Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nasrun minallâhi ve fethun karîb duası fazileti

  1 ziyaretçi

  nasrun minallâhi ve fethun karîb duası fazileti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Önemli bir konuda başarılı olmak için okunacak Âyet-i Kerim

  Önemli bir konuda  başarılı olmak,içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak isteyen aşağıdaki ayeti abdestli olarak 340 defa  okur ise;

  Saff süresi 13 ncü Âyet-i Kerim..bir bölümü..

  Başarılı olmak istediği konuda başarlı olur.

  Zor durumdan kurtulmak isteyen kimse  okursa,içinde bulunduğu zor ve sıkıntılı durumdan kurtulur.İnşallah Allah’ın izniyle.

  نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ
  “Nasrun minallâhi ve fethun karîb(karîbun)”

  Yardım ve zafer Allah’tan ve pek yakın bir fetih

  Yazı kaynağı : mutlulugunsifresi.com

  ŞİFA AYETLERİ VE DUALARI

  Bismillahirrahmanirrahim. Kemâin enzelnâhü mines semâ-i fahteleta bihi nebâtül ardı feesbaha heşîmen tezrûhur riyâh. Yâ Hağkaltâîl Hüvallâ hüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybü veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Yâ Cağtefhâîl Yevmel âzifeti izel kulûbü ledel hanâciri kâzimîne mâ liz zâlimîne min
  hamîmin ve lâ şefîın yutâ’. Yâ Dağzayâîl Alimet nefsin mâ ahdarat. Felâ uksimü bil hunnes. Elcevâril künnes.Velleyli izâ asas. Ves subhi izâ teneffes. Yâ Vağkahâîl Sât. Vel kurâni ziz
  zikr. belillezîne keferû fî ızzetin ve şikâk Yâ Dağşemcâîl. Tevekkelû yâ huddâme hâzihil âyâtiş şerîfeti ve yâ eyyühes seyyid Meytatarûn. Bi tehyici kalbe fülânete binti fülânete alâ mehabetî ve meveddetî elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate alâ mülkü Süleymân ibni Dâvud aleyhimesselâmü ve bi hakkit tevrâti vel incîli vez zebûri ve bi hakkil fürnil azîmü ve bi hakki Muhammedinil Mustafa sallallâhü aleyhi ve selem. Ve bi hakki hâzihil âyâtil ızâmi vel esmâil kirâmi ve bi hakki kecağzamheyûşin
  allâhümme innî eselüke en tüsahhrali ve tüharrikelî kalbehâ fülânete binti fülânete alâ mehabetî ve meveddetî. Nasrun minallâhi ve fethun karîb.

  Yazı kaynağı : sifaayetleridualari.blogspot.com

  Şansın ve Bahtın Açılması İçin Okunacak Dua

  Şansın ve Bahtın Açılması İçin Okunacak Dua

  Şansım Bahtım Açılsın Niyeti İle Okunur :

  Her gün şansım bahtım açılsın diye niyet ederek 340 defa okuyanın bahtı Allahın izni ile açılır.

  ” NESRÜN MENELLAHİ VE FETHÜN KARİB ”

  Saff / 13 - Ve uhrâ tuhıbbûnehâ, nasrun minallâhi ve fethun karîb(karîbun), ve beşşiril mû’minîn(mû’minîne). 

  Diyanet Vakfi = Seveceğiniz başka bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri (bunlarla) müjdele. 

  Bahtın Açılması İçin Okunacak Dualar

  Günde 21 defa okumaya devam eden kimselerin her türlü şansı,kısmeti ve bahtı açılır Allah’ın izni ile.

  “Yâ Allame’l guyub,yâ Gaffare’z zunub,Yâ Settare’l u’yub,Yâ Kâşife’l kurub,Yâ Mukallibe’l kulub,Yâ Munevvire’l kulub,ya Enise’l kulub,Yâ Müferrice’l humum,Yâ Muneffise’l gumum.Subhaneke la ilâhe illa ente hallisna mine’nnar.”

  Bahtın ve Talihin açılması için okunacak bir diğer dua ise "Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bi hakkı ve ente hayrul fatihin" her gün 129 defa okunur.

  Yazı kaynağı : www.muglaturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap