Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ondokuz mayis universitesi

  1 ziyaretçi

  ondokuz mayis universitesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi (kısaca OMÜ), Samsun, Türkiye'de 1 Nisan 1975[1] tarihinde kurulan bir devlet üniversitesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bağımsızlık Savaşını başlatmak üzere Samsun'a geldiği tarih Üniversitenin adı olarak belirlenmiştir.

  Bünyesinde; 19 fakülte, 6 enstitü, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 25 uygulama araştırma merkezi, Rektörlüğe bağlı 5 bölüm, 1 gözlemevi ve 1 enstitü birimi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2.175 dönümlük ana kampüsü Samsun'da Atakum ilçesinin odağında yer almaktadır. OMÜ The Times Higher Education (THE)25 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2020 Dünya Üniversiteler Sıralamasında7 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1001+ grubunda yer almaktadır. Akademik Performansa göre Üniversite Sıralaması (URAP)16 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. verilerine göre devlet üniversiteleri arasında 24., tıp fakültesi olan üniversiteler16 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. arasında ise 19. sırada yer almaktadır.[3][3]

  Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 1 Nisan 1975 tarihinde TBMM'nde kabul edilen ve 11 Nisan 1975 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1873 sayılı "Dört Üniversite Kurulması Hakkında Kanun" [4] ile kurulmuş ve ilk olarak 50 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Samsun Tıp Fakültesi, 1873 sayılı kanunun 2. maddesine göre OMÜ'ye bağlanarak üniversitenin temelleri atılmıştır.

  1973 yılında Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Samsun Tıp Fakültesi, 1873 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca yeni kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bu Yasa'nın 3. maddesi gereğince de ikinci fakülte olarak Fen ve Mühendislik Fakültesi, üçüncü fakülte olarak Yükseköğretim Kurulunun 31 Ağustos 1976 tarih ve 11.5/0 sayılı kararı ile Ziraat Fakültesi kurulmuştur. 
  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 28. maddesi gereğince 20 Temmuz 1982 tarihinde çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki, 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarının bazıları OMÜ'ye bağlanmış ve yeniden teşkilatlandırılmıştır. OMÜ, 2809 sayılı Kanun'un 27. maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri 3837 sayılı Kanun'un 18 ve ek 29. maddesi ile yeniden şekillendirilmiştir.

  Yeniden şekillenmenin sonucunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi: -Tıp, Ziraat ve Fen Edebiyat (Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesinin adı değiştirilerek), Eğitim, İlahiyat, Diş Hekimliği Fakülteleri, OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarı, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar Enstitülerinden, -Yükseköğretim Kurulunca 1988 yılında Samsun merkezde Sağlık Hizmetleri, 1992’de Samsun ve Bafra, 1993’te Havza, 1994’te Vezirköprü, 1995’te Kavak’ta kurulan Meslek Yüksekokullarından, -1992 yılında 3837 sayılı kanunla kurulan Mühendislik Fakültesinden, -Bakanlar Kurulunun 95/7515 sayılı kararı uyarınca kurulan Veteriner ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden, -Bakanlar Kurulunun 96/8655 sayılı kararı uyarınca 1997 yılında kurulan Samsun Sağlık Yüksekokulundan, -Bakanlar Kurulunun 97/9414 sayılı kararı uyarınca kurulan Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan, -Yükseköğretim Kurulunca 1999 yılında kurulan Terme MYO’ndan, -Yükseköğretim Kurulunca 2000 yılında kurulan Çarşamba MYO’ndan, -Bakanlar Kurulunun 2008/14492 sayılı kararı uyarınca Aralık 2008’de kurulan Hukuk Fakültesinden oluşmaktadır. 
  Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinden ayrılan bazı birimler 3 ildeki 4 üniversiteye çekirdek teşkil etmiştir: Amasya Eğitim Fakültesi, Amasya Fen Edebiyat Fakültesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi, Amasya Sağlık Yüksekokulu, Amasya ve Merzifon Meslek Yüksekokulları 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4567 sayılı Kanun'la kurulan Amasya Üniversitesine bağlanmıştır. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ordu Sağlık Yüksekokulu, Mesudiye, Ünye ve Fatsa Meslek Yüksekokulları 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4567 sayılı Kanun'la kurulan Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop Fen Edebiyat Fakültesi, Sinop Eğitim Fakültesi, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sinop Sağlık Yüksekokulu, Sinop, Boyabat, Gerze ve Ayancık Meslek Yüksekokulları 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5662 sayılı Kanun'la kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıştır. Son olarak 18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 7141 sayılı kanunun MADDE 7’ de belirtilen 2809 sayılı Kanununa eklenen ek maddelerinin EK MADDE 185 ile Samsun Üniversitesi kurularak OMÜ'ye bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, sivil Havacılık Yüksekokulu ile Kavak Meslek Yüksekokulu, Ballıca Kampüsü ve Canik Kampüsü bu üniversiteye devredilmiştir.

  Yönetim ve organizasyon[değiştir | kaynağı değiştir]

  Rektör, üniversitenin resmî Başkanı'dır.
  Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilen Üniversite akademik personeli arasından seçilen adaylar arasından Türkiye'nin Cumhurbaşkanı tarafından dört yıllık bir süre için atanır.
  Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu'nun Başkanı'dır.
  Yükseköğretim, yönetim organlarının kararlarını uygular, ve Üniversite Yönetim Kurulu tekliflerini değerlendirir, bunlarla ilgili olarak karar verir ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.
  Rektör'ün görev süresi boyunca Rektör'e yardımcı olmak için, Üniversite'de çalışan profesörler arasından seçilen dört Rektör Yardımcısı Üniversite Rektörü tarafından atanır.
  Üniversite Rektörü aynı zamanda Rektör Danışmanı da tayin edebilir.
  Üniversite Senatosu, Başkan olarak Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, her fakülteden bir temsilci ve Enstitü ve Yüksek Okul Müdürlerinden oluşmaktadır.
  Üniversitenin baş akademik organıdır.
  Ondokuz Mayıs Üniversitesini veya herhangi bir merkezi kuruluşunu etkileyen; araştırma, pedagoji ve çalışma konularında sorumludur.
  Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör (Başkan), Dekanlar ve Üniversite Senatosu tarafından dört yıllığına seçilen üç Profesör'den oluşur.

  Kampüs[değiştir | kaynağı değiştir]

  OMÜ'nün Atakum'daki Kurupelit Kampüsü 10,000 dönümlük bir alanı kaplamaktadır. Kampüsün bir tarafı Karadeniz manzaralı diğer tarafı ise yıllık yürüyüşler için bilinen Kocadağ Dağı manzaralıdır.
  Aşağıdaki fakülteler ve tesisler ana kampüste bulunur: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Rektörlük Ofisi, Merkez Kütüphane ve IT Merkezi, Çocuk Hastanesi, Lojmanlar, UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi), Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Planetaryum, Gözlemevi, Öğrenci Yurtları, OMÜ Camii, Cerrahi Araştırma Kliniği, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Çocuk Eğitim Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Misafirhane, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Veteriner Hastanesi.
  Üniversitenin ilk ve en büyük fakültesi olan Tıp Fakültesi aynı zamanda bir üniversite hastanesidir. Benzer şekilde, Diş Hekimliği Fakültesi bir Diş Hastanesi'dir. Tüm Karadeniz bölgesi sakinlerine hizmet veren her iki fakülte, tüm sağlık alanlarında tedavi sunmaktadır.

  Üniversitenin Güzel Sanatlar Kampüsü ise Samsun'un merkez ilçesi olan İlkadım ile gözde merkez ilçelerinden Atakum sınırında yer almaktadır. Güzel Sanatlar Kampüsünde, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, OMÜ Devlet Konservatuvarı, Samsun Meslek Yüksekokulu ile OMÜ sahne yer almaktadır.

  Kurupelit ve Güzel Sanatlar kampüsünde ulaşım tramvay, otobüs ve minibüslerle yapılabilmektedir.

  İki merkezin dışında Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde İletişim Fakültesi, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi yer alıyor. Kmpüsün 2 km ilerisinde ise Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu bulunuyor.

  Bafra ilçesindeki kampüste ise Turizm Fakültesi, Bafra İşletme Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu yer alıyor. Bafra Meslek Yüksekokulu, bu ilçede eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

  Akademik[değiştir | kaynağı değiştir]

  2019-2020 Akademik Yılı itibarıyla OMÜ yaklaşık 34.000 lisans, 3.252 yüksek lisans, 1.400 doktora ve 14.000 önlisans öğrenciye sahiptir.[5]

  Kabul[değiştir | kaynağı değiştir]

  Türk öğrenciler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ondokuz Mayıs Üniversitesnde kayıt, sınav ve değerlendirme prosedürleri, YÖK tarafından konan Yükseköğretim Kanun ve Yönetmeliklerine göre gerçekleştirilir.
  Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında iki yıllık Önlisans ya da dört yıllık Lisans programına kabul kazanmak için öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavına girmek zorundadırlar. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama Temel Yeterlilik Testi'dir. Öğrenciler, ikinci sınava Alan Yeterlilik Testine girebilmeleri için ilk aşama sınavından 500 üzerinden en az 180 alması gerekir. Sınavın ikinci aşaması, AYT 3 ayrı oturum olarak uygulanır. Öğrenciler kendi alanlarına göre, Matematik, Fen, Sosyal Bilimler vb., ilgili oturumlara girerler. 500 üzerinden en az 180 alan öğrenciler Lisans programlarından tercih yapabilirler.
  Birinci aşama sınav puanıyla yapılan çoğu yerleştime, öğrencilerin sınavdan aldığı puana ve ortaöğretim başarı puanına göre ÖSYM tarafından yapılır.
  Önlisans programı okumak isteyen öğrencilerin yerleştirilmesi TYT puanına göre yapılmaktadır. Burada kanunen tanınan bir istisna vardır. Meslek lisesi mezunları kendi alanlarıyla aynı türden olan iki yıllık Meslek Yüksek Okullarına sınavsız olarak başvuru yapabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne göre ve ortalama puanlarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Müzik Eğitimi ve Sanat Eğitimi) Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Üniversite Senatosu'nun ilgili Kurulları tarafından tanımlanan yetenek testini almak zorundadırlar. TYT, bu tür programlar için de yerleştirmede bir ön koşuldur. Öğrencilerin nihai listesine, TYT puanının önceden belirlenmiş yüzdesi ve yerel sınavı (yetenek testi) eklenerek karar verilir. Öğrenci İşleri Ofisi, kayıt prosedürlerini koordine eder ve yürütür. Yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler, ilgili yılın Akademik Takviminde, bizzat kayıt prosedürünü tamamlamaları gerekir.
  Yüksek Lisans programlarında okumak isteyen öğrenciler, yine ÖSYM'nin yapmış olduğu ALES sınavından ilgili puanı almalı ve bu puanla beraber başvurusunu yapmalıdır. ALES'in yerine GRE veya GMAT kullanılabilir. Başvuranlar, akademik birimler tarafından belirlenen ek program gereksinimlerini de karşılamak zorundadırlar.

  Uluslararası öğrenciler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Son zamanlarda üniversiteler kendi Yönetmeliklerine göre yabancı öğrencilerini seçebilmekteler. Kabul kriterleri, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. OMÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-ISE) olarak adlandırılan bir yıllık sınav düzenlemektedir. Sınav, yalnızca Lisans programlarına kaydolmak üzere başvuranlar içindir. OMÜ-ISE almak isteyenler için ilk koşul, Türkiye'den başka bir uyruğa sahip olması gerektiğidir (vatansızlar ve mülteciler de başvurabilir). İkincisi, ortaöğretim son sınıfta olmalı ya da başarıyla lise eğitimini tamamlamış olmalılar. Her yıl düzenlenen OMU-ISE'ye ek olarak, öğrenciler Senato tarafından belirlenen uluslararası sınavlardan birinin puanına göre lisans programlarına kabul edilebilirler.

  Uluslararası adaylar yüksek lisans veya doktora seviyelerinde lisansüstü çalışmalarına başvurabilirler. Lisansüstü programlara başvurular Enstitüler tarafından işlenir. Farklı bölümlere başvurularda minimum gereksinimler vardır.

  Değişim öğrencileri[değiştir | kaynağı değiştir]

  OMÜ, etkin olarak Erasmus+, Mevlana, and Farabi (Türk Üniversiteleri arasında öğrenci değişiminin yapılabildiği ulusal bir program) değişim programlarını kullanır.
  Değişim öğrencileri, OMÜ ve başvuran öğrencilerin üniversiteleri arasındaki mevcut anlaşmalar çerçevesinde OMÜ'ye kabul edilir. Değişim öğrencileri OMÜ'de verilen derslere kayıt olabilir ve bir dönem ya da tüm akademik yıl için öğrenim görebilirler.
  Değişim öğrencileri için başvuru prosedürleri OMÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilmektedir.
  İlgili yılın süre bitim tarihleri, güncel haberleri ve irtibat kişileri gibi ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.

  Uluslararasılaşma[değiştir | kaynağı değiştir]

  OMÜ hızla küreselleşen dünyada ilerleme ve uluslararası platformlarda kabul edilebilmesi için uluslararasılaşma süreci ve gerekli bilgi, teknoloji, iletişim ve insan kaynaklarının eğitimde artan rekabete karşı sağlanmasına vurgu yapıyor. Bu amaçla, uluslararasılaşma OMÜ'nün temel hedeflerinden biridir; eğitim ve araştırmanın kalitesinin artırılması mezunlarının uluslararası istihdamı için son derece önem taşımaktadır.
  OMÜ uluslararası etkileşim ve iletişimin en üst düzeyde olduğu bir kampüs alanı oluşturmayı amaçlamaktadır, ve uluslararası kültür ve eğitim ortamlarında yaşamaya öğrencileri ve personeli teşvik etmeyi amaçlıyor. Bologna Süreci, kalite güvencesi anlayışının ve sürdürülebilir kalkınmanın oluşturulması için hızlandırıcı bir rol oynamaktadır. Bologna Süreci, Avrupa ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve tamamlayıcılığa dayanan tutarlı ve rekabetçi "Avrupa Yükseköğretim Alanı" oluşturmayı hedefliyor. Hızla büyüyen ve dinamik bir yapısı olan bu süreç, yeni bir sistem adaptasyonu değildir; aslında, var olan sistemleri birleştiren bir “eğitimde yenilik” hareketidir.
  Bologna Süreci çerçevesinde, OMÜ eğitim ve araştırma kalitesini artırmak ve uluslararası hareketlilik sayısını ve kalitesini artırmak için öğretim programları geliştirme konusunda sürekli çaba gösterir. Her yıl, Erasmus+ ve Mevlana ve karşılıklı iş birliği anlaşmaları gibi hareketlilik programlarından faydalanan gelen ve giden öğrencilerin sayısında artma olmaktadır. Hareketlilik programlarına ek olarak, akademik iş birliği protokolleri de uluslararası iş birliğini geliştirmedeki yolun önünü açmaktadır.
  OMÜ'nün, 23 Avrupa ülkesiyle 125 Erasmus Anlaşması[6] olup, OMÜ ve uluslararası üniversiteler arasında 56 Mevlana protokolü[7] ve 48 karşılıklı iş birliği anlaşması[8] imzalanmıştır.
  OMÜ'nün bir uluslararası kampüs oluşturma hedefinin bir göstergesi olarak, OMÜ'de okuyan uluslararası öğrenci sayısında her sene artış olmaktadır. Bugün, OMÜ 109 ülkeden yaklaşık 5700 yabancı öğrenci ile Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir29 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
  OMÜ Türkiye'de bir ilk olan Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı'nı (OMÜ-ISE) 2011-2012 akademik yılı itibarıyla düzenlemeye başlamıştır. Sınavın ana amacı, uygulama kriterleri için bir standart oluşturmak ve uygulama sürecini kolaylaştırmaktır.

  Fakülteler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Enstitüler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yüksekokullar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Meslek yüksekokulları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Konservatuvar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Gözlemevi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Araştırma ve uygulama merkezleri ile diğer akademik birimler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2022 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları | YÖK Lisans Atlası

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Tıp (108210868) | YÖK Lisans Atlası

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap