Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  orjinal parfüm barkod sorgulama

  1 ziyaretçi

  orjinal parfüm barkod sorgulama bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Parf�m Barkod Sorgulama Nas�l Yap�l�r?

  Parf�m Barkod Sorgulama Nas�l Yap�l�r?

  �nternetten ald���n�z parf�m�n orijinal olup olmad���n� nas�l anlars�n�z? Marketlerde ya da kozmetik ma�azalar�nda da s�k�a rastlamaya ba�lad���m�z sahte parf�m sorununu nas�l a�abilirsiniz? �ok sevdi�iniz bir arkada��n�zdan hediye gelen parf�m�n ger�ek olup olmad���n� nas�l tespit edersiniz? Parf�m barkod sorgulama i�lemini nas�l yapaca��n�z� bilmiyorsan�z i�te size birka� �nemli detay...

  PARF�M SORGULAMA NASIL YAPILIR?

  Parf�m kullan�m� g�nl�k hayat�m�z�n vazge�ilmezi. �zellikle �nl� markalar�n parf�mleri g�n boyu kal�c� kokular� ile g�zleri �zerine �ekerken ayn� zamanda bir stat� g�stergesi.

  Ne yaz�k ki talep g�ren orijinal �r�nler her zaman sahtelerini de piyasaya ��kart�r. Konu parf�m olunca, �r�n�n orijinal olup olmad���n�n tespiti hem maddi a��dan hem sa�l�k a��s�ndan �nem ta��r.

  Esas�nda do�ru �ekilde �retilen ve gerekli denetimlerden ge�en, yani orijinal olan t�m parf�mlerin bir parf�m barkodu ve parf�m kodu bulunur. Bu barkod genellikle parf�m kutusunun alt�nda yer al�r ve so�uk damga ile bas�l�d�r. K�sacas�, parf�m ald���n�zda ilk yapman�z gereken barkodun olup olmad���n� kontrol etmek olmal�.

  Barkod olmayan bir �r�n� kesinlikle almay�n. Barkodunun olmamas� parf�m�n taklit oldu�unu ele veren en basit ve kolay tespit edilen yoludur. Elbette sahte �r�n �retenler de bunun fark�na vard�klar� i�in yeni yollar denerler. Bunun gerekli ama yeterli bir kriter olmad���n� da unutmay�n.

  Parf�m kodu olan her �r�n orijinal olmayabilir. Parf�m �i�esine sahte bir barkod yap��t�rmak hi� de zor de�il. Parf�m�n orijinal olup olmad���n� anlamak i�in i�te bu barkod kodunu sorgulaman�z gerekir. Peki, bu parf�m sorgulama i�lemi nas�l yap�l�yor?

  GS1 PARF�M SORGULAMA

  Parf�m barkod sorgulama GS1 taraf�ndan geli�tirilen GEP�R �zerinden yapmak olduk�a kolay. GS1 parf�m sorgulama i�in a�a��daki ad�mlar� izleyebilirsiniz:

  Parf�m barkod sorgulama i�lemi internet sitesi �zerinden kolayca yap�labildi�i i�in, market ya da ma�azada bile �r�n� almadan kontrol�n� h�zl� bir �ekilde sa�layabilirsiniz.

  OR�J�NAL PARF�M NASIL ANLA�ILIR?

  Parf�m�n orijinal olup olmad���n�n g�zle tespiti her zaman m�mk�n de�ildir. �zellikle sahte parf�m �reticileri bu konuda da uzmanla�t��� i�in taklitlerini ger�e�ine benzetmek ad�na ellerinden geleni yapar.

  Yine de parf�m�n�z�n orijinal olup olmad���ndan ��phelenmenizi gerektiren baz� durumlar� h�zl�ca g�zlemleyebilirsiniz.

  Bu gibi durumlar �r�nden ��phelenmenizi sebep oldu�unda parf�m barkod sorgulama i�lemini yapman�z� �neririz. Ama unutmay�n, barkodlar da taklit edilebilir. Yukar�da bahsedilen parf�m barkod sorgulama ad�mlar�, taklit �r�n alma riskinizi minimize etse de orijinal �r�n alman�n en emin yolu, �r�n� ger�ek ma�azas�ndan sat�n almakt�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Orjinal parfüm sorgulama nasıl yapılır? Orjinal parfüm nasıl anlaşılır?

  Orjinal parfüm sorgulama nasıl yapılır? Orjinal parfüm nasıl anlaşılır?

  Piyasada sahte parfümlerin her gün artması ile birlikte insanların aldığı parfümlerin orijinal olup olmadığını bazı zamanlarda merak ediyor. Barkod sorgulama işlemi sayesinde satın alınmış olan parfümlerin orijinal olup olmadığı da kolaylıkla öğrenilebiliyor.

   Orjinal Parfüm Sorgulama Nasıl Yapılır?

   Orijinal parfüm sorgulama işlemini özellikle de sağlığını düşünen kişilerin yapması gerekiyor. Bunun nedeni ise, sahte parfümler hem bütçenize hem de sağlınıza çok zarar verir. İnternetten, kozmetik dükkanından ya da marketten satın aldığınız parfümleri sorgulama işlemine tabii tutarak orijinal olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu şekilde de satın alınan parfümün orijinalliği aklınızı karıştırmamış olur.

   Orijinal parfüm sorgulama işlemi sonucunda parfümün orijinal olduğu yönünde bilgi elde edilse bile bu sonucun 0 doğru olacağı söylenemez. Eğer orijinal parfüm satın almak istiyorsanız Türkiye'de markalaşmış olan güvenilir mağazalardan temin edilmesi gerekir. Bu şekilde hem maddi hem de sağlığınız için daha güvenli bir alışveriş gerçekleştirmiş olursunuz.

   Parfüm orijinallik sorgulama işlemi yapabileceğiniz ve parfüm barkodlarını kolaylıkla sorgulayabileceğiniz pek çok parfüm Orjinal parfüm seri no, kod sitesi sorgulama yöntemi vardır. Ama bu siteler içinde en güvenilir ve en sağlıklı sonuçları alabileceğiniz siteler ise şunlardır;

  gepir.org.tr: Adresine giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüden “Barkod Numarası (GTIN) ile Arama” seçeneğine tıklamanız gerekir. Açılan ekranda karşınıza gelen kutucuğa barkod numarasını arada boşluk bırakmadan girmeniz gerekir. Sorgulamanızın sonucunda arattığınız ürüne ait pek çok farklı bilgiye ulaşabilirsiniz.

  checkcosmetic.net: Adrese tıkladıktan sonra sol alt tarafta yer alan “Cosmetic Calculator” ismi olan bir yer ekrana gelir. Burada “Select Brand” yazan yerden istediğiniz markayı seçebilirsiniz. “Quick Brand Search” bölümünü boş bırakarak “Enter Code” adı verilen bölgeye barkod numarasını da girmeniz gerekir. Son olarak da “Enter Code” yazan bölüme tıklamanız gerekir.

  Orijinal Parfüm Nasıl Anlaşılır?

  Sahte ve orijinal parfüm arasında genellikle renk farklılığı oluyor. Renk farkı olup olmadığını çok dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekir.

  Orijinal Parfüm şişelerinin kolay kolay kırılmaması için bazı özel kutulara yerleştirilir ve kusursuz bir şekilde paketlenir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Orijinal Parfüm Sorgulama Kontrol Sitesi 2022 (BARKOD VE NO)

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap