Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  powerpoint sunumunu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız

  1 ziyaretçi

  powerpoint sunumunu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  PowerPoint Test Çalışma Soruları ve Cevapları

  PowerPoint Test Çalışma Soruları ve Cevapları

  Toplam 130 adet MS PowerPoint programı ile ilgili hazırlanmış karışık test ve çalışma sorularını cevap anahtarı ile birlikte inceleyebilir ve dilerseniz yazının sonundaki  linkten indirebilirsiniz.

  İlk bölümde 20 adet Power Point Test Sorusu, ikinci bölümde ise 110 adet test ve çalışma sorusu bulunmaktadır.

  1.     Power Point’e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?
  A) Ctrl+N      B) Ctrl+M             C) Ctrl+C          D) Ctrl+E

  2.     Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?
  A) F1              B) F2              C) F4           D) F5

  3.     Power point programının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Resim yapmak
  B) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
  C) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
  D) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak

  4.     PowerPoint programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?
  A) Doküman                    B) Şablon                     C) Sunu                        D) Sayfa

  5.     Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya yeni slâyt eklemek için kullanılır? 
  A) Giriş-Slaytlar-Yeni slâyt                                 
  B) Görünüm – Yeni Slayt
  C) Ekle-Slaytlar-Yeni Slayt                                 D) Klavyeden Ctrl+N

  6.     Bir slaydın bölümlerine Animasyon efektlerini uygulayabilmek için hangi sekme kullanılır? 
  A) Görünüm                    B) Ekle                          C) Animasyonlar         D) Slayt Gösterisi

  7.     Sununun her bir bölümü ne ad verilir?
  A) Slâyt
                             B) Belge                        C) Kitap                        D) Veritabanı

  8.     Bir sunudaki slâytların tamamını ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır? 
  A) Giriş – Slâyt Görünümü                                                      B) Slâyt Gösterisi –Slayt Sıralayıcısı
  C) Görünüm – Slâyt Sıralayıcısı                         D) Slâyt Gösterisi-Slâyt Geçişi

  9.     PowerPoint Sunu dosyalarının uzantısı nedir? 
  A) docx                            B) xlsx                          C) ppsx                        D) pptx      

  10.   PowerPoint gösterisi olarak kaydedilen dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) docx                            B) xlsx                                             C) ppsx                        D) pptx  

  11.    Simgesinin görevi nedir? 
  A) Metne Gölge vermeyi sağlar.                        
  B) Metni Kalın yazdırmayı sağlar.
  C) Satırın hizasından yukarıda yazdırmayı sağlar.              D) Metni Wordart‘a çevirmeyi sağlar.

  12.   Slâyda resim eklemek için hangi yol izlenmelidir? 
  A) Ekle-Resimler-Resim                   
                                        B) Giriş –Resimler – Resim
  C) Slayt Gösterisi –Resimler-Küçük Resim        D) Dosya-Resim Ekle

  13.   Bir sununun başlığını gösterimde yukarıdan sözcük sözcük gelecek şekilde gelebilmesi için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılmalıdır?
  A) Slayt Gösterisi  – Slâyt düzeni                        B) Görünüm –Slâyt Sıralayıcısı
  C) Animasyonlar – Gelişmiş Animasyon         D) Slâyt Gösterisi – Slâyt Geçişi

  14.   Bir sunudaki slâytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde nereden ayarlama yapılır?
  A) Geçişler –Zamanlama                 
                                        B) Slâyt gösterisi –Baştan
  C) Slâyt gösterisi –özel Animasyon                                      D) Slayt Gösterisi –Slâyt Düzeni

  15.   Slâytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz? 
  A) Ekle-Slâyt Gösterisi                                     B) Tasarım – Arka plan Stilleri
  C) Biçim-Tasarım Uygula                                 D) Ekle-Asıl slâyt

  16.   PowerPoint programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?
  A) Ekle / Medya / Ses                                           
  B) Dosya / Medya/ Ses
  C) Ekle / Ses                                                         D) Ekle / Film ve sesler / Ses

  17.   PowerPoint’teki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?
  A) Görünüm                    B) Animasyonlar          C) Ekle                          D) Dosya

  18.   Powerpoint’te slaytlar arası geçiş efekti nasıl verilir?
  A) Slayt gösterisi / Slayt geçişi                           B) Geçişler – Bu Slayt geçişi
  C) Görünüm / Slayt Geçişi                                  D) Ekle / Slayt geçişi

  19.   Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint’te bir slaydın kopyalanmasını sağlar?
  A) Ekle – Yeni slayt – Slayt Çoğalt                      B) Ekle – Slayt Çoğalt
  C) Giriş – Yeni Slayt – Slayt çoğalt                     D) Görünüm – Slayt Çoğalt slayt al

  20.   PowerPoint programında slaytların gösteri esnasında sürekli döngü yapabilmesi için gerekli ayarlama nereden yapılmalıdır?
  A) Slayt Gösterisi / Zamanlama Provası             B) Dosya / Gösteri ayarla
  C) Slayt Gösterisi / Slayt Gösterisi ayarla        D) Dosya / Seçenekler

  Word Formatında indir.

  PDF Formatında indir.

  PowerPoint Test Soruları 2 (100+ Adet)

  1) Power Point’e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?

  a) Ctrl+N
  b) Ctrl+M
  c) Ctrl+C
  d) Ctrl+E

  2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi PowerPoint programının uzantısıdır?

  a) xlsx
  b) docx
  c) pptx
  d) txt

  3) Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?

  a) F1
  b) F2
  c) F4
  d) F5

  4) Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Resim yapmak
  b) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
  c) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
  d) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak

  5) Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?

  a) Doküman
  b) Şablon
  c) Sunum
  d) Sayfa

  6) Power point programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?

  a) Ekle / Film ve Sesler / Dosyadan Ses
  b) Dosya / Resim / Dosyadan
  c) Ekle / Ses
  d) Ekle / Film ve sesler / Video

  7) Power pointte metinler nereye yazılır?

  a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine
  b) Kare çizip içerisine
  c) Metin kutusu ekleyip içerisine
  d) Slayt’a direk yazarız

  8) Power point de hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?

  a) Slayt düzeni
  b) Slayt geçişi
  c) Slayt tasarımı
  d) Şablon

  9) Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?

  a) Düzen / Nesne
  b) Biçim / Yazı tipi
  c) Görünüm / Normal
  d) Biçim / Slayt tasarımı

  10) Power pointte slaytlar arası geçiş efekti nasıl verilir?

  a) Slayt gösterisi / Özel animasyon
  b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
  c) Biçim / Slayt düzeni
  d) Ekle / Animasyon

  11) Aşağıdakilerden hangisi Power pointte bir slaytın kopyalanmasını sağlar?

  a) Ekle / Yeni slayt
  b) Ekle / Nesne
  c) Ekle / Slayt çoğalt
  d) Ekle / Dosyadan slayt al

  12. PowerPoint’ te bir sunuya yeni slayt eklemek için aşağıdaki hangi sıra takip edilir ?

  a) Dosya / Yeni Slayt
  b) Düzen / Yeni Slayt
  c) Slayt Gösterisi / Yeni Slayt
  d) Ekle / Yeni Slayt

  13. Bir slayta slayt numarası vermek için hangi sıra takip edilmelidir ?

  a) Görünüm / Üstbilgi ve Altbilgi / Slayt Numarası
  b) Ekle / Slayt Numarası
  c) Araçlar / Slayt Numarası
  d) Slayt Gösterisi / Slayt Numarası

  14. PowerPoint’ te bir sunu oluştururken dikkat edilecek en önemli iki nokta aşağıdakilerden hangisidir ?

  a) Slayt Numarası / Tarih ve Saat
  b) Yazı Tipi / Boyutu
  c) Kompozisyon / Zamanlama
  d) Arka plan rengi

  15. PowerPoint’ te slayt geçişi ayarlarını yapmak için hangi sıra takip edilmelidir ?

  a) Düzen / Slayt Geçişi
  b) Slayt Gösterisi / Özel Animasyon / Slayt Geçişi
  c) Düzen / Özel Animasyon / Slayt Geçişi
  d) Slayt Gösterisi / Slayt Geçişi

  16. PowerPoint’ te sununun gösterimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

  a) Görünüm / Gösteriyi Görüntüle
  b) Dosya / Gösteriyi Görüntüle
  c) Slayt Gösterisi / Gösteriyi Görüntüle
  d) Biçim / Gösteriyi Görüntüle

  17. PowerPoint’ te hazırlanan slaytların hepsinin aynı ekranda görüntülenmesini sağlayan menü / komut aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Görünüm / Slayt sıralayıcısı
  b) Biçim / Slayt sıralayıcısı
  c) Düzen / Slayt sıralayıcısı
  e) Dosya / Slayt Sıralayıcısı

  18. PowerPoint’ te slaytın yatay veya dikey olmasını hangi menü ve komuttan yapabiliriz ?

  a) Dosya / Sayfa Yapısı
  b) Biçim / Slayt Yapısı
  c) Araçlar / Seçenekler / Sayfa Yapısı
  d) Slayt Gösterisi/Seçenekler

  19. PowerPoint’ te slaytların arkaplan düzenini değiştirmek için hangi menü ve komut kullanılır?

  a) Dosya / Arka Plan
  b) Düzen / Arka Plan
  c) Ekle / Arka Plan
  d) Biçim / Arka Plan

  20. PowerPoint’ te slayta açıklama eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?

  a) Görünüm / Açıklama
  b) Slayt Gösterisi / Açıklama
  c) Ekle / Açıklama
  d) Biçim / Açıklama

  21. Slayta resim eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?

  a) Görünüm / Resim / Küçük Resim
  b) Biçim / Resim / Küçük Resim
  c) Dosya / Yeni / Küçük Resim
  d) Ekle / Resim / Küçük Resim

  22. PowerPoint’ te slayta mevcut düzenin dışında metin eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?

  a) Ekle / Metin Kutusu
  b) Biçim / Metin Kutusu
  c) Slayt Gösterisi / Metin Kutusu
  d) Görünüm / Metin Kutusu

  23. PowerPoint’ te slayta grafik eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?

  a) Biçim / Resim / Grafik
  b) Ekle / Grafik
  c) Görünüm / Grafik
  d) Slayt Gösterisi / Resim / Grafik

  24. PowerPoint’te mevcut slayt düzenini değiştirmek için hangi menü veya komut kullanılır?

  a) Düzen / Slayt Düzeni
  b) Görünüm / Slayt Düzeni
  c) Biçim / Slayt Düzeni
  d) Araçlar / Slayt Düzeni

  25. Animasyon efektlerini uygulayabilmek için hangi yol izlenmelidir?

  a) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi
  b) Ekle-Slayt Düzeni
  c) Slayt Gösterisi-Özel Animasyon
  d) Pencere-Basamakla

  26. Bir sunudaki slaytların tamamını sırasıyla ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?

  a) Durum Çubuğu-Slayt Görünümü
  b) Görünüm – Slayt Sıralayıcısı Görünümü
  c) Görünüm-Anahat-Tamam
  d) Slayt Gösterisi-Slayt Geçişi

  27. Gösterime başlatılan bir sunuyu sonlandırmak için hangi işlem yapılmalıdır.?

  a) Esc Tuşuna basılır.
  b) Ctrl tuşuna basılır.
  c) Enter Tuşuna basılır.
  d) Gösteri başlığından gösteriyi durdur seçimi yapılır.

  28) Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?

  a) Doküman
  b) Şablon
  c) Sunum
  d) Sayfa

  29) Power point programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?

  a) Ekle / Film ve Sesler / Dosyadan Ses
  b) Dosya / Resim / Dosyadan
  c) Ekle / Ses
  d) Ekle / Film ve sesler / Video

  30) Power point’ te metinler nereye yazılır?

  a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine
  b) Kare çizip içerisine
  c) Metin kutusu ekleyip içerisine
  d) Slayt’a direk yazarız

  31) Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?

  a) Düzen / Nesne
  b) Biçim / Yazı tipi
  c) Görünüm / Normal
  d) Biçim / Slayt tasarımı

  32) Power pointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?

  a) Slayt gösterisi / Özel animasyon
  b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
  c) Biçim / Slayt düzeni
  d) Ekle / Animasyon

  33) Bir sunuda Times New Roman ile yazılmış başlığı Arial Black‟e çevirmek için hangi yol izlenir?

  a) Ekle-Metin Kutusu
  b) Araçlar-Yazım Kılavuzu
  c) Giriş -Yazı Tipi
  d) Görünüm-Anahat-Yazı Tipi

  34.Aşağıdakilerden hangisi şerit üzerindeki temel sekmelerden birisi değildir?

  A) Başvurular
  B) Animasyonlar
  C) Slayt Gösterisi
  D) Gözden Geçir

  35.Powerpoint programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Resim yapmak
  B) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
  C) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
  D) Bilgisayarda yazı yazmak

  36.Powerpoint ne tür bir programdır?

  A) Sunu Tasarım Programıdır
  B) Tablo – Grafik Programıdır
  C) Kelime İşlem Programıdır
  D) İşletim Sistemidir

  37.Powerpointte özgü menüler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

  A) Ekle, Animasyon, Slayt Gösterisi
  B) Tasarım, Animasyon, Slayt Gösterisi
  C)Giriş, Tasarım, Animasyon
  D)Tasarım, Animasyon, Görünüm

  38.Slaytların küçük ekran görüntülerini aşağıdaki panellerden hangisinde görebiliriz?

  A) Anahat
  B) Görünüm Çubuğu
  C) Slayt
  D) Not

  39.Bir sunuyu farklı kaydetmek için kullanılan tuş birleşimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) SHIFT+S
  B) F12
  C) CTRL+F4
  D) CTRL+S

  40.Aşağıdakilerden hangisi Ofis düğmesine tıklanınca açılan dosya menüsünde bulunmaz?

  A) Farklı Kaydet
  B) Yayımla
  C) Yazdır
  D) Eklentiler

  41.Tüm slaytları bir ekranda zamanlamalarıyla birlikte gösteren araç ağıdakilerden hangisidir?

  A) Normal görünüm
  B) Slayt sıralayıcısı
  C) Slayt gösterisi
  D) Özel slayt gösterisi

  42.PowerPoint’te her sayfa …………..denir. Bütün sayfalar birleşince …………..oluşturur.

  A) Sayfa – Belge
  B) Slayt – Sunu
  C) Sayfa – Kitap
  D) Belge – Dosya

  43.Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olduğunuz Powerpoint programını kapatmaz?

  A) Ofis düğmesi-Kapat
  B) Alt+F4 tuşlarına birlikte basarız
  C) Sağ üst köşedeki X işaretini tıklarız
  D) Ofis düğmesi-Powerpoint’ten Çık

  44.Sunuyu kaydederken aşağıdakilerden hangisini belirtmek zorunludur?

  A) Dosyanın boyutu
  B) Dosyanın ismi
  C) Slayt Yapısı
  D)Sayfa yapısı

  45.Sunuyu kapatmak için hangi komut verilmelidir?

  A) Ofis düğmesi-Kapat
  B) Düzen – Çıkış
  C)Dosya – Çıkış
  D) Düzen – Çık

  46.PowerPoint programında yeni bir slayt eklemek için hangi yol izlenir?

  A) Giriş-Yeni Slayt
  B) Ekle-Yeni Slayt
  C) Biçim-Slayt
  D) Slayt Gösterisi

  47.Aşağıdakilerden hangisi slayt silme yöntemlerinden birisi değildir?

  A) Slayt Panelinden seçilir ve slayt üzerinde sağ tuş tıklanır ve ―Slayt Sil komutu tıklanır.
  B) Slayt Panelinden seçilir ve ―Şerit üzerindeki ―Giriş sekmesinde yer alan ―Slaytlar bölmesinden ―Sil komutu tıklanır.
  C) Slayt Panelinden seçilir ve klavyeden DELETE tuşuna basılır.
  D) Slayt Panelinden seçilir ve klavyeden SPACE tuşuna basılır.

  48.Farklı bir sunudan slayt eklemek için kullanılan ―Slaytları Yeniden Kullan komutu hangi şerit altında yer alır?

  A) Giriş->Yeni Slayt
  B) Ekle->Yeni Slayt
  C) Giriş->Düzen
  D) Giriş->Kopyala

  49.Slayt düzeni içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Yer tutucular
  B) Tablolar
  C) Dosya Adı
  D) Tema

  50.Aşağıdakilerden hangisi yeni bir slayt ekleme yöntemlerinden değildir?

  A) CTRL+M tuş birleşimiyle
  B) CTRL+N tuş birleşimiyle
  C) Şerit üzerindeki ―Giriş sekmesi ―Slaytlar bölümünden ―Yeni Slayt düğmesine tıklayarak
  D) Slayt Paneli üzerinde boş bir alandayken farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden―Yeni Slayt komutuna tıklayarak

  51.CTRL+M klavye kısa yolu PowerPoint’te……..sağlar.

  A) Yeni bir sunum açmayı
  B) Yeni bir slayt eklemeyi
  C) Yeni bir resim eklemeyi
  D) Yeni bir bağlantı oluşturmayı

  52.Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Sunuya yeni slayt eklemez?

  A) Giriş – Yeni Slayt
  B) Ekle – Yeni slayt
  C) Seçili slayt üzerinde enter tuşu
  D) Seçili slayt üzerinde sağ tuş – Yeni slayt

  53.Aşağıdakilerden hangisi slaytın yatay mı dikey mi olacağının ayarlandığı kısımdır?

  A) Sayfa Yapısı
  B) Temalar
  C) Slayt Yönlendirmesi
  D) Düzen

  54.Aşağıdakilerden hangisi tema düzeni içerisinde ayarlanmaz?

  A) Yazı Tipleri
  B) Animasyonlar
  C) Renkler
  D) Efektler

  55.Bir LCD TV’de gösterilecek sununun en ideal en boy oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 16:9
  B) 4:3
  C) 1:2
  D) 1:1

  56.Sunuya ait sayfa yapısı ayarları şerit üzerinde hangi sekme altında yer alır?

  A) Görünüm
  B) Giriş
  C) Tasarım
  D) Slayt gösterisi

  57.Slaytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?

  A) Görünüm-Slayt Gösterisi-(Renk seçilir)
  B) Tasarım-Arka plan stilleri
  C) Biçim-Tasarımı Uygula-(Renk seçilir)
  D) Slayt Gösterisi-Özel Canlandırma

  58.Powerpoint’te tüm slaytların küçük olarak görüldüğü görünüme ne ad verilir?

  A) Not sayfası görünümü
  B) Slayt sıralayıcı görünümü
  C) Tüm slaytlar görünümü
  D) Anahat görünümü

  59.Slayt a tema hangi sekmeden eklenir?

  A) Animasyonlar
  B) Ekle
  C) Slayt gösterisi
  D) Tasarım

  60. Film in sonuna nasıl jenerik ekleyebiliriz?

  a) filmi düzenle menüsünden video geçişlerinde
  b)ekle menüsünden nesne ekle
  c) filmi düzenleden jenerik hazırla
  d) video yakaladan video al

  61. Power Point‟e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?

  a) Ctrl+N
  b) Ctrl+M
  c) Ctrl+C
  d) Ctrl+E

  62.Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

  a) Xls
  b) Doc
  c) Ppt
  d) Txt

  63.Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?

  a) F1
  b) F2
  c) F4
  d) F5

  64. Power point programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?

  a) Ekle / Medya / Ses – Dosyadan Ses
  b) Dosya / Resim / Dosyadan
  c) Ekle / Ses
  d) Ekle / Film ve sesler / Video

  65. Power pointte metinler nereye yazılır?

  a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine
  b) Kare çizip içerisine
  c) Metin kutusu ekleyip içerisine
  d) Slayt‟a direk yazarız

  66. Power point de hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?

  a) Slayt düzeni
  b) Slayt geçişi
  c) Slayt tasarımı

  67. Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?

  a) Düzen / Nesne
  b) Giriş / Yazı tipi
  c) Görünüm / Normal
  d) Biçim / Slayt tasarımı

  68. Power pointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?

  a) Animasyonlar/Animasyon
  b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
  c) Biçim / Slayt düzeni
  d) Ekle / Animasyon

  69. Power pointteki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?

  a) Görünüm
  b) Biçim
  c) Ekle
  d) Araçlar

  70. Hazırladığımız Power point sunusuna açılışına şifre hangi menüden verilir?

  a) Biçim / Slayt düzeni
  b) Araçlar / Özelleştir
  c) Dosya / Sunuyu Koru / Parola ile şifrele
  d) Biçim / Slayt tasarımı

  71. Slâyda resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?

  a) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle
  b) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket
  c) Dosya-Paketle-Yapıştır
  d) Araçlar-Resim Ekle-Disket

  72. Bir sunudaki slâytların tamamını ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?

  a) Durum Çubuğu-Slâyt Görünümü
  b) Biçim-Tasarımı Uygula
  c) Görünüm – Sunu Görünümleri / Slâyt sıralayıcısı
  d) Slâyt Gösterisi-Slâyt Geçişi

  73.Bir sunuda Times New Roman ile yazılmış başlığı Arial Black‟e çevirmek için hangi yol izlenir?

  a) Ekle-Metin Kutusu
  b) Araçlar-Yazım Kılavuzu
  c) Giriş -Yazı Tipi
  d) Görünüm-Anahat-Yazı Tipi

  74. Bir sunudaki slâytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde ayarlayınız.

  a) Slâyt gösterisi –slâyt geçişi
  b) Geçişler – Zamanlama – Fare Tıklatmasında
  c) Slâyt gösterisi –özel Animasyon
  d) Biçim –Slâyt Düzeni

  75.PowerPoint‟teki bir sununun slâytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?

  a) Görünüm-Yakınlaştır.
  b) Ekle-Tarih ve Saat
  c) Düzen- Özel Yapıştır
  d) Dosya-Özellikler

  76. Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olduğunuz Powerpoint programını kapatmaz?

  a) Düzen-Kapat
  b) Alt+F4 tuşlarına birlikte basarız
  c) Sağ üst köşedek işaretini tıklarız.
  d) Başlık çubuğu üzerinde sağ tuş-Kapat

  77.Slâytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?

  a) Ekle-Slâyt Gösterisi-(Renk seçilir)
  b) Tasarım – Arka plan – Arka Plan Stilleri (Renk seçilir)
  c) Biçim-Tasarım Uygula-(Renk seçilir)
  d) Ekle-Asıl slâyt-(Renk seçilir)-Uygula

  78. Slâyt sıralayıcısı görünümündeyken slâyt nasıl silinir?

  a) Slâyt seçilir Delete Tuşuna basılır.
  b) Slâyt Görünümünde Slâyt silinmez.
  c) Slâyt seçilir kopyala komutu verilerek silinir.
  d) Hiçbiri

  79. Sununun her bir bölümü ne ad verilir?

  a) Slâyt
  b) Belge
  c) Kitap
  d) Veritabanı

  80. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile küçük resim eklenebilir.

  a) Görev bölmesinden –Diğer Görev Bölmeleri Küçük Resim
  b) Biçim menüsünden resim küçük resim
  c) Ekle – Resimler – Küçük Resim
  d) Bu yöntemlerin hiçbiri ile eklenemez

  81. Sunu hazırlarken kullanılan resimlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

  a) Resimler üzerinde sunu konusu ile alakasız yazı olmamalı.
  b) Resimler üzerinde reklâm olmamalı
  c) Çok Küçük Resimler sunularda kullanılmamalı
  d) Hepsi

  82. Sunuları oluşturan her bir sayfaya ne isim verilir?

  a) Tema
  b) Slayt
  c) Animasyon
  d) Metin

  83. Slaytların birleşmesinden ne elde edilir?

  a) Tema
  b) Arka Plan
  c) Sunu
  d) Tasarım

  84. Powerpoint‟te tüm slâytların küçük olarak görüldüğü görünüme ne ad verilir?

  A-) Not sayfası görünümü
  B-) Slayt sıralayıcı görünümü
  C-) Tüm slaytlar görünümü
  D-) Anahat görünümü

  85. Powerpoint‟te hazır olarak gelen zemin deseni, yazı rengi ve tipleri gibi ayarlar
  ne denir?

  A-) Slayt düzeni
  B-) Zemin taslağı
  C-) Tasarım
  D-) Taslak

  86. Bir sunudaki yazıyı çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?

  A-) Metin kutusu üzerine sol tuş- Düzen- Temizle
  B-) Metin kutusu üzerinde – Sağ tuş-Sil
  C-) Düzen-Slayt sil
  D-) Metin kutusu çerçevesi üzerinde – Sağ tuş – Kes

  87. Slayta resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?

  A-) Ekle – Resim – Dosyadan-Ekle
  B-) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket
  C-) Dosya – Paketle – apıştır
  D-) Ekle – ClipArt-Tamam

  88. Powerpoint‟te sunumumuza nereden video ekleriz?

  A-) Ekle –Resim –Video
  B-) Ekle – Video aç
  C-) Dosya aç –video
  D-) Ekle – Medya / Video

  89. Powerpoint‟te slâytlar arası geçiş hangi komutla ayarlanır?

  A-)Canlandırma
  B-) Slayt Sıralayıcı
  C-)Slayt Düzeni
  D-) Geçişler

  90. Bir slaytı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?

  A-) Görünüm-Anahat-% 55-Tamam
  B-) Görünüm-Yakınlaştır-% 55-Tamam
  C-) Görünüm-Küçük slâyt-% 55-Tamam
  D-) Görünüm-Tamam

  91. Powerpoint‟te nesneleri canlandırma ne için yapılır?

  A-) Canlandırılmayan nesneler sunumda gözükmez
  B-) Sunumun daha hızlı olması için
  C-) Sunumun daha etkileyici ve anlaşılır olması için
  D-) Canlandırma olmadan sunum olmaz

  92. PowerPoint‟teki bir sununun slâytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?

  A-) Araçlar-Biçim
  B-) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi
  C-) Ekle-Tarih ve Saat
  D-) Düzen- Özel Yapıştır

  93. Sunum programı başladığında, ekrana gelen ilk slayt hangi görünümdedir?

  A-) Slâyt sıralayıcısı görünümü
  B-) Slâyt görünümü
  C-) Normal görünüm
  D-) Slâyt Gösterisi görünümü

  94. Herhangi bir nesnenin tüm slâytlarda görünmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?

  A-) Slâyt Gösterisi görünümü
  B-) Tümüne uygula seçeneği
  C-) Arka Plan menüsü
  D-) Asıl slâyt seçeneği

  95. Slayt numarası ekleme aşağıdaki yollardan hangisi kullanılarak yapılır?

  A-) Ekle-Nesne
  B-) Biçim- Madde İşaretleri ve Numaralandırma
  C-) Görünüm-Alt bilgi ve Üst bilgi- Slayt Numarası seçeneği
  D-) Ekle – Metin Penceresi – Slayt Numarası

  96. PowerPoint‟de sayfa şeklini dikey olarak ayarlamak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?

  A-) Görünüm-Sayfa Şekli-Dikey
  B-) Tasarım – Sayfa Yapısı Penceresi / Slayt Yönlendirmesi
  C-) Biçim-Slâyt Tarsımı-Dikey
  D-) Dosya-Baskı Önizleme

  97. Hazırlanan slâyda animasyon efekti uygulamak için uygulanması gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

  A-) Ekle-Animasyon efekti uygula
  B-) Görünüm-Animasyon Efektleri
  C-) Biçim-Animasyon Efekti
  D-) Animasyonlar Menüsü – Animasyon

  98. Bir slayta slayt numarası vermek için hangi sıra takip edilmelidir ?

  a) Görünüm / Üstbilgi ve Altbilgi / Slayt Numarası
  b) Düzen / Yeni Slayt
  c) Ekle / Slayt Numarası
  d) Araçlar / Slayt Numarası

  99. PowerPoint‟ te bir sunu oluştururken dikkat edilecek en önemli iki nokta aşağıdakilerden hangisidir ?

  a) Artalan / Hizalama
  b) Slayt Numarası / Tarih ve Saat
  c) Yazı Tipi / Boyutu
  d) Kompozisyon / Zamanlama

  100. PowerPoint‟ te sununun gösterimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Düzen / Gösteriyi Görüntüle
  b) Görünüm / Gösteriyi Görüntüle
  c) Dosya / Gösteriyi Görüntüle
  d) Slayt Gösterisi / Slayt Gösterisini Başlat

  101. PowerPoint‟ te hazırlanan slaytların hepsinin aynı ekranda görüntülenmesini sağlayan menü / komut aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Görünüm / Slayt sıralayıcısı
  b) Düzen / Slayt sıralayıcısı
  c) Slayt Gösterisi / Slayt sıralayıcısı
  d) Dosya / Slayt Sıralayıcısı

  102.PowerPoint‟ te slayta açıklama eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?

  a) Görünüm / Açıklama
  b) Slayt Gösterisi / Açıklama
  c) Ekle / Açıklama
  d) Biçim / Açıklama

  103. PowerPoint‟ te slayta mevcut düzenin dışında metin eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?

  a) Ekle / Metin Kutusu
  b) Biçim / Metin Kutusu
  c) Slayt Gösterisi / Metin Kutusu
  d) Dosya / Metin Kutusu

  104. PowerPoint‟ te slayta grafik eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?

  a) Biçim / Resim / Grafik
  b) Ekle / Grafik
  c) Görünüm / Grafik
  d) Slayt Gösterisi / Resim / Grafik

  105. Gösterime başlatılan bir sunuyu sonlandırmak için hangi işlem yapılmalıdır.?

  a) Esc Tuşuna basılır.
  b) Ctrl tuşuna basılır.
  c) Enter Tuşuna basılır.
  d) Gösteri başlığından gösteriyi durdur seçimi yapılır.

  106. Doğrudan çalışabilir ( Gösteri ) olarak kaydetmek için hangi işlem yapılmalıdır.?

  a) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü / PowerPoint Gösterisi
  b) Kaydet / Gösteri
  c) Düzen / Gösteri
  d) F5 Tuşuna basılır.

  107. Slayt üzerindeki metni çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?

  a) Düzen-Temizle-Tümü
  b) Metin kutusu üzerinde – Sağ tuş – Sil
  c) Düzen-Slayt sil-Metin kutusu
  d) Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş-Kes

  108. PowerPoint sunusunun içeriğinde özel gösteri nasıl tanımlanır.?

  a) Dosya – Özel Gösteriler
  b) Özel gösteri tanımlanamaz
  c) Ekle– Özel Gösteriler
  d) Slayt Gösterisi- Özel Gösteriler

  109. PowerPoint sunusunu paketlemek için hangi işlem yapılmalıdır.?

  a) Dosya – Kaydet ve Gönder / CD için Paketle
  b) Dosya – Gönder – CD‟ye
  c) Ekle– Paketle
  d) Slayt Gösterisi – CD için Paketle

  110. Slayt üzerine Tablo eklemek için hangi işlem yapılmalıdır.?

  a) Araçlar – Tablo
  b) Slayt Gösterisi – Tablo
  c) Düzen – Tablo
  d) Ekle – Tablo

  Yazı kaynağı : www.yazilimbilisim.net

  PowerPoint sunularını iletmek için klavye kısayollarını kullanma

  N

  Enter

  Page Down

  Sağ ok tuşu

  Aşağı ok tuşu

  Ara Çubuğu

  Yazı kaynağı : support.microsoft.com

  PowerPoint Kısayolları: En sık kullanılanlar

  Microsoft PowerPoint Klavye Kısayolları

  Microsoft PowerPoint’e aşina olsanız bile, işinizi hızlandırmak ve genellikle işleri daha kolay hale getirmek için kullanabileceğiniz klavye kısayollarının sayısı ve çeşitliliği sizi şaşırtabilir.

  Herkesin ihtiyaçları farklıdır, bu yüzden bazıları sizin için daha yararlı olacaktır. Ayrıca listeyi temiz ve basit tutmaya çalıştım.

  Ayrıca, kısayollar listem oldukça uzun olsa da, hiçbir şekilde PowerPoint’te mevcut olan tüm klavye kombinasyonlarının tam listesi değildir. Daha genel olarak yararlı kısayollara tutmaya çalıştım. Bu nedenle, kullandığınız PowerPoint sürümü ne olursa olsun yardımcı olacaktır.

  Kısa Not : Aşağıdaki kısayolları kullanarak klavye kombinasyonlarını sunuyorum. + (Artı) bu tuşlara birlikte basmanız gerektiği anlamına gelir.  (Virgül) tuşlara sırayla basmanız gerektiği anlamına gelir. Yani, örneğin, “Ctrl + N”, Ctrl tuşuna basarken N tuşunu basılı tutup her iki tuşa da basmayı ifade eder. Diğer taraftan, “Alt + N, P”, Alt tuşunu basılı tutmanız, N tuşuna basmanız, N tuşunu serbest bırakmanız, P tuşuna basmanız ve daha sonra tüm tuşları bırakmanız gerektiği anlamına gelir.

  İlk olarak, sunumlar arasında açılış, kapanış ve geçiş yapmak için bazı genel klavye kısayollarını inceleyelim.

  Metin kutuları içindeki metinleri seçmek için hızlı ve kolay yollar.

  Aşağıdaki klavye kısayolları size zaman kazandırır, böylelikle düzenleme ve biçimlendirme yapabilirsiniz!

  Bir sunum yapmaya hazır olduğunuzda, aşağıdaki klavye kombinasyonları kullanışlı olabilir.

  Klavye kısayollarını ne kadar çok kullanırsanız, hatırlamak o kadar kolay olur. Ve hiç kimse hepsini ezberlemenizi beklemiyor. Klavye kısayollarıyla ilgili daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Yardım’a istediğiniz zaman F1 tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : cembarut.com.tr

  MİCROSOFT OFFİCE POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E

  Powerpoint 2010 MEB Sınav Soruları

  MİCROSOFT OFFİCE 2007 - 2010 POWER POİNT ÖRNEK SORULAR

  1. Power Point‟e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?
  a) Ctrl+N
  b) Ctrl+M
  c) Ctrl+C
  d) Ctrl+E

  2.Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?
  a) Xls
  b) Doc
  c) Ppt
  d) Txt

  3.Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?
  a) F1
  b) F2
  c) F4
  d) F5

  4. Power point programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?
  a) Ekle / Medya / Ses - Dosyadan Ses
  b) Dosya / Resim / Dosyadan
  c) Ekle / Ses
  d) Ekle / Film ve sesler / Video

   5. Power pointte metinler nereye yazılır?
  a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine
  b) Kare çizip içerisine
  c) Metin kutusu ekleyip içerisine
  d) Slayt‟a direk yazarız

  6. Power point de hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?
  a) Slayt düzeni
  b) Slayt geçişi
  c) Slayt tasarımı

  7. Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?
  a) Düzen / Nesne
  b) Giriş / Yazı tipi
  c) Görünüm / Normal
  d) Biçim / Slayt tasarımı

  8. Power pointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?
  a) Animasyonlar/Animasyon
  b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
  c) Biçim / Slayt düzeni
  d) Ekle / Animasyon

  9. Power pointteki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?
  a) Görünüm
  b) Biçim
  c) Ekle
  d) Araçlar

  10. Hazırladığımız Power point sunusuna açılışına şifre hangi menüden verilir?
  a) Biçim / Slayt düzeni
  b) Araçlar / Özelleştir
  c) Dosya / Sunuyu Koru / Parola ile şifrele
  d) Biçim / Slayt tasarımı

  11. Slâyda resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?
  a) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle
  b) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket
  c) Dosya-Paketle-Yapıştır
  d) Araçlar-Resim Ekle-Disket

  12. Bir sunudaki slâytların tamamını ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?
  a) Durum Çubuğu-Slâyt Görünümü
  b) Biçim-Tasarımı Uygula
  c) Görünüm – Sunu Görünümleri / Slâyt sıralayıcısı
  d) Slâyt Gösterisi-Slâyt Geçişi

  13.Bir sunuda Times New Roman ile yazılmış başlığı Arial Black‟e çevirmek için hangi yol izlenir?
  a) Ekle-Metin Kutusu
  b) Araçlar-Yazım Kılavuzu
  c) Giriş -Yazı Tipi
  d) Görünüm-Anahat-Yazı Tipi

  14. Bir sunudaki slâytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde ayarlayınız.
  a) Slâyt gösterisi –slâyt geçişi
  b) Geçişler – Zamanlama – Fare Tıklatmasında
  c) Slâyt gösterisi –özel Animasyon
  d) Biçim –Slâyt Düzeni

  15.PowerPoint‟teki bir sununun slâytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?
  a) Görünüm-Yakınlaştır.
  b) Ekle-Tarih ve Saat
  c) Düzen- Özel Yapıştır
  d) Dosya-Özellikler

  16. Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olduğunuz Powerpoint programını kapatmaz?
  a) Düzen-Kapat
  b) Alt+F4 tuşlarına birlikte basarız
  c) Sağ üst köşedek işaretini tıklarız.
  d) Başlık çubuğu üzerinde sağ tuş-Kapat

  17.Slâytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?
  a) Ekle-Slâyt Gösterisi-(Renk seçilir)
  b) Tasarım - Arka plan – Arka Plan Stilleri (Renk seçilir)
  c) Biçim-Tasarım Uygula-(Renk seçilir)
  d) Ekle-Asıl slâyt-(Renk seçilir)-Uygula

  18. Slâyt sıralayıcısı görünümündeyken slâyt nasıl silinir?
  a) Slâyt seçilir Delete Tuşuna basılır.
  b) Slâyt Görünümünde Slâyt silinmez.
  c) Slâyt seçilir kopyala komutu verilerek silinir.
  d) Hiçbiri

  19. Sununun her bir bölümü ne ad verilir?
  a) Slâyt
  b) Belge
  c) Kitap
  d) Veritabanı

  20. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile küçük resim eklenebilir.
  a) Görev bölmesinden –Diğer Görev Bölmeleri Küçük Resim
  b) Biçim menüsünden resim küçük resim
  c) Ekle – Resimler – Küçük Resim
  d) Bu yöntemlerin hiçbiri ile eklenemez

  21. Sunu hazırlarken kullanılan resimlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
  a) Resimler üzerinde sunu konusu ile alakasız yazı olmamalı.
  b) Resimler üzerinde reklâm olmamalı
  c) Çok Küçük Resimler sunularda kullanılmamalı
  d) Hepsi

  22. Sunuları oluşturan her bir sayfaya ne isim verilir?
  a) Tema
  b) Slayt
  c) Animasyon
  d) Metin

  23. Slaytların birleşmesinden ne elde edilir?
  a) Tema
  b) Arka Plan
  c) Sunu
  d) Tasarım

  24. Powerpoint‟te tüm slâytların küçük olarak görüldüğü görünüme ne ad verilir?
  A-) Not sayfası görünümü
  B-) Slayt sıralayıcı görünümü
  C-) Tüm slaytlar görünümü
  D-) Anahat görünümü

  25. Powerpoint‟te hazır olarak gelen zemin deseni, yazı rengi ve tipleri gibi ayarlar
  ne denir?
  A-) Slayt düzeni
  B-) Zemin taslağı
  C-) Tasarım
  D-) Taslak

  26. Bir sunudaki yazıyı çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?
  A-) Metin kutusu üzerine sol tuş- Düzen- Temizle
  B-) Metin kutusu üzerinde - Sağ tuş-Sil
  C-) Düzen-Slayt sil
  D-) Metin kutusu çerçevesi üzerinde - Sağ tuş - Kes

  27. Slayta resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?
  A-) Ekle – Resim - Dosyadan-Ekle
  B-) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket
  C-) Dosya - Paketle - apıştır
  D-) Ekle - ClipArt-Tamam

  28. Powerpoint‟te sunumumuza nereden video ekleriz?
  A-) Ekle –Resim –Video
  B-) Ekle – Video aç
  C-) Dosya aç –video
  D-) Ekle – Medya / Video

  29. Powerpoint‟te slâytlar arası geçiş hangi komutla ayarlanır?
  A-)Canlandırma
  B-) Slayt Sıralayıcı
  C-)Slayt Düzeni
  D-) Geçişler

  30. Bir slaytı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?
  A-) Görünüm-Anahat-% 55-Tamam
  B-) Görünüm-Yakınlaştır-% 55-Tamam
  C-) Görünüm-Küçük slâyt-% 55-Tamam
  D-) Görünüm-Tamam

  31. Powerpoint‟te nesneleri canlandırma ne için yapılır?
  A-) Canlandırılmayan nesneler sunumda gözükmez
  B-) Sunumun daha hızlı olması için
  C-) Sunumun daha etkileyici ve anlaşılır olması için
  D-) Canlandırma olmadan sunum olmaz

  32. PowerPoint‟teki bir sununun slâytlarına tarih ve saat ekleme işlemini  aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?
  A-) Araçlar-Biçim
  B-) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi
  C-) Ekle-Tarih ve Saat
  D-) Düzen- Özel Yapıştır

  33. Sunum programı başladığında, ekrana gelen ilk slayt hangi görünümdedir?
  A-) Slâyt sıralayıcısı görünümü
  B-) Slâyt görünümü
  C-) Normal görünüm
  D-) Slâyt Gösterisi görünümü

  34. Herhangi bir nesnenin tüm slâytlarda görünmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
  A-) Slâyt Gösterisi görünümü
  B-) Tümüne uygula seçeneği
  C-) Arka Plan menüsü
  D-) Asıl slâyt seçeneği

  35. Slayt numarası ekleme aşağıdaki yollardan hangisi kullanılarak yapılır?
  A-) Ekle-Nesne
  B-) Biçim- Madde İşaretleri ve Numaralandırma
  C-) Görünüm-Alt bilgi ve Üst bilgi- Slayt Numarası seçeneği
  D-) Ekle – Metin Penceresi - Slayt Numarası

  36. PowerPoint‟de sayfa şeklini dikey olarak ayarlamak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?
  A-) Görünüm-Sayfa Şekli-Dikey
  B-) Tasarım – Sayfa Yapısı Penceresi / Slayt Yönlendirmesi
  C-) Biçim-Slâyt Tarsımı-Dikey
  D-) Dosya-Baskı Önizleme

  37. Hazırlanan slâyda animasyon efekti uygulamak için uygulanması gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Ekle-Animasyon efekti uygula
  B-) Görünüm-Animasyon Efektleri
  C-) Biçim-Animasyon Efekti
  D-) Animasyonlar Menüsü - Animasyon

  38. Bir slayta slayt numarası vermek için hangi sıra takip edilmelidir ?
  a) Görünüm / Üstbilgi ve Altbilgi / Slayt Numarası
  b) Düzen / Yeni Slayt
  c) Ekle / Slayt Numarası
  d) Araçlar / Slayt Numarası

  39. PowerPoint‟ te bir sunu oluştururken dikkat edilecek en önemli iki nokta aşağıdakilerden hangisidir ?
  a) Artalan / Hizalama
  b) Slayt Numarası / Tarih ve Saat
  c) Yazı Tipi / Boyutu
  d) Kompozisyon / Zamanlama

  40. PowerPoint‟ te sununun gösterimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Düzen / Gösteriyi Görüntüle
  b) Görünüm / Gösteriyi Görüntüle
  c) Dosya / Gösteriyi Görüntüle
  d) Slayt Gösterisi / Slayt Gösterisini Başlat

  41. PowerPoint‟ te hazırlanan slaytların hepsinin aynı ekranda görüntülenmesini sağlayan menü / komut aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Görünüm / Slayt sıralayıcısı
  b) Düzen / Slayt sıralayıcısı
  c) Slayt Gösterisi / Slayt sıralayıcısı
  d) Dosya / Slayt Sıralayıcısı

  42.PowerPoint‟ te slayta açıklama eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?
  a) Görünüm / Açıklama
  b) Slayt Gösterisi / Açıklama
  c) Ekle / Açıklama
  d) Biçim / Açıklama

  43. PowerPoint‟ te slayta mevcut düzenin dışında metin eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?
  a) Ekle / Metin Kutusu
  b) Biçim / Metin Kutusu
  c) Slayt Gösterisi / Metin Kutusu
  d) Dosya / Metin Kutusu

  44. PowerPoint‟ te slayta grafik eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?
  a) Biçim / Resim / Grafik
  b) Ekle / Grafik
  c) Görünüm / Grafik
  d) Slayt Gösterisi / Resim / Grafik

  45. Gösterime başlatılan bir sunuyu sonlandırmak için hangi işlem yapılmalıdır.?
  a) Esc Tuşuna basılır.
  b) Ctrl tuşuna basılır.
  c) Enter Tuşuna basılır.
  d) Gösteri başlığından gösteriyi durdur seçimi yapılır.

   46. Doğrudan çalışabilir ( Gösteri ) olarak kaydetmek için hangi işlem yapılmalıdır.?
  a) Dosya - Farklı Kaydet - Kayıt Türü / PowerPoint Gösterisi
  b) Kaydet / Gösteri
  c) Düzen / Gösteri
  d) F5 Tuşuna basılır.

  47. Slayt üzerindeki metni çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?
  a) Düzen-Temizle-Tümü
  b) Metin kutusu üzerinde - Sağ tuş - Sil
  c) Düzen-Slayt sil-Metin kutusu
  d) Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş-Kes

  48. PowerPoint sunusunun içeriğinde özel gösteri nasıl tanımlanır.?
  a) Dosya – Özel Gösteriler
  b) Özel gösteri tanımlanamaz
  c) Ekle– Özel Gösteriler
  d) Slayt Gösterisi- Özel Gösteriler

  49. PowerPoint sunusunu paketlemek için hangi işlem yapılmalıdır.?
  a) Dosya – Kaydet ve Gönder / CD için Paketle
  b) Dosya – Gönder - CD‟ye
  c) Ekle– Paketle
  d) Slayt Gösterisi - CD için Paketle

  50. Slayt üzerine Tablo eklemek için hangi işlem yapılmalıdır.?
  a) Araçlar - Tablo
  b) Slayt Gösterisi - Tablo
  c) Düzen - Tablo
  d) Ekle - Tablo

  51. Slayt Üzerine eklenmiş bir tablo seçili iken Grubu Çöz komutu verildiğinde tabloda nasıl
  bir değişim gözlenir.?

  a) Herhangi bir değişim gözlenmez
  b) Tablonun satırları ve sütunları birleştirilir
  c) Tablonun biçimsel özelliği değişir
  d) Tablo şekil formatına dönüşür.

  52. Slayt üzerine Grafik Eklemek için hangi işlem yapılmalıdır.?
  a) Ekle - Grafik
  b) Slayt Gösterisi - Grafik
  c) Düzen - Grafik
  d) Araçlar - Grafik

  53. Sununun ESC karakterine kadar sürekli döngü oluşturması veya çalışması için hangi işlem yapılmalıdır.?
  a) Araçlar – Gösteri Ayarları
  b) Slayt Gösterisi – Slayt Gösterisi Ayarla
  c) Ekle – Döngü Oluştur
  d) Düzen – ESC karakteri
  e) Dosya - Özellikler

  54. Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Resim yapmak
  b) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
  c) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
  d) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak

  55. Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?
  a) Doküman
  b) Şablon
  c) Sunum
  d) Sayfa

  56. Başka bir Power point sunusundan istediğimiz slayt nasıl alınır?
  a) Ekle / Yeni slayt
  b) Ekle / Nesne
  c) Ekle / Slayt çoğalt
  d) Dosya / Aç

  57. Aşağıda verilen şıklardan hangisi yandaki şekilde yer alan komutların sıralı karşılığıdır?
  a)İtalik-kalın-altı çizili
  b)Kalın-italik-altı çizili
  c)Kalın-altı çizili-italik
  d)Altı çizili-italik-kalın

  58. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçtiğimiz metne gölge ekler?
  a)   
  b) 
  c) 
  d) 

  59. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile seçili metnin büyük-küçük harf dönüştürmesi yapılabilir?
  a) 
  b) 
  c) 
  d) 

  60.Yazdığımız listelere madde işareti eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçilmelidir?
  a)    
  b) 
  c) 
  d) 

  CEVAP ANAHTARI

  Yazı kaynağı : www.bilgiegitim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap