Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  peygamber efendimizin anneler ile ilgili sözleri

  1 ziyaretçi

  peygamber efendimizin anneler ile ilgili sözleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Anne ile ilgili hadis ve ayetler!

  Anne ile ilgili hadis ve ayetler!

  Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik anası onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek karnında taşımıştır.Onun (memeden) ayrılmasıda 2 sene içinde olmuşdur onun için biz insana bana ve ana babana şükret dönüş banadır diye nasihat verdik. (Lokman Suresi Ayet,14)

  Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi ve anne babaya iylik etmenizi emretmişdir. İkisinden birisi yahut her ikisi senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa,sakın onlara öf bile deme;onları azarlama,onlara güzel söz söyle. (İsra Suresi 23-24)

  Allah’a ibadet edin ve o’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. (Nisa Suresi/ 36)

  Rabbin sadece Kendisine ibadet etmenize ve anne-babanıza, Allah’ın sizi görmekte olduğu bilinci içinde mümkün olan en iyi şekilde davranmanıza hükmetti. Eğer onlardan biri veya her ikisi yaşlanmış olarak yanınızda bulunuyorsa sakın varlıklarından veya onlara hizmetten bıkkınlıkla kendilerine “Öf!” diyecek ölçüde bile kötü söz söyleme! Onları azarlama ve daima onlara karşı tatlı dilli ve gönül alıcı ol! (İsra Suresi/23)

  Biz insana, anne-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Önce bana, sonra da anne-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. (Ahkaf Suresi/15)

  Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın! Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın! Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez! (Nisa Suresi 36)

  Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, annenize ve babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf! bile deme! Onları azarlama! İkisine de güzel söz söyle! Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de Sen onlara (öyle) rahmet et (diyerek dua et!)” (İsra Suresi 23, 24)

  Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik...” (Ankebut Suresi 8)

  Biz insana, anne babasına (en güzel bir biçimde davranmasını) emrettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. O halde Bana ve annene babana şükret! Dönüş Banadır.” (Lokman Suresi 14)


  De ki: “Geliniz size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım: O’na hiç bir şeyi ortak/denk tutmayın, anaya babaya iyilik edin, fakir düşmek (korkusun)dan çocuklarınızı (herhangi bir şekilde) öldürmeyin. Biz, sizin de onların da rızkını veririz. ‘Zinanın ve her türlü kötülüğün’ açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah’ın haram ettiği canı (hukukça) geçerli sayılan bir hak olmadıkça öldürmeyin.” İşte (Allah),düşünesiniz (aklınızı kullanasınız) diye size bunları emretti. (Enam Suresi 151)

  ANNE İLE İLGİLİ HADİSLER İSE;


  Ana-babasına iyilik edene müjdeler olsun! Allah Onun ömrünü uzatır.  (Buhârî)

  Ana-babası, yanında yaşlandığı halde, [onların rızalarını alamayıp] Cenneti kazanamıyanın burnu sürtülsün. (Tirmizî)

  Allahu Teâlânın rızası, ana-babanın rızasında, gadabı da, ana-babanın gadabındadır (Tirmizî)

  Cihâd, fîsebîlillah Allah yolunda sadece kılıç sallamak değildir Ana-babaya veya evlâda bakmak da cihâddır Ele muhtaç olmamak için çalışmak da cihâddır. (Deylemî)

  Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in huzuruna bir kimse gelerek dedi ki:

  - Ya Resulallah! İzin verirseniz sizinle beraber gazaya gelip cihad etmek istiyorum

  - Anan-baban var mı?...
  - Evet var

  - Öyleyse ondan ayrılma zira Cennet onun ayağının altındadır ” (Müslim)

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  -Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün!

  Sahabeler:...

  −Ya Rasulallah! Kimin? dediler.

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  -Ana babasına, ikisinden birine yahut her ikisine birden ihtiyarlık zamanlarına yetişip de cennete giremeyen kimsenin. (Müslim 2551/9, Buhari Edebü’l-Müfred 21)

  Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Adamın biri gelerek:

  −Benim bir karım var. Annem ise onu boşamamı emrediyor ne yapmalıyım? diye bana sordu.

  Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:...

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyuruyordu:

  −Anne ve baba cennete orta kapıdan girmeye vesile olur veya insanı cennete ulaştıracak en iyi şey ana babaya iyilik etmektir. Artık sen o kapıyı istersen bırak istersen elinde tut. (Tirmizi 1961)

  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Benim nikâhım altında bir kadın vardı ve ben onu seviyordum. Babam ise onu kerih görüyor ve istemiyordu. Babam bana onu boşamamı emretti. Ben bundan imtina ettim. Müteakiben ben bu durumu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e zikrettim.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:...

  −Ey Abdullah bin Ömer! Karını boşa!

  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Ben de karımı boşadım.”

  (Tirmizi 1200, Ebu Davud 5138, İbni Mace 2088, Ahmed 2/20-157, Albani 7/136)

  Ana-babasını dine uygun hizmetleriyle razı eden Allahü teâlâyı razı etmiş olur onları gazaplandıran Allahü teâlâyı gazaplandırmış olur. (İbni Neccar)

  Ya Resulallah annem müşriktir. Ona iyilik etmem caiz midir? diye sorana (Evet annene iyilik ve ihsanda bulun!) buyuruldu (Ebu Davud)

  Allah Resûlü, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  “Ana babasına iyilik yapana ne mutlu! Allah onun ömrünü artırsın!” (İbn Enes radıyallahu anh. Taberânî)

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Anne İle İlgili Hadisler Nelerdir? Anne Hakkını Ve Annelerin Önemini Anlatan Hadisler

  Anne baba hakkı ile ilgili 25 hadis

  Anne baba hakkı ile ilgili 25 hadis

  Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

  Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da, o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki.

  Müslim

  Üç ayların manevi iklimini yaşamak için neler yapılabilir?

  Yazı kaynağı : www.fikriyat.com

  ANNE KONULU AYET VE HADİSLER

  ANNE KONULU AYET VE HADİSLER

  AYETLER:                                                                                                                                                                   .      “Allah’a ibadet (kulluk) edin ve Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anneye-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın! Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez!” (Nisa S. 36)

         “Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, annenize-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan birisi veya ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘of!’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle! Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: ‘Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen onlara (öyle) rahmet et’ (diyerek dua et!)“ (İsra S.23-24)

          “Biz insana, anne-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir...” (Ankebut S. 8)

           “Biz, insana-anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir ... Önce Bana sonra da annene-babana şükret (teşekkür et) diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.”

           “Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşmaya zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy...”(Lokman S. 14-15) 

            “...ana-babaya iyilik edin...” (En’am S.151)

                                                       .                        ***                                                                                         HADİSLER:  

             İbn Cehime (ra) bir gün Hz. Peygamber’e (sav) geldi ve: “-Ey Allah’ın Resulü, ben gazveye (cihat) katılmak istiyorum, bu konuda sizinle istişare etmeye geldim.” dedi. Resullullah (sav): “-Annen var mı (hayatta mı) ?” diye sordu. “-Evet.” deyince: “-Öyleyse ondan ayrılma, zira cennet onun ayağının altındadır.” Buyurdu. (Nesai)

           NOT: (Bazen tartışma konusu olan) bu hadis, bütün annelerin (‘iyi anne iyi kul’ olmaksızın, sırf ‘anne’ oldukları için) cennete gidecekleri anlamına gelmesinden ziyade, (her şeyin gerçeğini ALLAH cc. bilir.) daha çok evlatların annelerine karşı göstermeleri gereken saygıya işaret etmektedir. Bu anlamda, -Allah’ın emirlerine aykırı olmadığı sürece-, bütün annelere itaat etmek, saygı göstermek, cennetin önemli bir anahtarıdır. ...bu anlamda cennet bütün annelerin ayakları altındadır.) (Sorularla İslam’dan.)

          Esma(ra), “Resulullah (sav) zamanında, annem müşrik olarak yanıma geldi, benim iyi davranmamı umuyor. Anneme iyilik edebilir miyim?” Resulullah (sav) şöyle buyurdu:    ‘-Evet annene iyilik et.’” (Buhari - Müslim)                     

            Abdullah Bin Mes’ud (ra): “Amellerin hangisi Allah Azze ve Celle’ye daha sevgilidir?” diye sordum. Nebi (sav) şöyle buyurdu: “Vaktinde kılınan namazdır.” Sonra hangisidir? dedim. “Ana babaya iyilik etmektir.” Sonra hangisidir? dedim. “Allah’ın yolunda cihat etmektir.” (Buhari - Müslim)

        Bir adam Nebi’ye (sav) gelerek: “—Ben Allah’tan ecir (sevap) isteyerek hicret ve cihat etmek üzere sana biat ediyorum.” dedi. Nebi (sav) şöyle buyurdu: “—Annen ve babandan sağ olanı var mıdır?” Adam: “—Her ikisi de sağdır.” Nebi (sav): “Böyle iken sen Allah’tan ecir mi istiyorsun?” Adam: “—Evet” deyince, Nebi (sav). “Öyle ise annenin ve babanın yanına dön ve onlarla güzel sohbet et!” buyurdular. (Müslim)

         Bir sahabe sordu: “--Ya Resulallah! Kendisiyle sohbet etmeme en hakkı olan kimdir?”                   “--Annendir,” “--Sonra?” “—Annendir,” “--Sonra?” “—Annendir,” “--Sonra?” “—Babandır. Sonra da derece derece olan kimselerdir. (Yani yakın akrabalarındır)” buyurdular. (Müslim)

           Bir gün Nebi (sav) şöyle buyurdu: ”Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün!” Sahabeler: “Ya Resulallah! Kimin?”  dediler. “Ana babasına, ikisinden birisine yahut her ikisine birden ihtiyarlık zamanlarına yetişip de cennete giremeyen kimsenin.” (Buhari – Müslim)

           “Büyük günahlar şunlardır: Allah’a şirk koşmak, ana babaya asi olmak, (haksız yere) adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir!” (Buhari)

           Resulullah (sav) bir gün şöyle buyurdular: “-Bir kimsenin kendi annesine ve babasına sövmesi büyük günahlardandır!” Sahabeler: “--Ya Resulullah! İnsan hiç kendi annesine ve babasına söver mi?” dediler. Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Evet, o kimse başka birinin babasına söver, o da onun babasına söver! O kimse başka birinin annesine söver, o da onun annesine söver!” (Müslim)

            Ana babaya asi olan cennete giremez. (Nesai)

             Makbul olunduğundan şüphe olunmayan üç dua vardır;

             Babanın çocuğuna duası, misafirin duası, mazlumun duası. (Ebu Davut-Tirmizi-İbn-i Mace)

             Bir sahabe: “-Ya Resulallah, anamla babam öldükten sonra onlara  yapabileceğim bir iyilik var mı ?” diye sordu. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “-Evet, onlara dua ve istiğfarda (günahlarından af dileğinde) bulunursun, vasiyetlerini yerine getirirsin, dostlarına da ikramda bulunursun.” (Ebu Davut - İbn-i Mace)

   Derleyen: Hasan KUTLUTAŞ                                                             

  Yazı kaynağı : kissatadinda.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap