Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  portekiz aile ve sosyal politikalar bakanlığı

  1 ziyaretçi

  portekiz aile ve sosyal politikalar bakanlığı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  ROMSID Projesi Kapsaminda Ispanya ve Portekiz’e Calisma Ziyareti Gerceklestirildi | Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü | ROMSİD Projesi Kapsamında İspanya ve Portekiz’e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi

  ROMSID Projesi Kapsaminda Ispanya ve Portekiz’e Calisma Ziyareti Gerceklestirildi | Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü | ROMSİD Projesi Kapsamında İspanya ve Portekiz’e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi

  ROMSİD Projesi, Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri faaliyeti kapsamında ilk ziyaret 23-27 Mayıs 2022 tarihlerinde İspanya ve Portekiz’e gerçekleştirildi.

  Çalışma Ziyareti Programında Malaga’da Roman Vatandaşları Sekreterliği Vakfı, Roman Topluluğu Çalışmaları ve Uygulamaları Sekreterliği, Sevilla’da Endülüs Roman Kadınlar Federasyonunu (Fakali) ve Sevilla Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Eylem Merkezi ve Endülüs Bölgesel Hükümeti- Eşitlik, Uzlaşma ve Sosyal Politikalar Dairesi Bakanlığı ve Lizbon’da ise Göç Yüksek Komisyonu ve Lizbon Belediyesi ziyaret edildi.

  Ziyaretlerde Roman vatandaşların sosyal içermesini desteklemek üzere ev sahibi ülkelerde uygulanan kamu politikalarını tanımak ve bu politikaların uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini incelemek amaçlandı. Bu doğrultuda söz konusu ülke ve bölgelerde Roman vatandaşlara yönelik uygulanan faaliyetler, izleme ve değerlendirme araçları ve yöntemleri ile ülke genelinde nasıl bir raporlama sisteminin gerçekleştirildiğine dair bilgiler alındı.

  Yazı kaynağı : www.aile.gov.tr

  portekiz aile ve sosyal politikalar bakanı

  Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

  Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

  Öz

  Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Federal Almanya
  gibi bazı ülkelerin aile politikaları açıktır; yani, "aile
  politikası" terimi siyasî literatüre girmiştir. Dahası,
  bu ülkelerde bu politika kurumlaşmış, aile
  politikasından sorumlu bakanlar atanmıştır. Yunanistan,
  B. Britanya, Danimarka, İrlanda, İspanya ve
  İtalya gibi ülkelerde ise bu politika "üstü kapalı" olarak
  nitelendirilebilir. Ancak, açık ya da üstü kapalı
  ayrımı bütünüyle doğru değildir; zira bazı ülkeler
  için bu ikisini kesin bir çizgiyle ayırmak oldukça
  zordur. Hollanda ve Portekiz'de bir zamanlar aile işlerine
  bakmakla görevli bakanlar atanmışken hâlen
  bu bakanlıklar kaldırılmış bulunuyor. Bundan başka,
  Hollanda'da hükümet görevlileri ve bilim adamları
  aile politikalarını açık olmaktan ziyade üstü kapalı
  olarak nitelemekte iseler de alınan önlemler meselâ
  Belçika'dakilerden pek farklı değildir.

  Yazı kaynağı : dergipark.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap