Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ocak 2022 e defter gönderme süresi

  1 ziyaretçi

  ocak 2022 e defter gönderme süresi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2022 e-Defter berat dosyaları yükleme tercihi için son gün 31 Ocak

  Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-defter berat dosyalarının yüklenmesiyle ilgili aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihlerinin 31 Ocak 2022'ye kadar yapılabileceğini duyurdu.

  Bilindiği gibi 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümü doğrultusunda aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmişti.

  10.01.2022'de yapılan duyuru doğrultusunda;

  01/01/2022 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerden;

  Öteden beri e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin;

  Aylık yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

  Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

  Duyurunun aslına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  Yazı kaynağı : vergiteknolojileri.com.tr

  E Defter Berat Verme Süreleri 2021-2022 | Aylık ve 3 Aylık Defter Yükleme Süresi

  berat verme süreleri 2020

  E-Defter Berat Verme Süreleri 2022 - Aylık ve 3 Aylık Defter Yükleme

  Tüzel kişiler e-defterlerini gelir idaresi başkanlığının belirlemiş olduğu sürelerce gib'e göndermesi gerekmektedir. Tüzel kişiler defterlerin beratlarını aşağıda belirlenen takvim & sürelere göre hazırlayarak gib'e iletmesi gerekmektedir. Elektronik defter beratları yükleme sırasında yada yüklemeden önce bizlere ulaşarak danışmanlık ve yükleme işlemi yaptırabilirsiniz. Bu işlem ücrete tabi olmaktadır.

  Aylık Defter berat yükleme tarihleri ve 3 aylık geçici defter berat yükleme tarihlerine aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.

  Önemli Duyuru: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” kapsamında, e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerinde saklanması zorunluluğuna istinaden 2020 yılına ait Ocak, Şubat ve Mart dönemi e-Defter dosyalarınızın GİB sistemlerine son gönderim tarihi 12 Şubat 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

  Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter SaklamaKullanıcı Klavuzu için tıklayınız.

  E defter Aylık Berat Gönderme Süreleri 2022 ve Tarihleri

  Tüzel kişiler tarafından verilen güncel 2022 yılına ait e-defter berat gönderme süreleri, defter beratı aylık verme süreleri hakkında tabloda bilgiler içerir. Aylık yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-defter berat dosyalarının son yüklenme tarihleri aşağıda yer almaktadır.

  Geçici Vergi Dönemleri Bazında 3 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Durumunda 2022

  E defter Berat Gönderme Süreleri 2020

  Tüzel kişiler tarafından verilen güncel 2020 yılına ait 3 aylık ve aylık e-defter berat yükleme süreleri, defter beratı aylık ve 3 aylık verme süreleri hakkında tabloda bilgiler içerir.

  Geçici Vergi Dönemleri Bazında 3 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Durumunda 2020

  Anahtar Kelime: edefter gönderme süreleri, defter verme süresi 2022, E-Defter verme Süreleri 2022, 3 aylık e-Defter verme süresi 2022,  ocak e-Defter verme süreleri 2022, e-defter gönderme süresi uzatıldı mı 2022, e defter gönderme süreleri 2022

  Yazı kaynağı : alpbilgeyazilim.com.tr

  E-defter Gönderme Süreleri (2022)

  E-defter Gönderme Süreleri (2022)

  E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU (3 AYLIK TERCİH SÜRESİ)

  Bilindiği üzere, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkânı getirilmiştir.

  Bu kapsamda; geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen Mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi Dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

  Yapılan tercih 31.01.2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2021/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

  Tercihlerini 31.01.2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.

  Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

  AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI DURUMUNDA, E-DEFTER BERAT DOSYALARININ YÜKLEME TAKVİMİ:

  GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI HALİNDE UYGULANACAK TAKVİM:

  OCAK-ŞUBAT-MART/2020 DÖNEMLERİNE İLİŞKİN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İKİNCİL KOPYALARININ BAŞKANLIK SİSTEMLERİNE YÜKLENME SÜRESİ 05.02.2021 TARİNE UZATILMIŞTIR.

  Bilindiği üzere, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kılavuza göre, mükelleflerimizin 15 Ocak 2021 tarihine kadar 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarını yüklemeleri gerektiği belirtilmektedir.

  Başkanlığımızca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde olunması, bu süreçte gerek Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de mükelleflerimiz ile meslek mensuplarımızın bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması, uygulamanın kullanımının mükelleflerimizce yeterince tecrübe edilebilmesinin sağlanması ve ayrıca meslek odalarından ve meslek mensuplarından gelen talepler birlikte değerlendirildiğinde, her hangi bir mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin (15.01.2021), Ocak/2021 ayındaki beyanname ve ödeme tarihleri de dikkate alındığında 05.02.2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu bağlamda söz konusu kılavuzda güncelleme yapılması uygun görülmüştür.

  Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerimizin, son gün ve günleri beklemeden yükleme işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir.

  Yazı kaynağı : www.bdturkey.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap