Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  okul aile birliği genel kurul toplantısı 2020-2021

  1 ziyaretçi

  okul aile birliği genel kurul toplantısı 2020-2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2021-2022 Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurulu

  Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleşti.

  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2020-2021 dönemi Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Berna Laçin Eşiz söz alarak hazırlanan kısa film eşliğinde 2020-2021 yılı içinde yapılan çalışmaları anlattı, faaliyet raporunu paylaştı ve dönem boyunca beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti.

  Bu konuşmanın ardından Okul Müdürü Alexandre Abellan ve Türk Müdür Başyardımcısı Suzan Sevgi söz aldılar, Okul Aile Birliğinin öneminden söz ettiler; Okul Aile Birliği Başkan ve üyelerine teşekkürlerini ifade ettiler.

  Ardından uzun yıllardır Okul Aile Birliği’ne katkı sağlamış üyelerden çocukları mezun olanlar sahneye çağrıldı. Gülnur Hamamcıoğlu, Pınar Şahbaz, Meryem Akiş, Burçak Işık, Canan Hastürk, Gülin Yücel’e plaketleri sunuldu. Toplantıya katılamayan Meltem Tan’a teşekkür edildi.

  2020-2021 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulundan toplantıda hazır bulunan başkan Berna Laçin Eşiz, Başkan yardımcısı Can Özyurt, üyeler Semra Akkuş Akman, Bükem Tanören’e ve toplantıya katılamayan Müge Görücü’ye teşekkür edildi.

  Gündemin ilgili maddesi gereğince Divan heyetinin oluşumuna geçildi ve yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na Ayşegül Yalçın Eriş, sekreterliğe Defne Ertan Tüysüzoğlu, saymanlığa İlker Öztaş ve Makbule Okat oy birliği ile seçildiler.

  Denetleme Kurulu üyesi Ülkü Ceylan’ın hazırladığı 2020-2021 Dönemi Okul Aile Birliği denetim raporu okundu. Ardından 2020-2021 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu çalışmalarının ibrasına geçildi ve yapılan oylamada eski dönem yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

  2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Okul Aile Birliği yönetim kurulu ve denetim kurulu adaylarının kendilerini tanıtmasından sonra yeni dönem Okul Aile Birliği seçimlerine geçildi. Oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu.

  Yönetim Kurulu Asil üyeleri
  Can Özyurt
  Ülkü Ceylan
  Semra Akkuş Akman
  Burcu Örmeci
  Adnan Bülbül

  Yönetim Kurulu yedek üyeleri
  Erdal Yüzbaşıoğlu
  Demet Tanrıverdi Keskin
  Bengi Subaşı Gerçek
  Sena Dolu
  Tuğba Şık

  Denetleme Kurulu asil üyesi
  Sibel Alpagut

  Denetleme Kurulu yedek üyesi
  Nergis Baysal

  2021-2022 Yönetim Kurulu kendi aralarında toplanarak görev dağılımını belirledi.

  Başkan: Can Özyurt
  Başkan Yardımcısı: Semra Akkuş Akman
  Genel Sekreter: Burcu Örmeci
  Sayman: Adnan Bülbül
  Üye: Ülkü Ceylan

  Yeni dönem Okul Aile Birliğine çalışmalarında başarılar dileriz.

  Yazı kaynağı : www.nds.k12.tr

  BEK Okulları | Hatay

  T.C.

  ANTAKYA KAYMAKAMLIĞI

  Özel Bek Anadolu Lisesi Müdürlüğü

                                              (Kurum Kodu:99991177)

                             

  2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEM

           Okulumuzun 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısı  07.11.2021 Pazar Günü okulumuz konferans salonunda saat 10.00’da yapılacaktır.

            Genel kurulumuz, halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği yönetmeliği   ( 9 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazete ) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.(Gündemde yönetmeliğin ilgili madde numaralarına referanslar yer almaktadır.)

            Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi ve , toplantıya iştirakinizi bekleriz. Saygılarımızla

     

                                                                                                   30.09.2021

                                                                                                                                                          Mutasım KUSEYRİ

                                                                                                                                                          Okul Müdürü

                                                                       

  GÜNDEM MADDELERİ:

  1-Açılış ve yoklama

  2-Saygı duruşu ve istiklal marşı

  3- Okul Müdürü Mutasım KUSEYRİ’ nin konuşması

  4-Açık oylama ile veliler arasından divan başkanı ve 1 yazman seçilmesi

  5-Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası

  6- Yönetim kurulu üyeliğine veliler arasından 5 asil ve 5 yedek üye seçimi(Açık Oylamayla) (Madde 12/ı)

  7-Denetim kuruluna veliler arasından 1 asil ve 1 yedek üye seçimi(Açık Oylamayla) (Madde 11/b)

  8. Tahmini bütçenin görüşülmesi

  9- İhtiyaçların giderilmesinde yönetim kurulunu yetkilendirmek

  10-Okulun eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerin görüşülmesi

  11-Dilek ve Temenniler

  12-Kapanış

  Yazı kaynağı : bekokullarihatay.com

  Okul Öncesi 2020-2021 Okul Aile Birliği Toplantısı Meb Uyumlu

  Okul Aile Birliği Toplantısı Evrakları

  Okul Aile Birliği Toplantısı Evrakları

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  1-SENE BAŞI AİLE BİRLİĞİNCE VELİYE GENEL KURUL ÜST YAZISI

  T.C.

  ……….. KAYMAKAMLIĞI

  ………. ……… ................ Müdürlüğü

  Okul Aile Birliği Başkanlığı

  Sayı   : 202.......                                                                                      ...........202...

  Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı

  Sayın Veli;

  …….. ……. ...............Müdürlüğü Okul Aile Birliği Genel Kurulunun toplanması ve yeni üye seçiminin yapılması için Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun ..................... tarih ve 01 sayılı kararı gereği belirlemiş olduğu gündem maddeleri doğrultusunda ............. ............günü okulumuz bahçesinde saat ............’da toplantı yapılacaktır. Anılan tarih, gün ve saatte tüm velilerimizin hazır bulunması hususunda;

  Gereğin bilgilerinize rica ederim.

  Kez…….. ………..

  Okul Aile Birliği Başkanı

  GÜNDEM MADDELERİ:

  seçimlerinin yapılması;

             a.Yönetim Kuruluna; 5 asil 5 yedek üyenin seçilmesi.

  2-SENE BAŞI AİLE BİRLİĞİNCE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE GENEL KURUL ÜST YAZISI

  T.C.

  …….. KAYMAKAMLIĞI

  …………….Anaokulu Müdürlüğü

  Okul Aile Birliği Başkanlığı

  Sayı   : .............................                                                                                         ..........202...

  Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı

  ………………. Anaokulu Müdürlüğüne

  …… …………. Anaokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliği Genel Kurulunun toplanması ve yeni üye seçiminin yapılması için Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun 15.10.2020 tarih ve 1 sayılı kararı gereği belirlemiş olduğu gündem maddeleri doğrultusunda 23.10.2020 Cuma günü okulumuz bahçesinde saat 10:00’da toplantı yapılacaktır. Anılan tarih, gün ve saatte tüm Okul Personeli ve velilerimizin hazır bulunması hususunda;

  Gereğin bilgilerinize rica ederim.

  K……………

  Okul Aile Birliği Başkanı

  GÜNDEM MADDELERİ:

  seçimlerinin yapılması;

  4-VELİLERE OKUL TARAFINDAN TOPLANTISI ÇAĞRI YAZISI

  SAYIN ÖĞRENCİ VELİMİZ

  23.10.2020  CUMA GÜNÜ SAAT 10:00  DA OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİNİN DEVAM-  DEVAMSIZLIK VE OKUL AİLE BİRLİĞİNİN SEÇİMİNİ YAPMAK ÜZERE VELİ TOPLANTISI YAPILACAKTIR.

  ANILAN GÜN VE SAAT’TE TOPLANTIYA KATILMANIZI RİCA EDERİM.

  GÜNDEM

  1-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

  2-Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi,

  3-Yoklama,

  4-Okul Müdürü  ve Okul Aile Birliği Başkanının Konuşması

  5-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması,

  6-Raporların İbrası,

  7-Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi,

  8-Dilek ve Temenniler

  9- Ders Öğretmenlerinden Öğrencilerin Başarı ve Devamsızlıklarının Alınması, Özel Görüşmeler.

  Ay…………

                       K…………………………

                                 Okul Müdürü

  5-GÜNDEM MADDELERİ

  S…………………….. ANAOKULU

  OKUL AİLE BİRLİĞİ 2020-2021 SENE BAŞI

  VELİ TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

  GÜNDEM MADDELERİ:

  seçimlerinin yapılması;

  A………..

  Okul Müdürü

  7-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

  T.C.

  S…….KAYMAKAMLIĞI

  K. Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığı

  2020-2021  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

  OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

  15.10.2020 tarih ve 1 sayılı Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu Kararına İstinaden, 23.10.2020  Cuma günü saat 10:00’da, Okulumuz bahçesinde, MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği uyarınca yeni yönetimin oluşturulması amacı ile okul yönetimi, öğretmenler ve velilerimizin katılımı ile Genel Kurul toplandı. 23.10.2020 tarihli Okul Aile Birliği toplantısı kararı ve aynı tarihli gündem maddelerini Okul Aile Birliği Denetim Kurulu Üyesi M……… tarafından okundu. Okul Müdürü A………, ilgili gündem maddelerine ekleme yapılabileceğini hatırlattı. Gündem maddeleri tek tek değerlendirildi her hangi bir ekleme yapılmadan, gündem aşağıdaki şekilde ve 23.10.2020 tarihli Okul Aile Birliği toplantısı gündem maddeleri doğrultusunda şu şekilde görüşülmeye başlandı:

  GÜNDEM MADDELERİ:

  seçimlerinin yapılması;

  Okul Aile Birliği Başkanı K………..; 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının sorunsuz geçmesi temennisiyle tüm velilere teşekkür etti.

  Velilerin öğrencileri takip etmesi, kılık kıyafetine dikkat ederek okula göndermeleri gerektiğini söyledi. Bunların takibinin önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerimiz konusunda birinci şartımız Ahlaki açıdan düzgün olmalarıdır. Sorunları birlikte çözmemiz gerekir. Bizler bu okulu farklı bir yere

  getirmek istiyoruz. Velilerimizden de bu duyarlılığı bekliyoruz. Okul Müdürü Y………….. velilerin kendisine sormak istediği soruların olup olmadığını sordu. Bir Veli öğrencisinin eve gittiğinde ders çalışmadığını söyledi. Okul Müdürü, çocukların günlük ders tekrarı yapmasının gerektiğini söyledi. Gelmeyen öğrencilerin velilerini günlük arandığını söyledi. Fakat bu konuda velilerin de desteklerini beklediğini söyledi. Bazı velilerimizi yeni görüyoruz bu arkadaşlarımız okulumuza yeni kayıt olan öğrencilerimizin velileri olsa gerek, velilerimizi öğrencileriyle ve okulla devamlı irtibat halinde görmek istiyoruz. Devamlı diyalog içerisinde iseniz; öğrenci başarısının öğrenci-veli- okul öğretmen işbirliği ile arttığını, öğrenci ile ilgili problemleri, gerekse okulumuzla ilgili problemleri bilirsiniz yoksa bilemezsiniz. Eğer öğrencilerimizden iyi bir verim almak istiyorsak, öğrencilerimizi sürekli takip etmek zorundayız. Bunun yolu da öğretmenlerle işbirliğinden geçmektedir. Öğrencilerimizin sadece dersleriyle ilgili değil; okula devam-devamsızlık durumları, davranışları, sağlık problemleri, psikolojik durumları gibi sorunları olmaktadır.  Kaç ana-baba, çocuğunun yukarıda saydığımız problemlerini tam olarak biliyor. Bilhassa okulumuza hiç uğramayan veliler olduklarını görüyoruz ve biliyoruz. Evlerinizde öğrencimizle ilgili çözemediğiniz problemini rehberlik öğretmenimizle paylaşabilirsiniz. Öğrencilerimizi özellikle şiddet içeren konulardan uzak tutalım. Bu Televizyon veya çevremizdeki olaylar olabilir.

  Okulda kaliteyi daha da yükseltmeye çalışıldığını, okulun fiziki şartlarının yükseltilmeye çalışıldığını belirtti. Velilerin destekleri ile kalitenin daha da yükseltileceğini belirtti.

  Başladığımız günden bugüne kadar büyük gelişmeler sağlandığını belirtti. Bu yapılan gelişmelerin Okul İdaresi, Öğretmenler, Okul Personeli, Veliler ve öğrenciler olarak hep birlikte sağlandığını belirtti. Yapılanların korunması da hep birlikte sağlanacağını belirtti. Bu konuda öğrencilerde sorumluluk ve görev verildiğini belirtti.

  Velilerinde okulun malzeme araç ve gereçlerin vb. korunmasında öğrencilere telkinde bulunması gerektiğini belirtti. Okul Bahçesine öğrencilerin daha rahat oturabileceği kamelya  yapıldığını, yine bahçeye öğrencilerin rahat oturabileceği oturma bankları yapıldığını, bunların hep birlikte korunması gerektiğini söyledi.

  Adaylık için; ……………………………… aday olmak istediklerini belirttiler. Adaylar kendilerini tanıttıktan, sonra oylamaya geçildi. Okul Aile Birliği seçiminin kapalı oy açık sayım olarak yapılması önerildi ve öneri, oy birliği ile kabul edildi. Oylama sonucunda Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu seçiminde: Toplam 102 (Yüz İki) kişi oy kullandı. Alınan oy oranları ve adayların istekleri doğrultusunda şekillenen birlik şeması aşağıda belirtilmiştir:

  OYLARIN DAĞILIMI

  a ) Yönetim Kurulu üyeliğine Ke…., Fa…., Ayş………, Ya………….. Es…. seçilmişlerdir.

  b ) Denetleme Kurulu: S..a M.  ise yedek üyeliğe seçildiler.

  d ) OGYE’ye 1 veli temsilcinin seçimi. OGYE ye temsilci olarak İbr. seçildi.

  7 – Okulun Eğitim Öğretim kalitesinin daha yükseltilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi:

  Velilerin bilgi istemesi üzerine Okul Müdürü Y. okulla ilgili bilgilendirme yaptı. Okul Müdürü tüm sınıflara korniş ve perde takıldığını, öğrencilerin oturabilmeleri için kamelyanın yapıldığını yine mutfak atölyesi ve servis atölyesinin öğrencilerin uygulama için malzeme eksikliklerinin giderildiğini belirtti. Tüm okulun iç cephe boyasının yapıldığını, okulun tüm sınıf ve diğer kapıların elden geçirilerek tamir edildiğini söyledi. Okul restoran bölümünün iki taraftaki kırık olan ahşap kapıları yeni perforce demir kapılarla değiştirildi. Uygulama servis atölyesine yeni renkli sandalye alınarak güzelleştirildiğini belirtti.

  Sağlık sorunu yaşayan öğrencilerin hastaneye gidip muayene olduktan sonra rapor evraklarını daha sonrada özellikle velinin getireceğini ya da velinin okulu arayıp konu ile ilgili müdürü arayıp bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

  Veliler beslenme için sorular sordu. Okul Müdürü……… öğrencilerin okulumuzda çıkan kahvaltı ve yemek ile sağlıklı bir şekilde beslenebileceklerini söyledi.

  DİVAN KURULU

  Divan Kurulu Bşk.                                    Yazman                                              Yazman

  10-GÜNDEM MADDELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLAMALARI

  olmadığı kontrol edilir. (Veli: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, öğrencinin annesini/babasını

  veya kanuni sorumluluğunu üstlenen kişiyi.ifade eder.(kanuni: mahkeme kararı demek)

  DENETİM KURULU YIL SONU RAPORU

  S…..LU LIONS ANAOKULU

  2019 YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETİM KURULU YIL SONU RAPORU

  Kozanoğlu Lions Anaokulu Okul Aile Birliği Denetim Kurulu olarak, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu faaliyetleri 31/12/2019 tarihinde kurulumuzca incelenmiştir.

  Yapılan inceleme sonucuna göre yapılması ve alınması gereken tüm iş ve işlemlerin Yönetim Kurulu kararı alınarak gerçekleştiği görülmüştür. Yapılan işlemlerin hepsinin resmi kayıt altına alındığı, gerek faturaları gerekse ödemelere ait evrakları muhafaza edildiği belirlenmiştir.

  Yapılan iş ve işlemler ile ilgili imza altına alınan kararların düzenli şekilde “Karar Defterine” yazılmış olduğu ve eklerinin de dosyalanmış olduğu görüldü.

  Yönetim Kuruluna ait Dernek Gelir Gider Defterinin de incelenmesinde; bütün gelirler ile giderlerin deftere işlendiği gözlemlenmiştir. Devir işlemi tarihine kadar olan detayların da toplu şekilde son sayfasına yazılarak imzaya hazır edildiği görülmüştür.

  Yönetim Kurulunun yapmış olduğu bütün gelir kabulü ve harcamalara ait veri girişleri, Milli Eğitim bakanlığının TEFBİS sistemine işlenmiş olup, işlemlere ait çıktılar dosyalarında muhafaza edildiği görülmüştür.

  Yapılan işlemlerin ödemesi için, Okul Aile Birliğimizin Ziraat Bankası Sarıçam Şubesindeki hesabından para çekimi işinin düzenli şekilde yapıldığı gözlemlenmiştir. Yapılan harcamalar kadar para çekildiği belirlenmiştir.

  Sonuç olarak

  31.12.2019 Tarihi İtibarıyla 2018-2019 döneminde Yönetim kurulunun görevi sırasında gelirleri aşağıdaki gibidir.

  2018 Yılından 2019 Yılına Devreden Tutar                              =          110,00 TL

  2019 Yılı  Okul Net Geliri (Banka Hesabı ve Kasadaki para ) =          110,00 TL

  2019 Yılı   Toplam Geliri                                                         =          110,00 TL

  31.12.2019 Tarihi İtibarıyla 2018-2019 döneminde Yönetim kurulunun görevi sırasında gelirleri aşağıdaki gibidir.

  2019 Yılı Toplam Okul Gideri                                                =          0,00 TL

  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 31.12.2018 Tarihi İtibarıyla T.C. Ziraat Bankası Sarıçam Şubesindeki  TR75 00…………………..01 İban Numaralı hesabına 2020 yılına  110,00 TL Paranın devrettiği görülmüştür.

  Kozanoğlu Lions Anaokulu Okul Aile Birliği Denetim Kurulu olarak, Yönetim Kurulu tarafından yapılan çalışmaların hepsinin yerinde ve zamanında yapıldığı belirlenmiştir. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu faaliyetlerinin tam ve düzenli olduğu görülmüştür.

  Kozanoğlu Lions Anaokulu Okul Aile Birliği Denetim Kurulu olarak Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı başta olmak üzere tüm üyelerine hizmetleri için teşekkür ederiz.

  İş bu rapor tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

  DENETİM KURULU

  31.12.2019

  CE………… ……….İSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

  2017-2018  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM SONU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

  Ce……… Lisesi 15.10.2018 Pazartesi günü saat 15.40’de Yönetim Kurulu Başkanı Fa.Başkanlığında toplanan Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu;       2017-2018 Öğretim yılı ve şu ana kadar yapılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılan hizmetleri ve harcamaları görüştü.

  Konu ile ilgili söz alan F…. “Arkadaşlar seçildiğimiz tarihten bu güne kadar  2017 Yılından  devreden 6.0  TL. ile birlikte  2017-2018  Yılı 19.10.2018 tarihi itibarıyla Gelirlerimiz toplamı 2.  TL dir.

  Giderlerimiz Toplamı  ise 2017-2018  Yılı 19.10.2018 tarihi itibarıyla 20.793,24 TL. Olmuştur.

  2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yönetim kurulunun görevi sırasında gelir ve giderler dökümü aşağıdaki gibidir.

  19.10.2018 Tarihi İtibarıyla 2017-2018 döneminde Yönetim kurulunun görevi sırasında gelirleri aşağıdaki gibidir.

  2017 Yılından 2018 Yılına devreden tutar    =        6.7…0 TL

  2018 Yılı  Okul Net Geliri                             =     1. TL

  2018 Yılı   Toplam Geliri                             =    2.TL

  19.10.2018 Tarihi İtibarıyla 2017-2018 döneminde Yönetim kurulunun görevi sırasında gelirleri aşağıdaki gibidir

  2018 Yılı Toplam Okul Gideri                       = 2….

  19.10.2018 Tarihi İtibarıyla T.C. Halkbank Ceyhan Şubesindeki  TR3……………. İban Numaralı hesabında 4…… TL Paramız  mevcuttur.

  Gelirlerimiz; Muhtelif kurs gelirlerinden, , Hayırsever vatandaşların yapmış oldukları bağışlardan, Okul sınav gelirlerinden,  Öğrenci kayıtları sırasında velilerimizin gönüllü bağışlarından ve okul kantin gelirlerinden elde edilmiştir.

  Harcamalarımız ise;

  Üye                               Yazman                        Sayman               Başkan Yard..              Başkan

  ………..

  Yazı kaynağı : www.ogretmensitemiz.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap