Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak

  1 ziyaretçi

  okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  4 gün okul 3 gün tatil mi olacak, ne zaman? Türkiye'de okullar haftada 4 gün mü olacak? MEB AÇIKLAMASI var mı?

  Türkiye’de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? Okullar 4 gün mü olacak? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...

  4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? Veliler karara tepkili

  4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? Veliler karara tepkili

  Okullar 4 gün olacak iddiaları Avrupa'da velileri ayağa kaldırırken, konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İzlanda'nın ardından İngiltere de haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklarını gerçekleştiriyor. İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği geçtiğimiz aylarda, artan maliyetler nedeniyle bu düzenlemeyi desteklediklerini açıkladı.

  Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

  OKULLARIN 4 GÜN OLMASINA VELİLER TEPKİLİ

  Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

  Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Okullarda 4 g�n ders 3 g�n tatil konusu ger�ek mi? T�rkiye'de 4 g�n okul 3 g�n tatil olacak m�?

  Okullarda 4 g�n ders 3 g�n tatil konusu ger�ek mi? T�rkiye'de 4 g�n okul 3 g�n tatil olacak m�?

  Okullarda 4 g�n ders 3 g�n tatil sistemine ge�ilen baz� Avrupa �lkelerinde verimin artt��� y�n�ndeki a��klamalar sonras� konu hakk�nda ara�t�rmalar h�z kazand�. Sistemin uyguland��� �lkelerin artmas� �zerine, �ok say�da vatanda�ta T�rkiye'de okullar�n haftada 4 g�n olaca�� beklentisi do�du. Peki 4 g�n okul 3 g�n tatil olacak m�? Okullarda 4 g�n ders 3 g�n tatil konusu ger�ek mi? ��te konu hakk�nda merak edilenler...

  4 G�N OKUL 3 G�N TAT�L OLACAK MI?

  �ngiltere ve �zlanda'da okullarda 4 g�n ders, 3 g�n tatil olmas�, bir�ok �lkeyi harekete ge�irdi. Okullarda y�zde 60'a yak�n tasarruf sa�lanmak amac�yla ge�ilen bu sistem sayesinde verimin artmas�yla di�er �lkelerde de konu g�ndeme al�nd�.

  Norve�'te de bu sistem i�in pilot okullar belirlendi ve bu okullarda haftada 4 g�n ders ile 3 g�n tatil d�nemine ge�i� yap�ld���na, durumun iyi oldu�u ve d�nemin bu �ekilde devam edece�i belirtildi.

  T�rkiye'de 4 g�n ders 3 g�n tatil sistemine ge�ilmesine y�nelik hen�z herhangi bir a��klama yap�lmad�. Konu hakk�nda al�nm�� bir karar bulunmamakla beraber, Milli E�itim Bakanl��� taraf�ndan herhangi bir a��klama gelmesi durumunda haberimizde yer verilecektir.

  �ngiltere'de haftada d�rt g�n okul uygulamas�n� destekleyenler, enerji fiyatlar�ndaki art���n okullara getirdi�i maddi y�k� azaltabilece�ini ve tasarruf sa�lanabilece�ini i�aret ederken; Okullarda haftada 4 g�n ders, 3 g�n tatil uygulamas�n� desteklemeyenler ise 4 g�n e�itimin ��renciler i�in verimli olmayaca��n� ifade ettiler.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Okul tatili 3 gün oluyor! Harekete geçildi...

  Okul tatili 3 gün oluyor! Harekete geçildi...

  Avrupa'da derinleşen enerji krizinin de etkisiyle okullarda 3 gün tatil uygulamasına geçilmesi gündemdeki yerini güçlendiriyor.

  Son olarak İngiltere ve İzlanda’da okulların 4 gün olması için harekete geçildi. Okullarda yüzde 60 tasarruf sağlanması amacıyla okulların 4 güne indirilmesi teklifine destek verildi. 

  NORVEÇ'TE PİLOT UYGULAMA DEVAM EDECEK

  Ayrıca İskandinav ülkesi olan Norveç’te bazı pilot okulların 4 gün ders 3 gün tatil dönemine geçiş yaptığı ve bu doğrultuda dönemin devam edeceği duyuruldu.

  Diğer yandan geçtiğimiz aylarda Belçika haftada 4 gün çalışma sistemi için pilot uygulamasına geçmişti.

  ENERJİ YÜKÜ AZALACAK

  İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceği görüşünü paylaşıyor.

  Ancak çocukların okullardan uzaklaşacağı yönündeki fikirleri savunanlar ise okulların 4 gün tatil olmasına karşı çıkıyor.

  TÜRKİYE'DE DE OKULLAR 3 GÜN TATİL OLACAK MI?

  Avrupa'da yaşanan bu gelişmeler karşısında Türkiye'deki öğrenci velileri de uygulamaya Türkiye'de de geçilip geçilmeyeceği konusunu araştırıyor.

  Türkiye'de ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

  Açıklamanın gelmesi halinde haberimizde yer alacak.

  Yazı kaynağı : www.aydinlik.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap