Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  osmanlı devleti gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır

  1 ziyaretçi

  osmanlı devleti gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır? Açıklayınız.

  Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır, açıklayınız

  Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır, açıklayınız

  Osmanlı Devleti fetihlerini Bizans İmparatorluğuna doğru yani Avrupa’ya doğru yapmalıdır. Çünkü diğer yerlerde zaten Müslüman kesim varken bahsettiğimiz yerlerde ise Hristiyanlar yaşamaktadır. Gaza için başka bir dinden İslama geçiş sağlanmalıdır.

  Gaza: Müslümanlığı yaymak ya da korumak gereğiyle Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, din uğruna savaş.

  Gaza, sözcüğünün anlamından da öğrendiğimiz gibi Müslüman olmayanlara karşı yapılan fetih politikasıdır. Osmanlı Devleti’nin ilk kurulduğunda sınırlarına bakıldığı zaman doğusunda ve güneyinde Türklerin kurduğu diğer beylikler BATISINDA ise Bizans İmparatorluğu hakimdi.

  Bizans İmparatorluğu Hristiyan bir toplumdur. Osmanlı Devleti hem gücünü arttırmak hem de topraklarını genişletmek amacıyla gaza anlayışını da rehber edinerek Bizans İmparatorluğuna savaş açmıştır.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Osmanlı Devleti gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır?

  Osmanlı Devleti gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır?

  Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır? Açıklayınız. Osmanlı Devleti fetihlerini gaza anlayışı ile yapmıştır. Gaza müslüman olmayanlara karşı yürütülür. Müslüman olmayanlarla savaşmak için Osmanlı Devletinin fetihleri şu yönde olmalıdır.

  Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır? Açıklayınız.

  Osmanlı Devleti gaza anlayışı ile fetihlerini BATI YÖNÜNE yapmalıdır.

  Çünkü gaza anlayışı İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaştır.

  Batıda Hristiyan olan Bizans İmparatorluğu ve Avrupa ülkeleri vardır.

  Diğer yönlerde Müslüman türk beylikleri mevcuttur.

  Bu yüzden BATI yönünde fetihler yapmıştır.

  Osmanlı Devleti’nin Bizans ile komşu olmasının devletin büyümesinde ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız.

  Yazı kaynağı : odevhane.com

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde YolculukSayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,61 ,62, 63 Osmanlı Fetih Siyaseti Etkinlik Etkinlik Soruları ve Cevapları

  Osmanlı Fetih Siyaseti Etkinlik  Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

  Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır? Açıklayınız.

  Osmanlı Devleti’nin Bizans ile komşu olmasının devletin büyümesinde ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

  Orhan Gazi’nin İznik’i alır almaz orada medrese kurması neyin göstergesidir? Yazınız.

  Rumeli’ye geçmek Osmanlı Devleti için neden önemlidir? Yazınız.

  Osmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

  1. Edirne’nin Türkler’in Rumeli’yi fethetme hareketlerinde çok önemli bir askeri üs olması durumundan,
  2. Başkent Bursa’nın, Avrupa ve Balkanlara çok fazla uzak kalıyor olması durumundan,Yukarıdaki nedenlerden dolayı Sırpsındığı zaferinden sonra I. Murat, 1365 yılında devlet merkezini Bursa şehrinden Edirne’ye taşımıştır.Bunun sonucunda da Bizans Devleti’nin arka kısmına geçerek arkasını ve önünü işgal edip orta kısımda Bizans Devleti’ni bırakarak, Bizans Devleti’ni yıkmayı amaçlıyordu.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

  Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e niçin Rum Diyarının Sultanı unvanını vermiştir? Yazınız.

  Niğbolu Zaferi ile Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasında itibar kazanması arasındaki ilişkiyi yazınız.

  Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girme sebepleri nelerdir? Yazınız.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

  Timur’un Ankara Savaşı’ndan sonra beyliklere topraklarını geri vermesinin amacı nedir? Tartışınız.

  11 yıl süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin yıkılmama sebepleri nelerdir? Tartışınız.

   Bizans’ın güçsüz ve karışık olması
  Balkanlardaki politikası
  Tımar sisteminin etkisi
  Anadolu beyliklerinin güçsüz ve karışık olması
  Haçlılara vurulan darbeler

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

  İstanbul’un fethinin nedenlerinin hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

  Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması için dünya genelinde değişikliğe yol açacak bir olayın olması gerekmektedir.
  İstanbul’un fethinin sonuçlarından hangileri Orta Çağ’ın kapanıp Yeni Çağ’ın açılmasına neden olmuştur? Açıklayınız.

  İstanbul’un fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

  Şimdiye kadar bütün padişahlar batı yönüne seferler yaparken I. Selim neden doğuya seferler yapmıştır? Tartışınız.

  Mısır’ın fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

  Mohaç Savaşı’nın iki saat gibi kısa bir sürede kazanılmasının sebepleri sizce neler olabilir? Tartışınız.

  Belgrad’ın stratejik konumundan dolayı Osmanlı Devleti’ne katkıları neler olabilir? Tartışınız.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

  Aşağıdaki soruları tabloya bakarak cevaplayalım.

  İki donanmanın da güçlerine baktığımızda hangi donanmanın gücü daha fazladır? Açıklayınız.

  Osmanlı donanması sizce galip gelmiş midir? Galip geldiyse bunun sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

  Girit kuşatmasının 24 yıl sürmesinin sebebi ne olabillir? Açıklayınız.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

  Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Bu resimde Osmanlı toplumunun hangi özellikleri dikkatinizi çekti? Neden? Açıklayınız.

  Osmanlı Devleti’nde uygulanan millet sistemini insan hakları, din ve vicdan hürriyeti açısından değerlendiriniz.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

  Gayrimüslimler genel olarak hangi ekonomik faaliyetle uğraşmışlardır?

  Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının toplum yaşamına katkıları nelerdir?

  Osmanlı toplumunun bir arada huzur içinde yaşamasının nedenleri nelerdir?

  Aşağıda verilen fetihlerin Osmanlı Devleti’nin gelişmesine ne gibi katkıları olduğunu ilgili alanlara yazınız.

  İznik’in Fethi: İznik alındıktan sonra imar edilerek kısa sürede Türk-İslam şehri hâline getirildi.
  İlk Osmanlı medresesi açıldı.
  Bursa’nın Fethi:
  İstanbul’un Fethi
  :
  Belgrad’ın Fethi
  :
  Kıbrıs’ın Fethi
  :

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde YolculukSayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,61 ,62, 63

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap