Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  psikoloji tarih sosyoloji felsefe gibi bilim dalları hangi konuları kapsar

  1 ziyaretçi

  psikoloji tarih sosyoloji felsefe gibi bilim dalları hangi konuları kapsar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Psikoloji, tarih, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarının hangi konuları kapsadığını araştırınız, edebiyatın bu bilim dallarıyla kesişen nokta

  Psikoloji, tarih, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarının hangi konuları kapsadığını araştırınız, edebiyatın bu bilim dallarıyla kesişen nokta

  Psikoloji: İnsan davranışlarının tamamını ve insanların zihinsel dönemlerini, süreçlerini inceler. Sorunlar hakkında bilgiler edinerek kişinin problemlerini çözmeyi amaçlar. Kapsadığı alan tüm insanlıktır.

  Tarih: İnsan gruplarının ve toplumlarının ekonomik, siyasi, dini ve sosyal ilişkilerini kapsar.

  Sosyoloji: Tüm toplumları ve insanları kapsar. İnsanların arasındaki etkileşimi, toplumların davranışlarını ele alır.

  Felsefe: Eleştirel düşünüş ve soru sorma felsefede ön sıradadır. İnsanların olduğu her yerde felsefe ve düşünce vardır. Felsefe tüm insanlığı kapsar.

  Edebiyatın yukarıda bahsedilen bilimler ile kesiştiği noktalar:

  Tüm bilim dalları birbiri ile kesişir ve birbiri ile bağlantılıdır. Psikoloji, Tarih, Sosyoloji ve Felsefe gibi Edebiyatın da varlığı insan içindir. Örneğin bir edebi metinin yazıldığı tarih çok önemlidir, ardından o dönemlerin insanlarının psikolojisi, sosyolojik bakımdan toplumun durumu ve insanların o dönemde felsefeye bakısı, sorguladıkları, eleştirdikleri ve merakları Edebiyat ile yukarıda belirtilen bilimlerin kesiştiği noktadır.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  1. Psikoloji, tarih, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarının hangi konuları kapsadığını araştırınız. - Eodev.com

  1. Psikoloji, tarih, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarının hangi konuları kapsadığını araştırınız. - Eodev.com

  Cevap:

  Açıklama:

  Nolur Cevabı yazın banada lazım acil

  Yazı kaynağı : eodev.com

  psikoloji tarih sosyoloji felsefe gibi bilim dallarının hangi konuları kapsadığını araştırınız

  psikoloji tarih sosyoloji felsefe gibi bilim dallarının hangi konuları kapsadığını araştırınız

  psikoloji tarih sosyoloji felsefe gibi bilim dallarının hangi konuları kapsadığını araştırınız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Psikoloji, tarih, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarının hangi konuları kapsadığını araştırınız. - Eodev.com

  Cevap:

  Psikoloji:

  İnsan davranışlarının tamamını ve insanların zihinsel dönemlerini, süreçlerini inceler. Sorunlar hakkında bilgiler edinerek kişinin problemlerini çözmeyi amaçlar. Kapsadığı alan tüm insanlıktır.

  Tarih:

  İnsan gruplarının ve toplumlarının ekonomik, siyasi, dini ve sosyal ilişkilerini kapsar.

  Sosyoloji:

  Tüm toplumları ve insanları kapsar. İnsanların arasındaki etkileşimi, toplumların davranışlarını ele alır.

  Felsefe:

  Eleştirel düşünüş ve soru sorma felsefede ön sıradadır. İnsanların olduğu her yerde felsefe ve düşünce vardır. Felsefe tüm insanlığı kapsar.

  Edebiyatın yukarıda bahsedilen bilimler ile kesiştiği noktalar:

  Tüm bilim dalları birbiri ile kesişir ve birbiri ile bağlantılıdır. Psikoloji, Tarih, Sosyoloji ve Felsefe gibi Edebiyatın da varlığı insan içindir. Örneğin bir edebi metinin yazıldığı tarih çok önemlidir, ardından o dönemlerin insanlarının psikolojisi, sosyolojik bakımdan toplumun durumu ve insanların o dönemde felsefeye bakısı, sorguladıkları, eleştirdikleri ve merakları Edebiyat ile yukarıda belirtilen bilimlerin kesiştiği noktadır.

  #Team

  Başarılar dilerim.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Bilim Dalları Nelerdir? Bilim Dallarının Görevleri Ve Özellikleri

  Bilim Dalları Nelerdir? Bilim Dallarının Görevleri Ve Özellikleri

  Bilim Dalları Nelerdir?

  Bilim dalları sosyal bilimler ve fen bilimleri olarak 2’ye ayrılır her iki alanda da farklı bilim disiplinleri yer alır. Sosyal bilim dalları arasında; arkeoloji, antropoloji, tarih, coğrafya, ekoloji, etnoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, hukuk, iktisat, felsefe, sosyoloji gibi bilim dalları bulunurken. Fen bilimleri arasında astronomi, biyoloji, fizik, kimya, matematik gibi bilim dalları mevcuttur.

  Bilim Dallarının Görevleri Ve Özellikleri

  Bilim sosyal bilimler ve fen bilimleri olarak ikiye ayrılır. Bunun bilim dallarının görevleri ve özellikleri kendi içinde farklılık gösterir. Her bilim dalının araştırma alanı ve sorunu farklıdır.

  Sosyal bilim dalları;

  Antropoloji

   Antropoloji insan bilimi olarak adlandırılan antropoloji insanın gelişimini ve değişimini inceleyen bir bilim dalıdır.

  Arkeoloji

  Kısaca kazı bilimi olarak geçen arkeoloji yazı olmayan dönemlerdeki kaynaklara ulaşabilmek için kullanılan bir bilim dalıdır. Tarih öncesi çağların aydınlatılmasında en önemli bilimdir.

  Astronomi

  Yörünge ve yörünge dışında gerçekleşen yıldız, gezegen, kuyruklu yıldız gibi galaksi unsurlarının gözlenebilmesi için ortaya çıkan bilim dalıdır.

  Coğrafya

  Yer bilimi olarak kabul edilen coğrafya bilimi yer içerisinde var olan birçok şeyi inceleyen bilim dalıdır.

  Etnoloji

  Kültür anlamına gelen etnoloji kültürü inceleyen bir bilim dalıdır.

  Felsefe 

  Düşünce bilim olarak kabul edilen felsefenin tarihi en eski olan bilim dallarından biridir.

  Hukuk 

  İnsanın uyması gereken kuralların tümüne hukuk adı verilir. Hukuk toplum içinde insanların davranışlarına yön veren bir özelliğe sahiptir.

  İktisat

   Diğer adıyla ekonomi iktisat üreticilerin ve tüketicilerin çıkarlarını maksimum seviyeye çıkarmak ile görevlidir ve bunu araştıran bir yapıya sahiptir.

  Jeoloji

   Yer bilimi olarak adlandırılan jeoloji yer kabuğu ve bunun üzerindeki hayvan ve bitkilerin yaratılışına bile görüştük olsunlar alacak bir bilim dalıdır.

  Fen Bilimleri;

  Kimya

  Kimya atomların element ya da bileşiklerin yapısını özelliklerini dönüşümleri açığa çıkaran enerji inceleyen bilimdir.

  Matematik 

  Türlerin biçimlerinin, değişimlerini inceleyen bilim dalıdır.

  Biyoloji

  Hayvan ve bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

  Fizik

   Maddeyi, maddenin hareket ve kuvvetini, değişimini inceleyen bilim dalıdır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi konu anlatımı

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi konu anlatımı

  Sosyal bilimlerin pek çok farklı alanı bulunmaktadır. Bu alanlar insanları incelemekte ve toplum üzerindeki etkileri ne bakmaktadır. Şimdi sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisini inceleyeceğiz ve bu bölümdeki alanların tanımlarına bakacağız.

   Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi

   Öncelikle sosyal bilimler nedir bunu inceleyelim ve tanımını öğrenelim.

   Sosyal bilimler: İçinde insan olan ve topluma ait olan tüm unsurların incelendiği bilim dalı sosyal bilimler olarak bilinmektedir. Sosyal bilimler birçok farklı alan üzerinden ele alınmakta ve incelenmektedir.

   - Tarih

   - Coğrafya

   - Felsefe

   - Psikoloji

   - Antropoloji

   - Sosyoloji

   - Arkeoloji

   - Ekonomi

   - Siyaset

   Sosyal bilimler insan hayatını ve toplumun her alanında bulunmaktadır. İnsanlar hayatında yaşadığı değişimleri ve gelişimleri doğru biçimde anlatabilmek için, mutlaka sosyal bilgilerinden ve onun dallarından faydalanılır. Şimdi yukarıda verdiğimiz ve sosyal bilimlerin dalları olan konuları tek tek ele alalım ve tanımlamalarını yaparak inceleyelim.

   Tarih: Toplumu etkileyen hareketlerden doğmuş olan olayları, tarih ve yer ile zaman belirtmek suretiyle, bağlantı ve ilişki olarak ortaya koyan bilim dalı tarih olarak bilinir. Özellikle geçmişe ait bilgileri öğrenmek ve onlar hakkında değerlendirme yapabilmek için tarih insanlık için çok önemlidir.

   Sosyoloji: Bir toplumun örf ve adetini, toplumsal olaylar ile yaşama biçimini ve kurumlarını inceleyen bilim dalı sosyoloji şeklinde geçmektedir. Düşünce ve inanç ile beraber kültürümüzü, törelemizi ve daha birçok unsuru inceler.

   Coğrafya: İnsanın içinde bulunduğu çevrenin doğal güzelliklerini ele alan, doğal çevre ile insan arasındaki bağlantı ve etkileşimi inceleyen bilim dalı olarak bilinir. Özellikle coğrafyanın anabilim noktası yeryüzüdür. İnsan ve diğer canlılar ile beraber yeryüzü arasındaki ilişkileri ele alarak, bunlar arasındaki etkileşimi sonuçlarını ortaya çıkarır.

   Felsefe: Bilginin ve varlığın kaynağını bilimsel açıdan ele alan ve araştıran bilim dalı olarak felsefe öne çıkar. Çok eski tarihlerden günümüze felsefe ile ilgilenen ve bunu gerçekleştiren pek çok önemli isim bulunmaktadır. Hayatın anlamını ve bazı şeyleri neden yaptığımızı daha iyi anlayabilmek için felsefe çok önemlidir.

   Antropoloji: Kazılar neticesinde ortaya çıkarılan insan iskeletleri doğrultusunda, bunları inceleyen ve insan ırklarını sınıflandıran bilim dalıdır.

   Arkeoloji: Uzak ya da yakın geçmişte insan ve insanın dostu topluluklar açısından pek çok unsuru inceleyen önemli bilim dalıdır. Onlar içerisinde siyasi ve sosyal yapılar, aynı zamanda bütün maddi ve kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve incelenmesi, bunların insanların yararına sunulması arkeolojinin en önemli amacıdır.

   Ekonomi: İnsanların yaşamak adına üretim yapma ve bu üretimleri üzerine inceleme gerçekleştiren bilim dalı olarak ekonomi öne çıkıyor. Özellikle küresel çapta tüm dünyanın sürekli olarak gerçekleştirdiği ekonomi, inceleme noktasında büyük bir öneme sahiptir.

   Gördüğümüz gibi sosyal bilimlerin toplum üzerindeki etkileri çok büyüktür. İnsanların gelişimini sağlamak ve daha ileriye gitmesine olanak vermek için, mutlaka sosyal bilimlerin farklı dalları her zaman inceleme yapmalıdır. İnsan ve doğa arasındaki ilişkinin yanı sıra, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişki de çok önemlidir. İnsan psikolojisi ve davranışları üzerinden de sosyal bilimler toplum üzerindeki etkileri ele alarak insanlığın gelişmesine fırsat verir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap