Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  notuss 50 mg sr ne işe yarar

  1 ziyaretçi

  notuss 50 mg sr ne işe yarar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  NOTUSS SR Tablet Prospektüsü

  (Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

  NOTUSS SR’nin yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. NOTUSS SR’yi aç ya da tok karnına kullanabilirsiniz.

  NOTUSS SR Tablet Nasıl Kullanılır?

  Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

  NOTUSS SR ağız yoluyla kullanılır.

  Tabletleri çiğnemeden, bütün olarak, yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile yutunuz.

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız:

  12 yaş üzerindeki çocuklarda (adolesanlarda): Günde 1–2 defa 1 tablet

  Yetişkinlerde: Günde 2–3 defa 1 tablet (8 – 12 saatte 1 tablet)

  Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, NOTUSS SR’yi 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

  Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

  Butamirat sitratın 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı araştırılmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Butamirat sitratın yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

  Özel Kullanım Durumları

  Butamirat sitrat böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

  Eğer NOTUSS SR’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Doz Aşımı ve Tedavisi

  NOTUSS SR’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı dozda NOTUSS SR alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NOTUSS SR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  Yazı kaynağı : prospektus.co

  NOTUSS 50 MG SR TABLET, 20 | myHealthbox

  NOTUSS 50 MG SR TABLET, 20 | myHealthbox

  1 / 5

  KULLANMA TALİMATI

  NOTUSS 50 mg SR tablet

  Ağız yoluyla alınır.

  Etkin madde:

  Her bir tablet 50 mg butamirat sitrat içerir.

  Yardımcı maddeler:

  Laktoz monohidrat (sığır sütü), tartarik asit, povidon K-30,

  hidroksipropilmetilselüloz K 15M, metakrilik asit-etil akrilat kopolimeri (1:1), kolloidal

  silikondioksit, magnezyum stearat, hidrojene kastor yağı, sheff coat red HS 30601550

  (hidroksipropilmetil selüloz 3 mPa*s/hipromelloz, talk, hidroksipropil selüloz, titanyum

  dioksit (E171), kırmızı demir oksit, hidroksipropilmetil selüloz 50 mPa*s/hipromelloz,

  polietilen glikol 400, fd&c red #40/Allura Kırmızı Alüminyum Lake (%35-42 kuru))

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

  okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

  kullandığınızı söyleyiniz.

  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

  yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1.

  NOTUSS SR nedir ve ne için kullanılır?

  2.

  NOTUSS SR’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3.

  NOTUSS SR nasıl kullanılır?

  4.

  Olası yan etkiler nelerdir?

  5.

  NOTUSS SR’nin saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  1.

  NOTUSS SR nedir ve ne için kullanılır?

  NOTUSS SR, etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, uzun salımlı tablet formunda bir

  ilaçtır.

  NOTUSS SR, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

  NOTUSS SR, tuğla kırmızısı renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletlerdir.

  NOTUSS

  tablet

  içeren

  blister

  ambalajda,

  orijinal

  kutuda

  kullanıma

  sunulmaktadır.

  NOTUSS SR tablet,

  Çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde,

  Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

  Belge Doğrulama Kodu: 1ZW56ZW56YnUyM0FyRG83Q3NRZ1AxYnUy

  Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

  2 / 5

  2.

  NOTUSS SR’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NOTUSS SR’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer butamirat sitrata veya NOTUSS SR’nin bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden

  herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

  NOTUSS SR’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aynı zamanda balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. NOTUSS SR’nin

  bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

  12 yaş altında kullanımı önerilmemektedir.

  Öksürük kötüleşirse ya da 7 günden daha uzun süre devam ederse ve/veya ateş ya da inatçı baş

  ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  NOTUSS SR’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NOTUSS SR’nin yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  NOTUSS SR’yi aç ya da tok karnına kullanabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, ilk üç ay NOTUSS SR kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki

  dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse NOTUSS SR

  kullanabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, NOTUSS SR almadan önce doktorunuza danışınız.

  Araç ve makine kullanımı

  NOTUSS SR bazı insanlarda dikkat azalmasına neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine

  kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

  NOTUSS SR’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NOTUSS SR, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

  şekerlere karşı dayanıksızlığınız (rahatsızlık verici hassasiyet) olduğu söylenmişse bu

  tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  NOTUSS SR, hidrojenize kastor yağı içermektedir. Mide bulantısına ve ishale sebep

  olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer balgam söktürücü özelliği olan ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

  Belge Doğrulama Kodu: 1ZW56ZW56YnUyM0FyRG83Q3NRZ1AxYnUy

  Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ebys

  3 / 5

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  3.

  NOTUSS SR nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız:

  12 yaş üzerindeki çocuklarda (adolesanlarda):

  Günde 2 defa 1 tablet. Günde en fazla 2 tablet

  Yetişkinlerde:

  Günde 3 defa 1 tablet (8 – 12 saatte 1 tablet). Günde en fazla 3 tablet

  Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, NOTUSS SR’yi 7 günden daha uzun süre

  kullanmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu:

  NOTUSS SR

  ağız yoluyla kullanılır.

  Tabletleri çiğnemeden, bütün olarak, yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  Butamirat sitratın 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı araştırılmamıştır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Belgenin tamamını okuyun

  Yazı kaynağı : myhealthbox.eu

  NOTUSS 50 mg SR 20 tablet Klinik �zellikler

  NOTUSS 50 mg SR 20 tablet Klinik �zellikler

  4.   KL�N�K �ZELL�KLER

  4.1. Terap�tik endikasyonlar

  NOTUSS SR a�a��daki durumlarda endikedir.

  �    Etyolojisi de�i�ik akut �ks�r�k

  �    Cerrahi giri�imler ve bronkoskopi i�in ameliyattan �nce ve sonra �ks�r���n kesilmesi

  4.2. Pozoloji ve uygulama �ekli

   Pozoloji/uygulama s�kl��� ve s�resi:

  12 ya� �zeri �ocuklarda (adolesanlarda):

  G�nde 1-2 defa 1 tablet

  Yeti�kinlerde:

  G�nde 2-3 defa 1 tablet (8-12 saatte 1 tablet)

  4.4. �zel kullan�m uyar�lar� ve �nlemleri

  Uygulama �ekli:

  Oral yoldan kullan�l�r.

  Tabletler �i�nenmeden b�t�n olarak yutulmal�d�r.

  �zel pop�lasyonlara ili�kin ek bilgiler:

  B�brek/Karaci�er yetmezli�i:

  NOTUSS SR b�brek veya karaci�er yetmezli�i olan hastalarda ara�t�r�lmam��t�r.

  Pediyatrik pop�lasyon:

  NOTUSS SR/nin 12 ya��n alt�ndaki �ocuklarda kullan�m� ara�t�r�lmam��t�r.

  Geriyatrik pop�lasyon:

  NOTUSS SR�nin ya�l�larda kullan�m� ara�t�r�lmam��t�r.

  4.3. Kontrendikasyonlar

  NOTUSS SR, butamirat sitrata veya �r�n�n bile�enlerinden herhangi birine kar�� a��r� duyarl�l��� oldu�u bilinen ki�ilerde kontrendikedir.

  4.4.    �zel kullan�m uyar�lar� ve �nlemleri

  �ks�r�k refleksi butamirat taraf�ndan inhibe edildi�inden, ekspektoranlar�n e� zamanl� kullan�m�, mukusun solunum sisteminde birikmesine neden olabilir ki bu durum bronkospazm ve havayolu infeksiyonu riskini art�r�r. Bu nedenle NOTUSS SR�in ekspektoranlarla e� zamanl� kullan�m�ndan ka��n�lmal�d�r.

  12 ya��n alt�nda kullan�m� �nerilmez.

  �ks�r�k 7 g�nden daha uzun s�rerse, bir doktor veya eczac�ya dan���lmal�d�r.

  NOTUSS SR, laktoz i�erir. Nadir kal�t�msal galaktoz intolerans�, Lapp laktoz yetmezli�i ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalar�n bu ilac� kullanmamalar� gerekir.

  NOTUSS SR, hidrojenize kastor ya�� i�ermektedir. Mide bulant�s�na ve ishale sebep olabilir.

  4.5. Di�er t�bbi �r�nler ile etkile�imler ve di�er etkile�im �ekilleri

  E� zamanl� olarak ekspektoranlar�n uygulanmas�ndan ka��n�lmal�d�r (bkz. 4.4).

  4.6. Gebelik ve laktasyon

   Genel tavsiye

  Gebelik kategorisi: B

  �ocuk do�urma potansiyeli bulunan kad�nlar / Do�um kontrol� (Kontrasepsiyon)

  Butamirat sitrat�n fet�s ve yenido�ana etkileri tam olarak bilinmesi�inden ilac� kullanmak zorunda olanlar uygun bir do�um kontrol y�ntemiyle gebelikten korunmal�d�r.

  Gebelik d�nemi

  Butamirat sitrat i�in, gebeliklerde maruz kalmaya ili�kin klinik veri mevcut de�ildir.

  Hayvanlar �zerinde yap�lan �al��malar, gebelik / ve-veya / embriyonal / fetal geli�im / ve-veya/ do�um / ve-veya / do�um sonras� geli�im �zerindeki etkiler bak�m�ndan yetersizdir (bkz. b�l�m 5.3). �nsanlara y�nelik potansiyel risk bilinmemektedir.

  Gebeli�in ilk 3 ay� s�resince NOTUSS SR kullan�m�ndan ka��n�lmal�d�r. Gebeli�in ilk 3 ay�ndan sonra NOTUSS SR ancak kesin gereklilik g�r�l�rse kullan�lmal�d�r.

  Laktasyon d�nemi

  Butamirat sitrat�n ve/veya metabolitlerinin insan s�t�yle at�l�p at�lmad��� bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayaca��na ya da NOTUSS SR tedavisinin durdurulup durdurulmayaca��na / tedaviden ka��n�l�p, ka��n�lmayaca��na ili�kin karar verilirken, emzirmenin �ocuk a��s�ndan faydas� ve NOTUSS SR tedavisinin emziren anne a��s�ndan faydas� dikkate al�nmal�d�r.

  �reme yetene�i / Fertilite

  �reme toksisitesi ile ilgili �al��malarda g�venlili�e dair bir risk g�zlenmemi�tir (bkz. B�l�m 5.3 Klinik �ncesi g�venlilik verileri).

  4.7. Ara� ve makine kullan�m� �zerindeki etkiler

  NOTUSS SR nadir durumlarda uyku haline neden olabilir. Bu nedenle ara� ve makine kullan�m� �zerine min�r etkisi olabilir. Ara� veya di�er dikkat gerektiren i�ler yap�l�rken (�rn. makine kullan�m�) dikkatli olunmal�d�r.

  4.8. �stenmeyen etkiler

  �stenmeyen etkilerin s�kl�k s�ralamas� a�a��daki gibidir:

  �ok yayg�n (>1/10); yayg�n (>1/100 ila <1/10); yayg�n olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); �ok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Sinir sistemi hastal�klar�

  Seyrek: Uyku hali

  Gastrointestinal hastal�klar

  Seyrek: Bulant�, ishal

  Deri ve deri alt� doku hastal�klar�

  Seyrek: �rtiker

  ��pheli advers reaksiyonlar�n raporlanmas�

  Ruhsatland�rma sonras� ��pheli ila� advers reaksiyonlar�n raporlanmas� b�y�k �nem ta��maktad�r. Raporlama yap�lmas�, ilac�n yarar/risk dengesinin s�rekli olarak izlenmesine olanak sa�lar. Sa�l�k mesle�i mensuplar�n�n herhangi bir ��pheli advers reaksiyonu T�rkiye Farmakovijilans Merkezi (T�FAM)�ne bildirmeleri gerekmektedir (�www.titck.gov.tr: e-posta:[email protected]: tel:0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

  4.9. Doz a��m� ve tedavisi

  A��r� dozda NOTUSS SR al�nmas� halinde �u belirtiler g�r�lebilir: uyku hali, bulant�, kusma, ishal, sersemlik ve hipotansiyon.

  Genel acil yard�m y�ntemleri uygulanmal�d�r: gastrik lavaj, aktif k�m�r, hayati fonksiyonlar�n izlenmesi ve gerekiyorsa tedavisi. Bilinen spesifik bir antidotu yoktur.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap