Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  pomem intibak eğitimi ne kadar sürer

  1 ziyaretçi

  pomem intibak eğitimi ne kadar sürer bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İntibak Eğitimi Nedir, Ne Zaman Başlar? Pomem İntibak Eğitimi Kaç Gün Sürer?

  İntibak Eğitimi Nedir, Ne Zaman Başlar? Pomem İntibak Eğitimi Kaç Gün Sürer?

  İntibak eğitimleri 14 gün süren eğitim çeşitlerinden biridir. Polis okulundan mezun olarak bu eğitimi kazanan kişiler belirli bir süre boyunca mesleğin tüm detaylarını öğrenmektedir. İçerisinde sağlık raporu aldırma süresinin de bulunduğu bu eğitim toplamda 14 gün sürmektedir. İntibak eğitimlerinde ilk olarak geçici kayıt daha sonra kesin kayıt yaptırılmaktadır.

  İntibak Eğitimi Nedir ve Ne Zaman Başlar?

  İntibak eğitimi polislik mesleği hakkında kişilere tecrübe kazandırma ve meslek hakkında bilgi verme süresidir. Özellikle kişileri meslek hakkında disipline sokmak için intibak eğitimleri verilmektedir. İntibak eğitimleri okul mezuniyeti sonunda bu eğitimi hak kazanan kişilere pazartesi gününden itibaren verilmektedir.

  Toplam 14 gün boyunca süren bu eğitim içerisinde 5 gün de sağlık rapor süreci bulunmaktadır. Bu süre boyunca kişiler toplu ve yatılı kapma düzenine adapte olmaktadır. Düzen eğitimleri ve ast üst ilişkilerinin öğrenilmesi için eğitimler verilmektedir. POHEM sonuçları açıklandıktan sonra hak kazanan kişiler için intibak eğitim süreci başlatılmaktadır.

  POHEM İntibak Eğitimi Kaç Gün Sürer?

  İntibak eğitimleri öğrencilerin meslek hakkında bilgi edindikleri keyifli geçen bir süreci kapsamaktadır. İleride karşılaşabilecek durumların tamamı ele alınarak bu eğitim verilmektedir. Eğitim içerisinde meslek için her türlü bilgi kişilere aktarılmaktadır. POHEM intibak eğitim süreleri 14 gün sürmektedir. Mezuniyet için imza atımı sonunda 1 hafta arayla eğitim tamamlanmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Polis Okulunda İntibak Eğitimi Nasıldır , Nasıl Yapılır , Neler Yaşanır ?

  İntibak eğitimi mesleklere alışma amaçlı belli bir düzenin oturması için yapılan eğitimdir. İntibak eğitimine deneme süreci de denilebilir. Polis okulu intibak eğitimi adayların kazandıkları okula gittiğinde alacağı eğitime denir. Polis okulu intibak eğitimi geçici kayıt yapıldıktan sonra ilk pazartesi başlar. Bu eğitim 14 gün sürer. Adaylara ortalama 5 gün içinde sağlık raporu aldırılır. Sağlık raporu alan adaylara belirli bir eğitim verilir.

  İntibak Eğitimi Nasıl Yapılır?

  1- Adaylara yatılı ortama adapte olma,

  2- Yanaşık düzen eğitimi

  3- Okul kurallarını ve ast-üst ilişkisi

  4- Yatak düzenin nasıl olması gerektiği

  5- Üstleriyle nasıl konuşması gerektiğini ve nasıl selam verileceği

  6- Tekmilin nasıl verildiğini

  7- Tören yürüyüşü gibi eğitimler verilir.

  Polis Okulunda İntibak Eğitim Süresince;

  1- Sağlık raporu, gerekli olan tetkik ve tedaviler

  2- Polis adaylarının sağlık giderleri

  3- Eğitim malzemeleri

  4- Eğitim giderleri

  5 -Konaklama masrafları

  6- Yeme ve içme giderlerinin tamamı polis okulu tarafından karşılanmaktadır. Bu giderler için adaylardan herhangi bir ücret talep edilmez.

  İntibak Eğitiminde Neler Yaşanır?

  İntibak eğitimi zor bir eğitim değildir. İleride yaşayacağınız durumlar karşısında size bilgi verilir. İntibak eğitiminin amacı polis okuluna devam edip etmeme durumunda kararlı olmanızı anlamanızı sağlamak içindir. İntibak eğitimlerini alan adaylar yüklenme senedini imzalamaları adına 1 hafta civarında bir izine gönderilirler. Bu izin bitiminde adayların asıl kayıtları gerçekleştirilir ve eğitimlerine başlarlar.

  Yazı kaynağı : www.parkuregitmenim.com

  POMEM İntibak Eğitimi Nedir? İntibak Eğitimi Kaç Gün Sürer?

  POMEM İntibak Eğitimi Nedir? İntibak Eğitimi Kaç Gün Sürer?

  Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ön lisans ve lisans mezunlarının başvuruda bulunabildiği kurumdur. POMEM başvurularında KPSS puanı istenilmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar polis akademisinin belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde ön sağlık-fiziki yeterlilik parkuru-sözlü mülakat aşamalarından geçer. Başarı ile mülakatları geçen adaylar Polis Akademisi tarafından İntibak Eğitimine alınır. Peki POMEM İntibak Eğitimi Nedir? POMEM İntibak Eğitimi Kaç Gün Sürer? POMEM İntibak Eğitimi Nasıl Oluyor? POMEM İntibak Eğitimi Sonrası İzin Var mı? POMEM İntibak Eğitimi İzin Günleri… Gelin hep birlikte POMEM İntibak Eğitimi hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim…

  POMEM İntibak Eğitimi Nedir?

  POMEM sınavları sonucunda Polis Akademisinde eğitim almaya hak kazanan adayların karşısına intibak eğitimi çıkmaktadır. Eğitim almaya hak kazanan tüm adaylar kurumlar tarafından ilan edilen tarihlerde okullara geçici kayıtlarını yaparlar. Ardından adayların alacakları eğitimlere, yapacakları görevlere ilişkin verilecek olan intibak eğitimi başlar. İntibak eğitimi genellikle geçici kayıt sonrasındaki ilk Pazartesi günü itibariyle başlar.

  POMEM Eğitim-Öğretim Esasları

  POMEM’de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

  POMEM Eğitim-Öğretimin Şekli

  POMEM’lerde  dört aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir.

  POMEM’lerde okutulacak dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre hazırlanıp,  Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Eğitim-öğretim müfredatı ise Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir.

  POMEM’lerde okutulacak derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim dönemi içinde kaldırılması halinde, kaldırılan derse ait öğrencilerin sorumluluğu bütün sonuçları ile ortadan kalkar.

  Programlar; sınıf, laboratuvar ve uygulama çalışmaları ile öğrencilere inceleme gezileri yaptırmak suretiyle gerçekleştirilir. Öğretim elemanları her dönem uygulamalı çalışma programı hazırlarlar. Uygulama çalışmaları, öğretim elemanlarının gözetiminde; sınıf, laboratuvar, ilgili birim veya örnek polis merkezinde yaptırılır ve uygulamalar öğrenciye açıklanır.

   POMEM İntibak Eğitimi Kaç Gün Sürer?

  POMEM’lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az dört aydır. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin; süresi, başlama ve bitiş tarihleri Başkanlıkça belirlenir. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrencilere Başkanlıkça belirlenecek süreyle intibak eğitimi yaptırılır.

  Eğitim-öğretim takvimi

  POMEM’lerde eğitim-öğretim başlama ve bitiş tarihlerini, sınav ve tatil günlerini belirten çalışma takvimi Başkanlık tarafından hazırlanarak, intibak eğitiminin başlamasından önce POMEM’lere gönderilir.

  POMEM Haftalık ve günlük eğitim süresi

  POMEM’lerde haftada en çok otuz saat ders yapılır. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılır; ancak, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri için Çarşamba günü öğleden sonra ders yapılmaz. Ders saatlerinin günlük dağılımı ihtiyaçlar doğrultusunda POMEM Müdürlüklerince belirlenir. Ders süresi kırk beş dakika olup, her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir.

  Ders saatlerinden ayrı olarak cuma ve cumartesi dışındaki günlerde akşamları en az bir ders saati etüt yapılır. Ertesi gün ders yapılmayacak ise etüt yapılmaz.

  Eğitim-öğretime ara verme zamanları

  7 nci maddede belirtilen sömestr izninden başka resmi tatillerde de eğitim öğretime ara verilir. Ancak, ihtiyaç halinde hafta sonu tatillerinde sınav yapılabilir.

  Bunun dışında, POMEM’de eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda POMEM çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

  Devam Mecburiyeti

  Öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam etmek zorundadırlar. Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş gün ve daha fazla devam etmeyen öğrencinin notlarına bakılmaksızın Yönetim Kurulunun teklifi Başkanın onayı ile POMEM’le ilişiği kesilir.

  POMEM Müdürlüğünce kabul edilebilir bir mazereti olsa dahi yirmi ders günü ve daha fazla derslere devam etmeyen öğrenciler o öğretim süresi için eğitim-öğretim hakkını kaybederler. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin; mazeretleri hakkında Yönetim Kurulunun olumlu görüş belirtmesi üzerine, Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programına devam etmesine izin verilebilir. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilir.

  Ancak, bu adaylar müracaat şartlarını taşımaları halinde yeniden POMEM öğrenci adaylığına müracaat edebilirler.

  (Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezince Emniyet Teşkilatını ve Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezine yeni kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile POMEM içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmaz.

   

  POMEM İntibak Eğitimi İzinleri

  Öğrencilere; resmi tatil, sömestr, evci, günü birlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilir:

  ç) Günübirlik İzin: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı on ders gününü geçemez.

  İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecekler tarafından kontrol edilir; kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.

  Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izinli gönderilir veya isteği reddedilir.

  İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

  Öğrenim Sırasında Evlilik

  Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili evlilik soruşturmasının yürütülmesi POMEM Müdürlüğü tarafından koordine edilir. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden POMEM Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilir.

  Okuldan Ayrılma ve Çıkarılma

  Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle POMEM’den ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

  4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan öğrencilere yazılı olarak tebliğ edilir.

  İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla;

  Yönetim Kurulunun kararı, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile ilişikleri kesilir.

  POMEM’deki eğitim-öğretim süresi içinde, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin mevzuatında belirtilen suçlardan dolayı disiplin notu seksenden aşağı düşen ve POMEM’le ilişiğinin kesilmesine karar verilenler ile Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen ve POMEM’den çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

  POMEM’den ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin okuldan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir.

  POMEM öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları, Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

  ➡ POMEM Yedek Nedir? Yedek Alımı Nasıl Yapılır?

  Yazı kaynağı : ogrencigundemi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap