Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir

  1 ziyaretçi

  osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir açıklayınız

  Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir? Açıklayınız.

  Osmanlı Aydınlarının Her Konuda Yazmaya Çaba Göstermesinin Sebebi Nedir Açıklayınız.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları OSMANLI DEVLETİ’NDE ISLAHAT HAREKETLERİ

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

  Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

  1. PTT hangi devlet döneminde hizmet vermeye başlamıştır?
  Cevap: Osmanlı Devleti döneminde hizmet vermeye başlamıştır.

  2. Kurulduğu dönemde PTT, sizce haberleşmede halka hangi hizmetleri sunuyordu?
  Cevap: Mektup ve telgraf iletme de hizmet sunmuştur.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

  İlk basılan kitaplar arasında askerlik ile ilgili eserlerin olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.
  Cevap: Çünkü o zamanlar ülkenin geneli hep savaş ile meşgul oldukları için basılan ilk kitaplar askerlik anısı ile ilgilidir.Ülkenin genel olarak ne ile meşgul olduğu bilgisini bize basılan kitaplar verir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

  Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ile tulumbacılar arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
  Cevap: Tulumbacılara göre itfaiyeciler daha gelişmiş ve bilinçlidir.İtfaiyeciler devlete bağlı ve organize bir şekilde çalışırken tulumbacılar dağınık ve dağınık çalışmışlardır.

  Etkinlik Zamanı

  A. Lale Devri’ndeki bazı yenilikler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bunları uygun şekilde eşleştiriniz.
  Cevap:

  B. Yukarıda verilen yeniliklerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine etkilerini söyleyiniz.
  Cevap: Lale Devri’nde ekonomiyi toplumun bilincini düzeltmiştir.Bu devirde ekonomi geçici olarak düzeltilmiştir.Köklü değişiklikler yapılmamıştır.Bu zamana Lale Devri’nden sadece Osmanlı’nın mimarisi kalmıştır.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

  Osmanlı Devleti dönemindeki gazeteleri günümüzdekilerle karşılaştırdığınızda aralarında ne gibi benzerlikler
  ve farklılıklar görüyorsunuz?
  Cevap:

  Etkinlik Zamanı

  1. Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür?
  Cevap: Gazetelerde yer alan bilimsel makaleler fen ve bilim için kullanılırken roman ve hikaye paylaşımı sanat için kullanılmıştır.Bu amaçla kullanılan gazeteler kitap görevi de görmüştür.

  2. Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir? Açıklayınız.
  Cevap: Halkın bilinçlenmesi gerektiğini ve medeni muasır seviyesine ulaşması amaçlandığı için her konuda yazılmıştır.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

  İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkilerini açıklayınız.
  Cevap: Osmanlı devleti ile halk bütünleşmiştir.Halk devletin gelişim amaçlı yaptıkları hareketleri destekleyip yardımcı olmuştur. Osmanlı Devleti Avrupa’ya gözcü gönderip oradaki gelişmeleri yakından takip etmiştir.

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-78-80 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-78-80 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-78-80 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 72-73-74-75-76-78-80 Sayfa Ekoyay Yayınları Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  1. PTT hangi devlet döneminde hizmet vermeye başlamıştır?

  Cevap: PTT 23 Ekim 1840 da temellerini atmıştır.Kurulmuş olduğu tarih zamanında Osmanlı Devleti hüküm sürmektedir.

  2. Kurulduğu dönemde PTT, sizce haberleşmede halka hangi hizmetleri sunuyordu?

  Cevap: O zaman da en çok mektup iletmede çok katkıda bulunmuştur.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  İlk basılan kitaplar arasında askerlik ile ilgili eserlerin olmasının sebepleri nelerdir Tartışınız.

  Cevap: O zaman da dış güçlerin baskısı ve dışarıya açılma isteği ile orduyu daha iyi eğitmek için ve askeri okulların açılmasıyla orada daha iyi bir eğitim vermeyi amaçlamış olabilirler.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ile tulumbacılar arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?

  Cevap: Günümüzdeki itfayeciler teknolojiden dolayı daha donanımlı ve bilgililerdir. Fakat eski zamandaki itfayeciler yani tulumbacılar o zamanın şartlarından dolayı yetersiz teknik eleman ve bilgisizlikten kaynaklı günümüze göre daha geridir.

  Cevap: Kütüphanelerin açılmasıyla ülkede eğitime verilen önem belli oldu. Sağlık alanında yapılan yeni uygulamalarla ülkede ki sağlık problemleri kısmen çözülmeye başlamıştır.Ekonomik alanda yapılan yeniliklerle ülke gelişmeye başlamıştır.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  Osmanlı Devleti dönemindeki gazeteleri günümüzdekilerle karşılaştırdığınızda aralarında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz?

  Cevap: Günümüzdeki gazeteler de alfabe farklıdır.Şimdiki zamanda latin alfabesi kullanılırken geçmişteki gazetelerde arap alfabesi kullanılmaktaydı. İGkisi arasındaki benzerlik ise ikiside para karşılığı satılıyordu, bilgi içeriyordu ve reklamlar bulunuyordu.

  Etkinlik Zamanı

  Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

  1. Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür?

  Cevap: Gazeteler gündemden bilgi vermek amacıyla yazılan bir haber kaynağıdır. Gazetelerin içinde bilimsel konulardan,bilimsel gelişmelerden bahsedildiği için bir asiklopedi görevi görerek halkı bilgilendirmektedir.

  2. Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir Açıklayınız.

  Cevap: Uzak yerlerde yaşayan halkı özellikle gelişmelerden haberleri olmayan insanları bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla her konuda yazmaya onları bilgilendirmeye çalışma çabasına girmişlerdir.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkilerini açıklayınız.

  Cevap: İletişim alanındaki gelişmede özellikle telgraf önemli yer tutar. Telgraf sayesinde Avrupa da olan gelişmeleri yenilikleri daha iyi öğrenmiş bulunduk. Bu yüzden halk da devlete destek vererek iletişimi daha iyi bir seviyeye getirmeye uğraşmışlardır.

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  Etkinlik Zamanı

  Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

  1. Osmanlı padişahları demir yolu yapımına neden önem vermişlerdir?

  Cevap: Demir yolu sayesinde ülkenin her yerine ulaşabilmek daha kolay olacağı için Osmanlı padişahları demir yolu yapımına önem vermiştir.

  2. Demir yollarının Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?

  Cevap: Demir yolları sayesinde;

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

  Etkinlik Zamanı

  Islahat hareketleri sonucunda ortaya çıkan kurumların neden olduğu toplumsal ve ekonomik değişimleri yazınız.

  Cevap:

  Elçilikler;

  Toplumsal: Elçilikler sayesinde avrupa da ki değişiklikleri osmanlı devletine getirmiştir. Halk da bu değişiklikleri kendilerine uygulamaya başlamışlardır.

  Ekonomik: Elçilikler Avrupa ile Osmanlı arasında bir aracı olmuş Avrupa ve Osmanlı için işbirliğine yardımcı olmuştur.

  Matbaa;

  Toplumsal: Matbaa sayesinde halkın okuma yazma orası artmıştır.

  Ekonomik: Matbaa sayesinde ülkede daha çok kitap basılıp satılmıştır.

  Posta Nezareti;

  Toplumsal: İletişim daha kolay hale gelmiştir ve insanlar arasındaki iletişim artmıştır.

  Ekonomik: Posta nezareti sayesinde ulaşımda ucuzlamaya gidilmiştir.

  Telgraf Müdürlüğü;

  Toplumsal: İletişim hızlanmıştır.

  Ekonomik: Telgraf Müdürlüğü sayesinde ulaşımda ucuzlama olmuştur.

  Tulumbacılar;

  Toplumsal: Halkın güvenle yaşamasına yardımcı olmuştur.

  Ekonomik: Tulumbacılar sayesinde yangınlardan oluşacak maddi hasarlar daha aza indirmişlerdir.

  Gazeteler;

  Toplumsal: Toplumu yapılan yeniliklerle daha iyi bilgilendirip eğitilmelerine çalışılmıştır.

  Ekonomik: Gazeteler sayesinde ülke gelirine katkıda bulunmuş ve iş imkanları artmıştır.

  Buharlı gemiler ve demir yolları;

  Toplumsal: Halk için ulaşım daha kolay hale gelmiştir.

  Ekonomik: Ulaşım diğerlerine göre daha ucuzlamış ve daha iyi koşullarda insnaları seyahat ettirmeye çalışılmıştır.

  Yeni okullar;

  Toplumsal: Halkı daha iyi bir eğitim düzeyine getirilmesine başlanmıştır.

  Ekonomik: Okuma yazma oranı geliştikçe devlet için çalışacak eleman sayısı artmıştır.

  Yazı kaynağı : www.forumderscevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap