Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  oksabron şurup nedir ne işe yarar

  1 ziyaretçi

  oksabron şurup nedir ne işe yarar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  OKSABRON 50 mg 120 ml �urup Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  OKSABRON 50 mg 120 ml �urup Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.OKSABRON nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  � OKSABRON, etken maddesi oksolamin fosfat sayesinde solunum yollar� mukozas�n�n inflamasyonuna (iltihap, yang�) ba�l� ate�, a�r� ve tahri�i ortadan kald�ran; balgam� eritici

  etkisi ile salg�lan suland�ran ve b�ylece �ks�r��� sebebi ile birlikte tedavi eden bir ajand�r.

  � OKSABRON, 120 m� �urup i�eren renkli cam �i�ede, 5 ve 10 m� �ye i�aretli 1 �l�� kab� ile birlikte sunulur.

  � K�rm�z� renkli, karakteristik kokulu �urup g�r�n�m�ndedir.

  � OKSABRON, so�uk alg�nl��� ve �st solunum yolu enfeksiyonlanna e�lik eden �ks�r���n semptomatik tedavisinde kullan�labilir.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  OKSABRON 50 mg 120 ml �urup Kullanma Talimat�

  OKSABRON 50 mg 120 ml �urup Kullanma Talimat�

  OKSABRON 50 mg/5 ml �urup A��zdan al�n�r.

  Bu Kullanma Talimat�nda:

  1. OKSABRON nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  2. OKSABRON�i kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  3. OKSABRON nas�l kullan�l�r?

  4. Olas� yan etkiler nelerdir?

  5. OKSABRON�in saklanmas�

  Ba�l�klar� yer almaktad�r.

  2.OKSABRON nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  � OKSABRON, etken maddesi oksolamin fosfat sayesinde solunum yollar� mukozas�n�n inflamasyonuna (iltihap, yang�) ba�l� ate�, a�r� ve tahri�i ortadan kald�ran; balgam� eritici

  etkisi ile salg�lan suland�ran ve b�ylece �ks�r��� sebebi ile birlikte tedavi eden bir ajand�r.

  � OKSABRON, 120 m� �urup i�eren renkli cam �i�ede, 5 ve 10 m� �ye i�aretli 1 �l�� kab� ile birlikte sunulur.

  � K�rm�z� renkli, karakteristik kokulu �urup g�r�n�m�ndedir.

  � OKSABRON, so�uk alg�nl��� ve �st solunum yolu enfeksiyonlanna e�lik eden �ks�r���n semptomatik tedavisinde kullan�labilir.

  2.OKSABRON kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  � E�er OKSABRON �un herhangi bir bile�enine kars� a��r� duyarl�ysan�z.

  � E�er mide hassasiyetiniz varsa yemekten sonra kullan�n�z. �urubun e�it miktarda su ile kar��t�r�lmas� ile yan etkiler genellikle �nlenebilir.

  Bu uyar�lar, ge�mi�teki herhangi bir d�nemde dahi olsa sizin i�in ge�erliyse l�tfen doktorunuza dan���n�z.

  Veri yoktur.

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  Hamilelerde yeterli �al��ma bulunmad���ndan, OKSABRON hamilelik d�nemi boyunca kullan�lmamal�d�r.

  Tedaviniz s�ras�nda hamile oldu�unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z

  Emziren kad�nlarda yeterli �al��ma bulunmad���ndan, OKSABRON emzirme d�nemi boyunca kullan�lmamal�d�r.

  OKSABRON, ara� ve makine kullanma yetene�ini etkilemez.

  OKSABRON, �eker i�ermektedir. E�er daha �nceden doktorunuz taraf�ndan baz� �ekerlere kar�� tolerans�n�z�n bulunmad��� s�ylenmi�se, bu t�bbi �r�n� almadan �nce doktorunuzla temasa ge�iniz.

  OKSABRON �un i�eri�indeki ponso 4R, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  OKSABRON �un i�eri�inde bulunan metil paraben ale�jik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmi�) sebebiyet verebilir.

  Antikoag�lan (kan�n p�ht�la�mas�n� �nleyen) ila�larla tedavi g�r�yorsan�z OKSABRON�u kullanmadan �nce doktorunuza dan���n�z.

  3.OKSABRON nas�l kullan�l�r ?

  Yeti�kinlerde, 5 m� �lik 3 �l�ek; 2 ya��ndan b�y�k �ocuklarda ise 5 m� �lik 1-2 �l�ek g�nde 4 kere yemekten sonra kullan�l�r.

  Doktorunuz OKSABRON ile tedavinizin ne kadar s�rece�ini size bildirecektir.

  Yemeklerden sonra a��z yoluyla al�n�r. Gere�inde e�it miktarda su ile suland�r�larak kullan�l�r.

  2 ya��ndan k���k �ocuklarda hal�sinasyonlara neden olabilece�inden dolay� bu ya� grubunda kullan�lmamal�d�r.

  E�er OKSABRON �un etkisinin �ok g��l� veya �ok zay�f oldu�una dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczac�n�z ile konu�unuz.

  A��r� doz durumunda ba� d�nmesi, renk solgunlu�u, kusma ve heyecanlanma g�r�lebilir. OKSABRON �dan kullanman�z gerekenden fazlas�n� kullanm��san�z bir doktor veya eczac� ila konu�unuz.

  Unutulan dozlar� dengelemek i�in �ift doz almay�n�z.

  Veri yoktur.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  Oksabron Şurup Nedir? Oksabron Şurup Nasıl Kullanılır?

  Oksabron Şurup Nedir? Oksabron Şurup Nasıl Kullanılır?

  Oksabron Şurup genel olarak öksürük giderici bir ilaçtır. Bu yazımızda Oksabron Şurup nedir, Oksabron Şurup ne işe yarar, Oksabron Şurup ne için kullanılır, Oksabron Şurup 50 Gram 5 ML Şurup ne işe yarar, Oksabron ne şurubu, Oksabron Öksürük Şurubu kullanmadan önce bilinmesi gerekenler nelerdir, Oksabron Şurup 50 Gram 5 ML Şurup nasıl kullanılır ve Oksabron Şurup yorumları nelerdir gibi soruların cevaplarını bulacaksınız.

  Oksabron Şurup Nedir?

  Oksabron Şurup, prodüktif olmayan öksürük için kullanılan, ağırlıklı olarak periferik etkiye sahip bir öksürük kesicidir.

  Oksabron Şurup Ne İşe Yarar?

  Oksabron Şurup genel olarak solunum yolu iltihabının tedavisi ve öksürük giderici olarak kullanılan bir ilaçtır. Bunun dışında rinosinüsit, farenjit, larenjit, trakeit, akut bronşit, bronkopnömoni, KOAH, grip ve soğuk algınlığı, üst ve alt solunum yolu hastalıklarını tedavi eder.

  Oksabron Şurup Ne İçin Kullanılır?

  Bu ilaç rinosinüsit, farenjit, larenjit, trakeit, akut bronşit, bronkopnömoni, KOAH, grip ve soğuk algınlığı, üst ve alt solunum yolu hastalıklarını iyileştirir.

  Oksabron Şurup 50 Gram 5 ML Şurup Ne İşe Yarar?

  Bu şurup genel olarak bazı ülkelerde farenjit, soluk borusu iltihabı, bronşit, bronşektazi, boğmaca tedavisinde öksürük kesici olarak kullanılmaktadır. Bu ilaç, solunum yollarının sinir reseptörlerinin tahrişinde azalmaya neden olan anti-inflamatuar aktiviteye sahiptir.

  Oksabron Ne Şurubu?

  Oksabron şurup bir öksürük şurubudur. Solunum yolu hastalıklarında kullanılır.

  Oksabron Öksürük Şurubu Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Bu şurup etken madde olarak oksolamin fosfat içerir. Bu maddeye ya da şurubun yardımcı maddelerine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

  Bu şurup, kalsiyum, magnezyum veya alüminyum içeren antasitler, sukralfatlı, demir gibi iki ve üç değerlikli katyonlar içeren müstahzarlar veya çinko içeren multivitaminler ile birlikte, kinolonların emiliminde bozulma olabilir, bu da vücuttaki konsantrasyonlarında bir azalmaya neden olabilir. Bu ilaçlar ofloksasin almadan iki saat önce veya sonra iki saat içinde kullanılmamalıdır.

  NSAID’ler, merkezi sinir sistemi ve nöbetler üzerindeki uyarıcı etki riskini artırır.

  Teofilin, kan plazmasındaki konsantrasyonunu (denge durumu dahil) artırarak yarı ömrü uzatabilir. Bu, teofilinin etkisiyle ilişkili advers reaksiyon riskini artırır.

  Beta-laktam antibiyotikler, aminoglikozitler ve metronidazolde aditif etkileşim gözlendi.

  Oksabron Şurup 50 Gram 5 ML Şurup Nasıl Kullanılır?

  Bu şurup, yetişkinlerde günde dört defa olmak üzere on mililitre kullanılır. Bu şurup, iki yaş ve üzeri çocuklarda ise günde dört defa beş ila on mililitre kullanılır.

  Oksabron Şurup Yorumları

  “Farenjit olmamın akabinde, günde iki kez içmeye mecbur bırakıldığım öksürük şurubu. tadı güzel mi değil mi bilemeyeceğim, çünkü bu hastalık yüzünden tat alma duyumu kaybettim sanırım.”

  “Teknik detaylara gelirsek de daha çok öksürtüp öksürükten çabucak kurtarıyor zanlımca. zira ciğerim göğsümden beynim kafatasımdan fırlamak üzere, 2 yıl önce olduğum fıtık ameliyatı bölgesinin de hala varmış gibi dikişleri sökülüyor sanki…”

  “Etken maddesi oksolamin fosfattır. solunum yolları mukozasının inflamasyonuna bağlı ateş, ağrı ve tahrişi ortadan kaldıran; balgamı eritici etkisi ile salgıları sulandıran ve böylece öksürüğü sebebi ile birlikte tedavi eden bir ajandır.”

  “Yaklaşık 10 günlük faranjit tedavisinin ardından öksürük problemim geçmediği için doktor reçetesi ile aldığım ilaçtır. doktor yemek kaşığı ile iç demişti ben de öyle yaptım yapmaz olaydım. Bu ilacı içtikten takriben 30-40 dk sonra aşırı terleme ile birlikte tansiyon düşmesi yaşadım, görmede hafif bulanıklık ve kafada yoğunluk- uyuşma hissi- oldu. hemen bilgisayar başından kalkarak uzandım ve yarım saat sonra kendime gelmeye başladım.

  İlacı içmemin üzerinden neredeyse 2 saat geçti hala etkisini hissediyorum yoğun bir uyku ve yorgunluk hali var. Reçetede yazan numarayı arayarak bu durumu ileteceğim bir daha içmeye korkuyorum, mecbur kalırsam çay kaşığı ile alacağım.”

  İlginizi çekebilir: Sudafed Şurup Nedir?

  Begonya Kadın YouTube kanalımıza da abone olarak bize destek verebilir, ilgi çekici içeriklerimizi takip edebilirsiniz: https://www.youtube.com/c/begonyakadin/videos

  Yazı kaynağı : www.begonya.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap