Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir açıklayınız

  1 ziyaretçi

  peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir açıklayınız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Vahiy

  Vahiy

  Vahiy (Arapçaوحی), İslamî terminolojide buyruk veya düşüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesine veya bu bildirinin kendisine denir. İslamî inanışta vahiy peygamberlere gelir ve sadece Cebrail aracılığıyla iner.

  Vahiy ile gelen her türlü söz Allah’ın sözüdür.İçinde vahiylerin toplandığı kitapların (kutsal kitaplar) Allah’a ait olduklarına inanılır. Müslümanlar, Kur’an dışındaki kutsal kitapların muharref,aslının kaybolup yeniden insan eliyle yazılmış olduğunu iddia ederler.

  İslamî anlayışta Allah’ın insanlara peygamberleri vasıtası ile vahiy göndermesinin birtakım nedenleri bulunmakta olup bunların en önemlisi Allah’ın insanları uyarmak istemesidir. Müslümanlar Allah’ın, Kur’an’ı bir öğüt olarak ve anlaşılması için indirdiğine inanır. Özet olarak vahiy, insanlığa tek ve gerçek inanç esasları, iyi, doğru ve güzel olanı öğretmek için gönderilmiştir.

  İslam dışı kaynaklarda kutsal kitapların kaynağı “esin” kavramıyla ifade edilir. Esin, İslamî terminolojideki ilham karşılığı olarak değerlendirilebilir.[1] “İlahî esin” ile yazılan kutsal kitabın İslamî anlayıştan farklı olarak tanrı sözleri yanında askerî ve politik önderlerin söz ve emirlerinin, çobanlar, krallar, esirler ve sâkîler tarafından yazılmış olan tarih, soyağaçları, kanunlar, şiirler, ilahiler ve kehanetlerin bulunduğu, yazılanların yazıldığı döneme ait insanların anlayış ve kavrayışıyla ilgili özellikler taşıdığı vurgulanır.[2]

  İslam'da vahyin çeşitleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ehl-i Sünnet’e göre vahyin iki çeşidi vardır:

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir, açıklayınız

  Peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir, açıklayınız

  Vahiy, Allah’ın dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine bildirmesi anlamında terim.

  Sözlükte “hızlı bir şekilde ve gizlice söylemek, işaret etmek, ilham etmek” anlamındaki vahiy (vahy) terim olarak “Allah’ın bir emri, bir hükmü veya bilgiyi peygamberine gizli olarak bildirmesi” demektir (Lisânü’l-ʿArab, “vḥy” md.). Vahiy kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de yetmişi aşkın yerde fiil kalıplarıyla, altı yerde de “vahy” şeklinde geçer ve bu âyetlerin çoğunda Allah’a, bunun dışında şeytana ve yardımcılarına nisbet edilir.

  Peygamber, Allah’tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kimse.

  Peygamber (peygām-ber/peyâm-ber) kelimesi Farsça olup sözlükte “haber getiren” demektir. Eski Türkçe karşılığı yalvaçtır (yalavaç), ancak peygamber kelimesi erken dönemde Türkçe’ye geçip yerleşmiştir.

  Kur’an’da ve Hadislerde Peygamber. Kur’ân-ı Kerîm’de peygamber karşılığında nebî, resûl ve mürsel kelimeleri, peygamber göndermeyi ifade etmek için irsâl, ictibâ, ıstıfâ ve ba‘s kökünden fiiller kullanılır. Nebî sözlükte “haber veren; mertebesi yüksek olan; açık seçik yol” anlamlarına gelir. Resul ve mürsel kelimeleri de “gönderilmiş kişi” mânasındadır (Lisânü’l-ʿArab, “nbʾe”, “nbv”, “rsl” md.leri).

  Peygamberlerin görevleri nelerdir

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Forum Sayfa Cevapları

  6. Sınıf Din Kültürü Peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir? Açıklayınız. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 

  Cevap :

  Peygamber : Yüce Allah c.c. tarafından seçilen, emir ve yasaklarını ileterek, insanların kurtuluşa ermesini sağlamakla görevli olan seçilmiş kişilere denir.

  Vahiy : Yüce Allah c.c. tarafından Hz. Cebrail a.s. aracılığıyla peygamberlere iletilen Yüce Allah c.c.’ın sözü anlamına gelmektedir.

  Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap