Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  misk hangi hayvandan elde edilir

  1 ziyaretçi

  misk hangi hayvandan elde edilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Amber balina kusmuğundan misk geyik testisinden elde edilir

  Amber balina kusmuğundan misk geyik testisinden elde edilir

  BEN PARFÜM KULLANMIYORUM

  Bu işe başladığımdan beri parfüm kullanamıyorum. Bir tek kalabalık arasına karışacaksam parfüm sıkıyorum. Galiba burnum kokulara doydu. Halbuki insanın kendi için değil mesaj vermek için parfüm sıktığını düşünüyorum. Koku sürmenin arkasında cinsel duygular yoğundur. Dünya üzerindeki parfümlerin büyük bir çoğunluğunda hammadde olarak Civet kedisinin, ilişkiye girmek istediği zaman anüsünden salgıladığı sıvı kullanılıyor. Bu kediyi tanırsınız. Hani dünyanın en pahalı kahvesini çiğneyip, dışkı olarak üreten kedi var ya işte o! Civet hammaddesi Chanel No 5, Calvin Klein Obsesion, YSL Kouos, Guerlain Shalimar ve Roma gibi birçok parfümde kullanılıyor. Saf hali çok iğrenç kokar ama seyreltildiği zaman çok hoştur. Kalıcılık sağlar.  

  AMATÖR PARFÜMCÜYÜM

  Kokuyu hep sevdim, daima ilgi duydum. Koku ile ilgili ne bulsam alıp okudum. Bugüne kadar 7 - 8 bin sayfayı bulmuştur. Ben artık amatör parfümcüyüm. Amatör parfümcü ne demek? Parfüm yapan ama bu işten para kazanmayan kişi demek. Gül yağı, misk, bergamot, amber gibi... Bu hammaddeleri toplayarak bir org oluşturuyorsunuz. Buna parfümcünün orgu deniyor. Benim orgumu oluşturmam hiç kolay olmadı. Bir kısmını yurtdışından, internet üzerinden getirttim, bir kısmını Türkiye’deki kimyagerlerden temin ettim. Bazı parfüm üreticileri benden bıktı “Deli midir nedir, verelim 50 ml amber de gitsin başımızdan” diyenler oldu. Şimdi 500 moleküllük bir orgum var. Tabii profesyonel parfümcülerde benden kat be kat fazlası var. Bende üç farklı çeşit gül varsa onlarda 40 çeşit var.  

  KOKUNUN CİNSİYETİ OLAMAZ

  Çocukluğumu düşününce hiç kötü koku hatırlamıyorum. Salça kokusu hatırlıyorum. Domates yaprağının parfümlerin çoğunda kullanıldığını biliyor muydunuz? Süt kokusu hatırlıyorum. Yine aynı şekilde süt molekülleri de birçok parfümde var. Benim çocukluğumda parfüm yoktu. Anneler bazı esanslar sürerdi. Erkeklerin parfüm sürmesi ise pek hoş karşılanmazdı, burun kıvrılırdı. Aslında parfümün cinsiyeti yoktur. Hiçbir koku kadın kokusu ve erkek kokusu olarak sınıflandırılamaz. 19. yüzyıldan beri kadınlar erkeklere oranla parfümü daha fazla sahiplendikleri için bu ayrım ortaya çıkmış. Kuzey ülkelerinde gül kokan erkeğe garip bakılır, Türkiye’de ise
  Sirkeci’de camiden çıkan erkeklerin sakalı gül kokar. Bu parfümün uniseks olduğunun kanıtlarından biridir.

  MİSK BAUR NASIL BULUNDU

  Amber en bilinen parfüm hammaddelerinden biridir. Türkiye’de kehribarla karıştırılır ama amber başkadır. Sperm balinasının kusmuğundan elde edilir. Bu kusmuk denizin üstüne çıkar, dalgaların yardımı ile kıyıya vurur ve kıyılardan toplanır. Misk ise özel bir geyik cinsinin midesi ile cinsel organı arasındaki bir bezedir. Misk Sanskritçede testis anlamına gelir. Gerçek misk çok pahalı. Geyiğin testislerinin üzerinden alınabilmesi için hayvanın öldürülmesi gerekiyor. Misk’in sentetiği nasıl çıkmış biliyor musunuz? Patlayıcı uzmanı bir adam yeni bir patlayıcı yaparken yanlışlıkla güzel kokulu bir molekül elde ediyor. Bir bakıyorlar misk. Bu sebeple ilk sentetik miske adamın ismi verilmiş: Misk Baur.

  ÜNLÜ BURUNLARIN ÇOĞU ERKEK

  Gülleri görmeye Isparta’ya mutlaka gideceğim. Sonra Bulgaristan’daki gül festivaline... En çok gitmek istediğim yer ise Fransa’nın Grasse bölgesi. Orada ünlü burunların üye olduğu, Grasse çetesi diye bir çete var biliyor musunuz? Yüzde doksan sekizi erkek. Bu tıpkı evlerimizde en güzel yemekleri kadınların yapması ama bütün ünlü şeflerin erkek olması gibi. Tüm dünyada ancak dört beş tane ünlü kadın burun var.

  YENİ TREND BUTİK PARFÜM

  Butik parfümcülerin sayısı her yerde artıyor. Çünkü herkes piyasadaki aynılıktan çok sıkıldı. Dünyada beş tane büyük parfüm fabrikası var, satılan bütün kokuları onlar üretiyor. Parfüm piyasasında şöyle bir inanış vardır: Yeni bir parfüm çıktığında ilk 50 şişesini rakipler alır ve hemen içeriğini analiz ederler. Eğer o parfüm çok satarsa da başka etiketle, mesela elmasını biraz fazlalaştırarak satarlar. Parfümlerin üzerinde tasarımcı isimleri yazıyor ya, inanın o tasarımcıların konu ile hiçbir alakaları yok. Bir şişe parfüme ödediğiniz paranın sadece yüzde üçü onun içindeki sıvıya gidiyor. Geri kalan ambalaj, konsept, tanıtım. Nicole Kidman’ı reklamlarda oynatmak ucuz mu sanıyorsunuz?      

  PARFÜM SATIN ALMADAN ÖNCE

  Önerim kısa sürede karar vermesinler. Çünkü bir kokunun ana notası 15 dakikada ortaya çıkıyor. Bir de mümkünse teninize sıkın. Çünkü kokunun güzel olup olmadığı tende belli olur. Size uygun kokuyu bulmak için farklı koku ailelerinden denemeler yapmalısınız. Kokuyu ne sıklıkta sıkmak gerektiğine gelince... İki üç saatte bir çantasından parfüm çıkarıp sıkan kadınların burnu koku almıyor bence. Kalıcılığına da bağlı ama bir parfüm en az sekiz saat dayanır. Hatta baz kokusu iki saat sonra ortaya çıkar.  

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  MİSK

  MİSK

  Steingass, Dictionary, s. 1247.

  Webster’s Third, s. 1491.

  Buhârî, “Ṣalât”, 1, “Ṣavm”, 53, “Büyûʿ”, 38, “Libâs”, 76, “Ẕebâʾiḥ”, 31, “Menâḳıb”, 23, “Tevḥîd”, 37.

  Müslim, “Ḥac”, 46, “Feżâʾil”, 81, 82, “Elfâẓ fi’l-edeb”, 18-19, “Fiten”, 92, 93.

  Ebû Dâvûd, “Cenâʾiz”, 33.

  İmruülkays v.dğr., Yedi Askı: el-Muʿallaḳātü’s-sebʿa (nşr. ve trc. Şerefeddin Yaltkaya), İstanbul 1985, s. 19, 24.

  İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, I, 399.

  Sâbit b. Kurre, eẕ-Ẕaḫîre fî ʿilmi’ṭ-ṭıb, Kahire 1928, s. 24, 87, 145.

  Taberî, Câmiʿu’l-beyân, XXX, 106-107.

  Mes‘ûdî, Mürûcü’ẕ-ẕeheb (Abdülhamîd), I, 179-180.

  Ebü’l-Hayr el-İşbîlî, ʿUmdetü’ṭ-ṭabîb fî maʿrifeti’n-nebât (nşr. Muhammed el-Arabî el-Hattâbî), Rabat 1990, I, 177, 178, 496; II, 604, 670.

  İbnü’l-Baytâr, el-Câmiʿ li-müfredâti’l-edviye ve’l-aġẕiye, Kahire, ts. (Mektebetü’l-Mütenebbî), s. 155-157.

  Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb, XII, 1-15.

  Zehebî, eṭ-Ṭıbbü’n-nebevî (nşr. Ahmed Rif‘at el-Bedrâvî), Beyrut 1410/1990, s. 192.

  İbn Kayyim el-Cevziyye, eṭ-Ṭıbbü’n-nebevî (nşr. Âdil Ezherî – Mahmûd Ferec el-Ukde), Kahire 1410/1990, s. 308-309.

  Kalkaşendî, Ṣubḥu’l-aʿşâ (Şemseddin), II, 126-130.

  Aynî, ʿUmdetü’l-ḳārî, Kahire 1392/1972, XVII, 254.

  Dâvûd-i Antâkî, Teẕkiretü üli’l-elbâb li’l-ʿacebi’l-ʿucâb (nşr. Fuat Sezgin), 1997, I, 414-415.

  İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr (Kahire), I, 209.

  Akil Muhtar, Tıp Müfredatı Farmakodinami ve Tedavi, İstanbul 1935, s. 365.

  A. Süheyl Ünver, Tıp Tarihimiz Yıllığı, İstanbul 1966, s. 51.

  Turhan Baytop, Farmakognozi Ders Kitabı, İstanbul 1974, II, 325.

  Abdülhay el-Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye (Özel), II, 265, 267, 268.

  Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı (nşr. Cemâl Kurnaz), Ankara 1992, s. 30-31.

  Emine Yeniterzi, Dîvan Şiirinde Na‘t, Ankara 1993, s. 209-211.

  A. Dietrich, “Misk”, EI2 (İng.), VII, 142-143.

  Dihhudâ, Luġatnâme, XXV/B, s. 507-514.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Misk Kokusu Nedir, Nasıl Elde Edilir?

  Misk Kokusu Nedir, Nasıl Elde Edilir?

  Hoş bir gece geçirmek için dışarı çıkacaksınız. Giyindiniz, süslendiniz, saçlar yapıldı; sıra parfümde. Elbette yüzlerce yıldır olduğu gibi içinde mutlaka misk bulunan bir parfüm kullanacaksınız. Misk, genel olarak topraksı ve odunsu olarak tarif edilen ağır, kalıcı bir kokuya sahip temel parfüm notalarından biridir. Pek çok insan bu kokunun bir ağaçtan alındığını düşünse de gerçekler biraz farklı.

  Parfümlerde kullanılan kokuların tamamı ya direkt olarak doğadan alınır ya da doğadan ilham alınarak hazırlanır. Günümüzde kimyasallar kullanılarak her türlü koku elde edilebiliyor ancak misk gibi kokuların bazen kaynağından alınması gerekiyordu. Bu kaynak ise çoğu zaman duyduğumuzda pek de hoşumuza gidecek yerler olmuyordu. Gelin misk kokusu nedir, nasıl elde edilir biraz daha yakından bakalım.

  Erkek misk geyiğinin çiftleşme kokusu:

  Kuzey Asya ve Avrupa’da, sıklıkla Rusya ve Moğolistan’da yaşayan misk geyiklerini mutlaka görmüşsünüzdür. Erkek misk geyikleri, diğer geyik türlerinden farklı olarak güçlerini sembolize eden heybetli boynuzlar taşımazlar. Bunun yerine çenelerinin iki yanından sarkan vampir benzeri dişlere sahiptirler. Oldukça sevimli göründüklerini kabul etmek gerekiyor.

  Her hayvan gibi misk geyiklerinin de çiftleşme ritüeli biraz farklı. Çiftleşmek isteyen erkek misk geyiği ormana girer ve  penisi ile testisleri arasında bulunan bir golf topu büyüklüğündeki bir bezden etrafa koku yaymaya başlar. Yayılan bu koku hem bölgenin işaretlenmesini hem de dişilerin dikkatini çekmesini sağlar. Evet; o koku, bu koku.

  Geyiğin salgı bezini neden parfümlerde kullanmayalım?

  Tarihsel süreçte kimin aklına geldi bilinmiyor ancak erkek misk geyiğinin tüm ormanı kokutacak kadar yoğun bir koku yaydığı bu salgı bezleri insanlar tarafından alınmaya başladı. Bu salgı bezi henüz taze olduğu zamanlar oldukça iğrenç bir koku yayıyor. Bu nedenle uzun ve zahmetli bir süreçten geçmesi gerekiyor.

  Erkek misk geyiğinden alınan bu salgı bezi öncelikle uzun uzun kurutuluyor. Kurutulduktan sonra ceviz gibi açılarak içindeki parçalar çıkarılıyor. Bu kuru parçalar bir süre alkolde bekletiliyor ve ortaya bütün parfümlerin vazgeçilmezi olan misk kokusu çıkıyor. Elbette bu yolla elde edilen kokunun ne kadar kıymetli ve pahalı olduğunu söylemeye bile gerek yok.

  Biraz da başka hayvanların orasına burasına bakalım:

  Tropikal Asya ve Afrika’daki parfüm üreticileri artık erkek misk geyiğini mi duydular bilinmez ama onlar da etraflarındaki hayvanlara alıcı gözle bakmış olacaklar ki misk kedisini fark ettiler. Hani kahve meyvelerini yiyen, sindiren, dışkılayan ve o dışkıdan dünyanın en pahalı kahvesi üretilen hayvan var ya; işte o misk kedisidir.

  Misk kedisinde ne var bilinmez, bu hayvan aynı zamanda misk kokusuna da sahip. Elbette, bu koku hayvanın perine adı verilen anüs ile dış dudaklar arasındaki bölgesinde bulunuyor. Buradaki salgı bezleri de ilk çıkarıldığında iğrenç kokuyor ancak uzun ve zahmetli işlemler sonucu ortaya kadifemsi ve çiçeksi bir kokunun çıktığı söyleniyor.

  Balina kusmuğu ziyan olmasın, ondan da parfüm yapalım:

  Dünyada Sperm Whale olarak anılan ama Akdeniz’de ve ülkemiz sahillerde en yaygın görülen türlerden biri olduğu için ispermeçet balinası olarak özel bir ad verdiğimiz balina türü de parfüm üreticilerinin ağına takılanlar arasında. Bu sefer hayvanın hiçbir yeri kesip biçilmiyor, kusmuğundan faydalanılıyor.

  Son derece nadir bulunan kusmuğun çıkması için bazı şartlar gerekli; ispermeçet balinası kalamar yiyecek, bu kalamarın keskin gagası balinanın yutağına zarar verecek, balina da huylanıp kusacak. O kusmuk da elbette iğrenç kokuyor. Ancak deniz suyunda ve güneşte pişe pişe benzersiz bir hale geliyor. Bu sıradışı kokunun amber olarak anıldığı da oluyor ama bu adı renginden dolayı alıyor.

  Günümüz parfümleri hala böyle mi yapılıyor?

  Hayat sürprizlerle dolu. 1880’li yıllarda Albert Baur isimli bir bilim insanı daha ölümcül sonuçlar için çok daha güçlü bir dinamit yapmaya çalışıyordu. Sentezlediği moleküllerden biri ansızın etrafa yayıldığı zaman ortalığın mis gibi koktuğunu fark etti. Bu moleküllerin havada asılı kaldığı görülünce parfümlerde kullanılmaya başladı ve 1950’de sonra parfümlerin vazgeçilmezi oldu.

  Günümüzde parfüm yapımı için artık hayvanlar öldürülmüyor, yani en azından öyle söyleniyor: 

  Tıpkı deri ve kürk gibi bu tür kokular da artık kolayca laboratuvarlarda üretilebiliyor. Bu sayede çok daha fazla üretilebiliyor ve çok daha uygun fiyata satılabiliyor. Sonuç olarak herkes kazanıyor. Aldığınız bu tür ürünlerin üretiminde hayvanlara zarar verilip verilmediğini lütfen kontrol edin.

  Sıradışı hayvanların garip yerlerinde bulunan, parfümlerin vazgeçilmezi misk kokusu nedir, nasıl elde edilir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sıradışı koku hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Misk kokusunu seviyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. 

  Yazı kaynağı : www.webtekno.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap