Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nesnelerin miktarını ne ile ifade ederiz

  1 ziyaretçi

  nesnelerin miktarını ne ile ifade ederiz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2. Sınıf Matematik Nesnelerin Sayısı konu anlatımı

  2. Sınıf Matematik Nesnelerin Sayısı konu anlatımı

  Elimizde birçok farklı nesne olabilir. Bu nesneleri tek tek sayarak daha sonra rakamlarını ortaya çıkarabiliriz. Bunu yaparken mutlaka sabırlı olmalı ve dikkatli bir şekilde elimizdeki nesneleri saymalıyız. Böylece nesnelerin sayısına bularak defterimize yazabiliriz.

   Nesnelerin Sayısı

   Şimdi ilk olarak rakam ve sayı ne demek bunları ayrı ayrı yazalım ve tanımını yaparak öğrenmeye çalışalım.

   Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan işaretlere rakam denmektedir. Rakamları kullanmak suretiyle nesneleri sayarız ve böylece onları ifade ederiz. Yani elimizde bulunan nesnelerin kaç tane olduğunu anlamış oluruz. Bunu da rakamları kullanarak yaparız.

   Sayı: Rakamların bir araya gelmesi ile beraber sayı oluşur. Herhangi bir nesneyi dikkatli bir şekilde ve tek tek saydıktan sonra bulduğumuz rakam, sayı anlamına gelmektedir.

   Not: Nesneleri sayarken mutlaka sayıları kullanırız.

   Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve nesneleri sayılar ile nasıl saydığımızı beraber inceleyelim.

   Örnek: Bir evin bahçesinde 5 tane elma ağacı vardır. Elma ağaçlarının her birinde 10 tane elma bulunur. Şimdi ağaçlardaki elmaları sayalım ve bunların kaç tane olduklarını beraber öğrenelim.

   Gördüğümüz gibi elimizde 5 tane elma ağacı var. Aynı zamanda her bir elma ağacının üzerinde 10 tane elma olduğuna göre şimdi işlemi yapalım. Bunları sırası ile sayalım.

   Birinci elma ağacı: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

   Gördüğümüz gibi yukarıda bir elma ağacındaki elmaları tek tek saydık. Bir diğer elma ağaçlarını da bu şekilde sayarsak elimizde toplamda 50 tane elma olur.

   Demek ki elmaların sayısını rakamlar ile 50 şeklinde yazabiliriz.

   Bütün ağaçların üzerindeki bu elmaları yazılı şekilde elli olarak yazabiliriz ve okuyabiliriz.

   Not: Nesnelerin sayısını belirlerken bunu ikişer ikişer ya da üçer üçer ritmik bir biçimde sayarak yapabiliriz. Tabii bunun için elimizdeki nesnelere gruplandırmamız gerekmektedir. Böylece çok daha kolay bir şekilde nesneleri sayabiliriz.

   Örnek: Bir masanın üzerinde 4 tane kalem kutu bulunmaktadır. Kalem kutuların içlerinde farklı sayılarda kalemler vardır.

   Birinci kalem kutu: 5 tane kalem

   İkinci kalem kutu: 6 tane kalem

   Üçüncü kalem kutu: 4 tane kalem

   Dördüncü kalem kutu: 7 tane kalem

   Gördüğümüz gibi yukarıda kalem kutuların içerisinde kaç tane kalem olduğunu yazdık. Şimdi bu kalemlerin toplamını yazalım ve rakamlar ile ifade edelim.

   Kalem kutu içerisindeki kalemleri sayarken tek tek ya da ikişer veya üçer olarak ritmik bir biçimde sayabiliriz. Ancak bunu yaparken mutlaka çok sabırlı olmalı ve dikkatli bir şekilde saymalıyız. Şimdi yukarıdaki kalem kutular içinde bulunan kalemleri sayalım ve toplamda kaç tane kalem olduğunu öğrenelim.

   Yavaş yavaş ve dikkatli şekilde saydığımız zaman bütün kalem kutuların içerisindeki toplam 22’dir. Gördüğümüz gibi yukarıdaki nesneleri saydık ve toplamda 22 tane kalem olduğunu anladık.

   Not: Kalemlere sayarken birden başlamak üzere sırasıyla sayarsak unutmayız. Ayrıca kalemleri sayarken parmaklarımızı kullanabilir ya da defterimize yazabiliriz. Böylece nesneleri sayı ve rakam üzerinden gösterirken bunları unutmayız.

   Şimdi evinizde ya da okulumuzdaki başka nesneleri sayın ve bunu rakamlar ile defterinize yazın. Mesela evinize kaç tane koltuk olduğunu ya da sınıfınızda kaç tane sıra olduğunu sayabilirsiniz. Aynı zamanda yukarıdaki örnekleri okuyun ve nasıl yaptığımızı anlamaya çalışın.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Cevap-Bul.com

  Nesne sayısı nasıl bulunur?

  Nesne sayısını tahmin etme: Herhangi bir çokluktaki nesne sayısını en yakın şekilde bilmek anlamına gelmektedir. Mesela etrafımızdaki ağaçlara bakarız ve gördüğümüz yerde kaç tane ağaç olduğunu tahmin ederiz. Daha sonra bu ağaçları sayarak gerçek sayısını buluruz ve karşılaştırırız.

  Nesnelerin Miktarini ne ile ifade ederiz?

  Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan işaretlere rakam denmektedir. Rakamları kullanmak suretiyle nesneleri sayarız ve böylece onları ifade ederiz. Yani elimizde bulunan nesnelerin kaç tane olduğunu anlamış oluruz.

  Matematik nesne ne demek?

  Matematiksel nesneler, matematikte karşılaşılan soyut kavramlara denir. Matematiğin alışıldık dilinde nesne, formal olarak tanımlanmış veya tanımlanabilecek ve matematiksel kanıtlarda kullanılabilecek herhangi bir şey olabilir.

  Onluk ve birlik ne demek?

  Onluk: 10 tane birliğin bir araya geldiği sayıları onluk denmektedir. Bu rakamlar sırası ile sayılır ve 10 tane olduklarında bir 10’luk haline gelirler. Biz de onlara onluk deriz. Birlik: Tek sayıları ayrı ayrı yazılmasına birlik denmektedir.

  Dosdoğru sayısı nedir matematik?

  2, 4 veya 6 rakamları kullanılarak yazılan iki basamaklı bir doğal sayının rakamlarının toplamından elde edilen sayı da 2,4 veya 6 rakamlarından oluşuyorsa bu doğal sayıya dosdoğru sayı denir.

  Çarpma işlemi kaçıncı sınıfta öğrenilir?

  İlkokul yıllarında öğrenilen ilk matematik bilgilerinden birisi çarpım tablosudur. Öğrencilerin özellikle 1. ve 2. sınıfta en çok zorlandığı eskiden kerrat tablosu olarak da ifade edilen çarpım tablosu nasıl kolay ezberlenir?

  Nesne tablosu nasıl yapılır?

  Matematik içerisinde şekil ve nesnelerin kaç tane olduğu grafik ya da tablo halinde gösterilir. Bu tablo bir kare ya da dikdörtgen çizmek suretiyle ortadan ikiye bölünerek hazırlanır. Daha sonra sol tarafa nesne ya da şekilleri yazarken, sağ tarafa ise bu nesne ve şekillerden kaç tane olduğu eklenir.

  Reel sayı doğrusu üzerinde ne demek?

  Gelişmiş matematikte reel sayı doğrusu veya reel doğru, daha karmaşık sayıları göstermek için kullanılır. Kalın bir çizgideki her bir nokta, tek bir reel sayıya karşılık gelir ve vice versa (karşılıklı olarak).

  Yazı kaynağı : cevap-bul.com

  Matematik Modülü

  MODÜLÜN AMACI

  Matematik ile ilgili becerileri geliştirebilme

  KAZANIMLAR

  NESNELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  K.D.A.1 : Nesneleri az ve çok olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. Farklı miktardaki iki varlık grubu arasından “az” olan varlık grubunu gösterir.

  2. Farklı miktardaki iki varlık grubunu ifade eden resim kartlarından “az” olan

  varlık grubunu ifade eden resim kartını gösterir.

  3. Farklı miktardaki iki varlık grubu veya varlık grubunu ifade eden resim

  kartlarından “az” olan gösterildiğinde “az” olduğunu söyler.

  4. Farklı miktardaki iki varlık grubu arasından “çok” olan varlık grubunu gösterir.

  5. Farklı miktardaki iki varlık grubunu ifade eden resim kartlarından “çok” olan

  varlık grubunu ifade eden resim kartını gösterir.

  6. Farklı miktardaki iki varlık grubu veya varlık grubunu ifade eden resim

  kartlarından “çok” olan gösterildiğinde “çok” olduğunu söyler.

  7. Farklı miktardaki üç varlık grubu arasından “en az” olan varlık grubunu

  gösterir.

  8. Farklı miktardaki üç varlık grubunu ifade eden resim kartlarından “en az” olan

  varlık grubunu ifade eden resim kartını gösterir.

  9. Farklı miktarda üç varlık grubu veya varlık grubunu ifade eden resim

  kartlarından “en az” olan gösterildiğinde “en az” olduğunu söyler.

  10. Farklı miktardaki üç varlık grubu arasından “en çok” olan varlık grubunu

  gösterir.

  11. Farklı miktardaki üç varlık grubunu ifade eden resim kartlarından “en çok”

  olan varlık grubunu ifade eden resim kartını gösterir.

  12. Farklı miktardaki üç varlık grubu veya varlık grubunu ifade eden resim

  kartlarından “en çok” olan gösterildiğinde “en çok” olduğunu söyler.

   K.D.A. 2:Nesneleri çokluklarına göre sıralar.

  Davranışlar:

  1. Farklı miktardaki üç varlık grubunu azdan çoğa doğru sıraya koyar.

  2. Farklı miktardaki üçten fazla varlık grubunu azdan çoğa doğru sıraya

  koyar.

  3. Farklı miktardaki üç varlık grubunu çoktan aza doğru sıraya koyar.

  4. Farklı miktardaki üçten fazla varlık grubunu çoktan aza doğru sıraya

  koyar.

  K.D.A.3 : Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. Farklı büyüklükteki iki varlık arasından “büyük” olan varlığı gösterir.

  2. Farklı büyüklükteki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “büyük” olan

  varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

  3. Farklı büyüklükteki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “büyük “ olan gösterildiğinde “büyük” olduğunu söyler.

  4. Farklı büyüklükteki iki varlık arasından “küçük” olan varlığı gösterir.

  5. Farklı büyüklükteki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “küçük” olan

  varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

  6. Farklı büyüklükteki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “küçük” olan gösterildiğinde “küçük” olduğunu söyler.

  7. Farklı büyüklükteki üç varlık arasından “en büyük” olan varlığı gösterir.

  8. Farklı büyüklükteki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en büyük” olan

  varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

  9. Farklı büyüklükteki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “en büyük” olan gösterildiğinde “en büyük” olduğunu söyler.

  10. Farklı büyüklükteki üç varlık arasından “en küçük” olan varlığı gösterir.

  11. Farklı büyüklükteki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en küçük” olan

  varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

  12. Farklı büyüklükteki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “en küçük” olan gösterildiğinde “en küçük” olduğunu söyler.

  K.D.A.4 : Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.

  Davranışlar:

  1. Farklı büyüklükteki üç varlık grubunu büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

  2. Farklı büyüklükteki dört varlık grubunu büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

  3. Farklı büyüklükteki üç varlık grubunu küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

  4. Farklı büyüklükteki dört varlık grubunu küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

  5. Bir varlığı büyüklüklerine göre sıralanmış olarak verilen en çok dört varlık

  arasındaki sırasına uygun olarak yerleştirir.

  K.D.A. 5: Nesneleri uzun ve kısa olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. Farklı uzunluktaki iki varlık arasından “uzun” olan varlığı gösterir.

  2. Farklı uzunluktaki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “uzun” olan varlığı

  ifade eden resim kartını gösterir.

  3. Farklı uzunluktaki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “uzun” olan gösterildiğinde “uzun” olduğunu söyler.

  4. Farklı uzunluktaki iki varlık arasından “kısa” olan varlığı gösterir.

  5. Farklı uzunluktaki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “kısa” olan varlığı

  ifade eden resim kartını gösterir.

  6. Farklı uzunluktaki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “kısa” olan gösterildiğinde “kısa” olduğunu söyler.

  7. Farklı uzunluktaki üç varlık arasından “en uzun” olan varlığı gösterir.

  8. Farklı uzunluktaki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en uzun” olan

  varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

  9. Farklı uzunluktaki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “en uzun” olan gösterildiğinde “en uzun” olduğunu söyler.

  10. Farklı uzunluktaki üç varlık arasından “en kısa” olan varlığı gösterir.

  11. Farklı uzunluktaki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en kısa” olan

  varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

  12. Farklı uzunluktaki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “en kısa” olan gösterildiğinde “en kısa” olduğunu söyler.

  K.D.A. 6: Nesneleri uzunluklarına göre sıralar.

  Davranışlar:

  1. Farklı uzunluktaki üç varlığı uzundan kısaya doğru sıraya koyar.

  2. Farklı uzunluktaki dört varlığı uzundan kısaya doğru sıraya koyar.

  3. Farklı uzunluktaki üç varlığı kısadan uzuna doğru sıraya koyar.

  4. Farklı uzunluktaki dört varlığı kısadan uzuna doğru sıraya koyar.

  5. Bir varlığı uzunluklarına göre sıralanmış olarak verilen en çok dört varlık

  arasındaki sırasına uygun olarak yerleştirir.

  K.D.A. 7: Nesneleri kalın ve ince olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. Farklı kalınlıktaki iki varlık arasından “kalın” olan varlığı gösterir.

  2. Farklı kalınlıktaki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “kalın” olan varlığı

  ifade eden resim kartını gösterir.

  3. Farklı kalınlıktaki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “kalın” olan gösterildiğinde “kalın” olduğunu söyler.

  4. Farklı kalınlıktaki iki varlık arasından “ince” olan varlığı gösterir.

  5. Farklı kalınlıktaki iki varlığı ifade eden resim kartlarından “ince” olan varlığı

  ifade eden resim kartını gösterir.

  6. Farklı kalınlıktaki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “ince” olan gösterildiğinde “ince” olduğunu söyler.

  7. Farklı kalınlıktaki üç varlık arasından “en kalın” olan varlığı gösterir.

  8. Farklı kalınlıktaki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en kalın” olan varlığı

  ifade eden resim kartını gösterir.

  9. Farklı kalınlıktaki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “en kalın” olan gösterildiğinde “en kalın” olduğunu söyler.

  10. Farklı kalınlıktaki üç varlık arasından “en ince” olan varlığı gösterir.

  11. Farklı kalınlıktaki üç varlığı ifade eden resim kartlarından “en ince” olan

  varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

  12. Farklı kalınlıktaki üç varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından

  “en ince” olan gösterildiğinde “en ince” olduğunu söyler.

  K.D.A. 8: Nesneleri kalınlıklarına göre sıralar.

  Davranışlar:

  1. Farklı kalınlıktaki üç varlığı kalından inceye doğru sıraya koyar.

  2. Farklı kalınlıktaki dört varlığı kalından inceye doğru sıraya koyar.

  3. Farklı kalınlıktaki üç varlığı inceden kalına doğru sıraya koyar.

  4. Farklı kalınlıktaki dört varlığı inceden kalına doğru sıraya koyar.

  5. Bir varlığı kalınlıklarına göre sıralanmış olarak verilen en çok dört varlık

  arasındaki sırasına uygun olarak yerleştirir.

  K.D.A.9 : Nesneleri, bir nesnenin içinde ve dışında olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. Bir varlığın başka bir varlığın içinde olduğu durumu gösterir.

  2. Başka bir varlığın içinde olan varlık gösterildiğinde “içinde” olduğunu söyler.

  3. Bir varlığın başka bir varlığın içinde olduğu durumu ifade eden resim kartını

  gösterir.

  4. Başka bir varlığın içinde olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “içinde”

  olduğunu söyler.

  5. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın içine koyar.

  6. Bir varlığın başka bir varlığın dışında olduğu durumu gösterir.

  7. Başka bir varlığın dışında olan varlık gösterildiğinde “dışında” olduğunu söyler.

  8. Bir varlığın başka bir varlığın dışında olduğu durumu ifade eden resim kartını

  gösterir.

  9. Başka bir varlığın dışında olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “dışında”

  olduğunu söyler.

  10. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın dışına koyar.

   K.D.A. 10:Nesneleri, bir nesnenin üzerinde ve altında olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. Bir varlığın başka bir varlığın üzerinde olduğu durumu gösterir.

  2. Başka bir varlığın üzerinde olan varlık gösterildiğinde “üzerinde” olduğunu söyler.

  3. Bir varlığın başka bir varlığın üzerinde olduğu durumu ifade eden resim kartını

  gösterir.

  4. Başka bir varlığın üzerinde olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “üzerinde”

  olduğunu söyler.

  5. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın üzerine koyar.

  6. Bir varlığın başka bir varlığın altında olduğu durumu gösterir.

  7. Başka bir varlığın altında olan varlık gösterildiğinde “altında” olduğunu söyler.

  8. Bir varlığın başka bir varlığın altında olduğu durumu ifade eden resim kartını

  gösterir.

  9. Başka bir varlığın altında olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “altında”

  olduğunu söyler.

  10. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın altına koyar.

   K.D.A. 11:Nesneleri, bir nesnenin uzağında ve yakınında olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre uzakta olan varlığı gösterir.

  2. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre uzakta olan varlık gösterildiğinde

  “uzakta” olduğunu söyler.

  3. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre uzakta olan varlığı resim kartından

  gösterir.

  4. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre uzakta olan varlık, resim kartından

  gösterildiğinde “uzakta” olduğunu söyler.

  5. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre yakında olan varlığı gösterir.

  6. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre yakında olan varlık gösterildiğinde

  “yakında” olduğunu söyler.

  7. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre yakında olan varlığı resim kartından

  gösterir.

  8. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre yakında olan varlık, resim kartından

  gösterildiğinde “yakında” olduğunu söyler.

  9. Üç varlık arasından belirtilen varlığa göre en uzakta olan varlığı gösterir.

  10. Üç varlık arasından belirtilen varlığa göre en uzakta olan varlık gösterildiğinde

  “en uzakta” olduğunu söyler.

  11. Üç varlık arasından, belirtilen varlığa göre en uzakta olan varlığı resim kartından

  gösterir.

  12. Üç varlık arasından, belirtilen varlığa göre en uzakta olan varlık, resim kartından

  gösterildiğinde “en uzakta” olduğunu söyler.

  13. Üç varlık arasından belirtilen varlığa göre en yakında olan varlığı gösterir.

  14. Üç varlık arasından belirtilen varlığa göre en yakında olan varlık gösterildiğinde

  “en yakında” olduğunu söyler.

  15. Üç varlık arasından, belirtilen varlığa göre en yakında olan varlığı resim kartından

  gösterir.

  16. Üç varlık arasından, belirtilen varlığa göre en yakında olan varlık, resim kartından

  gösterildiğinde “en yakında” olduğunu söyler.

  K.D.A. 12: Nesneleri, bir nesnenin önünde ve arkasında olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. Bir varlığın başka bir varlığın önünde olduğu durumu gösterir.

  2. Başka bir varlığın önünde olan varlık gösterildiğinde “önünde” olduğunu söyler.

  3. Bir varlığın başka bir varlığın önünde olduğu durumu ifade eden resim kartını

  gösterir.

  4. Başka bir varlığın önünde olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “önünde”

  olduğunu söyler.

  5. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın önüne koyar.

  6. Bir varlığın başka bir varlığın arkasında olduğu durumu gösterir.

  7. Başka bir varlığın arkasında olan varlık gösterildiğinde “arkasında” olduğunu

  söyler.

  8. Bir varlığın başka bir varlığın arkasında olduğu durumu ifade eden resim kartını

  gösterir.

  9. Başka bir varlığın arkasında olan varlık, resim kartından gösterildiğinde

  “arkasında” olduğunu söyler.

  10. Söylendiğinde bir varlığı başka bir varlığın arkasına koyar.

  K.D.A.13 : Nesneleri, bir nesnenin sağında, solunda ve arasında olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre sağda olanı gösterir.

  2. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre sağda olan gösterildiğinde “sağda”

  olduğunu söyler.

  3. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre sağda olan varlığı resim kartından

  gösterir.

  4. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre sağda olan varlık, resim kartından

  gösterildiğinde “sağda” olduğunu söyler.

  5. Söylendiğinde bir varlığı diğer varlığın sağına koyar.

  6. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre solda olanı gösterir.

  7. İki varlık arasından belirtilen varlığa göre solda olan gösterildiğinde “solda”

  olduğunu söyler.

  8. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre solda olan varlığı resim kartından

  gösterir.

  9. İki varlık arasından, belirtilen varlığa göre solda olan varlık, resim kartından

  gösterildiğinde “solda” olduğunu söyler.

  10. Söylendiğinde bir varlığı diğer varlığın soluna koyar.

  11. Üç varlıktan, arada olan varlığı gösterir.

  12. Üç varlıktan, arada olan varlık gösterildiğinde “arada” olduğunu söyler.

  13. Üç varlıktan, arada olan varlığı resim kartından gösterir.

  14. Üç varlıktan, arada olan varlık, resim kartından gösterildiğinde “arada” olduğunu

  söyler.

  15. Söylendiğinde bir varlığı iki varlığın arasına koyar.

  K.D.A.14 : Nesneleri boş ve dolu olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. İki varlık arasından dolu olanı gösterir.

  2. İki varlık arasından dolu olan gösterildiğinde “dolu” olduğunu söyler.

  3. İki resim kartından dolu olan varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

  4. Dolu olan varlığı ifade eden resim kartı gösterildiğinde “dolu” olduğunu söyler.

  5. İki varlık arasından boş olanı gösterir.

  6. İki varlık arasından boş olan gösterildiğinde “boş” olduğunu söyler.

  7. İki resim kartından boş olan varlığı ifade eden resim kartını gösterir.

  8. Boş olan varlığı ifade eden resim kartı gösterildiğinde “boş” olduğunu söyler.

  K.D.A. 15: Nesneleri yüksekte ve alçakta olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. İki varlık arasından yüksekte olanı gösterir.

  2. İki varlık arasından yüksekte olan gösterildiğinde “yüksekte” olduğunu söyler.

  3. Resim kartında, iki varlık arasından yüksekte olanı gösterir.

  4. Resim kartında, iki varlık arasından yüksekte olan gösterildiğinde “yüksekte”

  olduğunu söyler.

  5. İki varlık arasından alçakta olanı gösterir.

  6. İki varlık arasından alçakta olan gösterildiğinde “alçakta” olduğunu söyler.

  7. Resim kartında, iki varlık arasından alçakta olanı gösterir.

  8. Resim kartında, iki varlık arasından alçakta olan gösterildiğinde “alçakta”

  olduğunu söyler.

  9. Üç varlık arasından en yüksekte olanı gösterir.

  10. Üç varlık arasından en yüksekte olan gösterildiğinde “en yüksekte” olduğunu

  söyler.

  11. Resim kartında, üç varlık arasından en yüksekte olanı gösterir.

  12. Resim kartında, üç varlık arasından en yüksekte olan gösterildiğinde

  “en yüksekte” olduğunu söyler.

  13. Üç varlık arasından en alçakta olanı gösterir.

  14. Üç varlık arasından en alçakta olan gösterildiğinde “en alçakta” olduğunu söyler.

  15. Resim kartında, üç varlık arasından en alçakta olanı gösterir.

  16. Resim kartında, üç varlık arasından en alçakta olan gösterildiğinde “en alçakta”

  olduğunu söyler.

  K.D.A.16 : Nesneleri ağır ve hafif olma durumuna göre ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. Ağırlıkları farklı iki varlığı elle tartarak “ağır” olanı gösterir.

  2. Ağırlıkları farklı iki varlığı elle tartarak ağır olan varlığın “ağır” olduğunu söyler.

  3. Ağırlıkları farklı iki varlığı elle tartarak “hafif” olanı gösterir.

  4. Ağırlıkları farklı iki varlığı elle tartarak hafif olan varlığın “hafif” olduğunu söyler.

  5. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak “en ağır” olanı gösterir.

  6. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak en ağır olan varlığın “en ağır” olduğunu

  söyler.

  7. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak “en hafif” olanı gösterir.

  8. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak en hafif olan varlığın “en hafif” olduğunu

  söyler.

  K.D.A. 17: Nesneleri ağırlıklarına göre sıralar.

  Davranışlar:

  1. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak en ağırdan en hafife doğru sıraya koyar.

  2. Ağırlıkları farklı üç varlığı elle tartarak en hafiften en ağıra doğru sıraya koyar.

  RİTMİK SAYMA

  K.D.A.1 : Birer ritmik sayar.

  Davranışlar:

  1. 1’den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar birer ritmik sayar.

  2. Verilen herhangi bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar birer ritmik sayar.

  3. Nesneler üzerinde, 1’den 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar birer ritmik sayar.

  4. Nesne resim kartları üzerinde, 1’den 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar birer ritmik sayar.

  5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’dan başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar.

  6. Verilen herhangi bir sayıdan başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar.

  K.D.A.2 : Beşer ritmik sayar.

  Davranışlar:

  1. 5’ten başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’ye kadar beşer ritmik sayar.

  2. 5’in katı olan bir sayıdan başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’ye kadar beşer ritmik sayar.

  3. Nesneler üzerinde 5’ten başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’ye

  kadar beşer ritmik sayar.

  4. Nesne resim kartları üzerinde 5’ten başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

  100)’ye kadar beşer ritmik sayar.

  5. 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’den başlayarak geriye doğru beşer ritmik

  sayar.

  6. 5’in katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayar.

  K.D.A.3 : Onar ritmik sayar.

  Davranışlar:

  1. 10’dan başlayarak 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar onar ritmik sayar.

  2. 10’un katı olan bir sayıdan başlayarak 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a

  3. Nesneler üzerinde, 10’dan başlayarak 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar

  onar ritmik sayar.

  4. Nesne resim kartları üzerinde, 10’dan başlayarak 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90,

  100)’a kadar onar ritmik sayar.

  5. 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’dan başlayarak geriye doğru onar ritmik sayar.

  6. 10’un katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru onar ritmik sayar.

  K.D.A. 4: İkişer ritmik sayar.

  Davranışlar:

  1. 2’den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a kadar ikişer ritmik

  sayar.

  2. 2’in katı olan bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a

  kadar ikişer ritmik sayar.

  3. Nesneler üzerinde, 2’den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)’a

  kadar ikişer ritmik sayar.

  4. Nesne resim kartları üzerinde 2’den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

  100)’a kadar ikişer ritmik sayar.

  5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)dan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik

  sayar.

  6. 2’nin katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayar.

  K.D.A.5 : Üçer ritmik sayar.

  Davranışlar:

  1. 3’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde üçer ritmik sayar.

  2. 3’ün katı olan bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)

  içinde üçer ritmik sayar.

  3. Nesneler üzerinde, 3’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)

  içinde üçer ritmik sayar.

  4. Nesne resim kartları üzerinde, 3’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

  100) içinde üçer ritmik sayar.

  5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde 3’ün katı olan bir sayıdan

  başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayar.

  6. 3’ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayar.

  K.D.A. 6: Dörder ritmik sayar.

  Davranışlar:

  1. 4’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde dörder ritmik sayar.

  2. 4’ün katı olan bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde

  dörder ritmik sayar.

  3. Nesneler üzerinde, 4’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde

  dörder ritmik sayar.

  4. Nesne resim kartları üzerinde, 4’ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

  100) içinde dörder ritmik sayar.

  5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde 4’ün katı olan bir sayıdan başlayarak

  geriye doğru dörder ritmik sayar.

  6. 4’ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru dörder ritmik sayar.

  DOĞAL SAYILAR

  K.D.A. 1: Rakamları yazar.

  Davranışlar:

  1. Rakamları şekline ve yazılış yönlerine uygun olarak havada parmakla yazar.

  2. Rakamları şekline ve yazılış yönlerine uygun olarak sıra üzerine parmakla yazar.

  3. Rakamları şekline ve yazılış yönlerine uygun olarak çöp, fasulye vb. araçlarla

  yazar.

  4. Yazılı verilmiş rakamların üzerinden çizer.

  5. Kesik çizgilerle verilmiş rakamların üzerinden çizer.

  6. Söylenen sayıyı rakamla yazar.

  7. Söylenen sayıyı yazıyla yazar.

  K.D.A.2 :1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 doğal sayılarını kavrar.

  Davranışlar:

  1. Farklı sayıda nesnelerden oluşan kümeler içinden 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane

  nesnesi olanı gösterir.

  2. 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane nesnesi olan küme gösterildiğinde nesne sayısının

  1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane olduğunu söyler.

  3. Farklı sayıda nesnelerden oluşan kümeleri ifade eden resim kartları arasından

  1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane nesnesi olanı gösterir.

  4. 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane nesneyi ifade eden resim kartı gösterildiğinde

  nesne sayısının 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) tane olduğunu söyler.

  5. Söylendiğinde nesne kümesi içinden 1(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) nesne alır.

  6. Bir sayı simgesi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) gösterildiğinde farklı sayıda

  nesnelerden oluşan kümeler içinden, sayı simgesi miktarı kadar nesneden

  oluşan kümeyi gösterir.

  7. Sayı simgesi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) gösterildiğinde farklı sayıda nesnelerden

  oluşan kümeleri ifade eden resim kartları içinden, sayı simgesi miktarını ifade

  eden resim kartını gösterir.

  8. Gösterilen nesne kümesindeki nesne sayısını ifade eden sayı simgesini

  gösterir.

  9. Bir nesne kümesini ifade eden resim kartı gösterildiğinde karşılığı olan sayı

  simgesini gösterir.

  10. Bir sayı simgesi gösterildiğinde nesne kümesi içinden gösterilen sayı simgesi

  miktarı kadar nesne alır.

  11. Sayı simgeleri içinden söylenen sayı simgesini gösterir.

  12. Gösterilen sayı simgesinin adını söyler.

  13. Sayı simgelerini ifade eden resim kartından söylenen sayı simgesini gösterir.

  14. Bir sayı simgesini ifade eden resim kartı gösterildiğinde gösterilen sayı

  simgesinin adını söyler.

  K.D.A. 3: “0” doğal sayısını kavrar

  Davranışlar:

  1. Verilen kümeler arasından elemanı olmayan kümeyi gösterir.

  2. Boş kümenin eleman sayısının 0 (sıfır) olduğunu söyler.

  3. Boş kümenin eleman sayısını yazıyla yazar.

  4. Boş kümenin eleman sayısını rakamla yazar.

  5. Bir boş küme çizer.

  6. Günlük yaşamdan boş kümeye örnekler söyler.

  7. Eleman sayısı 0 (sıfır) olan kümeye elemanlar katarak boş olmayan kümeler

  söyler/yazar.

   K.D.A. 4:İki basamaklı doğal sayıları kavrar.

  Davranışlar:

  1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen iki basamaklı doğal sayının aynısını

  gösterir.

  2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen iki basamaklı doğal sayıyı gösterir.

  3. Gösterilen iki basamaklı doğal sayısının kaç olduğunu söyler.

  4. İki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırır.

  5. İki basamaklı bir doğal sayıdaki onlukları ve birlikleri gösterir.

  6. Söylenen iki basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

  7. Rakamla yazılı iki basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

  8. İki basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

   K.D.A. 5:Üç basamaklı doğal sayıları kavrar.

  Davranışlar:

  1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen üç basamaklı doğal sayının aynısını

  gösterir.

  2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen üç basamaklı doğal sayıyı gösterir.

  3. Gösterilen üç basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.

  4. Üç basamaklı bir doğal sayıyı yüzlük, onluk ve birliklerine ayırır.

  5. Üç basamaklı bir doğal sayıdaki yüzlük, onluk ve birlikleri gösterir.

  6. Söylenen üç basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

  7. Rakamla yazılı üç basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

  8. Üç basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

   K.D.A. 6:Dört basamaklı doğal sayıları kavrar.

  Davranışlar:

  1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen dört basamaklı doğal sayının aynısını

  gösterir.

  2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen dört basamaklı doğal sayıyı gösterir.

  3. Gösterilen dört basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.

  4. Dört basamaklı bir doğal sayıyı binlik, yüzlük, onluk ve birliklerine ayırır.

  5. Dört basamaklı bir doğal sayıdaki binlik, yüzlük, onluk ve birlikleri gösterir.

  6. Söylenen dört basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

  7. Rakamla yazılı dört basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

  8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

  K.D.A. 7: Beş, altı ve daha fazla basamaklı sayıları kavrar.

  Davranışlar:

  1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen beş (altı, yedi...) basamaklı doğal sayının

  aynısını gösterir.

  2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen beş (altı, yedi...) basamaklı doğal sayıyı

  gösterir.

  3. Gösterilen beş (altı, yedi...) basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.

  4. Beş (altı, yedi...) basamaklı bir doğal sayının belirtilen basamaklarındaki

  rakamların sayı değerlerini söyler.

  5. Söylenen beş (altı, yedi...) basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

  6. Rakamla yazılı beş (altı, yedi...) basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

  7. Beş (altı, yedi...) basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı

  söyler.

  K.D.A. 8: Sayı doğrusunu kavrar.

  Davranışlar:

  1. Sayı doğrusu üzerinde verilen doğal sayıları söyler.

  2. Bir sayı doğrusu üzerinde boş bırakılan yerlere uygun doğal sayıları yazar.

  3. Bir sayı doğrusuna, belirtilen sınırlar içindeki doğal sayıları yazar.

  4. Bir sayı doğrusu yaparak belirtilen sayıları bu doğru üzerinde uygun şekilde

  yerleştirir.

  K.D.A. 9: Doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkisini ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. Bir basamaklı iki doğal sayıdan büyük ve küçük olanı gösterir.

  2. Bir basamaklı üç doğal sayıyı küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

  3. Bir basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

  4. İki basamaklı iki doğal sayıdan büyük ve küçük olanı gösterir.

  5. İki basamaklı üç doğal sayıyı küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

  6. İki basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

  7. Üç basamaklı iki doğal sayıdan büyük ve küçük olanı gösterir.

  8. Üç basamaklı üç doğal sayıyı küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

  9. Üç basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

  10. Dört basamaklı iki doğal sayıdan büyük ve küçük olanı gösterir.

  11. Dört basamaklı üç doğal sayıyı küçükten büyüğe doğru sıraya koyar.

  12. Dört basamaklı üç doğal sayıyı büyükten küçüğe doğru sıraya koyar.

  13. “Büyük” simgesini yazarak gösterir.

  14. “Küçük” simgesini yazarak gösterir.

  15. Yazılı olarak verilen iki doğal sayı arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisini “>”,“<”

  simgeleri ile yazar.

  16. Söylenen iki doğal sayı arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisini “>”,“<”simgeleri ile

  yazar.

  17. İkiden fazla doğal sayıyı büyüklük küçüklük sırasına koyup, bu sırayı “>” ve “<”

  simgeleri ile yazar.

  K.D.A. 10: Tek ve çift doğal sayıları ayırt eder.

  Davranışlar:

  1. 10’a kadar olan çift doğal sayıları söyler.

  2. 10’a kadar olan tek doğal sayıları söyler.

  3. En çok dört basamaklı olarak verilen bir doğal sayının tek veya çift doğal sayı

  olduğunu söyler.

  4. En çok beş basamaklı olarak verilen beş doğal sayı arasından tek sayıları söyler.

  5. En çok beş basamaklı olarak verilen beş doğal sayı arasından çift sayıları söyler.

  K.D.A. 11: Sıra bildiren sayıları kavrar.

  Davranışlar:

  1. Sayıların sağına konulan noktanın sıra bildirdiğini söyler.

  2. Sıra bildiren bir sayıyı okur.

  3. 20’ye kadar olan, yazıyla verilmiş sıra bildiren bir sayıyı simgeyle yazar.

  4. Sıra bildiren sayıların nerelerde kullanıldığını söyler.

  K.D.A. 12: Romen rakamlarını kavrar.

  Davranışlar:

  1. Romen rakamlarının kullanıldığı yerleri söyler.

  2. Yazı ile verilen bir sayıyı Romen rakamı ile yazar.

  3. Söylenen bir sayıyı Romen rakamı ile yazar.

  4. Romen rakamı ile verilen bir sayıyı söyler.

  5. Romen rakamı ile verilen bir sayıyı yazar.

  TOPLAMA İŞLEMİ

   K.D.A.1:Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.

  Davranışlar:

  1. Bir basamaklı bir doğal sayıyla, bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir

  basamaklı çıkacak şekilde yan yana toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  2. Bir basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir

  basamaklı çıkacak şekilde alt alta toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  3. Bir basamaklı bir doğal sayıyla, bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki

  basamaklı çıkacak şekilde yan yana toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  4. Bir basamaklı bir doğal sayıyla, bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki

  basamaklı çıkacak şekilde alt alta toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  5. Bir basamaklı üç doğal sayıyı sonuç bir basamaklı çıkacak şekilde yan yana

  toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  6. Bir basamaklı üç doğal sayıyı sonuç bir basamaklı çıkacak şekilde alt alta

  toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  7. Bir basamaklı üç doğal sayıyı sonuç iki basamaklı çıkacak şekilde yan yana

  toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  8. Bir basamaklı üç doğal sayıyı sonuç iki basamaklı çıkacak şekilde alt alta

  toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  9. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  10. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki basamaklı

  çıkacak şekilde eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  11. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı sonuç üç basamaklı

  çıkacak şekilde eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  12. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  13. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz, sonuç iki

  basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  14. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz, sonuç üç

  basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  15. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  16. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  17. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  18. En fazla üç basamaklı en fazla dört doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu

  yazar/söyler.

  19. Dört basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  20. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  21. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp

  sonucu yazar/söyler.

  22. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz, sonuç

  dört basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  23. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı, sonuç beş

  basamaklı çıkacak şekilde eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  24. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapıp

  sonucunu yazar/söyler.

  K.D.A. 2: Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.

  Davranışlar:

  1. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  2. iki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki basamaklı

  çıkacak şekilde eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  3. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı sonuç üç basamaklı

  çıkacak şekilde eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  4. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı iki doğal sayıyı eldeli toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  5. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli, sonuç iki

  basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  6. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli, sonuç üç

  basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  7. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  8. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  9. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  10. En fazla üç basamaklı, en fazla dört doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu

  yazar/söyler.

  11. Dört basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  12. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp

  sonucunu yazar/söyler.

  13. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli, sonuç dört

  basamaklı çıkacak şekilde toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  14. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı sonuç dört

  basamaklı çıkacak şekilde eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  15. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı sonucu beş

  basamaklı olacak şekilde eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.

  16. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapıp sonucunu

  yazar/söyler.

  K.D.A.3 : Toplama işlemini kullanarak problem çözer.

  Davranışlar:

  1. Bir basamaklı bir doğal sayıyı bir basamaklı bir doğal sayıyla toplayarak problem

  çözer.

  2. Bir basamaklı doğal sayılar içinden üç sayıyı kullanarak eldesiz toplam işlemi ile

  problem çözer.

  3. İki basamaklı bir doğal sayıyı bir basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  4. İki basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  5. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir/iki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  6. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  7. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  8. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  9. Dört basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  10. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  11. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  12. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  13. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

  problem çözer.

  14. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

  problem çözer.

  15. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir/iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli toplayarak

  problem çözer.

  16. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

  problem çözer.

  17. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

  problem çözer.

  18. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak

  problem çözer.

  19. Dört basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

  problem çözer.

  20. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

  problem çözer.

  21. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

  problem çözer.

  22. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak

  problem çözer.

  23. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldesiz eldeli toplama işlemi yaparak

  problem çözer.

  ÇIKARMA İŞLEMİ

  K.D.A.1 : Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.

  Davranışlar:

  1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı yan yana çıkarıp

  sonucunu yazar/söyler.

  2. Bir basamaklı bir doğal sayıdan, bir basamaklı bir doğal sayıyı alt alta çıkarıp

  sonucunu yazar/söyler.

  3. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde bir

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  4. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde bir

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  6. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  7. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde üç

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde bir

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  9. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  10. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde üç

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  11. Dört basamaklı bir doğal sayıdan onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde dört

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  K.D.A.2 : Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.

  Davranışlar:

  1. İki basamaklı bir doğal sayıdan onluk bozmayı gerektirecek şekilde bir basamaklı

  bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  2.İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde iki basamaklı

  bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  3. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektiren bir basamaklı

  bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  4. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektiren iki basamaklı

  bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük bozmayı gerektiren üç basamaklı

  bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazar/söyler.

  6. Dört basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük bozmayı gerektiren bir basamaklı

  bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  7. Dört basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektiren iki

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektiren üç

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  9. Dört basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektiren dört

  basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

  10. Beş ve daha fazla basamaklı bir doğal sayıdan onluk, yüzlük, binlik onbinlik...

  bozmayı gerektiren bir, iki, üç, dört ve daha fazla basamaklı sayıyı çıkarıp

  sonucunu yazar/söyler.

   K.D.A.3 :Çıkarma işlemini kullanarak problem çözer.

  Davranışlar:

  1. Bir basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkararak problem

  çözer.

  2. İki basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

  çıkararak problem çözer.

  3. İki basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

  çıkararak problem çözer.

  4. Üç basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

  çıkararak problem çözer.

  5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

  çıkararak problem çözer.

  6. Üç basamaklı bir doğal sayıdan üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

  çıkararak problem çözer.

  7. Dört basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

  çıkararak problem çözer.

  8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

  çıkararak problem çözer.

  9. Dört basamaklı bir doğal sayıdan üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

  çıkararak problem çözer.

  10. Dört basamaklı bir doğal sayıdan dört basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan

  çıkararak problem çözer.

  11. İki basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozarak

  çıkarıp problem çözer.

  12. İki basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozarak

  çıkarıp problem çözer.

  13. Üç basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük

  bozarak çıkarıp problem çözer.

  14. Üç basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük

  bozarak çıkarıp problem çözer.

  15. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük

  bozarak çıkarıp problem çözer.

  16. Dört basamaklı bir doğal sayıdan bir basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük,

  binlik bozarak çıkarıp problem çözer.

  17. Dört basamaklı bir doğal sayıdan iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük,

  binlik bozarak çıkarıp problem çözer.

  18. Dört basamaklı bir doğal sayıdan üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük,

  binlik bozarak çıkarıp problem çözer.

  19. Dört basamaklı bir doğal sayıdan dört basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük,

  binlik bozarak çıkarıp problem çözer.

  20. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla onluk, yüzlük, binlik, onbirlik...

  bozmayı gerektirmeyen gerektiren çıkarma işlemi ile problem çözer.

  ÇARPIM TABLOSU

   K.D.A. 1:Çarpım tablosunu ezbere bilir.

  Davranışlar:

  1.1 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

  2. 2 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

  3. 3 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

  4. 4 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

  5. 5 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

  6. 6 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

  7. 7 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

  8. 8 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

  9. 9 Rakamının sırasıyla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ile çarpımının sonucunu ezbere bilir.

  ÇARPMA İŞLEMİ

   K.D.A.1 :Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.

  Davranışlar:

  1.Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir

  basamaklı olacak şekilde yan yana çarpıp sonucu yazar/söyler.

  2. Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir

  basamaklı çıkacak şekilde alt alta çarpıp sonucunu yazar/söyler.

  3. Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki

  basamaklı çıkacak şekilde yan yana çarpıp sonucunu yazar/söyler.

  4. Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki

  basamaklı çıkacak şekilde alt alta eldesiz çarpıp sonucunu yazar/söyler.

  5. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp

  sonucunu yazar/söyler.

  6. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp

  sonucunu yazar/söyler.

  7. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp

  sonucunu yazar/söyler.

  8. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp

  sonucunu yazar/söyler.

  9. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp

  sonucunu yazar/söyler.

  10. Üçten fazla basamaklı doğal sayılar içinde eldesiz çarpma işlemi yapıp

  sonucunu yazar/söyler.

   K.D.A. 2:Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar.

  Davranışlar:

  1. İki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp

  sonucunu yazar/söyler.

  2. Üç basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp

  sonucunu yazar/söyler.

  3. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp

  sonucunu yazar/söyler.

  4. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp

  sonucunu yazar/söyler.

  5. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp

  sonucunu yazar/söyler.

  6. Üçten fazla basamaklı doğal sayılar içinde eldeli çarpma işlemi yapıp

  sonucunu yazar/söyler.

  K.D.A.3 : Çarpma işlemini kullanarak problem çözer.

  Davranışlar:

  1. Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı çarparak problem

  çözer.

  2. İki basamaklı bir doğal sayıyı bir basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz çarparak

  problem çözer.

  3. Üç basamaklı bir doğal sayıyı bir basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz çarparak

  problem çözer.

  4. İki basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz çarparak

  problem çözer.

  5. Üç basamaklı bir doğal sayı

  Yazı kaynağı : www.rehabilitasyon.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap