Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  okul öncesi çanakkale zaferi etkinlikleri

  1 ziyaretçi

  okul öncesi çanakkale zaferi etkinlikleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Çanakkale zaferi | Okul, Elişi fikirleri, Okul öncesi

  �anakkale Zaferi okul �ncesi boyama sayfalar�! Okul �ncesi �anakkale Zaferi boyama etkinlikleri

  �anakkale Zaferi okul �ncesi boyama sayfalar�! Okul �ncesi �anakkale Zaferi boyama etkinlikleri

  �anakkale Zaferi'nin 107. y�l d�n�m� yurdun d�rt bir yan�nda b�y�k bir co�ku i�inde kutlan�yor. Bu kapsamda okul �ncesi boyama etkinlikleri anaokulu ve kre� ��retmenleri taraf�ndan �ocuklara yapt�r�l�yor. Okul �ncesi �anakkale Zaferi boyama etkinlikleri kapsam�nda �rnek sayfalara haberimizden eri�ebilirsiniz. ��te �anakkale Zaferi okul �ncesi boyama sayfalar�

  �ANAKKALE ZAFER� ���N SANAT BOYAMA ETK�NL�KLER�

  �ehitlerimiz ve �anakkale Zaferi i�in sanat boyama etkinlikleri

  �ANAKKALE ZAFER�N�N ANLAMI VE �NEM� NED�R?

  �anakkale Zaferi'nin �zerinden 107 y�l ge�ti. T�rk milleti destans� bir zafere imza atarak �ngiliz-Frans�z g��lerini �anakkale'yi dar etmeyi ba�ard�.

  Kahraman T�rk ordusunun �anakkale Cephesi'nde verdi�i m�cadele yaln�zca T�rk tarihinin de�il b�t�n d�nya tarihinin ak���n� etkileyecek derecedeydi. Bu cephede al�nan galibiyet d�nya �lkelerinin g�� dengelerini de�i�tirmi� ve y�ce T�rk milletinin belirleyici ve y�nlendirici g�c�n� bir kere daha g�zler �n�ne sermi�tir.

  �anakkale Cephesi'nin Anadolu halk�na verdi�i azim, umut ve kararl�l�k Kurtulu� Sava��'n�n me�alesini de ate�lemi�tir. �anakkale, T�rk ulusunun ba��ms�zl�k ve h�rriyet s�z konusu oldu�unda ne denli kararl� ve kahraman oldu�unu sonsuza dek an�msatacak bir "an�tcephe" dir. ��nk� T�rk ordusu �st�n muharebe taktiklerini, silah g�c� bak�m�ndan �ok �st�n bir g�ce kar�� ustal�kla kullanm��t�r. Bununla beraber d�nya harp tarihi, �anakkale'de T�rk askerinin insanc�ll���n� sava� alanlar�nda bile yitirmedi�ine, d��man�na dahi merhamet g�sterebildi�ine �ahit olmu�tur.

  Her siperde ayr� bir destan ba�latan askerlerimiz, d��mana kar�� verdi�i mukaddes m�cadeleyi zaferle sonu�land�rd���nda, d�nya tarihinin zirve sayfalar�na da "�anakkale Ge�ilemez!" ilkesini bir daha silinmemek �zere yazd�rm��t�r

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Okul Öncesi Çanakkale Zaferi Etkinlikleri

  Okul Öncesi Çanakkale Zaferi Etkinlikleri

  18 Mart 1915 Deniz zaferimizin 106. Yıldönümü derin sevinç ve bilinç ile kutluyoruz. Bu sevinci küçük yaşta çocuklarımıza etkinliklerle birlikte aşılıyor öğretiyoruz.

  Zaferleri ve geçmişi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk ordumuzun bize emanetlerinden biri olan deniz zaferini bilim, bilinç ve maneviyatla anmalı, yaşatmalı ve savunmalıyız. Son tahlilde bu görev Türk Gençliğinin asli vazifesidir.

  Geleceğin emanetçileri olan küçükleri yetiştirmek, hayatı bir sorumluluktur. Bu uğurda fedakârlık eden tüm öğretmenlerimizin zaferlerimizdeki değeri paha biçilemez bir kutsiyet taşımaktadır. Unutmayınız ki “Bir millet, her nesilde yeniden doğar.”.

  Neden ülkemiz komşularını sıralarken denize sınırımız olan ülkeleri saymayız? Bu bilinç eksikliğini, zengin tarihimizle beslemeli ve pek çok düşünüre göre medeniyet olan denizi sahiplenmeliyiz.

  Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Nusrat Mayın Gemisi kaptanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey olmak üzere, tüm vatan evlatlarının ruhu şad olsun. Onları anıyoruz çünkü; Ölüleri yaşatan, yaşayanların hafızalarıdır. Çanakkale Deniz Zaferimiz Kutlu Olsun.

  Okul Öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferi

  Her yıl 18 Martta coşkuyla kutlattığımız Çanakkale Zaferini çocuklarımıza anlatmalıyız. Bu vatanın kolaylıkla kazanılmadığını öğrenmeli ve her anlamda sahip çıkmalarını öğretmeliyiz. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini, başta Türkiye olmadığını okul öncesi etkinlikleri ile eğlenceli hale getirerek çocuklarımıza öğretebiliriz. Çanakkale Zaferi ile ilgili neler yapabiliriz güzel bir etkinliklerden oluşan galeri hazırladık. Çocuklarımızla birlikte kağıt tabaklar, plastik su şişeleri ile askeri su mataraları yapabiliriz. Kartondan pusulalar, askerler yapabiliriz. Maket uçaklar yapabiliriz. Bayrak etkinlikleri okul öncesi çocuklarla birlikte yapabilir camlarımıza asabiliriz. Sınıflarımızı süsleyebiliriz. Yumurta kolisinden itfaiye nasıl yapılır paylaşmıştık. Aynı çalışmada ufak değişiklikler yaparak askeri araçlara çevirebiliriz. Şimdi çocuklarımızla birlikte yapacağımız okul öncesi Çanakkale Zaferi etkinliklerini inceleyelim.

  Üzüm hoşafı ve yarım ekmekle vatanımızı düşmanlardan koruyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Ruhları Şad olsun.

  Yazı kaynağı : mimuu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap