Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  niyet mektubu örneği yüksek lisans

  1 ziyaretçi

  niyet mektubu örneği yüksek lisans bilgi90'dan bulabilirsiniz

  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU YAPMAK İÇİN NİTELİKLİ NİYET MEKTUBU NASIL YAZILIR? | Sosyal Bilimler

  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU YAPMAK İÇİN NİTELİKLİ NİYET MEKTUBU NASIL YAZILIR?

  1.Niyet mektubu nedir?

  Niyet yazısı olarak da bilinen niyet mektubu adayın kendisini kısaca tanıttığı, şimdiye kadar kariyerinin nasıl şekillendiğini ve hem profesyonel hem de akademik alanda ilgi duyduğu konuları belirttiği bir belgedir. Adaylar niyet mektubunda akademik alanda yapmak istediklerini ve başvuracakları üniversitenin bu sürece nasıl katkı sağlayacağını belirtirler. Ayrıca niyet mektubunda adaylar kendilerini diğer adaylardan farklı kılan ve programa uygun olduğunu gösteren özelliklerini de anlatırlar. İyi bir niyet mektubunda adayın vasıflarının, kendine has özelliklerinin ve uzman olduğu konulardaki düşüncelerinin anlatılması gerekmektedir. Niyet mektubu, değerlendirme komitesi tarafından incelenirken adayın ne kadar istekli olduğuna, tutarlılığına ve adayı diğer adaylardan ayıran yetkinliklerine dikkat edilir. Sonuç olarak niyet mektubunun, özgün olması ve adayın kişiliğini, ilgi duyduğu araştırma alanlarını ve gelişim hedeflerini içermesi gerekir.

  2.Niyet mektubu nasıl hazırlanır?

  Niyet mektubu yazılırken yazım kurallarına uyulmalı ve giriş, gelişme ve sonuç paragraflarından oluşmalıdır. Giriş paragrafında aday kısaca kendisini tanıtmalı ve neden programa başvurduğundan bahsetmelidir. Gelişme paragrafında ise aday akademik geçmişinden, tecrübelerinden, akademik veya profesyonel hayattaki başarılarından bahsetmelidir. Bu kısımda ayrıca öğrenim hayatı boyunca kariyerine en çok katkısı olan dersler veya diğer sorumluluklar yazılabilir. Gelişme paragrafında adayın değinmesi gereken en önemli konu hedefleridir. Hedeflerden bahsedilirken hangi alanda gelişmek istendiği, hangi dersler alınarak bu sürecin destekleneceği ve hangi akademisyenlerle çalışılmak istendiği beyan edilmelidir. Zira gelişme paragrafı adayın kendisini akademik alanda nasıl geliştireceği ve başvurulacak programdan nasıl faydalanılacağını gösterdiği paragraftır. Sonuç paragrafında ise aday tüm beyanlarını özetler ve değerlendirecek kişiyi ikna edecek ifadeler kullanmalıdır.

  3.Nitelikli bir niyet mektubunda olması gerekenler nelerdir?

  Nitelikli bir niyet mektubu;

  4.Niyet Mektubu Taslağı

  Giriş

  Gelişme

  Sonuç

  5.Niyet Mektubu Örnekleri

  MBA

  Sayın yetkili,

  İsmim ….. ve kendimi genç bir Kimya Mühendisi olarak tanıtarak mektubuma başlamak isterim. Kimya Mühendisliği lisans programımı ….. Üniversitesi'nde Aralık 2018'de 4.00 üzerinden ….. not ortalaması alarak tamamladım. Lisans çalışmalarımda, teknik ortamda kimyasallara ve karmaşıklıklarına odaklandım. Özellikle son yılda bitirmiş olduğum '…..' adlı projeme değinmek istiyorum.

  Eğitimim sırasında, Mühendislik Yönetimi ve İşletme Yönetimi ile ilgili konuları inceledim. İşletme yönetiminin bilgi arayışıma sunabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Modern bilimin neredeyse tüm yönlerine değinen, dinamik ve hızla gelişen bir alan olması, ilgimi çekti ve bu alandan ilham almamı sağladı. Bu alanın derinliğini görünce, ilgi alanıma ve arzu ettiğim alanlara odaklanmak için yüksek lisans derecesinin gerekli olduğunu kesinlikle hissettim. İşletme'nin farklı sektörlerinde çalışmayı umuyorum. Genişleyen bu alanda ön saflarda yer almanın memnuniyetini tatmak için bir danışmanlık şirketinde yönetici pozisyonu elde etmeyi umuyorum.

  Yeditepe Üniversitesi, dünya çapında tanınan eğitim programları ve mükemmel öğretim olanaklarıyla ünlü olduğundan, bu beni yüksek lisansa başvurmak için motive etti. Böyle akademik ve destekleyici bir ortamda eğitim almanın, kariyerimi ve akademik becerilerimi gelecek için çok daha iyi şekillendirmeme yardımcı olacağına ve toplum için bir değer yaratacağına yürekten inanıyorum.

  Şu anda yeteneklerime, yeterliliğime ve hedefime ulaşma konusundaki kararlılığıma güveniyorum. Potansiyelimin, seçkin bir Sosyal Bilimler fakültesinin uzman rehberliğinde yüksek kalitede araştırma üretmek için iyi tasarlanmış bir sistem ile ortaya çıkacağına inanıyorum. Umarım kabul komitesi beni bir aday olarak görür, böylece bana bilgi açlığımı gösterme fırsatı verir. Olumlu yanıtınızı bekliyorum. Vakit ayırdığınız ve değerlendirdiğiniz için teşekkürler.

  Saygılarımla,

  Doktora

  Sayın Yetkili,

  Bu mektubu kısaca kendimi tanıtmak ve İşletme Doktora eğitimi alarak pazarlama ve işletmecilik becerilerimi geliştirmek amacıyla Yeditepe Üniversitesi'ne başvurma konusundaki ilgimi ifade etmek için yazıyorum.

  Ben ……….. Şu anda ……… Üniversitesi’nde ………… yüksek lisans öğrencisiyim ve tez konum “…………”,. Tezimi ………… tarihinde savunacağım. Lisans derecemi (2010-2015) ……… Üniversitesi’nde tamamladım. Ayrıca 2015-2018 yılları arasında farklı bilgi teknolojileri danışmanlık firmalarında (……..) farklı pozisyonlarda çalıştım. 2018 yılında, iş tecrübemin eğitim hayatıma değerli katkılar ve motivasyon sağlayacağına inandığım için, üniversiteye dönmeye ve eğitimime devam etmeye kararı verdim.

  Geçen yıl Profesör Dr ……. danışmanlığında …………….  adlı bir bildiri yazdım ve Beşinci Uluslararası ……….. Konferansı’nda çalışmanın tam metini kabul edildi. ……. başlıklı bir araştırma makalesi daha yazdım ve bu makaleyi 10-12 Nisan 2019 tarihinde, ….. Konferansı için Paris'te sundum.

  Yukarıda bahsedilen çalışmalarda istatistiksel analiz çalışma ve uygulama şansım oldu. SPSS ve Excel Ad-In kullanarak istatistiksel bilgilerimi geliştirmeme yardımcı olan “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği” ve “Karar Teorisi” adlı dersleri başarı ile tamamladım. İstatistiksel analizin daha derinine inebilmek için Kasım ve Aralık 2019'de …… Üniversitesi'nde 100 saatlik (toplam 100 saat) “……..” konulu kursa katıldım.

  Benim için, doktora derecesine sahip olmanın önemli olduğuna inanmamın iki nedeni var. İlk olarak, çalışmaları model olabilecek bir uzmanın rehberliğinde bir tez için çalışmak, bir öğrenciyi önemli ölçüde özgün katkılarda bulunan büyük ölçüde bağımsız bir araştırmacıya dönüştürmenin en etkili yöntemidir. İkincisi, uzmanlaşmış bir alanda araştırma yapmaya verilen önem hem akademik hem de araştırma alanlarında başarı elde etmek için önemli bir göstergedir.

  Pazarlama alanında daha derine inmek, uzmanlık geliştirmek için güçlü bir isteğe ve motivasyonuna sahibim. Bana İşletme alanında Doktora Pozisyonuna katılma fırsatı verirseniz minnettar olurum. Başvurumu değerlendirdiğiniz için en derin şükranlarımı sunarım.

  İçtenlikle,

  ………….

  MBA

  Dear Sir/Madam,

  I would like to introduce myself as …, a young Chemical Engineer from … I have completed my undergraduate program in Chemical Engineering from … University, in December 2018 securing a CGPA … out of 4.00. In my undergraduate studies I focused on the chemical process and their complexities in a highly technical environment. I would specifically like to mention my final year project titled, ‘…..’.

  During my studies, I studied subjects of Management, related to Engineering Management and Business Administration. I found that Business Administration has so much to offer to my quest for knowledge. Being a dynamic and rapidly evolving field, which touches almost all aspects of modern science, it has kept me interested and inspired throughout. Seeing its vastness, I certainly feel that a graduate degree is essential to focus on my interest and the desired areas, I hope to work in different sectors of Business Administration. I hope to obtain a management position in a consulting agency to taste the satisfaction of being at the forefront of this vast expanding field.

  As Yeditepe University is reputed for its globally recognized study programs and excellent teaching facilities, this led me motivated and produced an ambitious aspiration in me to apply for the master’s degree there. I firmly believe that studying in such an academic and conductive environment would help me to shape my career and academic skills much better for the future and it would make me an asset to the society.

  At this moment I am confident in my abilities, competence, and dedication in reaching my goal. I am fully convinced that my potential will be groomed to a well-designed capacity to produce research of high quality under the expert guidance of a distinguished faculty of Social Sciences. I hope the admission committee would consider me as a candidate, thus give me an opportunity to show my thirst for knowledge. I look forward to your positive response. Thank you for your time and consideration.

  Best regards,

  PhD

  Dear Sir / Madam,

  I am …..and writing this letter to briefly introduce myself and to express my interest in applying to Yeditepe University, in order to enhance my skills in marketing and leading a business by studying in the Business Administration Ph.D. program.

  Currently, I am a postgraduate student in ………… at …… University, and my thesis subject is “…………”, it is a …… research study. I am going to defend my thesis on ………… I hold bachelor’s degree (2010-2015) from ……… University, İstanbul. Also, between the years 2015-2018 I have worked at different IT consultancy companies (……..) in different positions. I decided to return to university in 2018 and continue my education which I believe my job experience would bring valuable contribution and motivation for my education life. During last year, under the supervision of Professor Dr ……., I wrote a paper named ……………., and it received full paper acceptance from; The Fifth International Conference of ……….. . I have written another research paper titled ……., and I have presented the paper in Paris for ……… Conference which was held on 10-12th April 2018.

  I had the chance to study and practice statistical analysis with hereinabove mentioned paper as well as during the classes I have taken in …. University named “Scientific Research Methods and Publication Ethics”, and “Decision Theory” which helped me improve my statistical knowledge by using SPSS, and Excel Ad-In. In order to get much deeper into statistical analysis, I have attended a 100-hour course in …… University in November-December 2019 (100 hours in total) on the subject “……..”.

  There are two reasons why I believe that having a Ph.D. degree is important for me. Firstly, working for a thesis under the guidance of an expert whose work can serve as a model is the most effective method of transforming a student into a largely independent researcher making significant original contributions. Secondly, the emphasis on doing research in a specialized area is an important indicator in both academic and research areas to gain success. I have a strong desire and motivation to get deeper, develop expertise. I would be grateful if you could give me an opportunity to join a PhD Position in “Business Administration”. My deepest gratitude for considering my application.

  Sincerely, ………….

  Yazı kaynağı : sbe.yeditepe.edu.tr

  Niyet Mektubu Örneği [7 Örnekle Kolay Yazma Yolları]

  Niyet Mektubu Örneği [7 Örnekle Kolay Yazma Yolları]

  Niyet Mektubu Nedir?

  Niyet mektubu, bir okula veya üniversiteye kabul başvurusu için yazılan, eğitim ve kariyer geçmişiniz hakkında bilgiler içeren ve okuyanı ikna etmesi beklenen bir başvuru belgesidir. Niyet mektubu aynı zamanda letter of intent, personal statement, statement of intent, statement of interest olarak da bilinir.

  Niyet mektubu bir işe girerken, Erasmus için, staj için veya bir okula yüksek lisans için başvururken yazılır. Niyet mektubu konusunda danışmanlık almak isterseniz sağ altta bulunan mesaj bölümünden, iletişim kısmından ya da [email protected]m’dan bize ulaşabilirsiniz.

  Niyet mektubu bir bireyin okul başvurusuna eklenen bir tür mektuptur. Niyet mektubunun içeriği başvuru sahibine, başvurdukları program veya okula ve başvurulardan sorumlu komiteye göre değişiklik gösterecektir.

  Tipik olarak, mektubu yazan kişi bu fırsatı amaçlarına ve isteklerine uygun olarak nasıl kullanacağını ve alındığı programa neler katacağını da anlatır.

  Aynı zamanda, başvuru sahibinin başvurduğu departmanının aldığı çok sayıda başvuru arasından öne çıkmasını sağlayabilecek bazı akademik ve/veya müfredat dışı başarıları vurgulamak doğru olacaktır.

  Kabul departmanı, bir bireyin okul için uygun bir aday olup olmadığını belirlerken birçok faktörü dikkate alır. Başvuran, mektubunda okula gerçekten ilgi duyduğunu ifade edebilir ve bireyin kabulünden her iki tarafın da kazançlı çıkabileceğini gösterebilirse, kabul edilme şansı daha yüksek olacaktır.

  Niyet Mektubu Nasıl Yazılır?

  Niyet mektubunuzun tam yapısı, başvurduğunuz okulun gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak, her niyet mektubunda bulunması gereken bazı önemli bileşenler vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

  Kişisel deneyimler ve anektodlar verin.

  Bu deneyimlerin, kariyer veya akademik hedeflerinizle nasıl örtüştüğünü ve hedefleriniz için size nasıl ilham verdiğini kısaca açıklayın.

  Örnek: Belgesel dizisi Blue Planet, muhtemelen biyolojiye ve daha spesifik olarak biyoçeşitliliğe olan ilgimi tetikleyen faktördür. Yeni türler keşfetmek ve onların nasıl varlıklar olduğunu öğrenmek beni şaşırttı ve bu, farklı hayvan türleri ve özellikleri hakkındaki bilgilerimi genişletme isteğimi tetikledi. Bu tutku beni üniversitedeki biyoloji derslerimde başarılı olmaya itti.

  Eğitiminizdeki veya çalışma alanınızdaki başarılarınızdan ve deneyimlerinizden bahsedin.

  Yüksek lisans iyi niyet mektubu yazarken, eğer varsa, bitirme projenizin, ilginizi çeken lisansüstü programı için gerekli araştırma becerilerini ve bilgisini edinmenize nasıl yardımcı olabileceğini açıklayın.

  Ayrıca işiniz, gönüllülük deneyimleriniz, kişisel veya akademik başarınız gibi konuları niyet mektubunuzda yazabilir; ve sizin bu özelliklerinizin üniversitede başvurduğunuz bölüme ya da araştırma projesinde nasıl kullanabileceğinizi açıklayın.

  Aynı zamanda başvurduğunuz bölümün ya da araştırma projesinin gelecekteki kariyeriniz için gerekli becerileri geliştirmenize nasıl yardımcı olacakları hakkında da konuşabilirsiniz (aktarılabilir beceriler, bilgi, kişilik özellikleri) . Bu konularda spesifik örnekler vermelisiniz.

  Örnek: X öğrenci derneğinin başkan yardımcısı olarak deneyimim, karmaşık bilgileri farklı müşterilere iletme yeteneğimi kesinlikle geliştirdi. Ayrıca, bu pozisyonun getirdiği sorumlulukları etkin bir şekilde yönetmek ve okulda başarılı olmak için organizasyon ve multi-task becerileri geliştirmem gerekiyordu.

  Kazandığım deneyimin ve bu deneyim yoluyla öğrendiğim bilgilerin, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programınızın uygulamalı bölümünü başarıyla tamamlama yardımcı olacağını ve bu programda edineceğim bilgilerin iş becerimi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.

  Araştırma Konusundan bahsedin / Research Interest’ten bahsedin.

  Yapmak istediğiniz araştırmanın genel bir tanımını yapın ve lisansüstü programının bu araştırmayı yapmanıza nasıl yardımcı olacağını (belirli bir sınıf, konuyla ilgili derin bilgi birikimine sahip profesör) belirtiniz.

  Merak etmeyin, bir kez kabul edildikten sonra araştırmanızın konusunu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

  Örnek: Özel araştırma ilgi alanlarım çevre politikasıyla, daha özel olarak Yukon’un doğal kaynaklarının yönetiminde İlk Milletlerin rolüyle ilgilidir. Yukon First Nations’ın son 10 yılda kabul edilen farklı çevre politikaları ve düzenlemeleri üzerindeki rolünü, katılımını ve etkisini araştırmak istiyorum.

  Bu muhtemelen beni, First Nations’ın gelecekteki çevre politikaları üzerinde daha fazla katılım ve etki sağlamak için ortaya koyması gereken farklı eylemleri keşfetmeye ve tanımlamaya götürecektir.

  Dr. Y’nin Yukon Hükümeti ve First Nation’daki deneyiminin yanı sıra hükümet politikaları konusundaki bilgi ve araştırma deneyiminin bu araştırmayı tasarlamama ve yürütmeme yardımcı olacağına eminim; ve bu yüzden de onunla çalışmak istiyorum.

  Yüksek Lisans İyi Niyet Mektubu Yazarken Gelecek hedeflerinizden bahsedin.

  Kariyer veya akademik hedeflerinizden bahsedin; ve lisansüstü eğitiminizin bu hedeflere ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini belirtin. Açıklamanızda spesifik olun.

  Örnek: Nihai hedefim bir koruma görevlisi olmak ve sulak alanlardaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaktır. Bu programın Parks Canada’nın araştırma ve koruma departmanı ile geliştirdiği ortaklık, bana kesinlikle elde etmek istediğim araştırma deneyimini sağlayabilir ve aynı zamanda en iyi koruma uygulamaları bilgimi geliştirebilir.

  Neden bu okula başvurduğunuzu anlatın.

  Okulda alacağınız dersleri, profesörleri ve okul değerlerini araştırın – okula veya programa olan ilginizi göstermek için nedenler bulun.

  Örnek: X Üniversitesi’nde okumanın bana araştırma ilgi alanlarımı şekillendirmek ve geliştirmek için gerekli araçları sağlayacağına inanıyorum.

  Okulunuzun İngilizce bölümünün 19. yüzyıl edebiyatındaki gücünü, özellikle de Dr. Y’nin toplumsal cinsiyet rollerini dile getirme konusundaki uzmanlığını öğrendikten sonra, X Üniversitesi’nin kendi ilgi alanlarımı tamamladığını hissediyorum ve bu rekabetçi programa katkıda bulunacak araçlara ve kararlılığa sahip olduğumu biliyorum.

  Kısa bir sonuç paragrafı yazın.

  Niyet mektubunuzu özetleyin; geçmiş, şimdiki ve gelecekteki ilgi alanlarınız ve hedefleriniz arasında bağlantılar kurun. Bu programın bu hedeflere ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini yeniden vurgulayın.

  Örnek: Akademik ve mesleki deneyimlerimin beni bu yüksek lisans programı için hazırladığını, gerekli bilgi ve becerileri kazandırdığını düşünüyorum.

  Ayrıca, sosyal politikalara olan yoğun ilgim ve bunların yoksulluk kısır döngüsü üzerindeki etkisi ile CEGEP Üniversitesi’nde sosyoloji öğretmeni olma kariyer hedefim, akademik performansımı ve gereksinimleri karşılama kararlılığımı olumlu yönde etkileyecek güçlü motivasyon faktörleridir.

  Son olarak, onur programının gerekliliklerinin bir parçası olarak üstlendiğim araştırma projesini daha yüksek bir seviyede sürdürmeyi dört gözle bekliyorum. Bu nedenlerle de bu programın benim en iyi seçeneğim olduğundan eminim.

  Niyet mektubunuzu yazdıktan sonra proofreading ve editing yapmayı da unutmayın. Yazınızdaki yanlışlar yazınızı çok amatör gösterecektir. Eğer proofreading hizmeti almak isterseniz yazımızı okuyabilir ve bize iletişim kısmından ulaşabilirsiniz.

  Niyet Mektubu Örneği

  Daha önceki bölümde öğrendiğimiz bilgileri kullanarak aşağıda size 3 niyet mektubu örneği sunacağız. Bunları inceleyerek ve vereceğimiz niyet mektubu taslağı kullanarak siz de kendi niyet mektubunuzu (personal statement) yazabilirsiniz.

  1. Niyet Mektubu Örneği

  Onur Kaya
  128 Old Gloucester St, London WC1X 8TN, UK

  January 3, 2022

  Sarah Albright

  London School of Economics
  Director of Admissions
  Houghton St, London WC2A 2AE, United Kingdom

  Dear Mrs Albright,

  My name is Onur Kaya and I would very much like to attend London School of Economics this coming fall. My family has always lived in London and I like the idea of being close to my family as I continue my education.London School of Economics has a decent reputation of providing students with the career-focused education and personalized assistance that they require to start a great career.

  For me personally, I’m interested in applying to the Cybersecurity & Networking program. I believe this is the perfect opportunity to dig deeper into the field of technology that I’m enthusiastic about and develop the competencies and talents that I have been polishing over my secondary education.

  I graduated in June of this year in the top 3% of my class. My grades in computer programming and statistics, algebra 1 and 2, calculus and repair were all 95% or higher. I was part of boys track and cross country in all my years of high school. This past spring, I was honored to be one of the top five finalists for London boys cross country runner of the year award.

  AlthoughLondon School of Economics does not have a cross country program, I still intend to maintain an active lifestyle and believe my competitive nature and willingness to work hard are strengths that are applicable to all facets of my future education.

  I am very excited to start the next chapter of my life and am hoping that you can see that I am a committed and diligent student. I feel a school’s reputation and integrity comes from the merit of their faculty and student body. I would like to prove to CollegeAmerica that accepting me will be a positive addition to the college’s notoriety.

  Best regards,

  [Signature]
  Onur Kaya

  2. Yüksek Lisans Niyet Mektubu Örneği

  Bir başka yüksek lisans letter of intent örneği ise yorumları ile beraber aşağıdaki gibidir:

  3. Yüksek Lisans Niyet Mektubu Örneği 

  Onur Kaya
  128 Old Gloucester St, London WC1X 8TN, UK

  Sarah Albright

  London School of Economics
  Director of Admissions
  Houghton St, London WC2A 2AE, United Kingdom

  Dear Mrs Albright,

  I am writing this letter to inform you of my interest in the Masters of Science in Environmental Management Program at London School of Economics. I have duly submitted my entire application form along with all the required documents. I have secured an undergraduate degree in Environmental Engineering from King’s College London, where I secure a GPA of 3.85.

  When I was in high school, I got influenced by waste management and went on a field trip to the local landfill. There I learned that it takes so much time for many common waste materials to decompose, thus, I recognize that I wanted to pursue a career in this field and was eager to produce more beneficial methods of waste management. Hence, I got my bachelor’s degree in Environmental Engineering.

  Throughout my internships, I worked for several waste management firms. I have been awarded a financial bonus as I created a device for recycling broken toys, newspapers and disposing of plastic waste etc.

  I believe that my professional and academic journey makes me a worthy addition to the list of students at your esteemed university. I am looking forward to learning through your interesting program of Masters of Science in Environmental Management as it will wield me with the right knowledge of the field.

  Yours Sincerely,
  Onur Kaya

  4. Yüksek Lisans İngilizce Niyet Mektubu Örnekleri

  Bir başka niyet mektubu örneği ise yorumları ile beraber aşağıdaki gibidir:

  Niyet Mektubu Taslağı

  Siz de eğer kendi niyet mektubunuzu (letter of intent) yazmak isterseniz burada size iki tane niyet mektubu taslağı vereceğiz. Niyet mektubu örneği taslağınıza tıklayarak ulaşabilirsiniz:

  Bu niyet mektubu taslaklarını düzenleyerek siz de istediğiniz niyet mektubunu yazabilirsiniz. Ya da bizden danışmanlık alarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

  Niyet Mektubu Yazarken Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

  Programın özel yönergelerine uyun.

  Bazı programların sözcük sınırları olacaktır; bazıları sizden belirli soruları yanıtlamanızı isteyecektir. Gereksinimler ne olursa olsun, bunlara uyduğunuzdan emin olun.

  Niyet mektubunuzu başvurduğunuz her programa göre yeniden uyarlayın.

  Başvurduğunuz lisansüstü programlar benzer olsa bile hepsi için aynı letter of intent kullanmayın. Üniversiteler araştırma yaptığınızı görmek ve neden onların programlarını seçtiğinizi bilmek isterler. Bu nedenle, programı ve fakülteyi araştırmak için zaman ayırın, böylece programları ile araştırma, kariyer ve ilgi alanlarınız arasındaki bağlantıyı gösterebilirsiniz.

  Personal statement için profesyonel yardım isteyin.

  Mektubunuzu güvendiğiniz kişilere gösterin; profesörleriniz her zaman iyi bir bilgi kaynağıdır. Bunu önceden yapın, böylece onların geri bildirimlerini kullanmak için zamanınız olur. Ya da yazdığınız niyet mektuplarını bize atıp feedback alabilir ya da proofreading yaptırabilirsiniz.

  Kısa ve öz olun.

  Üniversite tarafından aksi belirtilmedikçe, mektubunuz bir sayfadan uzun olmamalıdır, bu nedenle konuyu çok uzatmayın.

  Proofreading yapın.

  Noktalama hataları, grammer hataları, ya da anlam hataları başvurunuzun reddedilmesine sebep olacaktır. Bunları iyice gözden geçirin ve hatalı bir personal statement (niyet mektubu) vermeyin.

  Niyet mektubu yazarken yapmanız gerekenlerin yanında yapmamanız gerekenler de vardır:

  Bu anlatılanları derlediğimiz ve formatladığımız yüksek lisans personal statement örneğimiz de aşağıdaki gibidir:

  Üniversiteler Neden Niyet Mektubu İster?

  Bu belgenin amacı, seçim komitesine şunları göstermektir:

  Temel olarak amacı, okula ve programa uygun olduğunuzu ve üniversitenin sizi seçerek hata yapmayacağını göstermektir.

  Niyet Mektubu (Letter of Intent), Motivasyon Mektubu (Motivation Letter) ve Cover Letter Arasındaki Fark Nedir?

  İş ve üniversite başvurusunda bulunan herkes özgeçmişinin yanında neden bir motivasyon mektubu ya da niyet mektubu istendiğini merak eder ya da neden istendiğini anlamaz.  Gerçek şu ki, özgeçmişinize tüm bilgilerinizi ekleyemezsiniz çünkü CV’niz bu yolla gereğinden fazla uzar. İyi bir CV bir sayfayı geçmemelidir. Uzun CV’ler genellikle şirketlerin İK departmanları veya üniversiteler tarafından okunmadan atılır.

  Bir İK görevlisinin veya üniversite admission kurulunun talep ettiği her belgenin bir amacı vardır. Özgeçmişin amacı, çalışma deneyiminizden ve mesleki becerilerinizden kısaca bahsetmektir.

  Ön yazının neden gerektiği yeterince açık olmadığı için kafanızı karıştırabilir, o yüzden istatistikler ne diyor bir bakalım. CareerBuilder tarafından yapılan araştırmaya göre, saygın şirketlerin insanları işe almamasının en büyük nedeni, tam olarak %45’i, bir niyet mektubu, motivasyon mektubu ya da cover letter gibi ön yazıların olmamasından kaynaklanmaktadır.

  Sadece CV neden yeterli gelmez?

  CV hazırlığı çok zaman ve çaba gerektirir, ancak yalnızca bir CV’nizin olması, bir işe ya da üniversiteye yüksek lisansa girmek için yeterli değildir. Giderek daha fazla şirket, işe alacağı kişi hakkında daha fazla şey bilmek istiyor. Bu perspektiften bakacak olursak bir cover letter istemek şirketler için iyi bir çözümdür.

  İşverenler bir kişiyle mülakat yapmak için ayıracakları 30 dakikada on cover letter tarayabilir ve en iyisini seçebilirler. Bu durum üniversiteler için de geçerlidir. Her adayla mülakatlar yapmak yerine CV’sini ve niyet mektubunu okuyup o aday hakkında karar verebilirler.

  Bu tip ön yazılar, özgeçmiş ile karşılaştırıldığında, sizin hakkınızda işverene ya da üniversiteye daha fazla bilgi verir. Bu nedenle, yeterince deneyimli değilseniz ve CV’niz boşsa, özgeçmişinizin yerini doldurmak ve iş yerine ya da üniversiteye sizin neler yapabileceğinizi ve yeteneklerinizin neler olduğunu göstermek için bu ön yazılar paha biçilmezlerdir.

  Bu nedenle de niyet mektubu, motivasyon mektubu ve cover letter kalabalığın içinden sıyrılmanıza olanak tanır.

  Cover Letter Nedir?

  Bir işe başvuruyorsanız, size ekstra değer katacağı için bir cover letter yazmak şarttır. Bir cover letter’ın amacı, bir işverene sizin hakkınızda, başarılarınız hakkında daha fazla bilgi vermek, işe yönelik motivasyonuzu anlatmak ve işten ne beklediğinizi göstermektir. Tek kelimeyle, kısa ve etkili bir cover letter, işe alım görevlisinin dikkatini çekmek için kullanabileceğiniz bir yöntemdir.

  Eklemeniz gereken ilk şey kişisel bilgilerinizdir: adınız, adresiniz ve telefon numaranız. Ayrıca, cover letter, işe alım yöneticisinin adını da içermelidir. Bu nedenle de cover letter’ı yazdığınız kişinin adını öğrenmeniz gerekir. Eğer bilmiyorsanız veya isme ulaşamadıysanız, “Sevgili Bay veya Bayan (Dear Mr ya da Madam)” olarak bırakın.

  Başlangıçta, başvurduğunuz işi anlatıp neden bu işle ilgilendiğinizi belirtin. Ardından, önceki deneyimlerinizi ve şirkete nasıl katkıda bulunabileceğinizi vurgulayarak, başvurduğunuz iş için neden mükemmel bir aday olduğunuzu açıklayın. Sonunda, kapanış açıklamalarını unutmayın. İşe alım görevlisine zaman ayırdığı için teşekkür edin ve bir mülakat isteyerek konuyu kapatın ve sizinle nasıl iletişim kurulabileceğine ilişkin bilgileri bırakın (örn. telefon, e-mail).

  Mükemmel bir cover letter, “Neden mükemmel bir adaysın?” sorusuna cevap vermelidir. Cover letter yazarken dürüst olun ve işe alım görevlisine başvurduğunuz ise girme konusundaki isteğinizi gösterin.

  Motivasyon Mektubu Nedir?

  İş başvurusunda kullanılan cover letter’a kıyasla, motivasyon mektubu (motivation letter) genellikle bir üniversiteye, eğitim programına kaydolmak veya kar amacı gütmeyen bir kuruluşta gönüllü olarak kabul edilmek için yazılır. Ayrıca, herhangi bir iş başarısı olmayan öğrenciler veya yeni mezunlar tarafından pozisyona olan ilgilerini ve çalışma isteklerini göstermek için kullanılabilir.

  Motivasyon mektubunda, adından da anlaşıldığı gibi, başvurduğunuz pozisyona veya üniversitedeki bölüme olan motivasyonunuzu göstermeniz gerekir. Bu bir öğrenci programıysa, neden katılmak istediğinizi, bu programda veya üniversitede sizi neyin ilgilendirdiğini açıklayın.

  Gönüllü bir kuruluşsa, önceki gönüllülük deneyiminiz veya katılma ve çevrenizdeki dünyaya yardım etme konusundaki içsel arzunuz hakkında bilgi verin.

  Genellikle insanlar bir motivasyon mektubu ile cover letter’ı karıştırırlar. Çünkü her ikisinin de asıl amacı, mektubu okuyacak birini, belirli bir pozisyon için en uygun aday olduğunuza ikna etmektir. Aradaki ana far, cover letter’ın daha teknik özellikler barındırması gerektiğidir.

  Yazı kaynağı : essaysepeti.com

  Niyet Mektubu - Niyet Mektubu Örneği

  Niyet Mektubu - Niyet Mektubu Örneği

  Niyet Mektubu

  İstediğiniz üniversiteye kabul almak, burs ya da staj başvurusunda bulunmak için ilgili bölüme özel bir yazı yazmanız gerekir. Eğitim sürecinizde sunulan değişim programları için de niyet mektubu talep edilmektedir. Özünde bir faaliyette bulunmak isteğinizi ve niyetinizi belirtmek için yazdığınız bu yazıya Niyet Mektubu denir. Akademide” Motivasyon Mektubu” olarak da geçen Niyet Mektubu için “Letter of Intent” ifadesi de kullanılır. Yabancı kaynaklarda ise “Motivation Letter” ve “Statement of Purpose” ile aynı anlamı taşımaktadır.

  Bugün sizin de merak ettiğiniz, özellikle yükseköğrenim aşamasında yazılması zorunlu olan niyet mektubunun detaylarından bahsedeceğiz. İyi bir Niyet Mektubu yazabilmeniz için gereken ipuçlarını bu yazımızda size sunuyor olacağız.

  Niyet mektubu, hedeflediğiniz üniversitede, belirli bir alandaki çalışmalarınızı, mesleki yeterliliğinizi ve amacınızı ortaya koyduğunuz resmi dokümandır. Üniversite, yüksek lisans, doktora, burs ve değişim programlarına başvururken çoğunlukla sizden niyet mektubu yazmanız istenir.

  Transkript belgeniz zaten akademik başarılarınız hakkında bilgi vermektedir. Ancak niyet mektubu kendinizi, başarılarınızı ve hedeflerinizi ifade etmenin en etkili yoludur.

  Niyet mektubunda sizi tercih etmelerini sağlamak için başvurduğunuz programa neden uygun olduğunuzu belirtmelisiniz. Programda sunulan uzmanlıkların sizin ilgi alanınızla ne derece örtüştüğünden de bahsetmelisiniz. Bu yüzden niyet mektubu için bir satış adımı olduğu söylenebilir.

  Başvuracağınız programla bağlantılı olmak şartıyla kendinizle ilgili ilginç detaylardan da bahsetmelisiniz. Böylece neden sizi seçmeleri gerektiğini ve programa en uygun adayın siz olduğunuzu açıklamış olursunuz. Niyet mektubunuz iyi değilse, yüksek notlar almanız, dışa dönük ve pek çok başarıya imza atmış biri olmanız yetmeyecektir. Yani kısaca motivasyon mektubu başvurduğunuz programa kabul edilip edilmeyeceğinizi büyük ölçüde etkilemektedir.

  Yurtdışında Yüksek lisans veya doktora gibi araştırma odaklı programlarda iyi bir niyet mektubu yazmak için tek bir konuya odaklanmalısınız. Geçmiş deneyimlerinizden ve gelecek planlarınızdan bahsetmelisiniz. Türkiye’deki üniversiteler için de aynı beklentiler geçerli olacaktır. MBA gibi iş deneyimi gerektiren programlar özelinde bir niyet mektubu yazılıyorsa tecrübelerinizin programla olan bağlantı da kurulmalıdır. Ayrıca istediğiniz alanın kariyerinize ne gibi bir faydası olduğu ve kazanacağınız becerileri ne şekilde kullanacağınızı da belirtmeniz gerekmektedir.

  Hangi üniversiteye başvurmak isterseniz isteyin niyet mektubu yazmanız gerekecektir. Unutmayın ki niyet mektubunuzun formatı yükseköğrenim kurumlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu da başvuracağınız üniversitenin isteklerine göre bir niyet mektubu yazdığınızı kontrol etmenizin altını çizmektedir.

  Niyet Mektubu Nasıl Yazılır?

  Bu bölümde üniversite için niyet mektubu nasıl yazılır konusunun üzerinde duracağız.

  Başvuru yapacağınız programa ve üniversiteye karar vermek önemli ve zor bir aşamadır. Okulu web sayfasından araştırmak herkesin aklına gelir. Fakat halka açık günlerde üniversiteyi ziyaret etmek, öğrencilerle birebir konuşmak sizi daha doğru bilgiye götürebilir. Katılmak istediğiniz programı en ince ayrıntısına kadar öğrenmek, okula ve programa daha kolay karar vermenize yardımcı olur.

  Seçtiğiniz üniversitenin ödediğiniz paraya ve harcadığınız zamana değmesi gerekir.

  Niyet mektubu nedir artık biliyorsunuz. Sizin için en iyi olan okulu ve programı da bulduğunuzdan eminseniz artık gönül rahatlığıyla niyet mektubu yazmaya başlayabilirsiniz.

  Yabancı kaynaklarda motivation letter olarak da geçen niyet mektubu, okuyucuya ne, nerde ve ne zaman sorularının yanıtlarını verir. Mesleki ve akademik deneyimlerinizin seçtiğiniz programla olan bağlantısını açıklama imkânı sunar.

  İyi bir niyet mektubu yazabilmeniz için bir hazırlık aşamasına ihtiyacınız vardır. Böylece başlangıç için yeterli arka planı kurarak ilk taslağı oluşturabilirsiniz.

      1. Sizden istenilenleri dikkatlice okumalısınız!

  Her kurumun istediği belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin temin edilmesi, teslim edilmesi gereken tarihler mutlaka not edilmelidir. Başvurmak istediğiniz üniversitenin taleplerine göre niyet mektubunuzda da hangi soruların yanıtlanması gerektiğinin listesi çıkartılmalıdır.

      2. İstediğiniz programın içeriğini ve üniversiteyi iyice analiz etmelisiniz!

  Üniversitenin misyonunu bilmek, hakkında önemli bilgiler edinmek sizi rakiplerinizden ayırır. Örneğin, istediğiniz lisans veya yüksek lisans programında yer alan ilginç derslerin bir listesini çıkarabilirsiniz. Başvurduğunuz üniversitede okumak için bir öğrencinin ne gibi niteliklere sahip olması gerektiğini kendinize sormanız da faydalı olacaktır.

      3. Bugüne kadar edindiğiniz becerilerin ve akademik deneyimlerinizin bir listesini oluşturmalısınız!

  Kabul komitesi topluma kolayca uyum sağlayan, motivasyonu yüksek ve gerçekçi öğrenciler aramaktadır. Sahip olduğunuz hangi deneyim ve beceriler programa kabul alabilmenizde ikna edici olur? Daha önce hangi konularda ne gibi araştırma çalışmalarında yer aldınız? Neden bu programın size uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Programın kariyer hedeflerinize ne gibi faydaları ve olumlu etkileri olacak? Bu soruları somutlaştırarak okuyucuyu etkileyebilirsiniz.

      4. Niyet mektubu örneklerine mutlaka bakmalısınız!

  İlham vermesi açısından internette yer alan niyet mektubu örneklerini inceleyebilirsiniz. O yazılarda yer alan güçlü ifadeleri kendi mektubunuzda nasıl kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz. Yazıda kullanabileceğiniz kelime öbeklerinin listesini çıkarmak yazınızın daha profesyonel hale getirecektir.

  Niyet Mektubu Örneği

  Düzenli mektup yazma alışkanlığınız olmadığını ve sürekli olarak üniversitelere niyet mektubu yazmadığınızı tahmin ediyoruz. Yazı formatını kavrayabilmek ve referans olması adına niyet mektubu örneği incelemenizi tavsiye ediliyoruz. Böylece içeriğinizi daha kolay şekillendirecek ve yeni fikirler edinebileceksiniz.

  Aşağıda yüksek lisans niyet mektubu örneği ile ilgili yazıyı inceleyebilirsiniz. Bunun gibi bir sürü örneğe internetten rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yazının içeriğini anlamak ve nasıl düzenlendiğine odaklanmak size yol göstermesi açısından önemlidir.

  niyet-mektubu-ornegi

  Motivasyon mektubu örneği incelediğinizi, listelemeleri yaptığınızı, araştırmaları tamamladığınızı düşünelim. Motivasyon mektubunuzu oluşturmak için belli bir yazı formatı izlemeniz beklenmektedir.

  Aşağıda niyet mektubunun formatıyla ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

  Yazıya hitap cümlesiyle başlayıp, giriş, gelişme ile devam edip sonuç kısmıyla bağlamanız gerekir. Ardından kapanış yazısı ve imza ile bitirmeniz yeterlidir.

  Hitap cümlesi yazma : Doğrudan temas kurabilmek adına en iyi yol ilgili kişiye hitap etmek olacaktır. Ancak tam olarak kiminle iletişime geçeceğiniz belli değilse daha genel bir başlangıç yapılabilir. “Dear Admission Committee Member “ veya “To whom it may concern” kullanarak da bu aşamayı tamamlayabilirsiniz.

   Giriş : Neden bu niyet mektubunu yazıyorsunuz ve hangi akademik etkinlik içerisindesiniz ’den kısaca bahsedin. Hangi programa katılmak istediğinizi mutlaka belirtin. Kabul komitesi yüzlerce benzer yazı içerisinden sizin yazınızı seçebilmeli. Bunun için size özel bir yazı yazmaya çalışın. Uzun olmayan ama kısaca her şeyi net olarak aktarabildiğiniz bir yazı sunduğunuzdan emin olun.

  Aşağıdaki ve benzeri ifadeler kullanmanız yazınızı zenginleştirmek açısından önemlidir.

  I am a current student in…

  I am excited to submit this letter of intent for the [katılmak istediğiniz program]…

  Please find enclosed my academic resume…

  I would like to bring to your kind attention..

  • Gelişme : Gelişme kısmı genel olarak 2 veya 4 paragraftan oluşmaktadır. Katılmak istediğiniz program için uygun ve yeterli becerilere sahip olduğunuz konusunda komiteyi ikna etmelisiniz.

  Başvuracağınız programla alakalı başarılarınız, katıldığınız okul programları ve ders dışı aktivitelerinizden bahsedebilirsiniz. Öğrendiklerinizin şu anki başarınıza etkisini bu paragraflarda anlatabilirsiniz. Konuyla alakalı başarılar olmasına dikkat etmenizde fayda var. Örneğin genetik ile ilgili bir niyet mektubu yazıyorsanız basketbol başarınızdan bahsetmeniz anlamsız olacaktır.

  Grup çalışmasında bulunduysanız nasıl bir performans sergilediğinizden bahsedebilirsiniz. Alanınıza fayda sağlayacak iş tecrübeniz olduysa bunu da belirtebilirsiniz.

  Neden programı istediğinizden, programın yapısından ve programın gelecekte sunacağı fırsatlarından bahsetmeniz de önemlidir.

  Gelişme kısmında kullanabileceğiniz etkili ifadelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

  I cannot think a better way of gaining knowledge…

  I hope someday my enthusiasm and knowledge can contribute to…

  While I believe that my experience I have obtained during…

  • Sonuç : Mektubunuza zaman ayırdığı ve önem verdiği için yazınızı sonlandırırken kabul komitesine teşekkür etmelisiniz. Bitirmeden önce belirttiğiniz telefon ve mail adresinden size dönüş yapmalarını isteyebilirsiniz.

  Yazınızı bitirirken de “Sincerely”, “Respectfully”, “faithfully” ya da “Regards” kalıplarını kullanabilirsiniz.

  İyi Bir Niyet Mektubu Yazmanın Yolları

  Niyet mektubunuzu uygun formatta yazmış olmak maalesef yazının gönderilmeye hazır olduğu anlamına gelmeyecektir. O yüzden;

  İyi Bir Niyet Mektubu Yazmanıza Yardımcı Olacak 11 İpucu


  niyet-mektubu-nasil-yazilir

  Niyet Mektubu ve Personal Statement Arasındaki Fark

  Statement of Purpose olarak da kullanılan Niyet Mektubu ile Personal Statement yazıları aynı amaca yöneliktir. İkisi de üniversite kabul aşamasında gereklidir. Başvurmak istediğiniz programdan ve neden uygun olduğunuzdan bahsetmeniz istenir. Ancak içeriklerinde dikkat edilmesi gereken temel farklılıklar mevcuttur.

  Aşağıdaki tabloda yazıların farklılıklarını inceleyebilirsiniz.


  Niyet mektubu ile ilgili bilgiler genel bilgilendirme amaçlı yazılmış olup, yurtdışı üniversite yurtdışı yüksek lisans konularında bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız olursa bizimle buradan iletişime geçebilir. Bilgi istek formunu doldurabilir veya randevu alarak ofislerimizi ziyaret edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.global-yurtdisiegitim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap