Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  osmanlı devletinin kısa sürede büyüyüp gelişmesini sağlayan faktörler

  1 ziyaretçi

  osmanlı devletinin kısa sürede büyüyüp gelişmesini sağlayan faktörleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri. Anadolu’nun geniş otlaklara, verimli topraklara, su kaynaklarına sahip olması, ipek yolu üzerinde bulunması, Moğol baskısından kaçmak, Anadolu’da en zayıf dönemindeki Bizans Devleti’nin bulunması.

  11. yy.da Ortaasya (Türkistan)dan Türk boyları, Anadolu’ya göçe başladılar. Buna karşı çıkan Bizans ile yapılan Malazgirt Savaşı’nın kazanılması ile Anadolu Türklerin güvenle yerleşebilecekleri bir yurt oldu, Türkler tarafından fethedildi. Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayı boyu A.Selçuklu Devleti Sultanı A. Keykubat tarafından Bizans sınırındaki Ankara-Karacadağ bölgesine yerleştirildi.

  *Kayılar, neden Anadolu’nun diğer bölgelerine değil Bizans sınırına(uç) yerleşiyor?(2)
  Savaşçı bir boy olarak sınırı korumaları, gaza-cihat(kutsal savaş) yaparak Türk-İslam topraklarını genişletmeleri için…

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

  Ertuğrul Gazi liderliğinde Bizans’tan Söğüt ve Domaniç’i aldılar(?). Bizans, otoritesini yitirmiş, şehir ve kasabalar tekfur denilen yöneticilerce idare ediliyordu. Bu yöneticiler, imparatorun emirlerini yerine getirmiyor, halka ağır vergiler yüklüyor, baskı uyguluyorlardı. Halk(Rumlar, Ermeniler) memnun değildi. Hatta Osmanlı yönetimine girmeyi arzuluyorlardı. Neden?

  Osmanlıların farklı milletlere-dinlere karşı hoşgörülü ve adaletli bir yönetim göstermesi Ertuğrul Gazi’nin ölümü üzerine devlet büyükleri bir araya gelerek kimin beyliğin başına geçeceğini konuştular. Son sözü ise dönemin en ünlü âlimi Şeyh Edebali söyledi. Büyük oğul Gündüz değil, küçük ama akıllı-cesur Osman’ın geçmesinin uygun olacağını söyledi.

  Toplantıda son sözü Şeyh Edebali’nin söylemesi neyi kanıtlar?
  Osmanlı-Türklerin bilime-bilim adamlarına verdiği önemi gösterir.
  Osman Gazi, Bizans’a karşı kazanılan başarılarla gücünü artırırken, Kösedağ Savaşı’dan sonra Anadolu’da otoritesi azalan A.Selçuklu idaresinin güçsüzlüğünden ve Moğol) baskısının da azalmasından yararlanarak, kendi adına hutbe okutup, para bastırarak, devlet teşkilatı kurdu(kadı atadı…) bağımsızlığını-hükümdarlığını ilan etti, böylece Osmanlı Beyliği kurulmuş oldu(1299). TarihçiH.İnalcık’a göre 1302’de Bizans ile yapılan Koyunhisar Savaşı ile devlet kurulmuştur.

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri.

  “ Bir Cuma günü bir Türkmen ile bir Hıristiyan arasında, Karacahisar pazarında bir kavga çıktı. Konu Osman Bey’e götürülünce, Osman Bey Hıristiyan haklı olduğundan onun lehine hüküm verdi.”

  * Bu olay, Osmanlı yöneticileri hakkında hangi yargıya ulaşmamızı sağlar?
  Osmanlıların adaletli yönetim gösterdiğini

  İznik’i fetheden Osmanlılar, Kentteki Bizans – Hristiyan eserlerine dokunmamışlardır. neyi kanıtlar?
  Osmanlıların farklı dinlere karşı hoşgörülü olduğunu

  * Osmanlı yöneticilerinin adaletli ve hoşgörülü yönetimi devleti nasıl etkilemiştir?
  Farklı milletlerin-dinlerdeki toplulukların Osmanlı yönetimini kolayca kabul etmesine, isyan etmemelerine

  Osmanlı’da şehrin merkezine bir cami yapılır, bunun çevresine medrese, imarethane, han, hamam, bedesten gibi yapılar inşa edilirdi. Osmanlılar, şehri Türk-İslam eserleriyle donatarak, hem bayındır hale getirmişler hem de Anadolu’yu Türkleştirip-İslamlaştırmış oldular.
  Eğitime önem verdiklerini

  Anadolu’daki Bizans toprakları tamamen fethedilmişti(Bursa, İznik, İzmit…) Türk topluluklarını yerleştirecek yeni vatanlar gerekli idi. Yani nüfusun artması Osmanlıyı yeni fetihler yapmaya yöneltti.

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri.

  * Karesi beyliğinin alınmasının neden çok önemlidir?
  Karesi beyliğinin sahip olduğu donanma Osmanlı yönetimine katıldı. Karesilerin Çanakkale’ye hâkim olması ve donanması, Boğaz üzerinden Rumeli’ye geçişe imkan sağladı.

  Anadolu’daki Bizans varlığına son veren Orhan Bey, Bizans’taki taht kavgalarında ve Balkan krallarının saldırıları karşısında Bizans İmparatoruna yardımı karşılığı; Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni üs olarak aldı. Türklerin Rumeli’ye geçişine Avrupalılar neden engel ol(a)mamışlardır?
  Avrupalıların bu sırada siyasi birlik içinde olmayıp, küçük beylik-prenslikler olarak birbirleri ile mücadele içinde olmaları

  Edirne’nin fethi ve Osmanlı ordularının Rumeli yönünde ilerlemeye devam etmesi, Avrupalı Hristiyan devletleri endişelendirdi. Bizans’ın yardım çağrısı ve Papa’nın da teşviki ile Osmanlıları Rumeli’den atmak amacıyla Haçlı Oruları oluşmaya başladı.

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

  Sırpsındığı (1364), Çirmen(1371), Kosova(1389), Niğbolu(1396), Varna(1444) ve II. Kosova(1448) savaşlarında Osmanlılar Haçlıları yenilgiye uğratmayı başardılar. Bu zaferler neyi sağlamıştır?
  Haçlılar, Osmanlıların Rumeli’den atılamayacağını anladılar. Rumeli kesin olarak Türk-İslam yurdu haline geldi.

  Dolma, sarma, kebap, kahve, kadayıf, baklava gibi yemekleri halen severek yapan-yiyen Balkan milletleri, bunları Türklerden öğrenmişlerdir. Neyi kanıtlar?
  Rumeli’de birarada yaşayan Türkler ile Balkan milletleri arasında kültürel etkileşim yaşandığını

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

  Osmanlı devleti, ilk kurulduğu zamanlarda sadece batı-rumeli yönünde ilerleyerek gaza-cihad anlayışının en önemli temsilcisi oldu. Anadolu’da ise önce barışçıl yollarla toprak kazanıldı(evlilik yoluyla Germiyan beyliğinden Kütahya, para karşılığında Hamitoğulları beyliğinde Isparta-Beyşehir…) Ancak Türk beyliklerinin Osmanlı’nın büyümesinden rahatsız olması ve onun aleyhine ittifak kurmaları üzerine beylikler üzerine harekete geçildi. Yıldırım Beyazıd döneminde Fırat nehrine kadar tüm Anadolu Türk Beylikleri ele geçirildi. Böylece Anadolu Selçuklularından sonra 2. defa Anadolu Türk siyasal birliği başarıldı.

  Ancak Asya’da kendi adıyla güçlü bir Türk devleti kuran Timur, Anadolu’ya girerek Ankara Savaşı’nda Osmanlı’yı yendi(1402). Timur savaşta yanında yer alan Türk beylerine beyliklerini geri verdi. Yani Anadolu Türk siyasal birliği 2.kez bozuldu. Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

  Yıldırım Beyazıt esir-düştü ve canına kıydı. Oğulları arasında Fetret devri denilen 11 yıl süren taht kavgası başladı. Devlet dağılma-yıkılmanın ucundan döndü. Çelebi Mehmet, kardeşlerini yok ederek, devleti yeniden toparladı. Bu nedenle I. Mehmet için Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu denilmektedir.
  * Fetret devri gibi bir zor dönemde, Rumeli’de ciddi bir toprak kaybı yaşanmaması nelere bağlanabilir?
  Osmanlıların hoşgörülü-adaletli yönetimi, Hristiyan-Balkan prenslikleri arasında Osmanlıya karşı siyasi birlik olmaması

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

  Yazı kaynağı : www.sosyalbilgiler.org

  osmanlı devletinin kısa sürede gelişimini etkileyen faktörler nelerdir? - Eodev.com

  osmanlı devletinin kısa sürede gelişimini etkileyen faktörler nelerdir? - Eodev.com

  MERHABA

  Sorumuz = Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Gelişimini Etkileyen Faktörler Nelerdir ?

  -Bizans ve Balkanların durumu

  -Adalet ve hoşgörü politikası

  -Gaza ve cihat ruhu

  -Padişahların özellikleri

  -Merkeziyetçi yönetim anlayışı

  -Anadolu'da güçlü bir siyasi otoritenin olmaması

  -Jeopolitik konumu

  -İskan politikası

  -İstimalet Politikası

  -Ahilerin desteği

  <<<>><<<<><<<><<>><<<<><<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  #aeriblogs#

  #weareone#

  #optitim#

  #iyidersler#

  #alıntıdeğildir#

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesini Sağlayan Faktörler

  Anadolu da ve balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması merkeziyetçi bir devlet anlayışı benimsenerek hakimiyetin tek elde toplanması devletin bizans sınırında kurulması ticaret ve göç yolları üzerinde.

  Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörler. Osmanlı devleti nin kısa sürede gelişmesinde. Bu durum anadolu ya gaza ve cihat yapmak için gelen türkmenlerin osmanlıya katılmalarını sağlamıştır. Bunda anadolu ve balkanların etkisi büyüktü anadolu nun etkisi 1243 teki kösedağ savaşı ardından anadolu nun çeşitli yerlerinde beylikler ortaya çıktı. Admin 5 kasım 2015 10 sınıf tarih leave a comment 25 052 views.

  Ertuğrul gazi başkanlığında söğüt ve domaniç çevresine gelen türkmen topluluğu alaaddin keykubat zamanında ankara 8217 nın batısındaki karacadağ çevresine yerleştiler. Bizans sınırında bir uç beyliği olması. Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri. Osmanlı devletinin kısa sürede gelişimini etkileyen faktörler nelerdir maddeler halinde kısaca osmanlılar önce bir beylik iken birçok coğrafi ve politik imkanlar sayesinde güçlü bir imparatorluk haline geldiler.

  Ertuğrul gazi başkanlığında söğüt ve domaniç çevresine gelen türkmen topluluğu alaaddin keykubat zamanında ankara nın batısındaki karacadağ çevresine yerleştiler. Osmanlı devletinin kısa sürede gelişimini etkileyen faktörler osmanlı devletinin gelişimini etkileyen faktörler osmanlı devletinin gelişim süreci osmanlı devleti bulunduğu bölgelerde çeşitli beylikler bulunurdu bunlarla kurduğu politik bağlar kuvvet sağlamıştır. Osmanlı devleti nin kısa sürede gelişimini etkileyen faktörler osmanlılar öncelikle bir beylik halinde ortaya çıktılar. Osmanlı devleti nin kısa sürede genişlemesini ve büyümesini sağlayan faktörler.

  Osmanlılar öncelikle bir beylik halinde ortaya çıktılar.

  Yazı kaynağı : osmanli-kehribar.web.app

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap