Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

  1 ziyaretçi

  obsesif kompulsif kişilik bozukluğu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri ve Tedavisi | Acıbadem

  Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri ve Tedavisi | Acıbadem

  KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

  Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

  Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

  İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  2. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

  3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

  Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

  Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

  5. Veri Güvenliği

  Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

  6. Şikayet ve İletişim

  Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

  Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

  Yazı kaynağı : www.acibadem.com.tr

  Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

  Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

  Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB), kişinin kendini tüketecek kadar mükemmeliyetçi olmasına ve hem kendini hem de başkalarını kontrol ihtiyacı duymasına neden olan bir zihinsel bozukluktur.

  OKKB’si olan insanların, kurallara uymak konusunda takıntıları olduğu gibi, asla sapmadıkları ahlaki ve etik kurallara da uyma takıntıları vardır. Başka bir deyişle onlar, her zaman doğru ve haklı olduklarını düşünürler.

  OKKB olan kişilerin insan ilişkileri, olumsuz yönde etkilenebilir. Bu rahatsızlığı olan bireyler, terapi görmeleri halinde yaşam kalitelerini artırabilirler. Ancak, bu kişiler genellikle kendilerinde bir sorun olduğunu nadiren algılarlar.

  Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu’nun Belirtileri

  Genellikle OKKB'li kişiler, aşağıdaki kişilik özelliklerinden bazılarına sahiptirler:

  Bir terapistin, kişiye OKKB tanısı koyması için bu belirtilerin hepsini göstermesi gerekmez. Bununla birlikte, OKKB'li bir kişi genellikle bu davranışlardan bazılarına sahip olur ve semptomları genellikle sosyal yaşamlarını, kariyerlerini ve aile ilişkilerini bozar.

  OKKB'li kişilerle çalışmak ya da ilişki kurmak son derece zor olabilir. Çünkü genellikle her şeyi sadece kendi bakış açıları ile görürler. Ayrıca, kendi bakış açılarının en doğru yol olduğuna inandıklarından, başka birinin bakış açısını anlayamazlar.

  Bu kişilik özellikleri, kişinin sevdiklerinin ve/ya partnerlerinin bir problemi olduğunu fark etmelerini zorlaştırır. Bunun yerine, herkes onun kurallarına uysa, hayatlarındaki her şeyin iyi ve doğru olacağını düşünürler ve sürekli ifade ederler.

  Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Sebepleri

  OKKB'ye neyin neden olduğunu tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı teoriler vardır:

  Öte yandan, kişi yukarıdaki faktörlerden herhangi biri olmadan da OKKB'ye sahip olabilir.

  Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tanısı

  Terapistler, OKKB'yi bir “kişilik bozukluğu” olarak sınıflandırırlar. Kişilik bozuklukları, bir kişinin sosyal ve çalışma hayatını etkileyebilecek türden davranış bozukluklarıdır. Bir kişilik bozukluğu, genç yaşta gelişir ve yetişkinlikte sabitlenerek devam eder.

  Bir terapist, kişinin OKKB olup olmadığını anlamak için; onunla ve yakın aile bireyleri (ya da sevdikleri) ile kişisel hayatı, sosyal ilişkileri ve günlük aktiviteleri hakkında konuşarak, kişinin sergilediği davranışların OKKB'nin davranışlarıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirerek bu tanıyı koyabilir.

  OKKB İlişkileri Nasıl Etkiler?

  OKKB’si olan bir kişiyle yaşayanların, genellikle zorlayıcı bir ilişkileri vardır. Aile üyeleri, OKKB’li kişinin beklentilerini karşılayamıyormuş gibi hissederek, sürekli eleştiriye maruz kalırlar.

  İş arkadaşları, OKKB'li bir kişiyle çalışmakta zorluk çekebilirler. OKKB'li bir kişi genellikle kendi başına çok iyi çalışır, ancak bir ekip veya takım ile çalışmakta zorlanabilirler. İş arkadaşları, OKKB'li kişiyi çok katı ve eleştirici bulabilirler. Bu durum, bazen iş kayıplarına yol açabilir.

  OKKB ile Başa Çıkma Yolları

  Aşağıdaki 3 öneri, Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir:

  1. Terapi

  OKKB’li kişi, davranışlarının katı olarak tanımasına yardımcı olabilecek, “Bilişsel davranışçı terapi”(BDT) yaklaşımı ile çalışan, bir terapistten yardım isteyebilir. Ayrıca, başkalarıyla ilişkilerini iyileştirip geliştirmelerine yardımcı olabilecek davranışları terapist ile beraber tanımlamak önemlidir.

  2. İlaç

  OKKB'li bir kişi, bazen ilaçlardan yararlanabilir. OKKB’li kişinin kurallar ve düzen konularındaki sabitliğinin azaltmasına yardımcı olmak için doktorlar genellikle “seçici serotonin geri alım inhibitörleri(SSGI)” reçete ederler. SSGI'lar, beyindeki serotonin seviyelerini arttırarak, ruh halleri, duyguları ve uyku kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptirler.

  3. Gevşeme egzersizleri

  Meditasyon, derin nefes ve/ya gevşeme teknikleri gibi farkındalık uygulamalarının hepsi, kişinin OKKB ve benzeri davranışlarda bulunmalarına neden olan stres seviyelerini azaltmasına yardımcı olacaktır.

  OKKB'li insanlar, kendilerini bir sorun olarak görmezler. Bu yüzden onları, terapi görmeye ikna etmek zor olabilir. Bununla birlikte, eğer bu durum işlerine ve/ya şahsi yaşamlarına sekte vurmaya başlarsa, çare aramaya daha istekli olabilirler. Biraz zaman ve terapi ile OKKB'li birçok insan, değişim için motivasyonu bulabilirler.

  Ancak, kendinizin ya da yakınınızın OKKB ile ilgili bir problemi olduğunu ve terapi görmesi gerektiğini anlamak bazen zordur. Bu durumda dikkat edilmesi gereken işaretlerden bazıları şunlardır:

  OKKB ve OKB Arasındaki Farklar

  OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) ile OKKB(Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu) farklı zihinsel bozukluk tanılarıdır.

  OKB(Obsesif Kompulsif Bozukluk), bir kişinin kontrol edemediği ancak sürekli tekrarlama dürtüsü hissettiği düşünce ve davranışlarla baş etmeye çalıştığı bir durumdur.

  Obsesyonlar(takıntılar); kişinin zihninde oluşan ve üzücü duyguları tetikleyen, istenmeyen düşünceler, görüntüler veya dürtülerdir. Kompulsiyonlar(zorlantılar) ise, kişinin bu takıntılardan ve yarattığı sıkıntıdan kurtulmak için yaptığı davranışlardır.

  OKB'de Yaygın Görülen Takıntılar:

  1. Bulaşma

  2. Kontrolü kaybetmek

  3. Zarar Verme

  4. İstenmeyen Cinsel Düşünceler

  5. Dini Takıntılar (Ahlaksızlık)

  6. Diğer Takıntılar

  7. Mükemmeliyetçilik ile ilgili takıntılar

  OKB'de Yaygın Kompulsiyonlar

  1. Yıkama ve temizleme

  2. Kontrol etme

  3. Tekrarlamalar

  4. Zihinsel Kompulsiyonlar

  5. Diğer Kompulsiyonlar

  OKB ve OKKB'nin Farkları

  1. Davranışlar:  

  OKB’si olan kişiler, davranışlarının(kompulsiyonlarının) mantıksız olduğunun farkında olsa da, OKKB'li kişiler farkında değildirler.

  2. Düşünceler:

  OKB olan insanlar, düşüncelerini kontrol edemezler. Genellikle bu şekilde düşünmeyi bırakmayı çok isterler, ancak yapamayacaklarını düşünürler. Öte yandan, OKKB'li bir kişinin düşünceleriyle bir sorunu yoktur. Bunun yerine, düşüncelerinde rahatlık bulurlar ve doğru davrandıklarına inanırlar.

  3. Terapi:

  OKKB'li bir kişi, düşüncelerinde bir sorun görmediğinden, genellikle terapiye ihtiyaçları olduğunu düşünmezler. Bunun aksine, OKB'si olan bir kişi terapi fikrini kabul etmeye daha isteklidir. Düşünceleri ve durumlarının, başkalarını nasıl etkileyebileceği konusunda kendilerini üzgün ve suçlu hissederler.

  4. Çatışma:

  OKKB'li bir kişi, son derece eleştirel ve inatçı olabilir. Bu kişilik özelliği, genellikle kişinin mantıksız davrandığını düşünen arkadaşları ve ailesiyle ilgili sorunlara neden olur. Bu durum, çatışmaya yol açabilir. Öte yandan, OKB farklı şekillerde ilişkileri etkileyebilir. Örneğin, OKB’si olan kişinin düşünceleri ve davranışları, başkalarıyla çalışmalarını ve iletişim kurmalarını zorlaştırabilir.

  Kaynaklar:
  What is obsessive-compulsive personality disorder?(Rachel Nall, MSN, CRNA)
  What is OCD?(International OCD Foundation)

  Yazı kaynağı : www.yasantipsikoloji.com

  Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

  Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) ya da saplantı nevrozu (Fransızca névrose obsessionelle, İngilizce obsessional neurosis, obsessive compulsive (psycho) neurosis); Hastanın kendisini sürekli olarak duygulara kaptırmaktan, belli düşünceleri aklına getirmekten, belli davranışları bir tören (ritüel) havasında yinelemekten bir türlü yakasını kurtaramadığı, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan esneklik, açıklık ve verimlilik pahasına düzenlilik, mükemmeliyetçilik, zihinsel ve kişilerarası kontrol koyma üzerine aşırı kafa yormanın olduğu sürekli bir örüntü. Obsesif-kompulsif bozukluk, diğer adıyla saplantı-zorlantı bozukluğudur.

  Obsessif nevrozlar vesvese olarak isimlendirilirler.[3] Ancak dini kullanımlarda kelimenin anlam kayması söz konusu olabilir. Bir çeşit nevroz türüdür. Hastalığa yol açan etkenin beyindeki sinir iletimine katkıda bulunan serotonin maddesinin salınımının dengesizliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Obsesif-kompulsif bozuklukta kişi aslında davranışının/davranışlarının anlamsız, gereksiz ya da saçma olduğunun farkındadır ancak kendini bu davranışı sergilemekten alıkoyamaz.

  Klinik Özellikler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB), sık sık obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile karıştırılabilir, ancak obsesif ve kompulsif davranışlar kişinin yaklaşımına ve hissine göre değişmekte ve buna göre ayrıştırılmaktadır.

  OKKB'de kişi egosyntonic, yani düşünce ve davranışları kendisi için değerli hisler ile harmanlayarak kabul edilebilir bir gereklilik veya davranış tarzı olduğunu kabul eder.

  OKB'de kişi egodystonic yani düşünce ve davranışları "kendini gördüğü ideal durumu" (self-image) ile çakışmaktadır veya uyumsuzluk göstermektedir.

  Bu iki grubun, klinik ve sosyodemografik özellikler açısından karşılaştırılması hakkındaki çalışmayı, Uzm. Dr. Nuray Türksoy, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Uzm. Dr. Özay Özdemir'in Klinik Psikiyatri 2000 3:92-98 yayınından ulaşabilirsiniz.

  Tanı[değiştir | kaynağı değiştir]

  DSM IV Tanı Kriterlerine göre aşağıdaki 8 belirtiden en az 4'üne sahip kişiler obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahiptir.

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap