Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nicel ve nitel araştırma yöntemleri

  1 ziyaretçi

  nicel ve nitel araştırma yöntemleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Nitel ve Nicel Araştırma

  Bu makale, nitel ve nicel araştırmanın özellikleri, nicel ve nitel araştırmaların sunduğu yararları ve dezavantajları, bu araştırma yöntemlerinde kullanılan veri toplama yöntemleri ve nitel verileri analiz etmek için uygulanması gereken adımlar hakkında bilgileri içermektedir.

  Nitel ve Nicel Araştırmanın Özellikleri

  Farklı endüstrilerdeki teknolojik gelişmeler ve yenilikler, araştırma yöntemlerinin de sürekli olarak geliştiği anlamına gelir. Üç tür araştırma yöntemi vardır - nitel, nicel ve her ikisini de kullanan karma yöntem. Bu yöntemleri ne zaman ve neden kullanıyoruz? Sorularımıza yanıt almak için her birine ayrı ayrı bakalım.

  Nitel araştırma şunları anlamaya yardımcı olabilir:

  Nicel, aşağıdakilere yardımcı olabilir:

  Bu iki yöntem bazen aynı alanlarda kullanılmaktadır. Nitel yöntemin kullanıldığı alanlar:

  Ve nicel yöntemse bu alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

  Aralarındaki temel farkları anlamak, araştırmanızda hangi verileri kullanacağınızı bilmenizi sağlar.

  Nitel yöntem

  Nitel yöntem, durumu sayısal ölçümler kullanarak tanımlamak yerine, açık uçlu, araştırıcı sorular kullanarak insanların, toplumların ve kültürlerin eylemlerinin arkasındaki mantığı bulmaya çalışır. Bu veriler gözlemlenebilir ancak sayılarla ölçülemez. Nitel araştırma çok daha kişisel, etkileşimli ve yaratıcıdır. "Doğal ortamlarda" gerçekleşir. Bu bağlamda, bu yer katılımcıların özgürce tartışabileceği ve araştırmacıların sorduğu her soruya cevap verebileceği bir yer anlamına gelir. Araştırmacı için uygun olan kaynaklara bağlı olarak çevrimiçi veya çevrimdışı olabilir. Ancak son yıllarda, çoğu araştırmacı daha iyi bir duruş elde edebilmek için çevrimiçi platformları kullanıyor. Nitel araştırmadaki farklı yöntemler içerisinde gözlem, odak grupları, görüşme, vaka araştırması ve etnografik araştırma yer alır. Bu araştırmada, sorulara verilen yanıtlar araştırmacıların sorduğu sonraki soruları etkilemektedir.

  Nicel yöntem

  Nicel yöntem, miktarlar ve dolayısıyla sayılar hakkındaki bilgileri kullanır. Bu araştırma yöntemi, verileri kategorilere veya sıralamasına göre yerleştirilebilen veya ölçü birimleriyle ölçülebilen sayısal bir biçimde elde eder. Bu tür bilgiler, araştırma konuları ile ilişkili çeşitli sayılardan oluşan grafikler, çizelgeler veya tablolar hazırlamak için kullanılabilir. Araştırmacı, bu yöntemi kullanarak anketler yoluyla elde edilen sayıları içeren istatistiksel analizler yapar. Bu nedenle matematik olduğu için nicel yaklaşım bilimsel olarak objektif ve rasyonel olarak görülmektedir. Matematiksel ilkeler ayrıca bir araştırmanın taraflı olma şansını da azaltır. Bu araştırma, daha geniş bir kitleye ulaşabilmek için genellikle çevrimiçi yöntemler kullanır. Modern teknolojiler kullanılarak artık anketler hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Yöntem ayrıca önceden var olan istatistiksel verileri "değiştirmenize" olanak tanır; bu da, araştırma hakkında daha fazla bilgi sağlanması için istatistiklere her türlü yeni verinin eklenebileceği anlamına gelir.

  Aralarındaki farkları daha iyi anlamak için her iki araştırma yöntemindeki örnek sorulara bakalım.

  Nitel araştırma soruları:

  • Ayrılık gençler arasındaki depresyon oranını nasıl etkiliyor?

  • Tek ebeveynli bir ailede büyümek nasıl bir duygu?

  • Savaş bölgesinde yaşamak çocukların davranışlarını nasıl şekillendiriyor?

  • Belirli bir ülkede yabancı olarak yaşamak ne kadar zor?

  Nicel araştırma soruları:

  • Spor ve kilo verme amaçlı mobil uygulamaları ne sıklıkla satın alıyorsunuz?

  • Nüfusun yüzde kaçı belirli bir ürünü tercih ediyor?

  • Tatiliniz için başka bir ülkeyi hangi sıklıkta ziyaret ediyorsunuz?

  • Bir şirketten maaş beklentiniz ne kadar?

  Bazı çalışmalar için bu yöntemlerden birini kullanmak yeterli olsa da, kimi durumlarda bunlardan bir tanesini kullanmak size tam resmi gösterebilmesi için yetersiz kalabilir. Bu durumda, çalışmadan en iyi sonucu almak için nitel ve nicel araştırma yöntemlerini dengeli bir yaklaşımla kullanmak daha etkin olacaktır.

  Nitel Araştırmanın Avantajları ve Dezavantajları

  Nitel araştırmanın avantajları

  Nitel araştırmanın dezavantajları

  Nicel Araştırmanın Avantaj ve Dezavantajları

  Nicel araştırmanın avantajları

  Nicel araştırmanın dezavantajları

  Araştırma Verisi Toplama Yöntemleri

  Araştırmamız akademik veya ticari amaçlı olabilir. Her iki durumda da farklı veri toplama yöntemleri kullanarak bilgi toplamamız gerekir. Bu yöntemler, yöntemin uygulanabilirliğine veya araştırmanın amaçlarına bağlı olarak değişebilir. Temel araştırma türleri olan nicel ve nitel araştırmada spesifik stratejiler uygulanması gerekebilir. Bazı durumlarda yöntemlerin bazıları her iki araştırma türü için de kullanılabilir.

  Araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemleri şunlardır:

  Röportaj

  Bu yöntem genellikle pahalı ve vakit alıcıdır ancak araştırmacıların konu hakkında derinlemesine bilgi edinmelerini sağlar. Verilerin analizinin yapılması, görüşmenin süresine bağlı olarak belirli bir vakit alır. Araştırmacılar, verileri daha iyi anlamak için sesin yazıya dökülmüş versiyonu olan transkripsiyon metinlerini kullanır ve böylesi durumlarda kullanılabilecek otomatik transkripsiyon yazılımları mevcuttur. Karşılaştırıldığında, bir insan transkriptörü işe almak hem yüksek maliyete hem de vakit kaybına sebebiyet verir. Röportaj, nitel araştırmanın oldukça önemli bir veri toplama yöntemidir.

  Anket

  Bu yöntem her iki araştırma türü için de faydalı olabilir. Anketler, araştırmacıların; müşteri seçimlerinin ardındaki kalıpları ve insanların sosyo-ekonomik konulardaki görüşlerini anlamalarını sağlar. Araştırmacılar nicel verileri toplarken kapalı uçlu sorulara sahip anketler kullanırlar. Yanıtlayanlar, önceden tanımlanmış cevaplar arasından seçimlerini yapar. Basit "evet/hayır" veya çoktan seçmeli cevaplara sahip sorulardan oluşabilir.

  Öte yandan, açık uçlu soruların kullanımı nitel araştırmalarda daha yaygındır. Bu sorular katılımcıların belirli bir konu hakkındaki görüş ve duygularını önceden belirlenmiş cevapların sınırlamasına takılmaksızın sunma şansı sağlar. Katılımcılar, kendilerini rahat hissettikleri herhangi bir geri bildirimi vermekte özgürdürler.

  Odak grupları

  Bir grup bireyi kapsayan bir veri toplama yöntemidir. Bire bir röportaja benzer, ancak moderatör (araştırmacı) konuyla ilgili geri bildirim almak için anketleri ve değerlendirme kağıtlarını da kullanabilir. Odak grup görüşmelerini organize etmek zor bir iş olsa da, bire bir görüşmelere göre daha düşük maliyetli bir yöntemdir. Bunun dışında, özellikle araştırmanın çok sayıda insanı içermesi gerekiyorsa, grup görüşünü almak daha faydalı olabilir. Bu yöntem genellikle nitel araştırmalar için kullanılır ve açık uçlu sorular yöneltilir.

  Gözlemler

  Araştırmacılar bu yöntemi kullanarak, bireylere ve olaylara müdahale etmeksizin veya soru sormaksızın bilgiyi doğal ortamında toplarlar. Gözlem yoluyla toplanan veriler yanlı olabilir çünkü gözlemcinin bilgiye yaklaşımı çoğunlukla özneldir. Araştırmacılar durumu analiz etmek için notlar alır, fotoğraflar çeker ve ses/video kaydeder. Örneğin, sinema salonunun önünde sıralanan sinemaseverleri gözlemleyerek istenilen filmlerdeki fiyat artış oranlarını belirleyebilirsiniz. Ya da oradaki insan sayısını sayabilir veya beklentilerinin arkasındaki nedenleri belirleyedebilirsiniz

  Yukarıda belirtilen dört yöntemin tümü, veri toplamada birincil yöntemlerdir.

  İkincil veri toplama

  İkincil veri toplamada, araştırmacılar halihazırda mevcut olan kaynakları kullanırlar. Kaynaklar, başka kişiler tarafından oluşturulmuş toplantı notları, belgeler, dergiler, kitaplar, internet sayfaları olabilir. Bu kaynaklar araştırmanın yürütülmesine yardımcı olsa da araştırmacılar bunlara bağımlı kalmamalı ve konuyla ilgili ilk elden bilgi almak için birincil yöntemleri kullanmalıdır. Bu kaynaklardan bazılarının araştırmacıların tek başlarına elde edemeyecekleri veriler sunabileceğini de belirtmekte fayda var. Devlet kurumları ve büyük kuruluşların sağladığı bilgiler buna bir örnektir.

  Nitel Veriler 4 Adımda Nasıl Analiz Edilir

  Anketler, röportajlar, çevrimiçi forumlar, odak grupları veya gözlemler yoluyla nitel verileri toplamaya çalışırken genellikle çok fazla araştırma yaparsınız. Sonuç çıkarmak ve bulguları yayınlamak için topladığınız tüm verileri düzenlemeniz, farklı eğilimleri belirlemeniz ve bunlar arasında bağlantı kurmanız gerekir. Bunu başarılı bir şekilde yapmak için atmanız gereken adımlara aşağıda bakalım.

  1. Video/Ses dosyalarını metne dönüştürün

  Araştırma yaparken çeşitli miktarlarda bilgi alabilirsiniz. Genellikle analiz etmeniz gereken sesli / görüntülü röportajlar veya gözlemler olacaktır, ancak ses dinlemek veya saatlerce video izlemek oldukça sinir bozucu olabilir. Yapmanız gereken şey onu yazıya dökmek - otomatik bir transkripsiyon yazılımı kullanarak metne dönüştürmek. Bir transkripte sahip olmak, verileri analiz etmeyi ve taramayı hayliyle kolaylaştırır. Ve saatler süren ses/video içeriğini yazıya dökmek birkaç dakika sürer. Transkriptinizi hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde almak için Voicedocs kullanın.

  2. Kodlar oluşturun ve inceleyin

  Transkriptinizi ve diğer belgelerinizi aldıktan sonra verileri düzenleme zamanı. Belgelerin ve transkriptlerin üzerine notlar almak için renkli etiketler, fosforlu kalemler kullanın. Her şeyi kategorize etmeyi kolaylaştırmak için anahtar kelimeleri, cümleleri vurgulayın. Daha sonra, ne içerdiğini anlamak ve bilgileri kategorize etmek için elektronik tabloyu veya farklı araçları kullanabilirsiniz. Her veri parçası kendi bağlamında ele alınmalıdır. Bu işleme kodlama denir.

  3. Eğilimleri arayın

  Tüm verileri kategorize ettikten sonra, yinelenen eğilimleri, görüşleri ve konuları aramanın zamanı geldi. Örneğin, Orta Afrika'da yaşayan insanlar için ana endişe kaynağı hangi problemlerdir? Bu sorunlar arasında herhangi bir bağlantı var mı? Ne gibi çözümleri öneriyorlar?

  Çoğu insandan aynı sorulara benzer cevaplar almaya başladığınızda, bu bir eğilim gördüğünüz anlamına gelir. Başka bir deyişle, görüşler arasında bir bağlantı mevcuttur. Unutulmamalıdır ki, tekrar eden herhangi bir fikir / eğilim elde etmediyseniz, bir tane elde edene kadar araştırmaya devam etmeniz gerekebilir.

  4. Sonuçlar ve rapor

  Aldığınız geri bildirimin araştırma konusunuzu kapsadığından eminseniz, bunun hakkında nihai bir rapor alabilirsiniz. Farklı görüşlere karşı herhangi bir önyargıya sahip olmamanız önemlidir, bu sayede nihai raporunuz mümkün olduğunca doğru olacaktır. Varsa raporunuzu diğer benzer araştırma projeleriyle karşılaştırmayı unutmayın. Tekrar belirtelim, elde ettiğiniz tüm bilgilerin beklentileri karşılamadığını düşünüyorsanız, herhangi bir sonuç çıkarmakta acele etmeyin. Bunun yerine, sonuçtan emin olana kadar araştırmayı yapmaya devam edin.

  Yazı kaynağı : voicedocs.com

  Araştırma Türleri: Nicel ve Nitel Araştırma

  Araştırma türlerini araştırmanın amaçlarına göre birbirinden farklılık göstermektedir.

  Araştırmalar türleri için bir çok sınıflandırma yöntemi mevcuttur. En genel ve kabul gören sınıflandırma; Nicel ve Nitel olarak yapılan ayrımdır.

  Nicel Araştırma (Kantitatif – Quantitative Research)

  Nicel araştırmada amaç; olguları gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal verilere dayandırarak açıklamaktır. Ölçülebilir, benzer ölçümlerin tekrarlanabildiği ve objektif yapılan araştırmalardır. Daha çok fen bilimleri alanında tercih edilir. Sosyal bilimler alanında ise, olgu ve olaylar nesnelleştirilerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir hale dönüştürülüp uygulanabilir. Objektif yorumlar ve bulgular elde etmek kolaydır. Sayısal yöntemdir.

  Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık? Ne kadar yaygın? gibi sorulara yanıt arayan araştırmalardır.

  Nicel araştırma modelleri

  Nicel araştırmanın avantajları

  Nicel araştırmanın sınırlılıkları

  Nitel Araştırma (Kalitatif – Qualitative Research)

  Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı araştırma türüdür.

  Bu tip araştırmalarda, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir süreç izlenir. İnsan toplum davranışlarını incelemek için yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bu davranışları sayılarla açıklamak zordur. Ölçümler bize kaç kişinin nasıl davrandığını gösterir ama “niçin” sorusuna yanıt veremez. Davranışların nedenlerini ortaya koyabilmek için tercih edilen araştırmalardır.  Sosyal bilimlerde sıklıkla tercih edilen yöntemdir.

  Niçin? Nasıl? Ne şekilde? gibi sorulara yanıt arayan araştırmalardır.

  Nitel araştırma modelleri

  Nitel araştırmanın avantajları

  Nitel araştırmanın sınırlılıkları

  Nitel-Nicel Karşılaştırması

  Yazı kaynağı : www.kemalsahin.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap