Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nasreddin hoca zaman yolcusu sinema

  1 ziyaretçi

  nasreddin hoca zaman yolcusu sinema bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

  Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

  �Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu� filmi vizyona giriyor

  �Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu� filmi vizyona giriyor

  TRT �ocuk'un ilgiyle izlenen �izgi filmi "Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu", yenilenen tasar�m�yla beyaz perde i�in g�n say�yor. Minik izleyiciler, y�llard�r televizyon ekran�nda iki boyutlu olarak izledikleri Nasreddin Hoca'y� sinema salonunda �� boyutlu bir �ekilde g�recek ve onunla birlikte maceralara at�lacak.

  F�LM�N E�LENCEL� M�Z�KLER�NDE MURAT DALKILI� �MZASI

  Uzun ve titiz bir haz�rl�k s�reci sonunda tamamlanan 3D animasyon t�r�ndeki film; dostluk, arkada�l�k ve i� birli�inin ba�ar�ya g�t�ren yollar�n� ortaya koyan evrensel bir mesaja sahip. Nasreddin Hoca'n�n zamanda yolculuk arac�na yanl��l�kla giren iki h�rs�z y�z�nden i�lerin kar��mas�n� konu alan film, �ocuklar� b�y�k bir ser�vene e�lik etmeye davet ediyor. Nurullah Yenihan ve Naser Merati'nin y�netmenli�ini �stlendi�i filmin senaryosunu Ay�e Banu Ba�ar�c� kaleme ald�. Filmin e�lenceli m�ziklerini ise Murat Dalk�l�� ve Burak �ambel haz�rlad�.

  "NASREDD�N HOCA: ZAMAN YOLCUSU" F�LM�N�N KONUSU

  Dinamik bir senaryo yap�s�nda olan filmin konusu ��yle: Nasreddin Hoca'n�n zamanda yolculuk arac�na yanl��l�kla giren iki h�rs�z y�z�nden i�ler kar���r. Kahramanlar�m�z olaylar�n ak���n� d�zeltmek i�in heyecanl� bir maceraya at�l�r. Kahramanlar, iki farkl� zaman aras�nda de�i�en hayat ko�ullar�n� uyumlu h�le getirmek i�in �abalarlar. "Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu" 9 Aral�k'ta t�m T�rkiye'de sinemalarda izleyiciyle bulu�acak.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap