Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  prednol ne için kullanılır

  1 ziyaretçi

  prednol ne için kullanılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Prednol (metilprednisolon) nedir? Ne işe yarar? Kullanımı ve yan etkileri

  prednol

  PREDNOL 16 mg 20 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  PREDNOL 16 mg 20 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.PREDNOL nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  �    PREDNOL    tablet formundad�r. Metilprednisolon etkin    maddesini i�erir.

  Kortikosteroidler ad� verilen bir ila� s�n�f�na dahildir. Kortikosteroidler v�cudunuzda do�al olarak �retilirler ve bir�ok v�cut fonksiyonu i�in �nemlidirler.

  � PREDNOL tabletler beyaz, yuvarlak, �entikli tabletler olup, 20 tablet i�eren blister ambalajlarda kullan�ma sunulmaktad�r.

  �    PREDNOL    v�cudunuzdaki kortikosteroidi artt�rarak, cerrahi    ameliyat sonras�nda

  (�rne�in, organ nakli gibi), multiple skleroz adl� hastal���n belirtilerinin alevlenmesinde veya di�er stres durumlar�nda yard�mc� olabilir. Bu durumlar, v�cudun a�a��daki b�l�mlerini etkileyen yang� ya da ale�jik reaksiyonlar� i�erir:

  - Beyin (�rn. beyin zar�n�n yang�s� olan menenjit hastal���)

  - Mide ve ba��rsak (�rne�in, yang�l� ba��rsak hastal�klar� olan Crohn hastal���, �lseratif kolit)

  - Kan ve kan damarlar� (�rne�in, bir �e�it kan kanseri olan l�semi)

  - G�z (�rne�in, optik nevrit, �veit, irit adl� s�ras�yla g�z siniri, g�z�n �e�itli tabakalar�n�n yang�l� hastal�klar�)

  - Eklemler (�rne�in, romatoid artrit, romatizmal ate�)

  - Akci�er (�rne�in, ast�m, t�berk�loz)

  - Kas (�rne�in, dermatomiyozit ve polimiyozit isimli kas g��s�z���� ile karakterize yang�l� kas hastal�klar�)

  - Cilt (�rne�in, egzema)

  PREDNOL yukar�da belirtilen ko�ullardan ba�ka durumlar�n tedavisinde de kullan�labilir. Bu ilac�n size ne i�in verildi�inden emin de�ilseniz, doktorunuza dan���n�z.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  Prednol Nedir? Ne işe Yarar?

  Prednol Nedir?, Ne İşe Yarar?, Nasıl kullanılır?, Yan Etkileri

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap