Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırma

  1 ziyaretçi

  nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırma bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Nüfus Cüzdanı İşlemleri

  T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

  WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

  T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

  Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

  Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

  Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

  Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

  Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

  İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

  Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

  Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

  Yazı kaynağı : www.avcilar.gov.tr

  Nufus Cüzdanı İşlemleri

  Yenileme ve Kayıp
  Nüfus aile kütüklerine kayıt edilen her Türk vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. Nüfus Cüzdanı yenileme ve kayıptan almak için, ikamet edilen yer muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesi ve 1 fotoğraf ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurulur.

  Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotoğrafın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anandaki halini yansıtan en son altı ay içerisinde çekilmiş olması ayrıca erkeklerin baş açık tam cepheden, kadınların ise alın ve çeneleri açık olmak üzere baş örtülü fotoğrafı kabul edilir.

  Nüfus cüzdanları imza karşılığında reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana, baba, veli veya vasilerine verilir.

  Doğumdan
  Her doğum olayının, doğumun olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.

  Doğum olayının baba, anne, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orda bulunmaması hallerinde, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.

  Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır.

  Başvuru Yeri
  Valilik/Kaymakamlık Nüfus Müdürlüğü

  Gerekli Belgeler
  Yenileme ve kayıptan;
  1- Muhtardan kayıp ve değiştirme belgesi (fotoğraflı)
  2- 1 Adet fotoğraf

  Doğumdan
  1- Doğum kağıdı (hastane belgesi, rapor)
  2- Anne ve babadan birinin nüfus cüzdanı ile başvurusu

  Nüfus Kayıt Örneği
  Nüfus Kayıt Örneği, kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir.

  Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Düzeltmeler ancak onaylanmış olduğu takdirde kabul edilir.

  Düzenleme tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılmayan nüfus kayıt örneği geçerliliğini kayıp eder.

  Yabancı ülkelerdeki yerel makamlara verilmek üzere istenen nüfus kaydı, Doğum, Ölüm ve Evlenme belgeleri örnekleri için bu amaçla basımı yaptırılmış veya bilgisayar ortamında hazırlanan çok dilde hazırlanmış formlar kullanılır.

  Nüfus kayıt örneği yazılı olarak istenir. Yazı veya dilekçe de kayıt örneğinin istenmesinin nedeni ve ne amaç için kullanılacağının açıklanması gerekir. Yazılı bir isteğe dayanmaksızın kayıt örneği çıkarılıp verilmez.

  Nüfus kayıt örneklerini kaydın sahipleri veya eşleri, çocukları, torunları ile annesi, babası, kardeşleri ve yeğenlerini kapsayan ikinci dereceye kadar civar hısımları ile vasi veya kayıt sahiplerinin resmi vekilleri istemeye ve almaya yetkilidir.

  Nüfus Cüzdanları
  Nüfus cüzdanı, kişinin Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olduğunu ve Türk Nüfus Kütüklerine kayıtlı bulunduğunun kanıtlaması yanında, kişinin toplum içersinde ayırt edilmesini ve tanınmasını sağlayan kimlik bilgilerini de kapsayan, Devlet ile birey arasındaki vatandaşlık bağlarının simgeleyen resmi belgedir.

  Nüfus cüzdanı, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan hakların kullanılmasına ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin bütün iş ve işlemlere dayanak oluşturur.

  Nüfus cüzdanları doğum, kayıp, yeniden, yenileme, değiştirme olmak üzere başvuru nedenlerine uygun olarak düzenlenir.

  Doğum Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi :
  Doğum bildirimi yapılan Nüfus Müdürlüğünce tutulan Doğum Tutanağına izafeten çocuk nüfus aile kütüğüne tescil edilir. Doğum Tutanağına dayanılarak düzenlenen nüfus cüzdanı bildirimi yapan anne veya babadan birine imza karşılığında verilir.

  Kayıp, Yenileme ve Değiştirme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi :
  Kayıp olan, çalınan veya seri numarası okunamayan nüfus cüzdanının yerine verilecek yeni nüfus cüzdanı kayıptan, okunamayan, hasra uğrayan, yırtılan veya kullanılamaz hale gelen ancak seri ve numaraları okunabilen nüfus cüzdanının yerine verilecek yeni nüfus cüzdanı yenilemeden, 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılan nüfus cüzdanlarının yerine 15 yaşından sonra fotoğraflı nüfus cüzdanı talep edilmesi veya ad, soyadı, doğum tarihi gibi kişisel durum yada medeni hal değişikliklerinde verilecek yeni nüfus cüzdanı değiştirme nedeniyle verilir.

  Kayıp, Yenileme ve Değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı istenmesi durumunda mahalle veya köy muhtarlığından yada çalışılan resmi daire, kurum amirliği tarafından tasdik edilen 15 yaşından itibaren fotoğraf yapıştırılması zorunlu olan Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ile müracaat edilmesi halinde Nüfus Müdürlüğünce nüfus kayıtlarına dayanılarak nüfus cüzdanı düzenlenir. Belgeye ve nüfus cüzdanına yapıştırılacak fotoğrafların ikisinin de aynı olması ve kişinin en son halini gösterir yeni fotoğraf olması zorunludur. Fotokopi ve dijital fotoğraflar kabul edilmez.

  Nüfus Cüzdanlarının Kimlere Verileceği :
  Düzenlenen nüfus cüzdanının; 18 yaşını doldurmuş olanların kendilerine veya resmi vekiline, 18 yaşından küçüklerin ise ana, baba veya veli yada vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.

  Evlilik birliğinin Mahkeme kararı ile son bulması halinde ana veya babadan her biri ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanını alabilir.

  Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise Mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişiye nüfus cüzdanı verilir.

  Daha fazla bilgi için: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

  Uluslararası Aile Cüzdanı :
  Uluslararası Aile Cüzdanı evlenme akdi sırasında eşlere verilir. Daha sonra ise kayıptan veya değiştirmeden aile cüzdanı istenmesi halinde Muhtardan alınacak resimli Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi ile müracaat edilmesi halinde, evlenme akdi halen devam edenlere Nüfus Müdürlüğünce veya yurt dışında Konsolosluklarımızca Uluslararası Aile Cüzdanı düzenlenerek eşlerden birine veya resmi vekiline verilir.

  Daha fazla bilgi için: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

  Yazı kaynağı : www.gevas.gov.tr

  Nüfus Cüzdanı İşlemleri

  T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

  WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

  T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

  Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

  Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

  Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

  Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

  Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

  İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

  Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

  Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

  Yazı kaynağı : www.dortyol.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap