Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  normal olan göz ölçüm değerleri

  1 ziyaretçi

  normal olan göz ölçüm değerleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sağlıklı göz derecesi kaç olmalı? Göz derecesi normalde kaç olur?

  Sağlıklı göz derecesi kaç olmalı? Göz derecesi normalde kaç olur?

  Göz hastalıkları arasında en çok görülenlerden olan kırma kusurları, genetikten kaynaklanıyor. Diğer adı ile miyop, hipermetrop, astigmat gibi, kırılma kusurlarının genetik olduğu belirtiliyor. Yani kişilerin yaptığı hatalar, herhangi bir rahatsızlığa yol açmaz.

  Sağlıklı Göz Derecesi Kaç Olmalı?

  Doktor kontrolüne kesinlikle gözlük ya da kontakt lens kullanılmadan girmek gerekir. Bu durum ise, sağlık şartları yönetmeliğinde açık bir şekilde belirtilmiştir.

  Miyop hastalarında, miyop ve astigmat göz derecesinin en çok -2.00 derece olması gerekir. Hipermetrop hastalarında ise, hipermetropi ve astigmat göz derecesi en çok +1.00 derece olması gerekir.

  Mixt Astigmatlarda ise, yönetmelikte transpozisyon yapılması gereken sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu konu aslında çok açık bir şekilde düzenlenmemiştir.

  Çünkü bilimsel olarak transpozisyon yapılmaması ya da yapılması bir kişinin göz numarasının değerini değiştirmez. Bu nedenle de açılacak idari davada sonuç alınabilir.

  Bir gözün görme derecesinin en az 0.7 olması gerekir. Bir göz, en az 0.7 oranında görüyorsa diğer gözün ise, 1.0 görme seviyesine sahip olması gerekir. Yani bir gözün görme seviyesi 0.7, diğer gözün görme seviyesi ise, 0.9 ise toplamda da 5. maddeye göre, 16/20 elde edilir. Ama bu durum ise, polislik göz şartları bakımından uygun değildir.

  Kontakt lens ya da gözlük kullanırken yapılacak olan kontrolde her iki gözün görme derecesinin toplamı en az 16/20 olması gerekir. Yani bir gözün görme seviyesi 7/10, diğer gözün görme seviyesi ise, 8/10 ise, toplamda 15/20 olması gerekir. Bu da kişinin okula girmek için polislik göz şartları bakımından uygun olmadığını gösterir.

  Korneada yer alan ve görme seviyesini etkilemeyen periferik kesafetler de polislik başvurusuna engel olmaz.

  Küçük ve periferik katarakt, polisliğe engel olmaz.

  Göz Derecesi Normalde Kaç Olur?

  L (Left) sol göze ve R (Right) sağ göze, ait olan verilerdir. Bazı reçetelerde OD sağ göz, OS ise, sol göz anlamına gelir. Yeni reçetelerde de genellikle R ve L ibaresi kullanılıyor. S ya da SPH olarak da geçebilir. Bu değerler, MİYOP veya Hipermetropluk derecesini gösterir. Bu değer (+) ise; hipermetrop, (-) ise, miyop olduğunuzu gösterir. Burada yer alan değerde boş ya da (Plan) yazısı varsa gözünüzde sferik bir bozukluk olmadığını gösterir.

  Eğer (+) hipermetropsanız yakını, (-) miyopsanız uzağı, astigmatsanız hem uzak hem de yakını bulanık görebilirsiniz. C ya da CYL olarak da geçer. Bu da astigmat derecesini gösterir. Bu değerler, (+) ya da (-) olarak gösterilebilir. Bu değerler genellikle -/+ 0,25'ten -/+ 6,00'ya kadar olabilir. Eğer bu alan boşsa gözünüzde astigmatizma olmadığını gösterir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Göz ölçüm değerlerinin (gözlük numaralarının) anlamı nedir?

  Göz ölçüm değerlerinin (gözlük numaralarının) anlamı nedir?

  Geçmiş olsun diyerek başlayalım. Bir takım makinalardan geçtiniz ve karışık harflerle dolu artılı eksili (+,-) bir reçete verdiler elinize ve reçetenizin ne anlama geldiğini merak ediyorsunuz değil mi? Bu yazıda sizlere göz muayeneniz sonrası size verilen reçeteyi okuyup kendiniz ve gözleriniz için sorunu bilerek daha dikkatli olabilmenizi sağlayacak bilgiler vereceğim. 

  Örnek Göz Reçetesi

  Şimdi adım adım ilerleyerek reçetenizin ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Öncelikle örnek bir göz reçetesini inceleyelim. Bu göz reçetesi benim gibi bilgisayarla sürekli haşır neşir olan 23 yaşındaki bir kişiye ait.

  Örnek göz reçetesi

  Resim 1 - Örnek Göz Reçetesi

  Gözlük Reçetesindeki harfleri ve anlamlarını yukarıdan başlayarak anlatalım :

  Resim 1'deki üstte 3 satırın her biri bir okuma anlamına gelir. Tek okuma hatalı olabilme ihtimaline karşı her gözden genelde 3 okuma alınır.

  Son satırlar yani yıldız (*) ibaresiyle başlayan satırlar 3 okumanın ortalamasıdır ve buz alınır.

  Göz astigmat açısı

  Resim 2 - Astigmat Açısı (A, AKS, AXIS)

  Not : 40 yaş sonrası herkeste olan yakını görememe durumuna presbiyopi denir. 40 yaş öncesi yakını görememe durumu olan hipermetrop ile karıştırılmamalıdır.

  Yazı kaynağı : www.hafzullah.com

  Göz reçetem ne kadar kötü?

  Göz reçetem ne kadar yüksek?

  Göz reçetenizi yorumlarken konu, ne kadar “kötü” olduğu değil, görme düzeltmenin görme yeteneğinizi nasıl iyileştireceği olmalıdır. Reçetenizde ne yazarsa yazsın, gözlük ve lenslerin amacı her zaman 20/20 görme sağlamaktır.

  Rakamlar, ondalık haneler, artılar ve eksikler yalnızca göz doktorlarının konuştuğu bir dil gibi görünse de, anlamları düşündüğünüzden daha dolaysızdır: Hepsi bir şekilde en yaygın göz rahatsızlıklarıyla ilgilidir.

  Sıfıra yakın bir değer, daha hafif bir rahatsızlığı belirttiğinden, “Sfer” başlıklı sütun özellikle faydalıdır. Ancak, reçetenizdeki rakamlar, uzağı görememe, yakını görememe (presbiyopi dahil) ve astigmatizm hakkında daha fazlasını da anlatır.

  Göz reçetem ne kadar yüksek?

  Ölçümleri açıklamadan önce, sağ ve sol taraf arasında ayrım yapabilmemiz gerekir. O.D. başlıklı satır sağ gözünüzü ifade ederken; O.S. başlıklı satır da sol gözünüz içindir. O.D. ve O.S. harfleri, Latince “sağ göz” ve “sol göz” anlamına gelen oculus dexter ve oculus sinister ifadelerinin kısaltmalarıdır.

  Miyop mu hipermetrop mu olduğunuzu bilmiyorsanız, reçeteniz bu bilgiyi size sağlayabilir. Genellikle ilk sıraya yazılan kutuyla başlayacağız: sfer.

  Sfer (veya SPH)

  Bu ifade, “sferik hata” anlamını taşır ve ne derece miyop veya hipermetrop olduğunuzu temsil eder.

  Sfer sütununda her satırda bir eksi işareti ve ardından gelen rakamlar görüyor musunuz? Bu, uzağı göremediğinizi ve yakındaki nesnelerin daha net göründüğünü ifade eder.

  Bir artı işareti ve ardından gelen rakamlar görüyorsanız bu durum, yakını göremediğinizi, yani uzaktaki nesneleri daha iyi gördüğünüzü ifade eder.

  Miyop veya hipermetrop derecenizin ne kadar yüksek olduğunu anlamak için, artı veya eksi işaretlerinin yanındaki rakamlara geçin.

  Amerikan Optometri Derneği (AOA) uzağı görememe durumu için aşağıdaki ciddiyet seviyelerini belirlemiştir:

  AOA, yakını görememe konusunda da aşağıdaki sınıflandırmayı kullanmaktadır:

  Her iki durumda da rakam sıfıra ne kadar yakınsa görme durumunuz o kadar iyidir.

  Örneğin, -0.75 ve -1.25 ölçümlerinin ikisi de orta miyop (uzağı görememe) olarak sınıflandırılsa da, teknik olarak sferik hatası -0.75 olan kişi, gözlük takmadığında 20/20 görmeye daha yakındır.

  Astigmatizmin hesaba katılması

  Bu değer, yalnızca göz bebeğinin ön kısmında korneanın eğiminde sıkça görülen bir sorun olan astigmatizmi olan kişiler için geçerlidir.

  Rakam ne kadar yüksekse astigmatizm seviyesi de o kadar yüksektir. Astigmatizm derecesinin yüksek olması, yardımsız görme kalitesinin daha fazla etkilenmesi anlamına gelir.

  Silindir rakamı görünüyorsa, bir de eksen rakamı bulunacaktır. Bu yalnızca astigmatizm açısının bir ölçümüdür ve görme kalitesini doğrudan etkilemez.

  Diğer görme ölçümleri

  Bu değer, yaşlandıkça yakındaki nesnelere odaklanma becerisinin kaybı anlamına gelen presbiyopi ile ilgilidir. Presbiyopi yaşlanma sürecinin normal bir parçasıdır ve genellikle 40 yaşından sonra başlar.

  Ek büyütme kuvvetinin kısaltması olan Add (Ek) değeri, multifokal gözlüklerin alt lensleriyle ilgilidir. Sfer ve silindirin aksine, bu değer her zaman pozitiftir (önünde bir artı işareti olmasa bile). Ek rakamı ne kadar yüksekse alt lens o kadar kuvvetlidir.

  PD, milimetre cinsinden göz bebekleriniz arasındaki boşluğu ifade eden göz bebeği mesafesinin kısaltmasıdır. Bu, gözlük numarası için bir referanstır ve görme durumunuzun ne kadar iyi veya kötü olduğunu etkilemez.

  İki farklı PD ölçümünün görülmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu, göz bebeklerinden birinin diğerine oranla burnunuzdan biraz daha uzak olduğu anlamına gelir. Bu fark, bir milimetre kadar olabilir ve görme yeteneğiniz üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

  Prizma alanı, yukarıda listelenen alanlardan daha nadiren kullanılsa da, göz hizalama sorunlarıyla ilgili olduğundan ihtiyaç duyan kişiler açısından önemli bir değerdir. Tüm bunların ne anlama geldiğine ilişkin daha fazla bilgi ve ek içgörüler için, gözlük reçetenizi nasıl okuyabilirsiniz başlıklı kılavuzumuza başvurun.

  Birlikte çalışmak

  Herkesin gözleri farklıdır ve bu ölçümler bir arada kullanılarak görme yeteneğinizin 20/20’ye olabildiğince yakın olmasını sağlar.

  Görme yeteneğiniz, bir başkasıyla karşılaştırıldığında mutlaka biraz daha iyi veya kötü olacaktır. Ancak, modern muayene teknolojileri, yüksek kaliteli lens üretimi ve kalifiye göz bakımı profesyonellerinin birlikte çalışmasıyla, net görme herkes için bir gerçeğe dönüşmektedir.

  GÖZ MUAYENESİNE İHTİYACINIZ MI VAR? Yakınınızda bir göz doktoru bulun ve bir randevu alın.

  Sayfa yayınlandı 15 Eylül 2021 Çarşamba

  Yazı kaynağı : www.allaboutvision.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap