Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nimes combo 100 mg/ 8 mg 14 tablet ne işe yarar

  1 ziyaretçi

  nimes combo 100 mg/ 8 mg 14 tablet ne işe yarar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  NIMES 100 mg Tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır | İlaç Web

  Endikasyon Bilgisi :

  İlacın etken maddesi Nimesulid‘ tir. NIMES 100 mg Tablet, vücutta  iltihap ve ağrıya sebep olan hormonları azaltarak, iltihap giderici ve ağrı kesici etkiler gösterir. Ayrıca ateş düşürücü  etkisi de mevcuttur. NIMES, aniden şiddetli başlayan, kısa süren (akut) ağrıların giderilmesinde; bayanlarda adet dönemi (primer dismenore ) ağrıları, kaza veya spor yaralanmalarına bağlı burkulma, incinme ve ezilme sonucu gelişen şişlik ve ağrılar, bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı gibi akut kas-iskelet sistemi ağrıları, romatizmal ağrılar  ve ağrılı osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme) belirtilerinin kısa süreli tedavisinde kullanılmaktadır.

  NIMES 100 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  NIMES 100 mg Tablet’in Kullanım Şekli :

  NIMES 100 mg Tablet’in Doz Aşımı ve Tedavisi :

  Akut NSAİİ doz aşımının semptomları genellikle destekleyici bakımla geri dönüşümlü olan uyuşukluk, uyku hali, bulantı, kusma ve epigastrik ağrı ile sınırlıdır. Gastrointestinal kanama gerçekleşebilir. Nadir görülmekle birlikte hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği, solunum bozukluğu ve koma ortaya çıkabilir. NSAİİ’lerin terapötik alımıyla anafilaktoid reaksiyonların görüldüğü bildirilmiştir ve bu, doz aşımını takiben de ortaya çıkabilir.
  Hastalar NSAİİ doz aşımını takiben semptomatik ve destekleyici bakıma alınmalıdır. Belli bir antidotu yoktur. Nimesulidin hemodiyalizle temizlendiğine dair bilgi yoktur, ancak yüksek plazma protein bağlanma değeri (% 97.5’e kadar) temel alınırsa, diyalizin doz aşımı durumlarında yararlı olması muhtemel değildir. Alınmasından itibaren 4 saat içinde semptomlar görülen hastalarda veya yüksek doz aşımını takiben görülen hastalarda kusturma ve/veya aktif kömür (yetişkinlerde 60 – 100 g arası) ve/veya ozmotik katartik endike olabilir. Yüksek protein bağlanma özelliğine bağlı olarak zorlu diürez, idrarın alkalileştirilmesi, hemodiyaliz ya da hemoperfüzyon yararlı olmayabilir. Renal ve hepatik fonksiyonlar gözlenmelidir

  NIMES 100 mg Tablet’in Olası Yan Etkileri :

  İlaç Etken Maddesi: Nimesulid 100 mg
  İlaç Marka İsmi: NIMES 100 mg Tablet

  Ruhsat sahibi : SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Adresi : 34460 İstinye – İstanbul
  Tel : (212) 362 18 00
  Fax : (212) 362 1

  Üretici firma : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  34580 Silivri – İstanbul

  NİMES 100 mg Tablet kullanma talimatı

  ÜRÜN ADI: NİMES 100 mg Tablet

  FARMASÖTİK FORM: Tablet. Soluk saman sarısı renginde, çentikli, yuvarlak tabletler

  FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ
  Yardımcı maddelerin listesi
  Laktoz monohidrat 150. 00 mg
  Mikrokristalin selüloz
  Sodyum nişasta glikolat 35.00 mg
  Hidroksipropil selüloz
  Magnezyum stearat

  Farmakoterapötik grubu: Antiinflamatuar ve antiromatizmal ilaçlar
  ATC Kodu: M01AX17
  Nimesulid prostaglandin sentez enzimi siklo-oksijenezi inhibe eden analjezik, antipiretik özelliği olan NSAİİ’dir.

  Terapötik Endikasyonlar
  Nimes, akut ağrı ve primer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.

  Kontrendikasyonlar
  NİMES, nimesulide veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda,
  – Geçmişinde asetilsalisilik asit veya diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlara (NSAİİ) karşı hipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm, rinit,ürtiker gibi) olan hastalarda,
  – Nimesulide karşı hepatotoksik reaksiyon hikayesi olan hastalarda,
  – Hepatotoksik potansiyeli olan ilaçlarla eş zamanlı kullanımı
  – Alkol ve ilaç bağımlılığı olanlarda
  – Aktif gastrik veya duodenal ülser, nüks eden ülser hikayesi olan hastalar veya gastrointestinal (GI) kanaması olanlarda, serebrovasküler kanama veya diğer aktif kanamalar ya da kanama düzensizlikleri olanlarda,
  – Şiddetli koagulasyon bozukluğu olanlarda,
  – Şiddetli kalp yetmezliği olanlarda,
  – Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,
  – Karaciğer yetmezliği olanlarda,
  – Ateş ve/veya grip benzeri belirtisi olan hastalarda
  – 12 yaşından küçük çocuklarda,
  – Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde ve emzirme döneminde kontrendikedir.
  – Koroner arter bypass greft (CABG) cerrahisi durumlarında perioperatif ağrı tedavisinde
  kontrendikedir.
  Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinlerde tavsiye edilen doz günde
  2 defa 100 mg’dır.
  Tabletler bir miktar sıvı ile yutulmalıdır. Yiyeceklerle birlikte alınması ilacın emilimini ve
  biyoyararlanımını etkilemez. Hasta uyumunu artırmak için yemekten sonra alınması tavsiye
  edilir.
  İstenmeyen etkilerin ortaya çıkışını azaltmak için nimesulid etkili olan en düşük dozda ve en kısa süre boyunca kullanılmalıdır. En uzun tedavi süresi 15 gündür.

  Nimesulid ile tedavi sırasında, hastalar diğer analjezikleri kullanmamaları yönünde uyarılmalıdır. Farklı NSAİİ’lerin eşzamanlı kullanımı tavsiye edilmemektedir. İlaç kullanımı sürecinde ateş ve/veya grip benzeri bulgular gelişirse ilacın kesilmesi uygundur.
  Nimesulid, kullanımı kadınlarda doğurganlığa zarar verebilir ve gebe kalmayı deneyen kadınlar için tavsiye edilmemektedir. Gebe kalma zorluğu yaşayan veya infertilite araştırmasında olan kadınlarda nimesulidin kesilmesi düşünülmelidir.
  12 yaşından küçük çocuklarda sistemik etkili formların kullanımı kontrendikedir.
  Mümkün olan en kısa süre boyunca nimesulid kullanılmasıyla yan etkilerin riski azaltılabilir. İyileşme görülmemesi halinde tedavi kesilmelidir. İstenmeyen etkilerin ortaya çıkışını azaltmak için nimesulid etkili olan en düşük dozda ve en kısa süre boyunca kullanılmalıdır. En uzun tedavi süresi 15 gündür. İyileşme görülmemesi halinde tedavi kesilmelidir.
  NİMES tabletler laktoz içerir. Galaktoz intoleransı, lapp laktoz yetmezliği veya glukozgalaktoz malabsorbsiyonu gibi nadir genetik problemli hastalar bu ilacı kullanılmamalıdır.
  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Nimesulid’in süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Nimesulid emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Nimesulid’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
  Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. NİMES gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
  Gebeliğin 3.trimesterinde kontrendikedir.
  Diğer NSAİİ’ler gibi nimesulid gebe kalmaya çalışan kadınlara önerilmemektedir.
  NSAİİ’lerin fetüs kardiyovasküler sistemindeki bilinen etkileri yüzünden (ductus arteriosus’un kapanması) gebelikte (özellikle geç dönem) kullanımında kaçınılmalıdır.

  NİMES’in yan etkileri:

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
   İshal, bulantı, kusma
   Karaciğer enzimlerinin artışı
  Bunlar NİMES’in hafif yan etkileridir

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
   Kansızlık, kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
   Aşırı duyarlılık
   Kan potasyum düzeyinin normalin üstünde olması
   Endişe, sinirlilik, kabus görme
   Sersemlik hali
   Bulanık görme
   Baş dönmesi
   Kalp atımının hızlanması
   Hipertansiyon, kanama, kan basıncının dalgalanması, deride kızarmalar
   Nefes darlığı, nefes almada güçlük
   Kabızlık, gaz, gastrit
   Kaşıntı, döküntü, terleme artışı
   Ağrılı idrar yapma, idrarda kan görülmesi, idrar yapamama
   Ödem, keyifsizlik, bitkinlik
  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir

  Aşağıdakilerden biri olursa, NİMES’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  Eğer;
   Trombosit sayısında azalma, kandaki tüm hücrelerde azalma, ateş, deride iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık
   Baş ağrısı, uyku hali, beyin dokusundaki değişiklikler
   Görme rahatsızlıkları
   Astım ve nefes darlığı
   Karın ağrısı, hazımsızlık, ağzı içinde iltihaplanma, kanamaya bağlı katran renkli dışkı, mide kanaması, incebarsağın mideyle birleştiği yerde ülser oluşması ve bağırsak delinmesi, gastrik ülser ve mide delinmesi
   Sarılık, kötüleşen sarılık, safra akışının yavaşlaması
   Deri üzerinde oluşan kızarıklık, egzama, kurdeşen, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu, Stevens Johnson sendromu, deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık,
   Böbrek yetmezliği, idrar atılımında azalma, böbrek iltihaplanması
   Vücut sıcaklığında düşme
  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir

  Yazı kaynağı : www.ilacweb.com

  Nimes Combo 100 Mg Tablet Ne İşe Yarar? Nimes Combo Ne İçin Kullanılır?

  Nimes Combo 100 Mg Tablet Ne İşe Yarar? Nimes Combo Ne İçin Kullanılır?

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
  -İshal, bulantı, kusma
  -Karaciğer enzimlerinin artışı
  Bunlar NİMES’in hafif yan etkileridir

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  -Kansızlık, kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
  -Aşırı duyarlılık
  -Kan potasyum düzeyinin normalin üstünde olması
  -Endişe, sinirlilik, kabus görme
  -Sersemlik hali
  -Bulanık görme
  -Baş dönmesi
  -Kalp atımının hızlanması
  -Hipertansiyon, kanama, kan basıncının dalgalanması, deride kızarmalar
  -Nefes darlığı, nefes almada güçlük
  -Kabızlık, gaz, gastrit
  -Kaşıntı, döküntü, terleme artışı
  -Ağrılı idrar yapma, idrarda kan görülmesi, idrar yapamama
  -Ödem, keyifsizlik, bitkinlik
  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir

  Aşağıdakilerden biri olursa, NİMES’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Nimes Combo Tablet Fiyatı 2021

  100 mg’lık 15 tabletin fiyatı 14.56 TL‘den eczanelerde satılmaktadır. Normal reçete ile satılan bir haptır.  Reçete ettirdiğiniz takdir de SGK tarafından bedeli ödenmektedir. Reçetesiz olarak da eczaneden alabilirsiniz ama reçetesiz olduğu için devlet tarafından ödenmez. Aile hekimine de gidip bu ağrı kesiciyi yazdırabilirsiniz. Son kullanma tarihi yakın olan tabletleri almayın.

  Nimes Combo 100 Mg Tablet Kullanıcı Yorumları

  Bu hapı kullananlar yaşadıklarını kendi ifadeleriyle anlattılar. Bu hapı kullanmadan önce bu yaşanılanlar size faydalı olacaktır. işte kullanıcılardan gelen o ifadeler;

  Deneyen kişi anlatıyor: Güçlü bir ağrı kesici aynı zamanda jel formu da var. İki haftadan fazla kullanmayın bu tableti. İskelet ve kas sisteminde oluşan ağrılar için birebir.

  Deneyen kişi anlatıyor: Baş ağrısında biraz hafif kalıyor çünkü baştaki ağrılar için değil bu ilaç Baş ağrısı için kullanmayın çünkü geçirmeyebiliyor. Baş ağrınız var ise dolorex ya da arveles kullanın.

  Deneyen kişi anlatıyor: Hem ateş düşürücü hem de ağrı kesici özelliği vardır ve sürekli olarak ecza depomda bulundururum. Boyun ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı için 1 numara bence. Baş ağrısı ve diş ağrısından ziyade vücuttaki ağrılara etki ediyor.

  Deneyen kişi anlatıyor: Ben kullandım pek fayda göremedim ağrılarımı geçirmedi diyebilirim. Herkesteki ağrılarda etkili olmayabilir. Bundan dolayıda nimesten başka ağrı kesiciye geçtim.

  Deneyen kişi anlatıyor: Vücuttaki iltihap, ağrı ve ateş için iyi geliyor. Spor yaralanmalarından sonra oluşan ağrı ve sızı için kullandım ok rahat ettim. Çeşitli sebepten dolayı spor yaralanması ağrısını geçiriyor.

  Deneyen kişi anlatıyor: Çok etkili gelmedi bana faydası oldu ama istediğim gibi değil. Bana göre çok şiddetli ağrıları geçiremiyor. Orta ve hafif dereceli ağrılar için ise iyi diyebilirim. Deneyin derim yine de.

  Nimes Combo 100 Mg Tablet Kullanma Talimatı İçin TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : ogrencigundemi.com

  Nimes 100 Mg Tablet Ne İçin Kullanılır, Fiyatı Nedir, Yorumlar? | Kızlara Moda

  Nimes 100 Mg Tablet Ne İçin Kullanılır, Fiyatı Nedir, Yorumlar? | Kızlara Moda

  Vücudumuzdaki ağrılar, iltihaplar ve ateş sorunumuz her zaman olmaya devam edecektir. İşte bu sorunları ortadan kaldıracak nimes isimli ilaç hakkında geniş bilgiler vereceğiz. Nimes tablet adet ağrıları, eklem ve kas ağrıları, spor ve yaralanma sonucu oluşan ağrılar, iltihap sorunları için kullanılan ateş düşürücü özellikli bir ilaçtır. Bu ilacın haricen uygulanan şekli de vardır o danimes combo jel ismiyle eczanelerde satılmaktadır. Hap yutmayı sevmeyenler jel formunu da kullanabilirler. Nimes 100 mg hap formlarında 15’lik ve 30’luk kutularda eczanelerde satılmaktadır, normal reçete ile satılan bir ilaçtır. Bu ilacın ruhsat sahibi ve üreticisi Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.ş’dir ve Silivri-İstanbul’da üretimi yapılmaktadır. Nimes ilaç hakkında şimdi de ayrıntıları inceleyelim.

  Nimes 100 Mg Tablet Nedir?

  Ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici özellikleri olan hap şeklindeki ilaçtır. Streoid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) grubu içerisinde bulunmaktadır. Kortizonlu bir ilaç değildir, içeriğinde kortizon bulunmaz. 15 ve 30 tabletlik kutularda eczanelerde satılmaktadır. Soluk saman sarısı renginde yuvarlak çentikli hap görünümü vardır. Beyaz mavi kutusu vardır reçeteli ya da reçetesiz bu hap eczaneden alınabilmektedir.

  Nimes Tablet (Hap) İçeriği

  Bu ilacın içinde hangi maddeler var ve hangi maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş buna bakalım. Bu hapın etken (etkin) maddesi nimesulid isimli yapıdır. Her bir hap içerisinde 100 mg nimesulid bulunur. Bu hapın içindeki yardımcı maddeler laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selülozdur. Özellikle kas ağrıları, adet ağrıları gibi durumlara karşı etkili bir madde topluluğu olmuş diyebiliriz. Etkili maddelerden oluşan bir tablet. Sürekli hap kullanmayı sevmeyenler bu ilacın jel formunu kullanabilir.

  Nimes Tablet Ne İşe Yarar?

  Bu tabletin hangi rahatsızlıklarda kullanılacağını eksiksiz olarak açıklayalım. Kullanım alanları aşağıdaki gibidir bunların dışına çıkmamanızı tavsiye ederiz.

  Nimes Tablet Faydaları

  Nimes 100 Mg Tablet Kullanım Şekli

  -Hekiminiz bir kullanım şekli sundu ise aynı şekilde kullanın. Kullanım şekli sunmadı ise aşağıdaki gibi kullanın.

  -Günde 2 defa 12 saat aralıklarla bol su ile bu tablet yutulmalıdır.

  -Tok karnına bu ilaç yutulmalıdır, ayrıca kesinlikle de kırılmamalı,ikiye bölünmemelidir.

  -Ağızdan başka kullanım şekli de yoktur.

  Çocuklarda ve bebeklerde kullanımı

  Bebekler ve çocuklarda bu tablet kullanılmaz. 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılmalıdır.

  Yaşlılar için kullanımı

  Yaşlılarda normal dozlarda kullanılmalıdır ama 65 yaş üstündeki kişiler kullanırken biraz daha dikkatli kullanmalıdır.

  Yiyecek ve içeceklerle kullanımı

  Tüm yiyecek ve içecekleri tüketebilirsiniz herhangi bir kısıtlama yoktur.

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımı

  Orta derecede böbrek ve karaciğer hastalarında bu ilaç normal dozlarda kullanılabilir. Ağır düzeydeki böbrek ve karaciğer hastalarında kullanılmamalıdır.

  Hamile(gebe) ve emziren bayanlarda kullanımı

  Hamile kadınlar 6. aydan itibaren kullanılmamalıdır, hamile bayanlarda diğer aylarda ise doktor önerisi ile kullanılabilir. Emziren bayanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Lityum içerikli ilaçlar, idrar söktürücüler(diüretikler), kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagulanlar), metotreksat(kanser tedavisi için ilaç), hepatotoksik ilaçlar(karaciğere zarar veren ilaçlar), siklosporinler (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar), ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaçlar,aspirin (asetilsalisilik asit), ADE inhibitörleri ve anjiyotensin 2 antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır) etkileşim gösterebilir bunlarla beraber nimes tablet kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  Uyku, sersemlik,baş dönmesi yapabildiği için kullanımdan sonra araç ve makine kullanılmamalıdır.

  Kullanım miktarından fazla kullanımı

  Kullanımın fazla olması yan etkilerin görülme ihtimali fazladır. Aşırı dozda bu tablet alınmış ise mutlaka hastaneye gidilmeli ve kusturma yapılmalıdır. Normal dozların biraz üzerinde alındı ise yan etki riski artacaktır.

  Kullanım dozunu unutursanız

  Unutma durumunda tedirgin olmayın normal şekilde zamanı gelen dozu kullanarak aynı şekilde devam edin.

  Nimes Tablet Hakkında Bilinmesi Gerekli Olanlar

  1.Bu hapın etken ya da yardımcı maddelerin birine ya da birkaçına alerjiniz var ise kullanmayın.

  2. Bu ilacı kullanımda yaş sınırı vardır, 12 yaşından küçük kişilerde bu ilaç kullanılmamalıdır.

  3.Maksimum kullanım süresi 15 gündür bu süreden fazla kullanmayın.

  4.Emziren annelerde kullanılmaz çünkü bebeğe zarar verme riski çok yüksektir. Hamile(gebe) kişilerde ise 6 aydan itibaren kullanılmamalıdır diğer aylar da ise doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

  5.Bu ilaç laktoz içermektedir bundan dolayı da bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız var ise bunu hekiminize söyleyin ona göre dikkatli kullanım yapın.

  6.Bu hapın içerisinde sodyum bulunmaktadır bundan dolayı da sodyum diyeti yapanlar bu noktaya dikkat etmelidir.

  7.Günde 2 tablet şeklinde kullanılmalıdır ve de tok karnına bol su ile kullanılmalıdır. Tableti kesinlikle bölmeden kullanın.

  8.Bu hapın uyku ve sersemlik yapma durumu vardır bundan dolayı kullanımdan sonra araç ve makine kullanmayınız.

  9.Yaşlılarda yan eti gösterme ihtimali yetişkinlere göre daha fazladır bundan ötürü yaşlılarda daha dikkatli kullanılmalıdır.

  10.Başka bir ağrı kesici kullanıyorsanız nimes tableti kullanmayın.

  11.Ödem, yüksek tansiyon, karaciğerde büyüme, midede yara, kalp ve kan damarı rahatsızlığı, kanama, böbrek fonksiyonlarında bozukluk, deri döküntüsü, mukoza bozuklukları, kısırlık tedavisi gibi durumlarda bu ilaç son derece dikkatli kullanılmalıdır.

  Nimes Tableti Kimler Kullanamaz?

  Herkes her ilacı kullanmaz bazı özel durumlar vardır. Bu ilacı da kullanamayacak durumda olanlar kullanmamalıdır. Aşağıdaki kişilerde kullanım durumunda çok ciddi hasarlar ortaya çıkabilir.

  Nimes Tablet Yan Etkileri ve Zararları

  Bu ilaca karşı vücudu duyarlılık gösteren kişilerde yan etkiler görülür. Aşağıdaki yan etkilerin görülme ihtimali son derece düşüktür. Aşağıdaki yan etkilerden çok ciddi ve ciddi olanlar sizde ortaya çıkarsa hemen hastaneye gidip muayene olun.

  Çok ciddi yan etkiler

  Ciddi yan etkiler

  Hafif yan etkiler

  Nimes Tablet Fiyatı 2021

  100 mg’lık 15 tabletin fiyatı 14.56 TL‘den eczanelerde satılmaktadır. Normal reçete ile satılan bir haptır.  Reçete ettirdiğiniz takdir de SGK tarafından bedeli ödenmektedir. Reçetesiz olarak da eczaneden alabilirsiniz ama reçetesiz olduğu için devlet tarafından ödenmez. Aile hekimine de gidip bu ağrı kesiciyi yazdırabilirsiniz. Son kullanma tarihi yakın olan tabletleri almayın.

  Nimes Tablet Muadilleri(Eşdeğerleri)

  Bu ilaçla aynı etkileri gösterecek ilaçların isimleri aşağıdaki şekildedir. Nimes tableti bulamadığınızda diğer ilaçları da alıp yakın sonuçlar alabilirsiniz.

  Nimes 100 Mg 15 Tablet Saklama Koşulları

  Saklanması ve doğru muhafazası son derece önemlidir. Çünkü ilacın özelliği doğru muhafaza edilmediğinde kaybolmaktadır. Temiz ve kokusuz yerlerde muhafaza edilmelidir. 25 derecenin altındaki sıcaklarda çocuklardan uzak yerlerde bu tableti tutun. Bunun haricinde son kullanma tarihi geçenleri kullanmadan tıbbi atıklara atın.

  İnceleyin: Dolgit Krem Ne İlacı, Faydası Nedir?

  Nimes Tablet Prospektüs

  Bu ilaç hakkında net bilgiler için prospektüs detaylarına bakılmalıdır. Bu bilgileri özet şeklinde aşağıdaki fotoğrafta paylaştık.

  Nimes Tablet Hakkında Soruları Yanıtlıyoruz

  Soru 1: Adet(regl) ağrısı için kullansam faydalı olur?

  Cevap 1: En temel kullanım alanı regl ağrıları da bu ağrı kesici ile beraber bu dönemi çok rahat atlatabilirsiniz.

  Soru 2: Ateş düşürür mü bu hap?

  Cevap 2: Evet, ateş düşürücü özelliği de vardır.

  Soru 3: Antibiyotik mi bu tablet?

  Cevap 3: Antibiyotik değildir ağrı kesici, ateş düşürücüdür. Yani analjezik özelliklidir.

  Soru 4: Diş ağrısına iyi gelir mi?

  Cevap 4: Diş ağrısına fayda eder ama yeterli olmaz. Diş ağrınız için farklı ağrı kesiciler kullanın. Bu daha çok iskelet-kas sistemindeki ağrılarda kullanılmaktadır.

  Soru 5: Baş ağrısı için kullansam geçirir mi?

  Cevap 5: Hafif ve orta şiddetli ağrıları geçirir ama çok şiddetli baş ağrıları için farklı ağrı kesici kullanın.

  Soru 6: Gebelik kategorisi nedir bu ilacın?

  Cevap 6: Gebelik kategorisi C/D’dir.

  Soru 7: Kaç yaş kullanmalı bu hapı?

  Cevap 7: 12 yaş üzerinde olan kişiler bu hapı kullanmalıdır. 12 yaş altı kişilerde kullanılmamalıdır.

  Soru 8: Hamilelikte kullanılır mı ?

  Cevap 8: Hamileliğin 6. ayından itibaren kesinlikle kullanılmamalıdır. İlk aylarda ise doktor önerisi ile kullanılmalıdır.

  Soru 9: Kullanıldığında uyku yapar mı?

  Cevap 9: Uyku yapma özelliği vardır bundan dolayı da kullanıldıktan sonra araç ve makine kullanılmamalıdır.

  Soru 10: Emziren anneler kullanabilir mi?

  Cevap 10: Emziren annelerde bu tablet kullanılmamalıdır. Bu ilacın etkisi anne sütüne geçtiği için emziren annelerde kullanılmamalıdır.

  Soru 11: Kortizon var mı bu ilaçta?

  Cevap 11: Kortizonlu bir ilaç değildir.

  Soru 12: Reçetesiz alınır mı eczaneden?

  Cevap 12: Reçetesiz olarak eczaneden alabilirsiniz.

  Soru 13: Aile hekimleri yazabilir mi?

  Cevap 13: Aile hekimleri de bu ilacı reçete edebilir.

  Soru 14: Bebeklerde kullanılır mı?

  Cevap 14: Bebeklerde bu tablet kullanılmaz çünkü on iki yaş sınırı vardır. On iki yaş altındakiler bu tableti kullanamaz.

  Soru 15: Devlet ödüyor mu bu ilacı?

  Cevap 15: Devlet tarafından ödenmektedir yalnız reçeteli olması şarttır.

  Soru 16: Aç mı tok mu kullanmalı?

  Cevap 16: Tok karnına kullanılmalıdır.

  Nimes Tablet Kullananlar

  Bu hapı kullananlar yaşadıklarını kendi ifadeleriyle anlattılar. Bu hapı kullanmadan önce bu yaşanılanlar size faydalı olacaktır. işte kullanıcılardan gelen o ifadeler;

  Deneyen kişi anlatıyor: Güçlü bir ağrı kesici aynı zamanda jel formu da var. İki haftadan fazla kullanmayın bu tableti. İskelet ve kas sisteminde oluşan ağrılar için birebir.

  Deneyen kişi anlatıyor: Baş ağrısında biraz hafif kalıyor çünkü baştaki ağrılar için değil bu ilaç Baş ağrısı için kullanmayın çünkü geçirmeyebiliyor. Baş ağrınız var ise dolorex ya da arveles kullanın.

  Deneyen kişi anlatıyor: Hem ateş düşürücü hem de ağrı kesici özelliği vardır ve sürekli olarak ecza depomda bulundururum. Boyun ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı için 1 numara bence. Baş ağrısı ve diş ağrısından ziyade vücuttaki ağrılara etki ediyor.

  Deneyen kişi anlatıyor: Ben kullandım pek fayda göremedim ağrılarımı geçirmedi diyebilirim. Herkesteki ağrılarda etkili olmayabilir. Bundan dolayıda nimesten başka ağrı kesiciye geçtim.

  Deneyen kişi anlatıyor: Vücuttaki iltihap, ağrı ve ateş için iyi geliyor. Spor yaralanmalarından sonra oluşan ağrı ve sızı için kullandım ok rahat ettim. Çeşitli sebepten dolayı spor yaralanması ağrısını geçiriyor.

  Deneyen kişi anlatıyor: Çok etkili gelmedi bana faydası oldu ama istediğim gibi değil. Bana göre çok şiddetli ağrıları geçiremiyor. Orta ve hafif dereceli ağrılar için ise iyi diyebilirim. Deneyin derim yine de.

  Yazı kaynağı : kizlaramoda.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap