Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nazım hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala saian

  1 ziyaretçi

  nazım hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala saian bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Nazim Hikmet Vatan Hainligine Devam Ediyor Hala Şiiri - İsmail Uysal Özden Özgür

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  Vatan Haini
  Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.
  Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet.
  Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.
  Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran
  puntolarla,
  bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamsonun
  66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali
  Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
  Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
  Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

  Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt
  hainiyim, ben vatan hainiyim.
  Vatan çiftliklerinizse,
  kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,
  vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,
  vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
  fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,
  vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,
  vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,
  ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
  vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,
  vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,
  ben vatan hainiyim.
  Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla:
  Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

  NAZIM HİKMET

  Yazı kaynağı : www.antoloji.com

  Nazim Hikmet - Vatan Haini

  "N�z�m Hikmet vatan hainli�ine devam ediyor h�l�.
  Amerikan emperyalizminin yar� s�m�rgesiyiz, dedi Hikmet.
  N�z�m Hikmet vatan hainli�ine devam ediyor h�l�."
  Bir Ankara gazetesinde ��kt� bunlar, �� s�tun �st�ne, kapkara hayk�ran puntolarla,
  bir Ankara gazetesinde, foto�raf� yan�nda Amiral Vilyamson'un
  66 santimetre karede g�l�yor, a�z� kulaklar�nda, Amerikan amirali
  Amerika, b�t�emize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
  "Amerikan emperyalizminin yar� s�m�rgesiyiz, dedi Hikmet
  N�z�m Hikmet vatan hainli�ine devam ediyor h�l�."

  Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt
             hainiyim, ben vatan hainiyim.
  Vatan �iftliklerinizse,
  kasalar�n�z�n ve �ek defterlerinizin i�indekilerse vatan,
  vatan, �ose boylar�nda gebermekse a�l�ktan,
  vatan, so�ukta it gibi titremek ve s�tmadan k�vranmaksa yaz�n,
  fabrikalar�n�zda al kan�m�z� i�mekse vatan,
  vatan t�rnaklar�ysa a�alar�n�z�n,
  vatan, m�zrakl� ilm�halse, vatan, polis copuysa,
  �deneklerinizse, maa�lar�n�zsa vatan,
  vatan, Amerikan �sleri, Amerikan bombas�, Amerikan donanmas� topuysa,
  vatan, kurtulmamaksa kokmu� karanl���m�zdan,
                              ben vatan hainiyim.
  Yaz�n �� s�tun �st�ne kapkara hayk�ran puntolarla :
  N�z�m Hikmet vatan hainli�ine devam ediyor h�l�.


                                                                                  28.7.962

  Yazı kaynağı : sub1.farmaupdate.com

  Vatan Haini /Nazım Hikmet - YouTube

  Nazim Hikmet - Vatan Haini

  "N�z�m Hikmet vatan hainli�ine devam ediyor h�l�.
  Amerikan emperyalizminin yar� s�m�rgesiyiz, dedi Hikmet.
  N�z�m Hikmet vatan hainli�ine devam ediyor h�l�."
  Bir Ankara gazetesinde ��kt� bunlar, �� s�tun �st�ne, kapkara hayk�ran puntolarla,
  bir Ankara gazetesinde, foto�raf� yan�nda Amiral Vilyamson'un
  66 santimetre karede g�l�yor, a�z� kulaklar�nda, Amerikan amirali
  Amerika, b�t�emize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
  "Amerikan emperyalizminin yar� s�m�rgesiyiz, dedi Hikmet
  N�z�m Hikmet vatan hainli�ine devam ediyor h�l�."

  Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt
             hainiyim, ben vatan hainiyim.
  Vatan �iftliklerinizse,
  kasalar�n�z�n ve �ek defterlerinizin i�indekilerse vatan,
  vatan, �ose boylar�nda gebermekse a�l�ktan,
  vatan, so�ukta it gibi titremek ve s�tmadan k�vranmaksa yaz�n,
  fabrikalar�n�zda al kan�m�z� i�mekse vatan,
  vatan t�rnaklar�ysa a�alar�n�z�n,
  vatan, m�zrakl� ilm�halse, vatan, polis copuysa,
  �deneklerinizse, maa�lar�n�zsa vatan,
  vatan, Amerikan �sleri, Amerikan bombas�, Amerikan donanmas� topuysa,
  vatan, kurtulmamaksa kokmu� karanl���m�zdan,
                              ben vatan hainiyim.
  Yaz�n �� s�tun �st�ne kapkara hayk�ran puntolarla :
  N�z�m Hikmet vatan hainli�ine devam ediyor h�l�.


                                                                                  28.7.962

  Yazı kaynağı : siir.gen.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap