Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  peygamber efendimizin güzel ahlakının insanlar üzerindeki etkileri nelerdir

  1 ziyaretçi

  peygamber efendimizin güzel ahlakının insanlar üzerindeki etkileri nelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Peygamber Efendimizin güzel ahlakının insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

  Peygamber Efendimizin güzel ahlakının insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

  Öncelikle Merhaba.

  Peygamber Efendimizin güzel ahlakının insanlar üzerindeki etkileri şu şekildedir;

  İnsanların Hz. Adem’den (a.s.) beri duyageldikleri sözlerden biri "Utanmazsan dilediğini yap!" sözüdür. Doğru mu yanlış mı sorusu için;

  eodev.com/gorev/13815214

  Allah’tan kendimiz ve diğer insanlar için rahmet istediğimizi ifade eden bir dua yazınız sorusu için;

  eodev.com/gorev/13819704

  Sadaka-i cariyelere örnek veriniz sorusu için;

  eodev.com/gorev/13811184

  Başarılar dilerim.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Hz.muhammedin güzel ahlakının ve kişilik özelliklerinin islamın yayılması üzerindeki etkisi

  Hz.muhammedin güzel ahlakının ve kişilik özelliklerinin islamın yayılması üzerindeki etkisi

  Hz.Muhammedin güzel ahlakının ve kişilik özelliklerinin islamın yayılması üzerindeki etkisi

  Kayıtsız Üye
  bu konu hakkında bilgisi olanlar varsa lütfen yazabilir mi?

  Yanıt: Hz.Muhammedin güzel ahlakının ve kişilik özelliklerinin islamın yayılması üzerindeki etkisi

  Ecrinim
  HZ. MUHAMMED’İN (SAV) GÜZEL AHLAKI İNSANLAR İÇİN EN GÜZEL ÖRNEKTİR

  İnsanlar toplumda iyi bir yere sahip olabilmek için kendilerini çeşitli konularda geliştirirler. Daha güzel giyinebilmek, daha iyi konuşabilmek, daha saygın, kişilikli, kültürlü, insanlar üzerinde olumlu etki bırakan bir kişi olabilmek için çeşitli yollar denerler. Aile bireylerinden veya yakın çevrelerinden bir kişiyi ya da toplumda herkes tarafından beğenilen insanları kendilerine örnek alırlar. Onların değer yargılarını kabul eder, hal ve tavırlarına, yaşam tarzlarına özenir ve onları taklit etmeye çalışırlar. Halbuki kendilerine örnek aldıkları bu kişiler ahlak, kişilik ve tavır yönünden pek çok zaafa sahip olabilirler. İşte bu nedenle bir insanın kendine örnek alacağı kişiyi çok titizlikle seçmesi gerekmektedir. Eğer insan kendine ideal bir örnek seçse geçen her gün lehine sonuçlanacak, kendisini ahlak, kişilik, görünüm, kültür gibi pek çok açıdan süratle geliştirebilme imkanı elde edecektir.

  İşte insanı yaratan ve en iyi tanıyan Rabbimiz, onun bu arayışına cevap olarak Hz. Muhammed’i (sav) "örnek insan" olarak göndermiştir. Hz. Muhammed’in (sav) güçlü imanını, yüksek ahlakını, vicdanını, kişiliğini, yaşam şeklini, zevklerini, sanat anlayışını, temizliğini, konuşmasını, insanlara olan yaklaşımını örnek almalarını ve dolayısıyla olabilecek en güzel hayatı yaşamalarını tüm insanlara öğütlemiştir. Allah bir Kuran ayetinde Peygamber Efendimizin iman edenler için en güzel örnek olduğunu şöyle bildirmektedir:

  Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzap Suresi, 21)

  Bu nedenle, Allah’a iman eden ve ahiret günü ile karşılaşacağını umut edenlerin, Hz. Muhammed (sav)’i hem Kuran ayetlerinde anlatılan şekliyle, hem de günümüze ulaşan rivayetlerle yakından tanımaları son derece önemlidir.

  Allah Kuran’da Peygamberimizin büyük bir ahlak üzerinde olduğunu haber vermiş (Kalem Suresi, 4) ve tüm insanları O’na uymakla sorumlu tutmuştur. O yalnızca kendi döneminin değil, günümüzün ve tüm zamanların insanlarına aklıyla, yüksek karakteri ve güzel ahlakıyla büyük bir örnektir.

  Hz. Muhammed (sav) sadece Müslümanların değil, aynı zamanda Hıristiyanların, Musevilerin ve yeryüzündeki tüm insanların da Peygamberidir. Allah O’nu tüm insanlığı doğru yola çağırmakla ve onlara ahirette sorumlu tutulacakları dini öğretmekle görevlendirmiştir. Bu nedenle Allah’ın razı olacağı kullardan olabilmek için sadece Müslümanların değil, tüm insanların Peygamberimiz (sav)’i yakından tanımaları, O’nun hayatını incelemeleri, güzel ahlakını kendilerine örnek almaları ve sünnetini uygulamaları gerekir.

  Tüm insanlık için en güzel örnek olan Peygamberimiz (sav)’in, sahabesi olan Muaz (ra)’ya verdiği bir öğüdünde, O’nun derin imanının, güzel ahlakının örneklerini görmekteyiz:
  Muaz! Sana Allah’tan korkmanı, sözün doğrusunu söylemeni, sözünde durmanı, emaneti yerine getirmeni, hıyanetten uzak kalmanı, komşu hakkını korumanı, yetime acımanı, tatlı sözlülüğü, bol bol selam vermeni, işin iyisini yapmanı, az tamahkarlığı, imana sarılmanı, Kuran’ı derinliğine anlamanı, ahiret sevgisini, hesaptan korkmanı, tevazu kanatlarını indirmeni tavsiye ederim.

  Muaz! Seni hikmet sahiplerine sövmekten, doğru söyleyene yalan söylemekten, günahkara boyun eğmekten, adaletli bir hükümdara baş kaldırmaktan, yeryüzünde fesat çıkarmaktan menederim.

  Muaz! Sana her taşın, ağacın ve duvarın yanında nerede olursan ol Allah’tan korkmanı işlediğin her günahın ardından gizlisine gizli, aleni olanına da aleni tevbe etmeni tavsiye ederim.

  Hz. Muhammed (sav)’in sabrı ve tevekkülü

  Peygamberimiz (sav)’e Allah’ın yüklediği sorumluluk çok büyüktür. Çünkü Peygamberimiz Allah’ı ve dini tanımayan veya bildikleri halde göz ardı eden bir topluma gönderilmiştir. Onlara kendisinden önce indirilmiş olan hak kitapların tahrif edildiğini ve Allah’ın kendilerine yeni bir din yolladığını açıklamış, onları Allah’a şirk koşmaksızın iman etmeye, O’ndan korkup sakınmaya ve yalnızca Allah’a kul olmaya davet etmiştir. Ancak ne var ki bu davetiyle, yüzeysel ve basit bir bakış açısına sahip olan, tahrif olmuş dinlerini ve kurulu düzenlerini bırakmakta direnen, dünya hayatına tutkulu bir bağlılıkla bağlanmış, dünyevi çıkarlarını kaybetmekten şiddetle korkan insanları karşısına almıştır. İslam dininin hükümlerini kabul etmeyen bu insanlar Hz. Muhammed (sav)’e karşı güç birliği yapmış, O’nun davetine düşmanlıkla cevap vermişlerdir.

  Müslümanların toplum içinde azınlık oldukları bu dönemde, Peygamberimiz (sav) ve çevresindeki sahabelerin evlerine, ailelerine şiddetli saldırılar düzenlenmiş ve Müslümanlar tehlike içinde yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Asılsız itham ve iftiralarda bulunulmuş, Müslümanları sözde haksız ve suçlu gösterecek komplolar düzenlenmiştir. İbadetlerini yerine getirmelerine, insanlara İslam dinini anlatmalarına engel olunmaya çalışılmıştır. Dini yaymalarını durdurabilmek için maddi yönden kayıplar vermeleri istenmiştir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, Peygamberimiz ihlası ve azmi sayesinde Allah’ın dinini büyük bir süratle insanlar arasında yaymayı başarmıştır. Hayatının tehlike altında olması, hiçbir zaman dini tebliğ etmesine engel olmamıştır. Daima Allah’a güvenmiş, O’nu kendisine dost ve yardımcı edinmiş, O’nun rahmetinden ve yardımından emin olarak kaderine razı olmuştur. Karşılaştığı zorlukları her zaman hayırla değerlendirmiş ve çevresindekilere "Bir nefse takdir edilmiş şey mutlaka olur" demiştir. Peygamberimiz (sav)’in aşağıdaki sözleri de, O’nun Allah’a olan güveninin, teslimiyetinin ve sadakatinin önemli delillerindendir:

  Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mümine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu ise hayırlıdır; bir zarar gelse sabreder bu da hayırlıdır.

  … Bir şey isteyince Allah’tan iste. Yardım talep edeceksen Allah’tan yardım dile. Zira kullar, Allah’ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için biraraya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar. Allah’ın yazmadığı bir zararı sana vermek için biraraya gelseler, buna da muktedir olamazlar."

  Peygamberimiz (sav)’in güçlü imanı, samimiyeti, tevekkülü, cesareti ve kararlılığı karşısında, inkarcılar başarılığı olamamış, O’na tabi olan Müslümanları yıldıramamışlardır. Kuran’da da bildirildiği üzere, inkarcılar Allah’ın nurunu söndürmek istemişler, ama Allah Peygamberimiz Hz. Muhammed’i vesile ederek nurunu tamamlamış ve O’nu inkarcılar karşısında galip kılmıştır.

  Hz. Muhammed (sav)’in Hoşgörüsü

  Hz. Muhammed hem kendi döneminin hem de kendisinden sonra yaşayan tüm nesillerin sevgisini ve hayranlığını kazanmış kutlu bir insandır. Allah’ı inkar eden insanların bile Peygamberimiz (sav)’e karşı kalplerinde bir sevgi ve muhabbet oluşmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden biri, O’nun güzel ahlakı ve insanlara karşı olan hoşgörülü yaklaşımıdır.

  Unutmamak gerekir ki, Peygamberimiz (sav) çok akıllı, çok görgülü, güzel ahlaklı ve ince düşünceli mübarek bir insandı. Onun çevresinde bulunanlar arasında ise bilgisiz, cahil, görgüsü ve aklı gelişmemiş, hatta iki yüzlü davranarak O’na zorluk çıkarmak isteyen, doğruları kabul etmekte direnen, nefisleri ile çatışan bir durumda Peygamberimiz (sav)’e karşı kin besleyen pek çok insan olmuştur. Elbette ki bu gibi insanlara karşı hoşgörülü olup anlayış göstermek, oldukça yüksek bir iman ve sabır gerektirir. Ancak Peygamberimiz (sav), "Sana zulmedeni affet, sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap, aleyhine de olsa hakkı söyle", "Her nerede olursan ol Allah’tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder, insanlara güzel ahlakla muamelede bulun" buyurmuş ve dini kabul eden ya da etmeyen her türlü insana karşı en güzel tavrı göstermiştir. Her biri ile tek tek ilgilenerek onlara Kuran ahlakını anlatmış, iyiliği emretmiş ve onları kötülüklerden menetmeye çalışmış, hepsine son derece büyük bir hoşgörü ve adaletle yaklaşmış, haklarını korumuş, tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir toplum oluşturmuştur. Nitekim Hz. Muhammed (sav)’in yaşadığı bu dönem Asr-ı Saadet olarak isimlendirilerek tarihe geçmiştir.
  Asr-ı Saadet boyunca sadece Müslümanlar değil, Yahudiler, Hıristiyanlar ve farklı inanç sahipleri de en güzel şartlarda yaşamış, her türlü insani hakka sahip olmuş ve kendi inançlarını diledikleri gibi yaşama imkanı elde etmişlerdir. Hz. Muhammed (sav)’in hoşgörülü tavrı farklı dinlere mensup birçok insanın İslamı kabul etmesine ve henüz kabul etmeyenlerin ise İslam dinine karşı güçlü bir muhabbet duymasına vesile olmuştur.

  Peygamberimiz (sav)’in sabrını ve hoşgörüsünü kendisine örnek alan müminler, O’nun karşılaştığı olayları ve yaşadığı koşulları çok iyi düşünüp takdir etmelidirler. İslam tarihinin büyük alimlerinden olan İmam Gazali, Peygamberimiz (sav)’in hoşgörülü tutumunu ve ince ahlakını şöyle tarif etmektedir:
  Öfkelenmekten son derece uzak ve bir şeye çabucak rıza gösterendi. İnsanlara karşı insanların en şefkatlisi idi. Öyle ya, insanların en hayırlısı insanlara hayrı dokunan, insanların en yararlısı da insanlara faydalı olandır.

  Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlayan, dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeyi hedefleyen, Peygamberimiz (sav)’e benzemek isteyen insanların kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in ayetleri ve Peygamberimiz (sav)’in sünneti ile hükmetmeleri, Peygamberimiz gibi konuşmaları ve bu hükümleri yaşamlarının her anında titizlikle uygulamaları gerekir. Menfaatleri ile çatışan en basit bir durumda hemen ye’se kapılan, ümitsizliğe düşen, tahammülsüzlük gösteren, insanlara öfkelenen ve husumet besleyen, Allah’ın dinini anlatmaktan vazgeçen, korkak bir karakter gösteren kişiler, bu tavırlarının Kuran ahlakı ve Peygamberimiz (sav)’in sünneti ile bağdaşmadığını bilmelidirler. Ve henüz vakitleri varken, Allah’a yönelip bağışlanma dilemeli, yegane doğru yol olan Kuran’a ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetine yönelmelidirler.

  Unutulmamalıdır ki insanların yüzyıllardan beri arzuladıkları huzur, mutluluk, güven, şefkat, merhamet, dostluk, adalet, kardeşlik, hoşgörü, fedakarlık, sevgi, saygı gibi erdemler ancak Kuran ahlakının ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetinin hakim olduğu toplumlarda en yüksek seviyede yaşanabilir. Tüm Müslümanlar ise, böyle bir ahlakı yaşamak ve çevrelerindeki insanları da bu ahlaka davet etmekle sorumludurlar.

  Cevap: Hz.Muhammedin güzel ahlakının ve kişilik özelliklerinin islamın yayılması üzerindeki etkisi

  Galus
  PEYGAMBERİMİZİN RİSÂLETİNDEN ÖNCEKİ HAYATI O’NUN PEYGAMBERLİĞİNE DELİLDİR

  1 Dünyaya teşrifi esnasında meydana gelen olağanüstü hâdiseler, çocukluk devresinde yakınlarının müşahedeleri ve gençliğinde firâset sahiplerinin kendisinde sezdikleri ma’nâlar, O’nun gelecekte büyük bir vazife altına gireceğinin anlamlı ifadelerinden başka bir şey değildi
  2 Peygamberliğine kadar olan devrede daima zulme ve haksızlığa karşı çıkmış ve "Hılfü’l-Füdûl” gibi haksızlığa uğrayanları koruma cemiyetine bil-fiil girip, mazlumların, mağdurların yanında yerini almıştı
  3 İhtişamlı ve saltanatlı bir 40 yıl yaşamayıp, tâ küçük yaşta yetim ve öksüz kalmış, dedesi ve amcasının himayesinde büyümüştü şahsı, malı ve taraftarları açısından öyle çok güçlü de değildi
  4 Çevresinde fuhuş adına bütün olup bitenlere rağmen, peygamberliğine kadar olan bu devrede iffet, namus ve hayasına toz bile kondurmamıştı İki defa düğüne giderken yolda uyuyup kaldığını bizzat kendisi ifade buyurmaktadır Garîze-i beşeriyenin en güçlü olduğu 25 yaşında, dul, çocuklu ve 40 yaşındaki Hatice Validemiz’le izdivaçları hengâmında buram buram terlediği ve gelinlik kız gibi kızardığı nakledilir Sefere çıkışta "kızımı, namusumu kime teslim edeyim” diye düşünenlerin hemen ilk akıllarına gelen de bu iffet ve namus âbidesi genç olmalıydı!
  5 Peygamberlik öncesi dönemde bir defa olsun yalanına, hıyânetine ve sözünden döndüğüne şâhit olunmamıştır Bu mevzûda, düşmanları dâhil, hiç kimse herhangi bir misâl gösterememektedir Kaldı ki en azılı hasımları bile O’na ‘Muhammed’ül-Emîn’ diyorlardı Kâbe tamiratında Hacerü’l Esved’i yerine koyma şerefi uğrunda kabileler arasında çıkan anlaşmazlıkta hakem tayin edilmiş ve bu mukaddes taşı yere serdiği ridâsının üzerine koyup, birer ucundan kabile reislerine tutturarak kendi eliyle yerine koymuş ve bu müşkül meseleyi halletmişti
  6 Mukaddes Hira mağarasında geçen sancılı günlerinden sonra, büyük bir da’vâ ile ortaya çıkması da, peygamberliğinin önemli delillerindendir Çünkü, O ümmîdir ve bütün hayatında kimseden bir şey öğrenmediği de çok iyi bilinmektedir O’nun peygamberlik öncesi aylar ve aylar tek başına bir mağarada kapalı kalması ve birdenbire üdebâ ve büleğâya meydan okuyan bir beyânla ortaya çıkması, elindeki hârika fermânın ilâhî olduğunu gösterir evet Efendimiz (sav) böyle bir iç hazırlığı ve lahûtileşmeden sonradır ki o nurlu mağaradan ayrılıp, Mekke ufuklarında doğmuş ve da’vâsını neşre koyulmuştur
  7 Daha çocukluğunda (O Kâmet-i Muallâ ve Kâmil için ‘çocuk’ sözü inşaAllah sû-i edeb olmaz) ve gençliğinde 40 yıl boyunca en ufak bir yalan ve dengesizliğine rastlanmayan bir kimsenin, meleke haline gelmiş bütün ahlâkını birden 40 yaşında değiştirmesi nasıl mümkün görülebilir?

  Hz Peygamberin 33 Güzel Özelliği

  Peygamberimizin özellikleri
  Hz Muhammed sav ve özellikleri

  Edebi Rabbimi bana öğretti pek güzel terbiye etti
  01- Kötü söz söylemezdi
  02- Kimseyle çekizmezdi
  03- Her zaman ağırbaşlıydı
  04- Dünya işleri için kızmazdı
  05- Umanı ümitsizliğe düşürmezdi
  06- Kimsenin kusurunu aramazdı
  07- Affedici idi intikam almazdı
  08- Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı
  09- Yemek seçmezdi önüne ne konulsa yerdi
  10- Susması konuşmasindan uzun sürerdi
  11- Gerçeğe aykırı övgüyü kabul etmezdi
  12- Sade kıyafet giyer gösterişten hoşlanmazdı
  13- Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz ve bağırmazdı
  14- Konuşurken adeta çevresindekileri kuşatırdı
  15- Kimseye hakkında hayırlı olmayan bir söz söylemezdi
  16- Kendi şahsı için asla öfkelenmezdi öç almazdı
  17- Kendisinden birşey istendiğinde asla hayır demezdi
  18- Kelimeleri tane tane ve inci gibi idi
  19- Yanında en son konuşanı ilk önce konuşan gibi dinlerdi
  20- Halkın kullandığı hiçbir kötü sözü kullanmamıştı
  21- Her zaman hüzünlü ve mütebessim bir halde dururdu
  22- Fakirlerle beraber yerdi öyleki onlardan ayırt edilmezdi
  23- Sıradan değildi ama sıradan insanlar gibi yaşardı
  24- Hiç kimseyi ne yüzüne nede arkasından kınardı
  25- Düşmanlarını affetmekle kalmaz onlara değer verirdi
  26- Gereksiz yere konuşmaz konuştuğunda da ne eksik nede fazla söz kullanırdı
  27- Bir topluluk içersinde oradakiler bir şeye gülerse O’ da güler bir şeye hayret ederlerse O’ da hayret ederdi
  28- Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmez bulunduğu yerde ayrı bir yere oturmazdı
  29- Bir gün kendisinden yaşça küçük bir dostunun omuzlarından tutarak şöyle demişti; "Dünyada garib bir yolcu gibi ol”
  30- Yürürken beraberindekilerin gerisinde yürürdü İki yalına salınmaz adımlarını geniş atardı Yüksek bir yerden iner gibi öne doğru eğilerek vakar ve sukunetle yürürdü
  31- Sabahları evden çıkarken şöyle derdi; "İlahi yolda sapmaktan ve saptırılmaktan kanmaktan ve kandırılmaktan haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan saygısızlık etmekten ve saygısızlık edilmekten sana sığınırım”
  32- Çok konuşmazdı öz ve hikmetli konuşurdu
  33- Düşünceliydi boş şeylerden yüz çevirirdi

  hz Muhammedin kişilik özellikleri, peygamber efendimizin müslümanlıkta insanlar üzerindeki rolü, hz. Muhammed insalar üzerindeki etkisi örneer

  Yazı kaynağı : www.forumduasi.com

  Peygamber Efendimizin güzel ahlakının insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Çevrenizdeki insanlara sorarak araştırınız.

  PEYGAMBER�M�Z�N �RNEK AHLAKI

  G�zel ahlak ad� alt�nda toplanan t�m g�zel vas�flar� �rnek insan olarak en m�kemmel �ekilde ya�ayan insan hi� ��phesiz Peygamberimizdir (a.s.m.) O�nun ahlak� o kadar y�cedir ki, Bizzat Cenab-� Hak, O�na hitaben ��yle buyurur �Muhakkak Senin i�in t�kenmeyen bir m�kafat vard�r. ��nk� Sen pek y�ce bir ahlak �zerindesin� (Kalem s�resi 4)

  Nitekim, Hz. Ai�e Efendimizin ahlak�ndan �rnek almak isteyen Sahabilere ��yle buyurmu�tur: �Siz Kur�an�� okuyor musunuz? O�nun ahlak� Kur�an�d�r� Peygamberimizin hayat�ndan her tabakadan insanlar �rnek alacak y�nler bulabilir. Bizatihi insan olarak O�nun hayat�ndan alaca�� say�s�z fazilet ve g�zellikler yan�nda, kendi mesle�ini ve cemiyetteki yerini ilgilendirecek pek�ok derside alabilir. ��nk� O�nun hayat� her y�n�yle �rnektir.

  PEYGAMBER�M�Z�N AHLAK� HUSUS�YETLER�

  Peygamberimizin ahlak�n�n en m�him bir hususiyeti, Allah vergisi olu�udur. Allah, O�nu kusursuz, eksiksiz, m�mtaz bir �ekilde yaratm��t�r. O�nu terbiye edem, edep ve ahlak�n en se�kin �zellikleriyle s�sleyen Y�ce Rabbidir.

  Di�er bir hususiyette birbirine z�t ve ters huylar�n orta yolu, do�ru yolu bulmas�d�r. Baz� anlar olmu� en cesur bir asker gibi meydanlara ��km�� sava�m��. Ama bu halinde bile yumu�ak kalplili�ini, merhametini esirgememi�tir. Bu kadar a��r bir vazife �zerinde oldu�u halde, O kendisini Rabbine vermi�, G�n�n�n b�y�k k�sm�n� ibadetle ge�irmi�tir. Bu y�n�yle d�nyadan alakas�n� kesmi� g�r�nse de O hep sosyal hayat�n i�inde idi.

  O�nun ahlak� bir meleke halinde idi ki O�nu g�ren herkes faziletleri ile yarat�ld��� kanaatine var�rd�.

  AHLAK SAHASINDA B�Y�K �NK�LAP

  Peygamberimiz birka� sene gibi k�sa bir zamanda o geni� yar�madada vah�i, adetlerinde mutaass�p �e�itli kavimleri k�t� ahlak ve k�t� al��kanl�klar�ndan kurtar�p, yerine g�zel ahlak kurallar�n� yerle�tirdi

  PEYGAMBER�M�Z�N GEN�L���

  Peygamberimizin �ocukluk ve gen�lik y�llar� temiz ve iffetli bir �ekilde ge�ti. Peygamberlikten sonra nas�l bir ahlaka sahipse, peygamberlikten �nce de �yle bir ahlaka sahipti. O hep temiz ve nezih ya�ad�. ��nk� Allah O�nu cahiliye devrinin b�t�n �irkinliklerinden nefret edecek bi�imde yaratm��t�. Kavmi aras�nda el�Emin lakab�yla an�l�rd�. Nitekim, m��rikler Efendimize inanmad�klar�, hatta �ld�rmek istedikleri d�nemde bile mallar�n� O�na emanet etmi�lerdi.

  YAKINLARININ D�L�NDEN PEYGAMBER�M�Z�N AHLAKI

  Peygamber efendimiz hi�bir halini insanlardan saklamam��t�r. ��nk� O�nun her hali Sahabiler i�in bir �rnek te�kil etmektedir. Peygamberimizin aile hayat�na ait meseleleri Ai�e validemizden ��reniyoruz. �Resulullah hi�bir zaman �ahs� i�in kin tutmazd�. Bir�eye k�zarsa Kur�an k�zd��� i�in k�zar, be�enirse Kur�an be�endi�i i�in be�enirdi. Ne k�t� s�z s�yler, ne de k�t�l�k yapmak isterdi.�

  Hz. Ali ise O�nun ahlak�n� ��yle anlatmaktad�r: �Daima g�lery�zl�, g�zel huylu idi. Kimse ile �eki�mez ba��r�p �a��rmazd�. Pinti ve cimri de�ildi. �ok konu�maz, bo� �eylerle u�ra�mazd�. Hi�bir kimseyi arkas�ndan k�namaz ay�plamazd�.�

  Enes bin Malik �O insanlar�n en l�tuf kar�d�r. Bir k�leyi, bir �ocu�u dahi geri �evirmezdi. Biri ile musafaha etti�i zaman, elini tutan kimse b�rakmad�k�a elini b�rakmazd�.�

  PEYGAMBER�M�Z�N TEVAZUU

  Efendimiz tevazu ve al�akg�n�ll�l���n en makbul�n� ve eri�ilmesi m�mk�n olmayan� ya�am��t�r. �nsanlar i�inde hi�bir �ekilde peygamberlik imtiyaz�n� kullanmam��, kendisini �st�n g�rmemi�tir ve bir �Kul peygamber olarak kalmay� istemi�tir.�. �ok defa elini �pmek isteyenleri, a��r� �ekilde h�rmet g�sterenleri ho� kar��lamazd�.

  Hendek sava��nda ashab�yla hendek kazm��, Kuba mescidi in�as�nda bir i��i gibi �al��m��, hep ashab�yla oturmu�, kendini onlardan farl� g�rmemi�tir. Veda hacc�na giderken s�rt�nda sadece d�rt dirhem de�erinde kadife par�as�, devesinin �zerinde ise y�rt�k bir sitte bulunuyordu.

  PEYGAMBER�M�Z�N H�LM� VE YUMU�AK HUYLULU�U

  Peygamberimiz peygamberli�inden �ncede, sonra da insanlar�n en halimi ve en yumu�ak huylusu idi. O �ahs�na yap�lan k�t�l�klerden dolay� hi�bir �ekilde intikam almay� d���nmezdi. Kendisine yap�lan t�rl� t�rl� eziyetlere, hakaretlere ra�men O tahamm�l ediyordu. O�nun yumu�ak huylulu�una, insanlar� Hakk�a davet ederken g�sterdi�i sabra Tevrat�ta da i�aret edilmi�tir. Hatta Tevrat�taki �zellikleri Efendimizde oldu�unu g�ren Yahudi alimleri de m�sl�man oluyorlard�. On sene hizmetinde bulunan Enes bin Malik �Bana bir kere dahi olsun of demedi� �eklinde s�zleriyle O�nun hilmini tasvir etmektedir.

  HAYASI

  Haya bak�m�ndan da insanlar�n en hay�rl�s� ve en utangac� idi. O cahilliye devrinde Araplar�n yapt��� �eylerden tiksiniyor, ho� kar��lam�yordu. O�nun hayas� ba�kalar�n�n kusur ve ay�plar�n� hat�rlatmaya ve s�ylemeye meydan vermezdi. S�ylemesi gereken �eyi do�rudan s�ylerdi.

  MERHAMET� VE �EFKAT�

  Merhamet ve �efkat O�nun y�ce �ahsiyetinin bir aynas� mesabesindedir. O�nun kadar merhametli, O�nun kadar m��fik ve ince ruhlu bir insan gelmemi�tir. Ki O Cenab-� Hakk��n Rahim ve Rauf ismini almas� ne kadar merhametli ve m��fik bir kalbe sahip oldu�unu g�sterir. Tevbe s�resinin 128. ayetinde �And olsun ki size i�inizden bir Peygamber geldi ki, s�k�nt�ya u�raman�z O�na �ok a��r ve g�� gelir. Size �ok d��k�nd�r. B�t�n m��minlere merhametli ve esirgeyicidir� buyurmaktad�r. Fakirleri, k�leleri, zay�flar� korur herkese e�it muamele ederdi. Duas�nda da �Allah��m beni fakir ya�at, fakirlerle ha�ret� diye yalvar�yordu.

  FAK�R VE K�MSES�ZLERE MERHAMET�

  Abdullah bin Amr bin As anlat�yor �Bir g�n mescitte oturuyordum. Baz� fakir kimseler toplanm�� sohbet ediyorlard�. Resulullah i�eri girdi. Bir ba�ka tarafa y�nelmeden onlar�n yan�na gitti ve onlara fakir muhacirlere zenginlerden �nce cenneti m�jdeledi. Efendimiz evinin yan�nda kalan Suffe ashab�n�n ihtiya�lar�n� kendi evinin ihtiya�lar�ndan �nce g�r�r�d�.�

  YET�MLERE �EFKAT�

  Kendisi yetim b�y�d��� i�in yetimli�in ne kadar zor oldu�unu biliyordu. Onlara �ok m��fik davran�yordu. Kendi evinden yetim hi� eksik olmazd�. Hz. Hatice�nin ilk kazas�ndan �len �ocu�u, hatta �mm� Seleme ile evlendi�inde, beraberinde be� yetimi vard�. Bir bayram g�n�nde bir kenarda karn� a�, peri�an bir vaziyette a�lamakl� duran bir yetim �ocu�u ald�, Karn�n� doyurdu, giydirdi. O�nu evlatl���na ald�.

  K�LELERE �EFKAT�

  Peygamberimizin �efkat ve merhametinde en �ok istifade edenlerin ba��nda k�leler gelir. Efendimiz bu insanlar� h�rriyete kavu�malar� i�in �aba g�stermi� bu konuda ashab�n� te�vik etmi�tir. Efendimiz as�rlard�r s�ren bu m�esseseyi do�rudan kald�rmak yerine tedricen kald�rma yoluna gitmi� hatta Zeyd bin Harise�yi ordu komutanl���na getirerek ders vermeye �al��m��t�r.

  KADINLAR �EFKAT�

  Cahiliyede kad�nlar�n durumlar� peri�and�. �nsanl�k, k�z �ocuklar�n� g�m�yor, kad�nlar� hor ve hakir g�r�yorlard�. K�sa zamanda O�nun merhameti kad�nlar �zerende g�r�lmeye ba�lad�. �Cennet analar�n ayaklar� alt�ndad�r� buyurarak onlara y�ce bir paye verdi.

  �OCUKLARA �EFKAT VE SEVG�S�

  Bir �ocuk g�rd��� zaman m�barek y�z�n� ne�e ve sevin� kaplard�. Onu tutar, kollar�na al�r, ok�ar severdi. Onlara selam verir, hal hat�rlar�n� sorard�. Hatta bir keresinde yar�� yapan �ocuklar�n aras�na kat�lm�� onlar�n ne�esine ortak olmu�tur. Bilhassa kendi �ocuk ve torunlar�na �ok d��k�nd�. Bir dizine Hasan bin Aliyi, di�er dizine de �sameyi al�r ba�r�na basar �Allah��m bunlara rahmet et� diye dua ederdi.

  HAYVANLARA OLAN MERHAMET�

  Efendimiz cahilliye araplar�n�n hayvanlara muamele hususundaki k�t� davran��lar�n� ortadan kald�rd�. Hayvanlara yap�lan eziyetlere kar�� ikazda bulunuyor. Onlar� fazla �al��t�rmamalar�, a� b�rakmamalar� hususunda ikaz ediyordu.

  AFFI VE BA�I�LAMASI

  Kendi yak�nlar�na daima m�samahal� davrand��� gibi d��manlar�n� da bilhassa g��s�z durumlarda affetmi�ti. �krime�yi, Ebu S�fyan�� hatta Vah�i�yi ve Hindi ba���lamas� O�ndaki affetme enginli�ini yans�tmaktad�r. Ki Vah�i O�nun amcas�n� �ld�rm��, �ld�rmekle kalmam�� ki organlar�n� par�alam��t�. Ama Vah�i m�sl�man olup af dileyince O geri �evirmedi.

  AHDE VEFA

  S�z�n� tutma hususunda dost d��man ay�rmam��t�r. Peygamberli�inden �nce bir dostuna verdi�i s�z� tutabilmek i�in 3 g�n bekledi�i me�hurdur. Hatta Bedir sava�� �ncesinde, Huzeyl ve o�lu Resulullahla birlikte �arp��mak �zere yola ��km��lard� ki m��rikler onlar� bir yerde s�k��t�r�p, onlardan Peygamberimizle birlikte sava�mak �zere s�z ald�lar. Huzeyl ve babas� Bedirde durumu Efendimize anlat�nca �Hay�r siz Medineye d�n�n, Onlara kar�� verdi�iniz s�z� yerine getiriniz.� Buyurdu.

  NEZAKET�

  �nsanlar�n nazi�i, en nezih tabiatl�s�, zerafet bak�m�ndan en ince ruhlusu davran�� y�n�yle en latifi idi. Enes bin Malik �Kendisine bir�ey sorana can kula�� ile dinler, soruyu soran ayr�lmad�k�a yan�ndan gitmezdi� buyuruyor. Kendisini ziyaret edenlere ikramda bulunur, oturmalar� i�in h�rkas�n� sererdi. Kimsenin s�z�n� kesmez, konu�mas�n� yar�da b�rakmazd�.

  ADALET�

  Birbirleriyle d��man kabileler aras�nda �slam� yayarken adaletli davran�yor, birini k�st�r�p di�eriyle anla�m�yordu. Adalet hususunda, Ebu Hodrad ismindeki bir sahabeden alaca�� olan yahudinin hakk�n� aramas� �ok ibret vericidir.

  VAKAR VE SUKUTU

  Son derece vakar ve izzet sahibiydi. G�renler �nce bir �rperir ve korkar sonra da O�nun ne kadar m��fik bir insan oldu�unun fark�na var�rd�. O ciddiyete zarar veren hareketlerde bulunmazd�. Bo� ve l�zumsuz konu�maz, dedikodu yapmaz, kimsenin aleyhinde s�z s�ylemezdi, Sadece tebess�m eder, kahkaha atarak g�lmezdi. Ba�kas�n� rahats�z edecek, i�rendirecek harekette bulunmazd�. Y�r�mesi bile vakard�. Cihad, oru� ve zekattan sonra en hay�rl� ibadeten sukut oldu�unu bildirirdi.

  �ECAAT VE CESARET�

  O gen�li�inden itibaren hayat�n�n b�t�n devrelerinde �ecaat manas�ndaki cesaret a��k bir �ekilde g�r�lmektedir. O�nun cesaretini anlamak i�in O�nun tek ba��na b�y�k d�nya devletlerini kar��s�na almas�na O�nun insanlar� hak dine davetindeki gayretine bakmam�z yeterli olur.

  SABRI

  O bir sab�r kahraman�d�r. Hayat�na bakt���m�zda daha do�madan babas�n�, alt� ya��nda annesi sonra dedesini ve amcas� Ebu Talib�i kaybediyor. K�z� Fat�ma hari� b�t�n �ocuklar� kendisinden �nce �l�yor. T�rl� t�rl� s�k�nt�lar �ekiyor, hakaretler yiyor, a� kal�yor, hastal�klar ge�iriyor da O sabrediyor.

  ��KR�

  O�nun m�barek dilinden Elhamd�lillah lafz� d��mezdi. Sabahlara kadar namaz k�lar soranlara da �Allah��ma ��kreden bir kul olmayay�m m�?� derdi. Sevin�li bir haber duyunca hemen ��k�r secdesi yapard�. Yine sakat ya da hasta birisini g�r�nce Allah��n kendisine ihsan etti�i nimetlere ��krederdi.

  T�CAR� AHLAKI

  O herkes gibi al��veri�te bulunur, �ar�� pazarda dola��rd�. Kendisine peygamberlik gelmeden �ncede ticaretle u�ra��yor, O�nun do�rulu�una d�r�stl���ne hayran kal�yorlard�. Kendisinden hakk�n� usuls�zce hakk�n� isteyen bedevileri terslemiyor hemen haklar�n� veriyordu. �ar�� pazarda dola��yor, usuls�zce ticaret yapanlar� uyar�yordu.

  AKRABALARINA �Y�L���

  Efendimizin baba taraf�ndan �ok akrabas� bulunurdu. O amcas�n� �ok sever ve g�zetirdi. Hatta Ebu Talib�in s�k�nt�ya d��t��� esnada Ali�yi yan�na ald� ve kendisi bakt�. O hi�bir akrabas�n� �st�n tutmaz hepsini g�zetirdi. S�t annesi ve karde�lerine h�rmet g�sterirdi. Huneyn sava��ndan sonra s�t karde�i esir d��m��t�. Peygamberimizin huzuruna getirilince O�na h�rmet etmi� h�rkas�n� alt�na sermi� ve ikramda bulunmu�tur.

  M�SAF�R PERVERL���

  Evinden misafir hi� eksik olmazd�. O misafir hususunda din, �ah�s, devlet ayr�m� yapmazd�. Taif�ten gelen Sakif heyetini a��rlad�. Hizmetlerini g�rd� ve m�sl�man olarak ayr�ld�lar. O�nun evi m�sait olmay�nca ba�ka ki�ilerin evleri a��l�yor misafirler konuk ediliyordu. O�nun bir de devaml� misafirleri vard� ki (Suffeliler) onlar�n e�itim ve ��retimlerini �slendi�i gibi onlar�n ge�imlerini de �stlenmi�ti.

  D��MANLARININ PEYGAMBER�M�Z�N AHLAKINI �T�RAFLARI

  D��manlar� taraf�ndan bile takdir ediliyordu. Bir g�n Ebu Cehil �Vallahi Muhammed muhakkak do�ru s�zl�d�r, hi�bir zaman yalan s�ylememi�tir� demekten kendisini alam�yordu. Yine zaman zaman peygamberimize diliyle eziyet eden ve hakarette bulunan Nadr bin Haris m��riklerin ileri gelenleri toplanm�� ve onlara � Muhammed ne �air, ne sihirbaz, ne delidir, ne de b�y�lenmi�tir�.

  Yine yabanc� yazarlardan Daumer � Muhammed und sien work� adl� eserinde �O�nun �ahs�nda bir�ok meziyetler toplanm��t�r ve t�m Arabistan imana gelene kadar bir lahza dinlenmemi�tir� demekten kendini alamam��t�r.

  Yazı kaynağı : web.itu.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap