaya maruz kalma anlamındadır.

  Rüya tabirleri! Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest almak rüya tabiri!Rüyada abdest almak

  Rüyada abdest alamamak müşkül olmak anlamına gelir. Bir kişi rüyasında abdest almak istediği halde bunu başaramazsa hayal kırıklığı ve üzüntü yaşayacak, sağlık sorunları ile karşılaşacak, maddi ve manevi olarak kayıplar yaşayarak üzülecek demektir.

  Rüyada Çeşmede abdest almak, rüyayı gören kimsenin hayırlı işlere nail olup rızkını ve kısmetini bol bereketli hala getireceğine yorumlanır. Çeşmede abdest rüyası kişinin manevi yükünün hafiflemesine vesile olup bu rüyayı gören kimselerde huzuru ve sükuneti içerir. Rüyada çeşmede abdest almak, aynı zaman da hakka yolculuğa, İslam'ın güzelliklerini yaşamaya, edilen duaların kabulüne tabir edilir. Rüyada yarım çeşmede abdest almak, ise rüya sahibinin geçmişinden tam anlamıyla kurtulamayarak fırsat bulduğu her dönemde günah kılınan kötülükleri işleyeceğine yorumlanır.

  Rüyada temiz su ile abdest almaya çalışmak amacına kavuşmaktır. Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende Abdest alan çalınan eşyasını bulur.

  Rüyada abdest bozulması: Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.

  Rüya tabirleri! Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest almak rüya tabiri!Rüyada abdest almak

  Rüya sahibinin rüyasında gusül abdest aldığını görmesi, zamanında boşa harcadığı tüm kazançlarını tekrardan geri kazanacağına alamet eder. Rüyada gusül abdest almak, kişinin kazanacağı para anlamına gelmektedir.

  Rüyada camide abdest aldığını görmek, arkasından dostlarının konuşacağına ama bunun bir dedikodu şeklinde değil de onun iyiliği için olacağına ve bu durum sonucunda arkadaşlarının ona yardım edeceğine ya da onu güzel işlere yönlendireceğine işaret eder.

  Rüya sahibinin rüyasında camide abdest aldığını görmesi camide abdest alan kişi, istediği hayallerinin gerçekleşmesi halinde mal ya da para ile sadaka vermesi gerektiğine işarettir. Ancak bazı ilmi kaynaklara göre de tüm isteklerinin gerçekleşeceğine ve bu istekleri için Allah'a verdiği hayır sözünü gerçekleştirmesi gerektiğine yorumlanır.

  Rüyada temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, amacına kavuşur. Eğer abdestini tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Rüyada abdest almak bütün dinlerde güzelliğe, Allah (C.C.) tarafından korunmaya delalet eder.

  Rüyada abdest alırken sıkıntı yaşıyorsanız, unutuyorsanız ya da su kesiliyorsa bu gibi sıkıntılar değerli bir eşyanızı kaybedeceğinize fakat abdesti sonlandırmışsanız hiç ummadığınız bir yerden size geri geleceğine işarettir.

  Rüyada abdest almak namaz kılmak; namaz kılmak için abdest aldığını görmek maneviyata yorulur. En güzel ve hayırlı rüyalardan biridir. Rüyada abdest alıp namaz kıldığını gören rüya sahibi istediklerine kavuşur ve çok mutlu olur. Kişinin tüm sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulacağına delalet eder.

  Tanımadığı birinin başucunda abdest aldığını görmek: Kedere ve üzüntüye; kendi evinde abdest almak: O evde uzuncu bir süre oturamayacağına; temiz ve berrak bir su ile abdest aldığını görmek: Kederse ise kurtulacağına, hasta ise iyileşeceğine, borçlu ise ödeyeceğine ve korkulardan kurtulacağına işaret eder.

  Rüyada abdest almak güzel ahlaklı olmaya, iyi niyetli ve hayır yapmayı seven kişilere, hidayete ermeye, hak yolunu bulmaya, kudretli ve yüce gönüllü olmaya delalet eder. Rüyada abdest almak her zaman hayırlı ve güzel olana işaret eder. Rüya sahibinin mutluluk verici haberler alması ya da böyle olaylar yaşaması, sorunlara çözüm, dertlere şifa bulması anlamına gelirken zor durumda olan kişiler olduğu şeklinde de yorumlanır. Bu rüya hak yolunu ve dini terk etmiş kimselerin hak yolunu yeniden bulacaklarına ve sonsuz bir gönül rahatlığına kavuşarak, tövbekâr olacaklarına yorulur. Rüyasında abdestini tam aldığını gören kişi her türlü sıkıntıdan kurtulacak demektir.

  Rüya tabirleri! Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest almak rüya tabiri!Rüyada abdest almak

  Rüyada abdest alamamak ancak yine de çok daha mutlu zamanlar geçirilen eski dönemlerin mumla aranacağına, kısmetin bollaşacağına, yaptığı işlerin her zaman hayırlı ve mutlu sonla biteceğine, hem rütbe hem de kazanç elde etmek için azimle ve hırsla mücadele edeceğine, maddi açıdan çok kazanç getirecek bir işe girileceğine, epeydir ödenemeyen borçların kısa süre içinde kolayca ödeneceğine, bu sayede uykusuz geçen gecelerin sona ereceğine, sevilen kişileri mutlu edecek bir haber alınacağına, sıkıntılı bekleyişlerin sona ereceğine, sabredip içine attıklarını yüksek sesle söylemeye karar vereceğine ve bu yönde davranacağına, hemen her gününün neredeyse şen kahkahalarla geçeceğine işaret eder.

  Rüyasında hamamda ya da sokak ortasında abdest aldığını gören kimse rezil olacak bir durumla karı karşıya kalır. Sırlarının ortaya çıkacağına işaret eder. Denizde ya da herkesin abdest aldığı bir yerde abdest alsa kendisine keder veren şeylerden kurtulacağı anlamını taşır.

  Bir kimse rüyada abdest alınması caiz olan bir su ile abdest üzerine abdest aldığını görse Abdest üzerine abdest almak nurdur hadîsine binaen nur üzerine nura ve o kimsenin gönlünün aydınlığına delâlet eder. Bazan da rüyada abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının bitmesine delâlet eder.

  Rüyada temiz bir su ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer tamamlamasa aksine delâlet eder. Rüyada süt, bal ve kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer şeylerle abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına delâlet eder.

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Rüyada abdest aldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada abdest almanın tabiri...

  Rüyada abdest aldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada abdest almanın tabiri...

  Rüyada abdest almak genellikle hayra yorulan, rüya sahibi için müjdeli haberlere delalet eden bir rüyadır. Rüya sahibi için güzel ahlaka, iyi niyete ve hayırlı işler yapmaya yorulur. Müslümanın hem manen hem madden arınmasına vesile olan abdest rüyada da hayırlı bir anlama işaret eder. Peki, rüyada abdest almak ne anlama gelir? İşte, rüyada abdest almanın yorumu...

  Rüyada abdest almak 

  hayra, sevince, zor müşküllerin halline delâlet eder. Hasta bir kimsenin rüyasında abdest aldığını görmesi şifa bulması anlamına gelir. İmam Nablusî buyuruyor ki: Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delâlet eder. Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder..

  Rüya sahibinin mutluluk verici haberler alması ya da böyle olaylar yaşaması, sorunlara çözüm, dertlere şifa bulması anlamına gelirken zor durumda olan kişiler olduğu şeklinde de yorumlanır. Bu rüya hak yolunu ve dini terk etmiş kimselerin hak yolunu yeniden bulacaklarına ve sonsuz bir gönül rahatlığına kavuşarak, tövbekâr olacaklarına yorulur.

  Rüyada camide abdest aldığını görmek

  arkasından dostlarının konuşacağına ama bunun bir dedikodu şeklinde değil de onun iyiliği için olacağına ve bu durum sonucunda arkadaşlarının ona yardım edeceğine ya da onu güzel işlere yönlendireceğine işaret eder.

  Rüyada gusül abdesti almak

  rüya sahibi yanlış işler yaparak elinden kaçırdığı maddi varlığını geri kazanacak demektir. 

  Rüyada abdest almak ve namaz kılmak

  rüya sahibi mutlulukların en büyüğünü yaşayacak ve emellerine kavuşacaktır. Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur.

  Rüyada abdest almaya çalışmak ama alamamak

  bu rüyayı gören kişinin müşkül durumda olduğu söylenebilir. Abdest almaya niyetlenen ama bunu bir türlü başaramayan rüya sahibi maddi ve manevi kayıplar ile karşı karşıyadır. Bunun yanında rüyada abdest için su aramak, kişinin amaçlarına giden yollarda karşısına çıkacak olan sorunlara çare araması anlamına gelir.

  Rüyada süt veya Bal ile abdest aldığını görmek

  din hususunda selâmete delâlet eder.

  Rüyada abdest suyundan içmek

  hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan imana işaret eder. 

  Rüyada abdest bozulması

  Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağına işaret etmektedir. 

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap