Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  osmanlı yenileşme hareketleri ilk olarak hangi alanda yoğunlaşmıştır

  1 ziyaretçi

  osmanlı yenileşme hareketleri ilk olarak hangi alanda yoğunlaşmıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  OSMANLI DEVLETİNDE YENİLİK (ISLAHAT) HAREKETLERİ

  OSMANLI DEVLETİNDE YENİLİK (ISLAHAT) HAREKETLERİ

  Osmanlıda yenileşme hareketleri konusunda tarihçiler tam anlamı ile görüş birliği yapmış değildir.Bazı tarihçiler yenileşme hareketlerinin başlangıcı olarak Lale Devrini alırken, bazı tarihçiler ise tanzimat fermanını baz almaktadır.

  Osmanlıda Yenileşme Hareketleri

  Olmak üzere 2 fikri çıkışı vardır.

  Bu görüşe göre Osmanlı devletinin geri kalmasının nedeni ordunun ve kanunların bozulmasına bağlanıyordu. Bu durumdan çıkabilecek güce ve devlet adamlarının varlığına inanılıyordu.  Devlet iyi yönetilir, kanunlarda değişiklik yapılır ve işin ehli Türk devlet adamları iş başına gelmesi ile sorunun çözüleceği düşünülüyordu.  Bu düşünce de askeri sistemi düzeltmekle ilgilidir.  II. Osman (1618-1622), IV. Murat(1623-1640) ve Köprülüler devri bu tip reformların örnekleridir.

  Bu dönemdeki yapılan ıslahat çalışmalarından Avrupa örnek alınmamıştır. Köklü ıslahatlar olmayıp günü birlik ve bireysel ıslahat hareketleridir.

  Osmanlı Devleti 18.yy’dan itibaren Avrupa’nın gerisinde kaldığını anlamış ve batı tarzında yenilikler yapmaya başlamıştır. ıslahat =yenilik anlamına gelir. Osmanlı devletinde yenilik hareketleri şu alanlarda olmuştur: *yönetim, *ordu, *eğitim, *ekonomi, *kültür. Osmanlı devletinde yenilik hareketleri şu padişah dönemlerinde olmuştur :
  III.SELİM DÖNEMİ: Bu dönemde yapılan yenilik hareketlerinin genel adı NİZAM-I CEDİT’TİR. III. selimdönemindeki bazı yenilikler şunlardır :
  * Osmanlıda yenileşme hareketleri arasında Avrupa’da sürekli elçilikler kuruldu. *kara mühendishanesi kuruldu.(mühendishane-i berr-i hümayun) *yerli malı ürünler kullanılması teşvik edildi.
  * NİZAM-I CEDİT adlı ordu kuruldu. * nizam-ı cedit ordusunun ihtiyaçları için İRAD-I CEDİT hazinesi oluşturuldu.
  Not: III. Selim dönemi Kabakçı Mustafa ayaklanması ile sona erdi.(1807)

  LALA DEVRİ

  Osmanlıda yenileşme hareketlerinin başlangıcıdır diyebiliriz.Lale devrine kadar Osmanlı Devleti kendisinin Avrupa’nın gerisinde kaldığına tam anlamı ile inanmıyordu. Lale devri ile beraber Osmanlı Devleri her alanda Avrupa’nın gerisinde kaldığına inandı ve bir takım yenilikler gerçekleştirmeye başladı.

  Osmanlıda yenileşme hareketleri arasında belkide yeniliklerin önünde en büyük engel olan 1826- YENİÇERİ OCAĞI ASKERİ kaldırılması olabilir. Devlet otoritesine karşı koyan yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla padişah otoritesi güçlendi.
  • Yeniçeri ocağı yerine ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE adlı ordu kuruldu.
  Osmanlıda yenileşme hareketleri  olarak orduya subay yetiştirmek için: HARP OKULU açıldı.
  • Ordunun doktor ihtiyacı için: TIBBİYE açıldı. *Divan kaldırıldı yerine NAZIRLIKLAR(BAKANLIKLAR) kuruldu.
  * Osmanlıda yenileşme hareketleri  arasında tımar sistemikaldırıldı yerine devlet memurlarına maaş bağlandı.
  *Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı.
  *Osmanlıda yenileşme hareketleri  arasında bir çalışma da POSTA VE POLİS teşkilatı kuruldu.
  *Devletin aldığı kararları yayımlamak için ilk resmi gazeteTAKVİM-İ VEKAY-İ çıkarıldı.
  *Osmanlıda yenileşme hareketleri  devlet memurlarına ceket, pantolon, fes giyme zorunluluğu getirildi.
  *Divan-ı ahkam-ı adliye adlı yardımcı danışma meclisi kuruldu.
  *İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale getirildi.
  *Avrupa-i tarzda okullar açılmış ve Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir.
  *Medreselerinyanında batılı tarzında eğitim veren okullar açıldı.
  *Ortaokul düzeyinde olan RÜŞTİYELER açıldı.
  NOT:II. Mahmut dönemindeayrıca ekonomik gelişme için yerli malı kullanımı teşvik edilmiş; kumaş ve deri atölyeleri açılmıştır.

  Abdülmecit dönemindeki en önemli yenilikler TANZİMAT VE ISLAHATFERMANLARI’NIN yayımlanmasıdır. Bu fermanların yayınlama nedenleri şunlardır:
  *Avrupalı Devletlerin Osmanlı devletinin içişlerine karışmasını önlemek

  *Osmanlı devletinde yaşayan tüm halkların haklarını korumak *Osmanlı devletinin parçalanmasını önlemek.
  TANZİMAT FERMANI (GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU)
  YAYINLANMA TARİHİ: 1839 (Mustafa reşit paşa tarafından hazırlandı)

  ISLAHAT FERMANI
  YAYINLANMA TARİHİ: 1856
  ÖNEMLİ MADDELERİ:

  *Herkes kanunlar önünde eşittir.
  *Tüm Osmanlı halkının ırz, namus,mal ve can güvenliği devletin güvencesi altına alınacaktır.
  *Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır.
  *Herkes mal ve mülk hakkına sahiptir; bunları miras bırakabilir.
  *Mahkemeler herkese açık olacak; kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.

  ÖNEMLİ MADDELERİ:

  *Azınlıklara din ve mezhep özgürlüğü tanınacak, kilise ve okul açmalarına izin verilecek.
  *Gayrimüslimleri(Müslüman olmayan) küçük düşürecek ifadeler kullanılmayacak.
  *Gayrimüslimlerde Müslümanlar gibi devlet memuru olabilecek.
  *Azınlıklar askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapabileceklerdir.
  TANZİMAT FERMANIN ÖNEMİ:
  *Bu ferman ile padişah ilk kez kanun gücünün üstünlüğünü kabul etmiştir. hukukun üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir. Bu ferman anayasacılık hareketlerinin ilk adımı sayılır.
  *can ve mal güvenliği, mülkiyet hakkı yasal güvence altına alındı.
  *Bu dönemde batılı aydın ve devlet adamları yetişmiştir.
  *Avrupa hukuk kurallarına göre yargılama yapan mahkemeler kuruldu.
  *Osmanlı devleti Tanzimat ile birlikte batılılaşma yönünde önemli bir adım attı.

  ISLAHAT FERMANININ ÖNEMİ:

  *Bu ferman ile daha çok gayrimüslimlerin yani Hristiyan, Yahudi gibi azınlıkların hakları düzenlenmiştir.
  *Azınlıklara devlet memuru olma hakkı verilmiştir.
  *Azınlıklara verilen geniş haklar Müslüman halkın tepkisini çekmiştir.

  Yazı kaynağı : www.sosyalbilgiler.org

  Osmanlı'da İlk Islahatlar Hangi Alanda Yapıldı?

  Osmanlı'da İlk Islahatlar Hangi Alanda Yapıldı?

  Genç Osman'dan sonra da yenileşme hareketleri devam etmiştir. Osmanlı'da ilk ıslahatlar hangi alanda yapıldı? Osmanlı’da ıslahatlar hangi padişahlar tarafından yapıldı? Osmanlı'da ıslahatlar batıyı örnek alan ve gelenekçi tarzda yapılan ıslahatlar olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Gelin detaylara birlikte bakalım...

  Gelenekçi Tarzda Islahatlar

  Gelenekçi tarzda ıslahatlar yapan padişahlar Osmanlı Devleti’nin ordu ve kanunlar bozulduğu için geride kaldığını düşünüyordu. Osmanlı'da ilk ıslahatlar hangi alanda yapıldı: gelenekçi tarzda ilk ıslahatlar çoğunlukla askeri alanda yapılmıştır. Çünkü askeri sistemin düzeltilmesi ile devletin eski haline geleceğine inanılıyordu. Bu ıslahatlar yapılırken Avrupa'daki yenilikler örnek alınmamıştır. Çoğunluğu köklü ıslahatlar değildir.

  1.Murat Islahatları

  Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları

  Tarhuncu Ahmet Paşa ilk kez devlet bütçesi hazırlayarak harcamalarda kesintiye gidilebilmesini sağlamıştır.

  Köprülü Mehmet Paşa

  Köprülü Mehmet Paşa ondan sadrazam olması istendiğinde ortaya bazı koşullar sürmüştür. Şartları kabul edildiğinde ise sadrazam olmuştur. Sunduğu şartlar sarayın devlet işlerine karışmaması, memurluk görevlerine atamaları kendisinin yapması gibi şartlardı.

  Batı Tarzında Islahatlar

  Osmanlı Devleti 18 yüzyıla geldiğinde Avrupa'nın geliştiğini ve ona yetişemediğini fark etmiş, bu sebeple batıyı örnek alarak yenilikler yapmaya karar vermiştir. Osmanlı'da ilk ıslahatlar hangi alanda yapıldı: Osmanlı'da Batı örnek alınarak yapılan ilk ıslahatlar yönetim, ordu, eğitim, ekonomi ve kültür alanlarında yapılmıştır.

  III. Selim Islahatları

  III. Selim döneminde yapılan ıslahatlar a genel olarak Nizam-ı Cedit ismi verilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.haber365.com.tr

  Osmanlı İmparatorluğu reform dönemi

  Osmanlı İmparatorluğu reform dönemi, Türk ve Türkiye tarihi için önemli bir dönem. Bu dönem 1828'de başlayıp 1908'e kadar devam eder.[1]

  Dönemin Özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanıp denge politikası izleyerek varlığını korumaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti'ne, bu dönemde Avrupalı Devletlerce "Hasta Adam" lakabı konulmuştur.

  Modernizasyon 1828–1839[değiştir | kaynağı değiştir]

  1808–1839: II. Mahmud[değiştir | kaynağı değiştir]

  Tanzimat 1839–1876[değiştir | kaynağı değiştir]

  1839–1861 I. Abdülmecit[değiştir | kaynağı değiştir]

  Tanzimat Fermanı'nın amacı; Osmanlı uyruğunda bulunan bütün vatandaşlara eşit haklar vererek Avrupa devletlerinin Osmanlıların içişlerine karışmasını önlemek, Azınlıklar ve Avrupa üzerinde olumlu bir etki yaparak Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak ve imparatorluğu yeniden toparlamaktı.

  Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayun) ilan edildi.

  Bu anlaşmayla Mısır, iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı imtiyazlı bir eyalet haline geldi.

  Hünkâr İskelesi Antlaşması'nın süresi bitince Londra'da bir konferans toplandı. Toplantıya İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya-Macaristan, Prusya ve Osmanlı Devleti katıldı. Londra'da imzalanan Boğazlar Sözleşmesi'ne göre:

  Paris Antlaşması görüşmeleri sürerken Islahat Fermanı ilan edilmişti (1856). Bu fermanla ilgili bir madde Paris Antlaşması'nda da yer aldı. Islahat Fermanı kaynağını ve ortaya çıkış nedenini yabancı devletlerden almaktadır. Bu fermanın esasları Fransa'nın ısrarı ile Avusturya, İngiltere ve Fransa tarafından belirlenmiştir. Osmanlı Devleti, Paris antlaşması şartlarını lehine çevirmek için bu fermanı ilan etmiştir.

  1861–1876 Abdülaziz[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bu dönemde, Rusya'nın Balkanlarda Panslavizm idealini yaymaya başlamasıyla isyanlar başlamıştır. Sırp, Karadağ, Bosna-Hersek, Rumen (Eflak ve Boğdan) ve Bulgar isyanları ortaya çıkarak "Balkan Bunalımı"na zemin hazırlandı ve Girit'teki Rumlar ayaklanarak Yunanistan'a bağlanmak istediler. Avrupalıların duruma müdahalesiyle Osmanlı Devleti Halepa Fermanı'nı ilan etmiş ve Giritlilere vergi muafiyeti getirilmiştir. Mısır Hıdivi İsmail Paşa'nın gayretleri ve Fransa'nın desteğiyle 1869'da Süveyş Kanalı açılmış, böylece coğrafi keşiflerle önemini yitiren Mısır ve Akdeniz yeniden canlanmıştır. Bu durum Avrupalı devletlerin Mısır'a sahip olma arzunu artırmıştır.

  Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapılmıştır. Avrupalı Devletler azınlıklarla ilgili ağır istek ve tehditlerden oluşan Berlin Memorandumu'nu ilan ettiler. Avrupa'da önemli gelişmeler görülmüş, İtalya (1870), ve Almanya (1871) siyasi birliklerini tamamlayarak siyasi güç olarak ortaya çıktılar.

  Sebepleri:

  Bu sebeplerden dolayı savaş, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1853'de başladı. Osmanlı donanması Sinop'ta Ruslar tarafından yakıldı. 1854'te İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı. Sivastopol kalesi kuşatılarak alındı. Yenilen Rusya ile Paris Antlaşması imzalandı. (1856)

  Kırım Savaşında İngiltere, Fransa, Sardunya ve Piyomento, Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa girdi. Avusturya ise Eflak ve Boğdan'ı işgal ederek destek verdi. Osmanlı Devleti ilk dış borcu Kırım savaşı sırasında İngiltere'den aldı. (1854) Osmanlı Devleti Paris anlaşması sırasında Avrupalı devletlerin tam desteğini kazanmak için azınlıklara geniş haklar tanıyan Islahat Fermanı'nı ilan etti.

  Kanuni Esasinin yazılması, 1876[değiştir | kaynağı değiştir]

  1876: V. Murat[değiştir | kaynağı değiştir]

  V. Murat Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sonucu padişah oldu. (1876) Ancak sağlığının yerinde olmadığı görüldü. Bu durum karşısında başta Mithat Paşa olmak üzere önde gelen devlet adamları toplam 93 gün tahtta kalan V. Murat'ı tahttan indirerek Meşrutiyeti ilan etme sözü veren II. Abdülhamit'i tahta çıkardılar.

  Birinci Meşrutiyet, 1876–1878[değiştir | kaynağı değiştir]

  II. Abdülhamit 23 Aralık 1876'da Kanun-i Esasi’yi ilan etti. Böylece meşruti yönetime geçilmiş oluyordu.

  1876–1909: II. Abdülhamid[değiştir | kaynağı değiştir]

  Savaşın nedeni, İstanbul (Tersane) ve Londra Konferansı kararlarının Osmanlı tarafından kabul edilmemesi ve Rusya'nın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme çabasıdır.

  Rusya ilk olarak, Osmanlı'dan balkanlarda ıslahat yapmasını istemiştir. Çünkü Rusya da içinde bulunduğu karışıklıklar dolayısıyla olası bir savaştan çekinmekteydi. Ancak Osmanlı savaş çıkacağını bile bile bu istekleri reddetmiştir. Çünkü Islahat Fermanı nedeniyle, kamuoyu tarafından reformlara büyük bir tepki vardı. Rusya tüm bu sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Savaş, Doğu ve Batı cephesi olarak ikiye ayrılmıştı.Batı cephesinde, Plevne'ye kadar ilerleyen Rus kuvvetlerini, Gazi Osman Paşa durdurdu. Ancak kaledeki kıtlık dolayısıyla, taarruzu deneyen Osman Paşa başarılı olamadı.

  Ruslar doğuda Erzurum'a kadar ilerlediler. Rus ordusu Aziziye Tabyalarında Şehit Halil Başkan Paşa tarafından durduruldu. Ancak ağır kış şartlarına dayanamayan Osmanlı kuvvetleri, Rus orduları karşısında tutunamadı. Ruslar batıda Edirne ve doğuda Kars'a kadar girdiler. Sonuç olarak da, iki taraf arasında Ayestafanos Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Rusya'ya sıcak denizlere inme konusunda Balkan ve Doğu koridorunu açmıştır. Bu durum Avrupa devletlerin tepkisine neden olmuş, Rusya yeni bir savaşı göze alamadığından Berlin'de bir kongre toplanmasını kabul etmiştir. Bu antlaşma yürürlüğe girmemiş, bunun yerine Berlin antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti'nin imzalayıp da uygulamaya konulmayan iki antlaşma Ayestefanos ve Sevrdir.

  Bu sırada İngiltere, Osmanlı Devleti'ne Kıbrıs'ın kendisine bir üs olarak verilmesi durumunda kongrede Osmanlı Devleti'ni savunacağını söyledi. Osmanlı, İngiltere'nin bu isteğini kabul etmek zorunda kaldı.

  Bu antlaşma ile Osmanlı'nın dağılma süreci hızlandı. İngiltere de Osmanlı topraklarının parçalanmasına katıldı. Bu yüzden Osmanlının dış politikasında İngiltere'den boşalan yeri Almanya almaya başladı. Ermeni meselesi ilk defa uluslararası bir antlaşmada yer almış, Ermeni Meselesi Ermenilerin değil Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı'nın 19. yy.da en çok toprak kaybettiği antlaşmadır. Anlaşmadan en karlı çıkan, Bosna-Hersek üzerinde haklar elde eden Avusturya ve Kıbrıs'ı üs olarak alan İngiltere'dir.

  Tedbir 1879-1908[değiştir | kaynağı değiştir]

  II. Abdülhamit parlamentoyu iptal etti.

  1879–1908: II. Abdülhamit Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dömeke Savaşı

  1908 Devrimi'ni merkezi Selanik'te bulunan 3. Ordu gerçekleştirdi. Selanik'te bulunan İttihat ve Terakki merkez komitesi organize etti.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap